Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 15 września 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów: patrz protokół
 3.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (złożone projekty rezolucji): patrz protokól
 4.Petycje: patrz protokół
 5.Systemy dochodu minimalnego w UE (debata)
 6.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (debata)
 7.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Filipiny
  8.2.Somalia
  8.3.Zimbabwe
 9.Skład Parlamentu: Patrz protokól
 10.Zmiana porządku obrad
 11.Głosowanie
  11.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej – sir Julian King (głosowanie)
  11.2.Filipiny (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (głosowanie)
  11.3.Somalia (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (głosowanie)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (głosowanie)
  11.5.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (głosowanie)
  11.6.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (głosowanie)
  11.7.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji (A8-0236/2016 - Ska Keller) (głosowanie)
  11.8.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A8-0247/2016 - Laura Agea) (głosowanie)
  11.9.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (B8-0987/2016) (głosowanie)
  11.10.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (głosowanie)
  11.11.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (głosowanie)
  11.12.Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (głosowanie)
  11.13.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (A8-0225/2016 - Renate Weber) (głosowanie)
  11.14.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (głosowanie)
 12.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  12.1.Mianowanie członka Komisji Europejskiej – sir Julian King
  12.2.Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu (B8-0987/2016)
  12.7.Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 14.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 15.Wykładnia Regulaminu: Patrz protokól
 16.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 17.Ustawianie wyników zawodów sportowych
 18.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 20.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 21.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2585 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (8477 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności