Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Måndagen den 3 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Meddelande från ordförandeskapet
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 5.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 6.Valprövning: se protokollet
 7.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 9.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
 11.Inkomna dokument: se protokollet
 12.Arbetsplan
 13.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (debatt)
 14.Tillgång till utbildning för syriska barn i Libanon (debatt)
 15.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (debatt)
 16.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 17.Hanteringen av olaglig avverkning, avskogning och skogsförstörelse (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 21.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (429 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (1938 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy