Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 15 september 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken: zie notulen
 3.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Verzoekschriften: zie notulen
 5.Minimuminkomensregelingen in de Europese Unie (debat)
 6.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (debat)
 7.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (debat)
 8.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  8.1.De Filipijnen
  8.2.Somalië
  8.3.Zimbabwe
 9.Samenstelling Parlement: zie notulen
 10.Wijziging agenda
 11.Stemmingen
  11.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie – Sir Julian King (stemming)
  11.2.De Filipijnen (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (stemming)
  11.3.Somalië (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (stemming)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (stemming)
  11.5.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (stemming)
  11.6.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (stemming)
  11.7.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland (A8-0236/2016 - Ska Keller) (stemming)
  11.8.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0247/2016 - Laura Agea) (stemming)
  11.9.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (B8-0987/2016) (stemming)
  11.10.Toepassing van de richtlijn postdiensten (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (stemming)
  11.11.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (stemming)
  11.12.Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (stemming)
  11.13.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (A8-0225/2016 - Renate Weber) (stemming)
  11.14.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (stemming)
 12.Stemverklaringen
  12.1.Benoeming van een lid van de Europese Commissie - Sir Julian King
  12.2.Reisdocument voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Asiel: voorlopige maatregelen ten behoeve van Italië en Griekenland (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Voornaamste doelstellingen voor de 17e Conferentie van de partijen bij de Cites in Johannesburg (B8-0987/2016)
  12.7.Toepassing van de richtlijn postdiensten (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Toegang tot financiering voor kmo's en versterking van de diversiteit van kmo-financiering in een kapitaalmarktenunie (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Hoe kan het potentieel van kmo's optimaal worden benut? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Toepassing van de richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.De werkzaamheden, impact en toegevoegde waarde van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering tussen 2007 en 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 15.Interpretatie van het Reglement: zie notulen
 16.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 17.Wedstrijdvervalsing
 18.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 20.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 21.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (2585 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (8477 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid