Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Neljapäev, 15. september 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 3.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 4.Petitsioonid (vt protokoll)
 5.Miinimumsissetuleku tagamise kavad ELis (arutelu)
 6.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (arutelu)
 7.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Filipiinid
  8.2.Somaalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 10.Päevakorra muutmine
 11.Hääletused
  11.1.Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine – Sir Julian King (hääletus)
  11.2.Filipiinid (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (hääletus)
  11.3.Somaalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (hääletus)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (hääletus)
  11.5.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (hääletus)
  11.6.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hääletus)
  11.7.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (A8-0236/2016 - Ska Keller) (hääletus)
  11.8.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0247/2016 - Laura Agea) (hääletus)
  11.9.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (B8-0987/2016) (hääletus)
  11.10.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (hääletus)
  11.11.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (hääletus)
  11.12.Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (hääletus)
  11.13.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (A8-0225/2016 - Renate Weber) (hääletus)
  11.14.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (hääletus)
 12.Selgitused hääletuse kohta
  12.1.Euroopa Komisjoni liikmeks nimetamine - Sir Julian King
  12.2.Reisidokument ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmiseks (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Väärtpaberite avalikul pakkumisel või kauplemisele võtmisel avaldatav prospekt (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Varjupaik: ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.CITESi osaliste 17. konverentsi põhieesmärgid (B8-0987/2016)
  12.7.Postiteenuste direktiivi kohaldamine (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.VKEde rahastamisele juurdepääs ja VKEde rahastamise mitmekesistamine kapitaliturgude liidus (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Kuidas VKEde töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamine (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tegevus, mõju ja lisaväärtus aastatel 2007-2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 14.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 15.Kodukorra tõlgendamine (vt protokoll)
 16.Nõukogu esimese lugemise seisukohad
 17.Võistluste tulemuste kokkuleppimine
 18.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 19.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 20.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 21.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2585 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (8477 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika