Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Pri tejto strategickej dohode ide o spoluprácu medzi Europolom a Čínou. V rámci tejto dohody nepôjde o výmenu osobných údajov, keďže táto strategická dohoda vylučuje výmenu osobných údajov, a preto nie je ani právne relevantná ich ochrana. Po dôkladnom procese zbierania informácií je zrejmé, že existujú odborné a operačné potreby na výmenu informácií medzi Europolom a Čínou. Uzavretie tejto strategickej dohody o spolupráci s Čínou napomôže a posilní boj proti organizovanej trestnej činnosti a prispeje k zlepšeniu spolupráce v oblasti presadzovania medzinárodného práva.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου