Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Štvrtok, 15. septembra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 3.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP 17) dohovoru CITES v Johannesburgu (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 4.Petície: pozri zápisnicu
 5.Systémy minimálneho príjmu v EÚ (rozprava)
 6.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (rozprava)
 7.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (rozprava)
 8.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  8.1.Filipíny
  8.2.Somálsko
  8.3.Zimbabwe
 9.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Zmena programu schôdze
 11.Hlasovanie
  11.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King (hlasovanie)
  11.2.Filipíny (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (hlasovanie)
  11.3.Somálsko (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (hlasovanie)
  11.4.Zimbabwe (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (hlasovanie)
  11.5.Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (hlasovanie)
  11.6.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (hlasovanie)
  11.7.Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka (A8-0236/2016 - Ska Keller) (hlasovanie)
  11.8.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0247/2016 - Laura Agea) (hlasovanie)
  11.9.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP17) dohovoru CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016) (hlasovanie)
  11.10.Uplatňovanie smernice o poštových službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (hlasovanie)
  11.11.Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (hlasovanie)
  11.12.Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (hlasovanie)
  11.13.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (A8-0225/2016 - Renate Weber) (hlasovanie)
  11.14.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (hlasovanie)
 12.Vysvetlenia hlasovania
  12.1.Vymenovanie člena Európskej komisie – sir Julian King
  12.2.Cestovný doklad pre návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Azyl: dočasné opatrenia v prospech Talianska a Grécka (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Kľúčové ciele pre 17. konferenciu zmluvných strán (COP17) dohovoru CITES v Johannesburgu (B8-0987/2016)
  12.7.Uplatňovanie smernice o poštových službách (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Prístup k financovaniu pre MSP a zvýšenie rozmanitosti financovania MSP v rámci únie kapitálových trhov (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Ako najlepšie využiť potenciál MSP vytvárať pracovné miesta? (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Uplatňovanie smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Činnosti, dosah a pridaná hodnota Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v rokoch 2007 až 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 15.Výklad rokovacieho poriadku: pozri zápisnicu
 16.Pozície Rady v prvom čítaní
 17.Ovplyvňovanie výsledkov zápasov
 18.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 21.Prerušenie zasadania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2585 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (8477 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia