Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (επιλεγμένο)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Το έγγραφο αυτό δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας και σας προτείνεται σε μία άλλη γλώσσα εξ αυτών που εμφαίνονται στο εργαλείο επιλογής γλωσσών.

 Ευρετήριο 
 Πλήρες κείμενο 
Rozpravy
Utorok, 4. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Spolupráca medzi Európskou úniou a krajinami združenými v AKT môže priniesť obom stranám hospodárske aj ekonomické výhody v budúcnosti, ak sa prekonajú prekážky, ktoré pred ňou stoja. Treba zlepšiť účinnosť spolupráce a prispôsobiť ju novým výzvam a musí sa prijať nová štruktúra, ktorá si zachová tie časti práva Európskej únie, ktoré sú univerzálnej povahy, ako sú záväzok dodržiavať ľudské práva, rodová rovnosť, ľudský rozvoj, dobrá správa vecí verejných a demokracia, cieľ právneho štátu a výmena najlepších postupov v spoločnom rámci, pričom hlavná práca sa musí vykonať podľa zásady subsidiarity.

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου