Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Razprave
Četrtek, 15. september 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 3.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (vloženi predlogi resolucij): gl. zapisnik
 4.Peticije: glej zapisnik
 5.Sheme minimalnega dohodka v Evropski uniji (razprava)
 6.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (razprava)
 7.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (razprava)
 8.Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  8.1.Filipini
  8.2.Somalija
  8.3.Zimbabve
 9.Sestava Parlamenta: gl. zapisnik
 10.Sprememba dnevnega reda
 11.Čas glasovanja
  11.1.Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King (glasovanje)
  11.2.Filipini (RC-B8-0990/2016, B8-0990/2016, B8-0992/2016, B8-0994/2016, B8-0999/2016, B8-1002/2016, B8-1004/2016, B8-1008/2016) (glasovanje)
  11.3.Somalija (RC-B8-0989/2016, B8-0989/2016, B8-0991/2016, B8-0993/2016, B8-0998/2016, B8-1001/2016, B8-1003/2016, B8-1007/2016) (glasovanje)
  11.4.Zimbabve (RC-B8-0995/2016, B8-0995/2016, B8-0996/2016, B8-0997/2016, B8-1000/2016, B8-1005/2016, B8-1006/2016, B8-1009/2016, B8-1010/2016) (glasovanje)
  11.5.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho) (glasovanje)
  11.6.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (A8-0238/2016 - Petr Ježek) (glasovanje)
  11.7.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije (A8-0236/2016 - Ska Keller) (glasovanje)
  11.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A8-0247/2016 - Laura Agea) (glasovanje)
  11.9.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (B8-0987/2016) (glasovanje)
  11.10.Uporaba direktive o poštnih storitvah (A8-0254/2016 - Markus Ferber) (glasovanje)
  11.11.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (A8-0222/2016 - Othmar Karas) (glasovanje)
  11.12.Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski) (glasovanje)
  11.13.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (A8-0225/2016 - Renate Weber) (glasovanje)
  11.14.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin) (glasovanje)
 12.Obrazložitev glasovanja
  12.1.Imenovanje člana Evropske komisije – Sir Julian King
  12.2.Potna listina za vrnitev nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (A8-0201/2016 - Jussi Halla-aho)
  12.3.Prospekt, ki se objavi ob javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev v trgovanje (A8-0238/2016 - Petr Ježek)
  12.4.Azil: začasni ukrepi v korist Italije in Grčije (A8-0236/2016 - Ska Keller)
  12.5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (A8-0247/2016 - Laura Agea)
  12.6.Ključni cilji za srečanje CITES CoP17 v Johannesburgu (B8-0987/2016)
  12.7.Uporaba direktive o poštnih storitvah (A8-0254/2016 - Markus Ferber)
  12.8.Dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja in povečanje raznolikosti financiranja teh podjetij v uniji kapitalskih trgov (A8-0222/2016 - Othmar Karas)
  12.9.Kako najbolje izkoristiti potencial ustvarjanja novih delovnih mest v malih in srednjih podjetjih (MSP) (A8-0248/2016 - Zdzisław Krasnodębski)
  12.10.Uporaba direktive o enakosti pri zaposlovanju (A8-0225/2016 - Renate Weber)
  12.11.Dejavnosti, učinek in dodana vrednost Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji med letoma 2007 in 2014 (A8-0227/2016 - Marian Harkin)
 13.Popravki in namere glasovanja: gl. zapisnik
 14.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 15.Razlaga Poslovnika: gl. zapisnik
 16.Stališča Sveta v prvi obravnavi
 17.Vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem
 18.Sklepi o nekaterih dokumentih: glej zapisnik
 19.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji: gl. zapisnik
 20.Datum naslednjih sej: gl. zapisnik
 21.Prekinitev zasedanja
Razprave
Pregledana izdaja (2585 kb)
 
Razprave
Pregledana izdaja (8477 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov