Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
Вторник, 4 октомври 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

4. Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (разискване)
Видеозапис на изказванията
Протокол
 

Președintele – Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Denis de Yong, în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare (COM(2013)0824 – C7–0429/2013 – 2013/0409(COD)) (A8–0165/2015).

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, rapporteur. – Toen ik ruim anderhalf jaar geleden aan de slag ging als rapporteur voor deze richtlijn over rechtsbijstand, hield ik er serieus rekening mee dat het vele jaren zou duren voordat we er een akkoord over zouden hebben. Dat hing samen met het feit dat het hier wetgeving betreft die op het snijvlak zit van strafprocesrecht en sociale zekerheid en dat is een gevoelig terrein. Ik denk dat de Commissie zich daar ook heel goed van bewust was, want de oorspronkelijke voorstellen van de Commissie strekten zich eigenlijk alleen maar uit tot rechtsbijstand in het geval van een Europees aanhoudingsbevel en voorlopige rechtsbijstand in andere gevallen. In een aparte aanbeveling had de Commissie daarnaast regels opgenomen over onder meer de kwaliteit van de rechtsbijstand. Dat was wel erg bescheiden. Als we werkelijk vertrouwen willen hebben in elkaars rechtssystemen, dan hoort daar ook vertrouwen in elkaars rechtsbijstandssystemen bij. In de Europese Unie mag geen plaats zijn voor klassenjustitie. Gelijke toegang tot het recht voor iedereen, ongeacht je inkomen. Het recht op een advocaat had de EU al geregeld in een aparte richtlijn. Dan was het in mijn ogen logisch dat in die gevallen waarin je recht hebt op een advocaat, je ook recht op rechtsbijstand krijgt, als je ten minste zelf geen advocaat kunt betalen.

Daarnaast lijkt het me belangrijk dat bepaalde onderdelen uit de aanbeveling, met name over de kwaliteit van de rechtsbijstand, ook in de richtlijn zouden worden opgenomen. De meerderheid in het Europees Parlement steunde deze benadering en zo gingen we met een ambitieus standpunt de onderhandelingen in met de Raad. De stemming in de Raad was behoorlijk terughoudend. Ondanks goede inspanningen van het Luxemburgse voorzitterschap bleven de verschillen tussen Raad en Parlement groot. Het was te danken aan de grote inzet van het daaropvolgende Nederlandse voorzitterschap dat we uiteindelijk een tekst konden overeenkomen die sterker was dan de oorspronkelijke Commissievoorstellen, ook al kreeg het Parlement niet op alle punten zijn zin.

Grote winst is dat het gelukt is om rechtsbijstand te regelen in gewone strafzaken, niet in alle gevallen, maar wel bij vrijheidsontneming en bij bepaalde ingrijpende onderzoeksmethoden waar de verdachte zelf bij betrokken is. Bij verhoren van de verdachte is het recht op rechtsbijstand verzekerd en in geval van Europese aanhoudingsbevelen is er een recht op rechtsbijstand in de uitvoerende, maar ook in de verzoekende lidstaat, als dat nodig is. In alle gevallen geldt als hoofdregel dat een onafhankelijke instantie verantwoordelijk wordt voor de toevoeging van een advocaat. Alleen in noodgevallen speelt de politie hier nog een rol in. Lidstaten moeten er verder op toezien dat er voldoende geld is voor een kwalitatief goede vorm van rechtsbijstand.

Gaat er nu heel veel veranderen in de Europese Unie? Dat zal per lidstaat verschillen, maar alle lidstaten zullen nu in ieder geval een kwalitatief goed rechtsbijstandssysteem moeten opzetten voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. Voor sommige lidstaten, zo bleek uit de effectenrapportage die we als Parlement zelf hebben laten uitvoeren, zal dat een flinke financiële investering betekenen. In ieder geval betekent het dat absoluut geen sprake kan zijn van de tendens van de regeringen in andere lidstaten waar wel rechtsbijstand is, zoals ook in Nederland, om dan te gaan bezuinigen op de rechtsbijstand.

Een groot deel van de rechten die in de richtlijn zijn terechtgekomen, is ontleend aan de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Ook naar belangrijke VN-instrumenten, zoals de beginselen en richtsnoeren voor toegang tot rechtsbijstand, wordt in de richtlijn expliciet verwezen als leidinggevend voor de uitvoeringspraktijken van de lidstaten. Dit versterkt de kracht van al deze internationale instrumenten en maakt controle op de uitvoering daarvan makkelijker. Al met al ben ik tevreden met het eindresultaat. Ik ben ervan overtuigd dat in de praktijk veel mensen ervan gaan profiteren die nu nog verstoken zijn van een goede advocaat. Met dank aan de schaduwrapporteurs en aan de Commissie en de Raad.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, following the path set out by the Council in its roadmap from 2009, the Commission presented two packages of legislative proposals strengthening procedural safeguards for EU citizens in criminal proceedings. The first was in 2010, on the right to translation and interpretation, the right to information, and the right to access a lawyer. Later, in 2013, we proposed the Directive to strengthen the presumption of innocence and the right to be present at trial, the Directive on special safeguards for children suspected or accused of a crime, and the Directive on the right to provisional legal aid. And this is the proposal you are going to vote on tomorrow, as the last piece missing from the system of procedural rights.

I think we can all agree that there is no point in rights if you cannot really take advantage of them. What is the right of access to a lawyer worth, if you cannot afford a lawyer? In other words, access to justice and a fair trial must not be something which is only for rich people.

I would like to thank your rapporteur, Mr de Jong, and the shadow rapporteurs for their dedicated work on this issue, which made an agreement on this directive possible after long and very difficult negotiations. The directive is an important step forward in the construction of an area of justice in the European Union. Today there are large disparities in the way legal aid is provided in the European Union. The directive, once adopted, will significantly strengthen the procedural safeguards for all citizens in criminal proceedings.

The scope of the directive covers those situations where legal aid is needed most: when persons are deprived of liberty, during a number of crucial evidence-gathering acts, and in cases of mandatory defence by a lawyer. As proposed by the Commission, legal aid will also be granted at the very early stages of proceedings when persons are most vulnerable, especially during police questioning.

 
  
MPphoto
 

  Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, εξ ονόματος της ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, αξίζουν συγχαρητήρια στον εισηγητή κ. de Jong και στους συνεισηγητές. Όπως ανέφερε και η Επίτροπος, η κυρία Jurova, κινούμαστε στη σφαίρα του ποινικού δικαίου και ομιλούμε για δικαιώματα υπόπτων και κατηγορουμένων, λόγω της ανάγκης, χάρη σε αυτή τη συμφωνία που ήδη κατοχυρώθηκε, να εγκρίνουμε μια οδηγία που θα εναρμονίζει ουσιαστικά τις νομοθεσίες των επιμέρους κρατών μελών.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το δικαίωμα σε νομική προστασία του υπόπτου και του κατηγορουμένου που βρίσκεται σε δεινή θέση και αντιμετωπίζει ενδεχόμενο στερητικής της ελευθερίας ποινής πρέπει να κατοχυρώνεται στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Επίτροπος ότι η ποιότητα της νομικής προστασίας και της νομικής αρωγής στην οποία μπορεί να προσβλέπει ένας ύποπτος ή ένας κατηγορούμενος στην πράξη εξαρτάται, συχνά, από τις οικονομικές του δυνατότητες.

Η απάντηση του κράτους μέλους σε αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι η κατοχύρωση του δικαιώματος αυτών των προσώπων σε οικονομική κάλυψη από ειδικά κονδύλια. Οι διατάξεις του δικαίου βάσει των οποίων εξασφαλίζεται η προστασία αυτών των προσώπων θα πρέπει επίσης να εναρμονιστούν από τα κράτη μέλη. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι αυτά τα δικαιώματα, όπως είναι το τεκμήριο της αθωότητας, δεν κατοχυρώνονται μόνο από τα Συντάγματα των κρατών μελών αλλά και από εθνικό δίκαιο που εδράζεται σε διεθνείς πράξεις δικαίου, όπως είναι η ΕΣΔΑ. Βλέπουμε εξάλλου στα κράτη μέλη πάρα πολλές περιπτώσεις υπόπτων ή κατηγορούμενων, οι οποίοι, τόσο στην προδικασία, όσο και στην κύρια διαδικασία, προσφεύγουν στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων επικαλούμενοι το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και κατηγορούν το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται, είτε είναι πολίτες του κράτους μέλους, είτε αλλοδαποί, για αδράνεια σε ό,τι αφορά την θωράκιση και την προστασία των ατομικών τους δικαιωμάτων και κυρίως των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από τα Συντάγματα και από την υπερεθνικής σημασίας νομοθεσία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζω, από την τριακονταετή εμπειρία μου ως δικηγόρος και μάλιστα στο ποινικό δίκαιο, ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν κανόνες δικαίου που θωρακίζουν και προστατεύουν τα δικαιώματα των υπόπτων και κατηγορουμένων. Αυτό όμως που επιδιώκουμε σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο είναι η εναρμόνιση των Δικαίων, ούτως ώστε να διαφυλάξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα από τις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας που αυτά παρέχουν. Το να μπορούν όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσβλέπουν στην ίδια προστασία των δικαιωμάτων τους είναι, σε τελική ανάλυση, προς το συμφέρον του κράτους δικαίου και της δικαιοσύνης.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Sippel, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Die Europäische Union ermöglicht es immer mehr europäischen Bürgern, auch in einem anderen Mitgliedstaat zu leben, zu studieren, zu arbeiten. Dadurch erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man in einem anderen als dem eigenen Mitgliedstaat in ein Strafverfahren verwickelt werden kann.

Schon seit Jahren sind Rat und Kommission – und das ist im Grundsatz auch gut so – sehr ambitioniert bei der Harmonisierung und Europäisierung der Strafverfolgung: der Europäische Haftbefehl, die Beweis- und Ermittlungsanordnung, Instrumente zur langfristigen Speicherung oder zum Austausch von Daten, gemeinsame Ermittlungsteams – um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Eine Harmonisierung der Verfahrensrechte aber wurde lange vernachlässigt – zum Nachteil der Bürger, die in ein Strafverfahren verwickelt werden. Sie sehen sich in den einzelnen Mitgliedstaaten mit sehr unterschiedlichen Schutzstandards konfrontiert. Faire Verfahren für alle überall in Europa? Fehlanzeige. Informationen über meine Rechte im Strafverfahren, Übersetzung, das Prinzip der Unschuldsvermutung, das Recht auf einen Anwalt. Die Richtlinie zur Prozesskostenhilfe ist nun die letzte von insgesamt sechs zur Stärkung der Verfahrensrechte in Strafverfahren und aus meiner Sicht eine der wichtigsten. Warum? Was nützen mir alle schön formulierten Rechte, auch das Recht auf einen Anwalt, wenn ich diesen am Ende des Tages nicht bezahlen kann und ich dadurch dann auch Gefahr laufe, meine anderen Rechte, die mir im Verfahren zustehen, nicht wirklich wahrnehmen zu können und dadurch kein faires Verfahren zu erhalten?

Frau Jourová hat schon darauf hingewiesen: Faire Verfahren dürfen keine Frage des Geldbeutels sein. Auch deshalb haben wir als Parlament den Vorschlag der Kommission deutlich unterstützt und diesen auch in den Verhandlungen mit dem Rat, mit den Mitgliedstaaten weiter ausgebaut. So wurde aus dem vorläufigen Recht auf Prozesskostenhilfe nun ein allgemeines gültiges Recht, und in Fällen des Europäischen Haftbefehls konnten wir durchsetzen, dass der Anspruch auf Prozesskostenhilfe sowohl in dem ausführenden als auch in dem ausstellenden Mitgliedstaat gilt. Weiterhin gibt es Qualitätsstandards für den Rechtsbeistand, und wir haben auch für einen effektiven Rechtsbehelf gesorgt.

Nun erwarte ich, dass die Mitgliedstaaten diese gemeinsam ausgehandelte Richtlinie zügig und umfassend umsetzen. Kommission und Parlament werden das aufmerksam verfolgen. Denn nur so können wir endlich faire Verfahren für alle Bürgerinnen und Bürger überall in der Europäischen Union sicherstellen.

(Die Rednerin lehnt es ab, eine Frage von Jiří Pospíšil nach dem Verfahren der „blauen Karte“ gemäß Artikel 162 Absatz 8 der Geschäftsordnung zu beantworten.)

 
  
MPphoto
 

  Helga Stevens, namens de ECR-Fractie. – Dit verslag is bedoeld om binnen de EU een minimum aan rechtsbijstand te garanderen in juridische procedures. We hebben al richtlijnen betreffende het recht op een tolk of advocaat, terwijl deze ontwerpwet specifiek handelt over het recht op rechtsbijstand. We spreken dus over toegang tot juridische informatie, het krijgen van een eerste advies of een verwijzing naar een al dan niet kosteloze advocaat.

De door de Commissie voorgestelde tekst was een mager beestje. Tijdens de trialoogonderhandelingen werd de tekst ingrijpend geamendeerd. Ik ben alvast tevreden met het verhoogde beschermingsniveau. Het lijkt mij ook niet meer dan normaal dat over de gehele Europese Unie eenzelfde minimumniveau wordt aangehouden. Zo voorzien bepaalde EU-lidstaten niet in rechtsbijstand voor mensen die aangehouden worden onder Europees aanhoudingsbevel. Dergelijke hiaten worden in de huidige tekst weggewerkt.

Ten slotte lijkt het mij een goede zaak dat die rechtsbijstand slechts wordt aangeboden, indien er een zekere meerwaarde kan zijn, ongeacht de onvermogendheid van de persoon. In België is dit trouwens al het geval met betrekking tot bijstand van een advocaat. Indien hij denkt dat zijn tussenkomst geen meerwaarde heeft, dan kan hij het overkoepelende bureau vragen om hem van de zaak te halen. Dat lijkt mij een verstandige besteding te zijn van belastinggeld. Daarom zal de N-VA dit voorstel steunen.

 
  
MPphoto
 

  Louis Michel, namens de ALDE-Fractie. – Ik wil eerst en vooral onze collega De Jong danken voor de bijzondere inspanningen die hij geleverd heeft om in deze kwestie vooruitgang te boeken.

Le droit d'accès à un avocat est un droit fondamental garanti par les législations européennes. Toutefois, nous le savons, dans la pratique, ce droit n'est pas assorti ou n'est que rarement assorti de mesures permettant de le rendre effectif. Faute de moyens, certaines personnes peuvent se retrouver seules face aux charges qui pèsent contre elles.

Personnellement, je refuse de cautionner une justice à deux vitesses. Nous devions garantir l'effectivité des systèmes d'aide juridictionnelle dans les États membres. L'Union européenne se devait de définir un plancher minimal à respecter, et les systèmes de façade – je les appelle "les systèmes leurre" –, qui n'existent que sur le papier, doivent impérativement disparaître. Cela relève d'ailleurs d'un cynisme absolument scandaleux.

Le Parlement européen, chers collègues, a joué un rôle déterminant durant les négociations. Nos ambitions ont porté leurs fruits puisque nous avons obtenu, entre autres: premièrement, que des critères minimaux communs soient établis; deuxièmement, que l'aide juridictionnelle soit garantie durant l'ensemble des procédures judiciaires pénales; troisièmement, qu'une attention particulière soit octroyée aux personnes vulnérables en prenant leurs besoins spécifiques en compte; et, enfin, quatrièmement – et cela me paraît important –, que la police et le parquet jouent un rôle très limité dans la désignation de l'avocat pro deo. Il s'agit là d'une véritable victoire. Il est inacceptable que la police puisse à la fois enquêter sur une personne et, en même temps, prendre des décisions quant à sa défense.

Je tiens à remercier la Commission européenne, qui a été d'un soutien crucial durant les négociations. Je tiens également à saluer le travail de la présidence néerlandaise et sa détermination à trouver un accord. Bien sûr, nous aurions sans doute tous préféré aller un pas plus loin, en alignant totalement le droit d'accès à un avocat sur le droit à l'aide juridictionnelle. Cela n'a pas été possible.

La législation se limite malheureusement à garantir l'aide juridictionnelle aux situations de privation de liberté, mais il faut être clair: cela doit inclure la période d'interrogatoire. Nous ne pouvons en aucun cas accepter que des personnes soient soumises aux questions des policiers sans pouvoir jouir du droit à disposer d'un avocat pro deo. Nous parlons ici d'un droit humain fondamental. Que certains États membres aient encore une conception aussi misérable du droit est choquant, et il faut le leur rappeler en toutes circonstances.

 
  
MPphoto
 

  Κώστας Χρυσόγονος, εξ ονόματος της ομάδας GUE/NGL. – Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και την ορθότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δυνατότητα εκπροσώπησης του κατηγορουμένου αποτελεί μια από τις βασικότερες πτυχές του δικαιώματος στη δίκαιη δίκη, όπως αυτό κατοχυρώνεται τόσο στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που ταλαιπωρεί εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, οφείλουμε να διασφαλίσουμε την παροχή δυνατότητας αποτελεσματικής εκπροσώπησης των κατηγορουμένων ή υπόπτων ενώπιον των Αρχών.

Η έγκαιρη παροχή νομικής συνδρομής, καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ή διεξάγονται άλλες ανακριτικές πράξεις αποτελούν επιβεβλημένα βήματα. Παράλληλα, η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ποιότητα και την ανεξαρτησία της παρεχόμενης νομικής βοήθειας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ένδικων μέσων για περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος αυτού, θα συμβάλει στην κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών. Συνεπώς, θεωρώ πως η σημερινή διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της θέσης των Ευρωπαίων πολιτών και παράλληλα να δημιουργήσει θετικό κλίμα για την εντατικοποίηση της συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie. – Eindelijk eens een keer goed nieuws! We tuigen een Europees minimum op voor rechtsbijstand en het Parlement - en laat ik Dennis de Jong daar van harte mee feliciteren - heeft uiteindelijk de Commissie en de Raad meegekregen. Al eerder hadden wij het recht op advocaat bij een eerste verhoor vastgelegd in de wet, maar wat heb je daaraan als je in een aantal lidstaten te horen krijgt: ja, je hebt het recht wel, maar hoe je dat recht gaat betalen is een tweede. Rechtsbijstand geeft mensen met weinig geld de mogelijkheid zichzelf te laten vertegenwoordigen en daarmee is onze rechtsstaat weer een beetje beter geworden.

Ook in de uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel zien we enige verbeteringen. Je hebt nu recht op een advocaat in het land waar je bent aangehouden, maar helaas nog niet in alle gevallen in het land waar je heen gezonden wordt. Toch is dit een aanzienlijke verbetering. We zien te vaak gevallen van burgers die voor een klein vergrijp of op basis van een zwakke verdenking worden overgeleverd. En waar je als je thuis in je eigen land bent, kunt wachten op een rechtszaak door gewoon door te werken en uiteindelijk een oproep krijgt om je te melden, word je in een ander land in voorarrest geplaatst. We weten dat voorarrest niet in alle landen in Europa even netjes gebeurt. Je wordt in voorarrest geplaatst en zeg maar dag dan tegen je werk, tegen je leven en wellicht ook tegen je relatie en soms zeg maar dag tegen je gezondheid. Dus ja, de Groenen zijn blij met deze stap, en nu de volgende stappen.

Daarbij wil ik voor twee dingen waarschuwen: verdere strafrechtharmonisatie moet niet plaatsvinden op een minimaal beschermingsniveau, want daarmee hollen we nationale verworvenheden uit. En een tweede punt is: laat geld niet het leidend principe zijn. De kosten van goede bescherming van verdachten en slachtoffers worden vaak als excuus gebruikt om af te zien van verbetering van procedurele rechten. Juist nu Europese lidstaten worden opgeschrikt door terroristische aanslagen hebben we een goed functionerend strafrechtsysteem nodig. Dus moeten we procedurele rechten op een goed niveau harmoniseren. Want als we dat niet doen, riskeren we dat de schuldigen vrijkomen op administratieve gronden en de onschuldigen wegkwijnen in voorarrest.

(De spreker gaat in op een "blauwe kaart"-vraag (artikel 162, lid 8, van het Reglement))

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Poseł! Pani poseł powiedziała, że nasze decyzje nie mogą ograniczać się do poziomu minimalnego. Jednak traktat w tej sprawie (art. 82 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) powiada, że właśnie w tej sprawie mamy ograniczać się do ustanowienia warunków minimalnych. To traktaty nas zachęcają do oszczędności. Chciałbym, żeby pani wyjaśniła swój pogląd na tę sprawę.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini (Verts/ALE), blue-card answer. – I am always happy to give a colleague the space to make a point, but let me try to understand what you are saying. I think what we have here are minimum standards. What I am pleading for is not to lower our standards to a bare minimum. That is one thing. Secondly, yes, legal aid is costly in countries that do not yet have legal aid, but it is much more costly for society to put the wrong people behind bars. So I would say that, in a European Union that looks across the border to find criminals, we need to look across the border to provide people with legal aid.

 
  
MPphoto
 

  President. – If I am allowed a small comment on this, I would say that the full equality of all people before the law does exclude, from the beginning, minimum standards. All of them should enjoy the same standards. But forgive me – I now give the floor to Ms Ferrara.

 
  
MPphoto
 

  Laura Ferrara, a nome del gruppo EFDD. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'adozione della direttiva sull'ammissione al patrocinio legale a spese dello Stato, l'Unione europea compie un ulteriore significativo passo avanti sul fronte del riconoscimento del diritto dei cittadini a un equo processo.

L'ampliamento delle garanzie procedurali riconosciute ad indagati e imputati rappresenta infatti una conquista di civiltà, che purtroppo non tutti gli Stati membri avevano recepito in maniera omogenea. Si trattava evidentemente di un vulnus da colmare per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del trattato sulla cooperazione giudiziaria in materia penale.

Abbiamo apprezzato molto la tenacia con la quale il relatore ha difeso la posizione del Parlamento nei negoziati interistituzionali e per questo lo ringrazio. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto, in particolare del fatto che sia garantito, quantomeno da un punto di vista normativo, un minimo patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri.

Costituisce poi un autentico successo del Parlamento, e in particolare del suo team negoziale, l'aver ottenuto in sede di trilogo l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, con la previsione del diritto all'assistenza legale ordinaria oltre che al patrocinio provvisorio. Infine auspichiamo che, oltre ad un puntuale recepimento della direttiva in tutti gli Stati membri, ci sia l'impegno concreto a reperire le risorse finanziarie indispensabili per garantire l'effettivo riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Lebreton, au nom du groupe ENF. – Monsieur le Président, Mme Jourová et les parlementaires qui viennent de s'exprimer sont manifestement tous favorables à ce projet de directive, et je suis au regret de devoir briser ce beau consensus.

De quoi s'agit-il? Cette directive vise à garantir l'accès à un avocat pour toute personne poursuivie pénalement. Plus particulièrement, il s'agit de contraindre les États à accorder une aide juridictionnelle aux personnes qui sont trop pauvres pour payer intégralement leur avocat.

Alors, en soi, l'aide juridictionnelle est évidemment un bon système, mais les États n'ont pas besoin de l'Union européenne pour l'imposer. Si je prends l'exemple de la France, sachez que ce système est instauré chez nous par une loi du 22 janvier 1851. C'est dire si la France a deux siècles d'avance sur vous. L'immixtion de l'Union européenne inhérente à ce texte se fonde notamment sur l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, qui prévoit justement ce droit à l'aide juridictionnelle.

Mais précisément, il est problématique d'invoquer cette charte qui, selon moi, est un instrument extrêmement contestable. Si l'on veut absolument protéger les droits de l'homme au niveau européen, j'estime que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme suffit largement. En réalité, la charte est un loup pour les droits de l'homme. C'est le loup ultralibéral dans la bergerie des droits de l'homme. La justification de l'immixtion est donnée par la directive. Il s'agit, dit-elle, "de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres". Cela dit, j'estime que l'objectif est raté car cette immixtion prend de telles proportions en matière pénale qu'elle ne manquera pas d'inquiéter les peuples européens. Vous n'avez tiré aucune leçon du Brexit, aucune leçon non plus du référendum hongrois du 2 octobre.

Vous dites aussi que ce texte est applicable au mandat européen, ce qui n'est pas rassurant. Le mandat européen est un système beaucoup moins protecteur que l'extradition. En droit français, l'extradition n'est pas une procédure de juge à juge, mais une procédure qui fait intervenir, d'une part, les juges, la chambre de l'instruction, et, d'autre part, le gouvernement, le décret. Cela signifie que l'individu a deux chances au lieu d'une d'échapper à l'extradition.

En définitive, ce texte est une régression et, à mes yeux, ne marque pas du tout un progrès.

 
  
MPphoto
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI). – Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή προτείνει ένα κείμενο βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και του οδικού χάρτη για την ενίσχυση των οικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες. Όμως η εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στους υπόπτους ή κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους και στα καταζητούμενα άτομα που υπόκεινται σε διαδικασίες που αφορούν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Μια τέτοια αποσπασματική προσέγγιση ούτε ενισχύει την ασφάλεια δικαίου ούτε αποσαφηνίζει το βαθμό και την ποιότητα του δικαιώματος νομικής αρωγής.

Είναι γεγονός ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στην ποιότητα και την αμοιβή της παρεχόμενης νομικής αρωγής. Εκτιμούμε όμως ότι μια οριζόντια νομοθέτηση για τη δικαστική αρωγή και εκπροσώπηση θα εντείνει απλώς τα προβλήματα που ήδη υφίστανται και δεν θα οδηγήσει σε λύση.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE). – Pane předsedající, mnoho lidí se často ocitne v situaci, kdy potřebuje právní pomoc, ať už jako podezřelá, obviněná nebo vyžádaná osoba. V jakémkoliv členském státě má takový člověk právo na právní pomoc, ať už na provizorní nebo běžnou. Především pak, pokud nedisponuje dostatečnými finančními prostředky, aby si ji mohl sám dovolit. Evropská unie však doposud nemá žádné standardy, jak zajistit minimální úroveň takovéto právní pomoci napříč státy Evropské unie. Je sice pravda, že dochází ke zlepšování výměny informací v rámci Evropské unie a jednotlivé státy si čím dál víc důvěřují, pokud jde o systém trestního soudnictví. Ale jednotlivé vnitrostátní postupy se stále velmi liší, což způsobuje řadu problémů. Především právní nejistota a nejasnost rozsahu práva na právní pomoc je hlavní překážkou, které musí podezřelé, obviněné nebo vyžádané osoby čelit. Dalším aspektem je samotné udělení právní pomoci, její finanční náročnost a její kvalita. Věřím tedy, že tato směrnice přispěje k harmonizaci této oblasti a zajištění odpovídající právní pomoci ve všech členských státech.

(Řečník souhlasil s tím, že odpoví na otázku položenou zvednutím modré karty (čl. 162 odst. 8 jednacího řádu).)

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE), otázka položená zvednutím modré karty. – Pane předsedající, já jsem tady pozorně poslouchal vystoupení kolegy Zdechovského, který souhlasí s tím, aby se harmonizovalo trestní právo procesní, a mám na něj dotaz, jestli si myslí, že do budoucna bude vhodné harmonizovat i některá ustanovení trestního práva hmotného a třeba uvažovat o jednotném evropském trestním zákoníku.

 
  
MPphoto
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), odpověď na otázku položenou zvednutím modré karty. – Děkuji panu kolegovi, bývalému ministrovi spravedlnosti, který se touto otázkou velmi intenzivně zabýval. Já si myslím, že v tuto chvíli ta diskuze není tak daleko a nikdy nebude tak daleko. Sjednocení všech trestních práv v rámci sedmadvacítky, osmadvacítky není možné a myslím si, že nikdy nebude možné s ohledem na historické zkušenosti jednotlivých států a rozlišnost aplikace trestního práva.

 
  
MPphoto
 

  Caterina Chinnici (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei innanzitutto ringraziare il collega de Jong e i relatori ombra per l'impegno profuso in tanti mesi di intenso e non facile lavoro che hanno portato al testo di cui oggi si discute. Con la votazione di domani si chiude il cerchio delle misure per indagati e imputati nei procedimenti penali che facevano parte della tabella di marcia avviata dalla Commissione nel 2009, di cui faceva parte anche quella per i minori indagati e imputati di cui ho avuto l'onore di essere relatrice.

Penso di cogliere il sentimento di tutti nel dire che possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro che siamo riusciti a portare avanti. Abbiamo posto un ulteriore tassello per l'armonizzazione del diritto penale, per migliorare la cooperazione giudiziaria all'interno dell'Unione europea e per rafforzare la fiducia fra autorità giudiziarie necessaria ai fini del riconoscimento reciproco.

Al di là di questi aspetti più squisitamente tecnici, vorrei però sottolineare anche la particolare rilevanza politica e sociale di questa relazione che contribuisce a colmare le forti differenze fra gli ordinamenti giuridici. Innalzare il livello delle garanzie procedurali contribuirà a rafforzare il senso di appartenenza all'Unione. L'avere stabilito norme minime nell'ambito del gratuito patrocinio permetterà a coloro che, indagati o imputati, siano privi di risorse sufficienti di coprire comunque i costi dell'assistenza di un difensore grazie all'intervento dello Stato, secondo un principio di giustizia che non lasci ai margini nessuno.

Particolarmente significativo, poi, è l'essere riusciti ad ampliare l'ambito di applicazione, che include tutti i tipi di patrocinio nei procedimenti penali e ancora garantire il diritto al patrocinio a delle persone oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, sia negli Stati membri che emettono il mandato che negli Stati membri in cui esso viene eseguito.

Alla luce anche delle mie precedenti esperienze professionali, non posso che ribadire come l'effettiva assistenza legale in tutte le fasi del procedimento penale rappresenti una garanzia imprescindibile, non solo per la tutela dei diritti degli indagati o imputati, ma più in generale per lo svolgimento del giusto processo in tutti gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR). – Panie Przewodniczący! Nasze decyzje w tej sprawie powinny być racjonalne i oszczędne. Wielokrotnie deklarujemy oszczędną legislację. Byłem gotów poprzeć dyrektywę w takiej wersji, w jakiej przedstawiła ją Komisja Europejska, gdyż było to całkowicie zasadne. Przypomnę, że w tej pierwotnej wersji dyrektywa o pomocy prawnej dotyczyła przede wszystkim pierwszej fazy postępowania, kiedy podejrzany jeszcze może nie mieć szans na skorzystanie z adwokata i europejskiego nakazu aresztowania, ale potem niestety rozciągnięto tę regulację bez podstaw i to bez podstaw traktatowych, o których mówiłem kilkanaście minut temu. Chciałbym przypomnieć, że Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje podstawę do ustanowienia wyłącznie norm minimalnych i to w celu dobrej współpracy między policjami, współpracy sądowej, a także wzajemnego uznawania orzeczeń. Natomiast nie daje on podstaw do budowania nowych powszechnych regulacji w zakresie procedury karnej.

Uważam, że powinniśmy działać oszczędnie i racjonalnie, przede wszystkim manifestować większą dozę zaufania w stosunku do państw członkowskich. Unia Europejska może wyjść z kryzysu, jeśli przywrócimy zaufanie między instytucjami europejskimi a państwami członkowskimi.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFDD). – Mr President, King Richard III first introduced a form of legal aid into English courts in about 1485. Now Richard is accused of many crimes, but one thing he never did, to my knowledge anyway, was to surrender an English subject to a foreign jurisdiction purely on the basis of unsubstantiated accusations on a sheet of paper. It took Conservative and Labour governments to remove the requirement for evidence in extradition cases – as now enshrined in the infamous European Arrest Warrant. There is nothing that the European Union can teach the English legal system about anything else, including legal aid, but at least the British Government has chosen to opt out of this directive.

Nevertheless, it is good to see that other EU Member States are being required to catch up and to provide legal assistance to those accused in criminal proceedings, and to victims of European arrest warrants. But this must include assistance to those in all receiving Member States.

Normally I would vote against EU law, but in this case I am inclined to abstain. It does not affect the UK, but it is good and it is only right and proper that other Member States should go to the trouble and expense of providing legal assistance to those who cannot afford it themselves. When Britain leaves the European Union, then we must repeal the European Arrest Warrant and never again extradite someone unless a British court has first considered the evidence against them and come to the conclusion that there is a proper case to answer.

 
  
MPphoto
 

  Milan Zver (PPE). – Spoštovana gospa komisarka, spoštovani gospod predsedujoči. Čestitam poročevalcu in poročevalcem v senci za dobro opravljeno delo.

Direktivo o pravici do začasne brezplačne pravne pomoči osebam v kazenskih postopkih, ki jim je bila odvzeta prostost, je Komisija, kot je povedala že komisarka, predstavila že pred leti.

Po napornih pogajanjih je bil dosežen sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom šele v času nizozemskega predsedovanja oziroma junija letos. Kot je bilo že rečeno, ne gre za prvo EU direktivo s področja procesnih pravic, prostor osebne varnosti se postopoma širi v Evropski uniji in to je dobro.

Poročilo podpiram, saj zagotavlja skupne in minimalne standarde glede pravice do brezplačne pravne pomoči osumljenim in obtoženim osebam v kazenskih postopkih, kadar jim je bila odvzeta prostost, ter brezplačno pravno pomoč za osebe, zoper katere je bil uveden postopek po evropskem nalogu za prijetje.

Po mojem mnenju je bilo prvotno predlagano besedilo Evropskega parlamenta preoptimistično, saj je predvidevalo, da se področje uporabe te direktive razširi tudi na primere, ko prostost osebam v postopku ni bila odvzeta. Tega bremena pa vse države članice ne bi zmogle. Besedilo sedaj predvideva bolj realen obseg in je zato vsekakor boljše.

Na drugi strani pa podpiram razširitev te direktive na nudenje redne, ne le začasne brezplačne pravne pomoči, saj se bo s tem vsaj skušalo zagotoviti pošteno sojenje skozi ves kazenski postopek. To bo okrepilo medsebojno zaupanje držav članic v pravosodne sisteme. Pravilna je tudi določba, ki predvideva možnost izterjave, kadar prihaja do zlorab s strani oseb, ki niso upravičene do redne brezplačne pravne pomoči.

Ta direktiva s področja procesnih pravic je en korak na poti k pravičnemu sojenju v Evropski uniji, a na izvajanje skupnih minimalnih standardov vladavine prava bi morala EU biti bolj pozorna tudi takrat, ko gre za dvomljive sodne, včasih tudi politično motivirane, procese v nekaterih tranzicijskih državah, kjer še niso dosegli niti običajnih standardov vladavine prava.

 
  
MPphoto
 

  Josef Weidenholzer (S&D). – Herr Präsident! Viel Positives wurde heute schon erwähnt und dem will ich mich anschließen: dass der Zugang zum Rechtssystem nicht von Zahlungsfähigkeit abhängig sein soll, dass er nicht durch nationale Grenzen erschwert wird und, dass die Verfahren möglichst einheitlichen Standards unterliegen sollen. Hier konnte das Parlament wesentliche Verbesserungen erreichen. In Zeiten, wo das europäische Haus heftigen Stürmen ausgesetzt ist und wo der Eindruck erweckt wird, dass nichts mehr funktioniert, ist das ein positives Zeichen – ein Signal, dass es geht und dass die Zusammenarbeit der Institutionen funktionieren kann, wenn der Wille dazu vorhanden ist.

Dieses Beispiel sollten wir auch als Vorbild für andere Bereiche nehmen, und wir sollten uns vor allem freuen, dass der gemeinsame Raum der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts, ein ähnlich wichtiges Projekt wie der Binnenmarkt, heute eine wesentliche Aufwertung erfährt.

 
  
MPphoto
 

  Morten Messerschmidt (ECR). – Hr. Formand! Der er noget grundlæggende forkert ved et retssystem, der ikke må beskytte sine egne borgere, men skal forlade sig 100 % på andre landes retssystem.

Det er velkendt, at der er ganske store forskelle mellem de 28 medlemslandes retssystemer i dag, både materielt og formelt. Det kan godt være, vi alle sammen har skrevet under på de samme konventioner og traktater, men ude i virkelighedens verden er der en enorm forskel på, hvordan sagerne køres, fra Bulgarien og Rumænien over Finland, Danmark og Storbritannien til Centralkontinentet. Den forskel er ikke afspejlet i arrestordren, og det er den heller ikke, efter at dette retsgrundlag er blevet vedtaget i dag. Det er ikke bare et problem for de mennesker, som rent faktisk rammes af, at de udsættes for forskellige behandlinger i forskellige lande. Det er ud fra en ren traditionel europæisk betragtning en katastrofe. Det er meget ueuropæisk. I Europa har det altid ligget os på sinde, at det enkelte land kunne beskytte sine egne borgere. Men med dette regelgrundlag forhindres medlemslandene i at beskytte deres egne borgere. Det er ikke værdigt.

Jeg er nødt til at sige, at med de latterlige sager, vi også har set, hvor arrestordren er blevet brugt på anklager om at have stjålet en gris, anklager om at have stjålet nogle bagdæk, anklager om at have haft få gram hash i lommen, så er vi langt ude på et overdrev, hvor disse regler aldrig nogen sinde skulle have fundet anvendelse. Derfor må vi have i hvert fald en bagatelgrænse for, hvad der skal til, således at medlemslandene og borgerne har mulighed for at beskytte sig selv imod dette regelsystem, som jeg godt nok synes er grotesk.

 
  
MPphoto
 

  Beatrix von Storch (EFDD). – Herr Präsident! Es geht um den Vorschlag zur EU-weiten Harmonisierung der Prozesskostenhilfe, und ich möchte nicht auf die Prozesskostenhilfe eingehen, sondern auf die Begründung der Kommission, warum wir die nun europaweit vereinheitlichen sollen, und ich zitiere deswegen wörtlich die Kommission: „Das mit dem Vorschlag verfolgte Ziel lässt sich von den Mitgliedstaaten allein nicht hinreichend verwirklichen, weil das Recht auf vorläufige Prozesskostenhilfe in den EU—Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgestaltet ist.“ Die Kommission sagt also: Die Regeln sind unterschiedlich, deswegen müssen sie vereinheitlicht werden, und das genau ist die Beendigung und die Außerkraftsetzung des Subsidiaritätsprinzips. Natürlich sind die Regeln unterschiedlich, denn sie werden von verschiedenen Parlamenten gemacht. Unter jedem unserer Dokumente in Europa steht das Europamotto: „In Vielfalt geeint“. Erinnern wir uns daran und hören wir mit dieser Gleichmacherei auf – entbrüsseln Sie sich!

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). – V súčasnosti existujú veľké rozdiely v kvalite ponúkanej právnej pomoci v jednotlivých členských štátoch, a preto vítam predložený návrh Európskej komisie aj zapracované zmeny, ktoré sme navrhli my z Parlamentu, a považujem ho za dôležitý krok pre zabezpečenie minimálnej právnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Predkladaná problematika je pomerne náročná, a preto je pochopiteľné, že Európskej komisii trvalo dlhšie pripraviť príslušné nástroje. Je však veľmi dôležité, aby sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť adekvátnu a kvalitnú právnu pomoc. Podozrivé osoby nemôžu mať pocit, že sú im odopierané ich práva a že je v Európskej únii znižovaná úroveň právnej istoty a výkonu spravodlivosti. Musíme sa preto usilovať o zblíženie jednotlivých vnútroštátnych trestnoprávnych postupov a systémov, nakoľko harmonizácia v tejto oblasti je veľmi dôležitá na zabezpečenie vysokého štandardu v garantovaní právnej pomoci v Európskej únii. Očakávam, že členské štáty nebudú mať problém pri implementácii príslušnej legislatívy v záujme zvýšenia právnej istoty občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Ruža Tomašić (ECR). – Poštovani predsjedniče, jedan od temeljnih problema Zajednice je nedostatak povjerenja. Iako je utemeljena na dobrosusjedskim odnosima, činjenica je da je većina integracijskih koraka nailazila na određeni otpor upravo iz razloga što članice nisu vjerovale jedna drugoj.

Dobar dio tog nepovjerenja izvorište ima u pravosudnom sustavu. Članice žele da njihovi građani, tvrtke i interesi budu zaštićeni pred pravosudnim tijelima ostalih članica i to je sasvim legitiman zahtjev.

Ovo izvješće u tom smislu predstavlja korak u pravom smjeru. Priznavanje istih postupovnih garancija i prava osumnjičenih u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga važan je korak u izgradnji istinske suradnje u području pravosuđa i jačanju povjerenja među članicama.

Dosadašnja je pravosudna suradnja bila tek djelomična i obilježavalo ju je nedovoljno uzajamno priznavanje odluka pravosudnih tijela. Nakon uvođenja privremene pravne pomoći možemo očekivati značajniji pomak u smjeru bolje suradnje, čime će nedvojbeno doći do jačanja međusobnog povjerenja.

Predviđeni povrat troškova pružanja privremene pravne pomoći državama članicama u slučaju neispunjavanja kriterija za redovnu pravnu pomoć dodatno je jamstvo da ovaj prijedlog neće dovesti do novih zloupotreba. Želimo li izgraditi povjerenje u pravosudne sustave drugih članica, trebaju nam upravo ovakvi osigurači te stoga pozdravljam ovaj prijedlog izvjestitelja.

 
  
MPphoto
 

  Diane James (EFDD). – Mr President, today we see yet another example of the madness of freedom of movement and the associated European Union immigration system – a system that totally fails to discriminate between a European Union citizen with an unblemished record and one who has already been a menace in his or her own country. Legal aid is a justifiable financial mechanism to support those of insufficient means to enable them to achieve justice through a national legal and court system. It becomes completely open to abuse when the borderless European Union actually encourages the free movement of criminals and crimes.

In the UK alone, British courts are dealing with over 700 notifications involving European Union migrants each week – that is an increase of more than 40% over the past five years – and 12% of the United Kingdom prison population are now foreign nationals. I will not even try to estimate or get the figures for those on bail.

Many of these individuals already have criminal records and, once in court, they milk the system. It is not just the United Kingdom system they are milking, it is every court system because of the bizarre situation we are in. In the United Kingdom, the cost of translation services alone is now a significant burden for United Kingdom courts.

No one is denying anyone justice. Justice should mean justice, but national justice should come first and United Kingdom citizens’ eligibility and entitlement to legal aid should not be sacrificed to a European Union dictate.

 
  
MPphoto
 

  Andrejs Mamikins (S&D). – Mr President, we need to strengthen the rights of suspects and accused persons, not only to protect their human rights, but also to improve our criminal procedure system and to make it more just and effective. If because of objective factors, such as low income, a bad family situation, a poor standard of living and the high cost of a legal aid lawyer, people did not receive proper professional protection, they became an easy target for unprofessional procedures and staff. The system became lazy, neglectful and unjust.

That is why it is necessary in the European Union to set high a common minimum standard of legal aid. This minimum standard also allows the strengthening of mutual trust among judicial authorities and can thus help improve the mutual recognition of decisions in criminal matters. I fully support the report’s author’s approach whereby Member States should ensure that ordinary legal aid has to be provided at all stages of the criminal justice process. Information on legal aid in criminal proceedings should be easily accessible and understandable.

 
  
 

Intervenții la cerere

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Pane předsedající, já se evropským trestním právem zabývám více než patnáct let, a proto mi dovolte několik poznámek. Já nejsem pro samoúčelnou harmonizaci trestního práva na evropské úrovni, ale toto je jiný příběh a několikrát to tady zaznělo.

Ve chvíli, kdy jsme před patnácti lety – a já si to pamatuji, byl jsem tehdy v českém parlamentu –, prosadili evropský zatýkací rozkaz, tak už tehdy jsme říkali, že musí následovat další harmonizace procesního trestního práva tak, aby ten zatýkací rozkaz mohl fungovat.

Pro posluchače vysvětluji, znamená to, že občané Evropské unie jsou ze své domovské země vydáváni do jiného státu Evropské unie k trestnímu stíhání. A proto je tedy nutný minimální standard trestního práva. To je důvod proč, jak už jsem řekl, nejsem pro samoúčelnou harmonizaci, ale tady je důvod jasný: umožnit občanům, kteří jsou vydáni do jiné země Evropské unie k trestnímu stíhání, aby jim byla garantována trestní procesní práva. A mezi ně určitě patří i právo na bezplatnou právní pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Maria Grapini (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, drepturile la apărare, garanțiile procedurale în procesele penale sunt de bază, așa cum și dumneavoastră ați precizat. Deși avem reglementări în privința dreptului la traducere, de exemplu, personal am primit multe petiții prin care am fost informată că cetățenii care au fost reținuți nu au avut dreptul la traducere. Dreptul la un proces corect este un drept cetățenesc care nu trebuie nici negociat și nu trebuie să țină cont de locul unde este judecat cetățeanul, de naționalitate, gen sau vârstă. Este nevoie, din punctul meu de vedere, de o directivă care să armonizeze drepturile în Uniunea Europeană în această problemă. Rezultatul judecării nu trebuie să depindă de posibilitățile financiare ale persoanei judecate. Trebuie să fim onești însă, doamnă comisar, și să spunem că sunt persoane care nu pot să se apere din lipsă de resurse financiare. Procesele echitabile pentru toți trebuie să fie scopul acestei armonizări. Mi se pare nepotrivită formularea la articolul 4 din propunerea Comisiei pentru că lasă o portiță de neaplicare a asistenței juridice gratuite și citez „atunci când acest lucru este în interesul actului justiției”. Eu cred că trebuie să fie în interesul cetățeanului.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς (ECR). – Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει από το 2013 την πρόταση οδηγίας για την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους και για τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τούτο σημαίνει ότι οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι σε ποινική διαδικασία θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, είτε έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, είτε όχι. Κάθε κράτος μέλος οφείλει δηλαδή να παρέχει στην πράξη επαρκή νομική βοήθεια σε άτομα που δεν διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους και που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι για ποινικό αδίκημα.

Επιπλέον, κάθε χώρα της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζει νομική αρωγή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πριν από οποιαδήποτε διαδικαστική ενέργεια απαιτεί παρουσία συνηγόρου υπεράσπισης. Τέλος, το δικαίωμα νομικής αρωγής πρέπει να βασίζεται στον έλεγχο των πόρων του αιτούντος και κάθε κράτος μέλος πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να βελτιωθεί η ίδια η ποιότητα της νομικής αρωγής για τους υπόπτους ή κατηγορουμένους και τούτο προκειμένου να τηρείται η επιταγή της ΕΣΔΑ, δηλαδή η εξασφάλιση της δίκαιης δίκης.

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle sentenze giudiziarie presuppone che gli Stati membri cooperino maggiormente e che rafforzino la fiducia nei reciproci sistemi giudiziari penali, a partire proprio dal modo in cui sono tutelati i diritti degli indagati e degli imputati.

L'approccio adottato dalla Commissione ha il pregio di fornire la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri, ma necessita, a causa della sua frammentarietà, di opportuni accorgimenti per rendere effettivo il diritto di difesa. Innanzitutto, è opportuno assicurare garanzie riguardanti la qualità dell'assistenza legale offerta. In secondo luogo, occorre tener conto delle preferenze degli indagati, degli imputati e dei ricercati per quanto riguarda la scelta del difensore d'ufficio. Lo stesso principio vale anche per la necessità di garantire la continuità nella rappresentanza legale. Importante anche la previsione della possibilità di sostituire il difensore d'ufficio qualora l'indagato o l'imputato abbia perso ogni fiducia nel proprio avvocato e sia in grado di giustificarlo con motivazioni verificabili.

 
  
 

(Încheierea intervențiilor la cerere)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Mr President, the objective of all the proposals strengthening procedural rights that we have made in recent years has been to promote the principle of equality of arms, and to provide all parties with the protection of a fair trial. I am confident that we have contributed to increasing mutual trust in Member States’ judicial systems. The Legal Aid Directive will give a strong signal that procedural safeguards for suspects and accused persons are taken very seriously in the European Union, even if this implies costs for Member States. I therefore strongly encourage you to vote in favour of this directive tomorrow.

 
  
MPphoto
 

  Dennis de Jong, rapporteur. – Ik denk dat het debat liet zien dat er grote overeenstemming is in het Parlement over de noodzaak van deze richtlijn. Ik wil ook de commissaris bedanken voor haar inzet in het begin van de route die we gelopen hebben met de Raad. Gedurende de onderhandelingen hebben ook haar vertegenwoordigers zeker op de cruciale momenten bijgedragen. Het werk is alleen niet af. We zullen nu - de Raad is hier niet - moeten gaan kijken wat de lidstaten hiermee gaan doen. Want je zult bij het verzamelen van informatie alleen al afhankelijk zijn van goede informatie over wat er nou in de praktijk gebeurt. Wordt het goed uitgevoerd? Wordt die kwaliteit echt bewaakt of gaan er toch weer verdere bezuinigingen plaatsvinden in sommige lidstaten op de sociale advocatuur, op de rechtsbijstand? Dat vereist een actieve inzet van de Commissie, een actieve inzet van het Parlement en ook een actieve inzet van ngo's die er gelukkig zijn, zoals Fair Trials International en andere die daarop toezien.

Dan voor de toekomst. Er was één opmerking van de commissaris waar ik een beetje van schrok, omdat ze de indruk wekte van: nu zijn we klaar met die strafprocesrechtskant. Ik denk dat er in ieder geval één terrein is, maar er zijn er misschien meerdere, waar we echt op door moeten gaan, en dat is het terrein van het voorarrest, van de voorlopige hechtenis en de omstandigheden daarvan. Ik hoor te veel geluiden van mensen die zijn overgedragen naar een andere lidstaat en dan vervolgens terechtkomen in redelijk mensonterende situaties. Dus ik steun van harte de oproep van een aantal ngo's en ook van een groep in het Parlement die zeggen: nu moeten we doorgaan met volgende voorstellen. De routekaart is nog lang niet af. Ik reken ook op de commissaris bij de verdere invulling van met name dat punt ‘voorarrest’.

 
  
MPphoto
 

  Președintele. – Dezbaterea a fost închisă.

Votul va avea loc astăzi, 4 octombrie 2016.

Declaraţii scrise (articolul 162)

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. – La cooperazione giudiziaria in ambito penale si scontra con numerose difficoltà, prima fra tutte la differenza tra i sistemi giuridici nazionali e la gelosia che gli Stati mostrano nel voler mantenere il proprio bilanciamento tra misure repressive e garantiste. Ció porta anche necessariamente a difficoltà nel riconoscimento delle sentenze relative ed è stata quindi individuata una road map che fissi alcuni diritti di base validi su tutto il territorio dell'Unione. Tra questi rientra quello al gratuito patrocinio da parte dello Stato, che viene introdotto dalla direttiva in esame. Il livellamento non viene fatto in modo ambizioso, ma il risultato ottenuto è comunque soddisfacente. È importante che si prosegua su questa via e che, sempre più, si miri ad una omologazione dei diritti che garantisca livelli di tutela il più elevati possibile.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – Je souhaiterais remercier notre rapporteur Denis De Jong, mais également mes collègues rapporteurs fictifs, pour notre bonne coopération tout au long de ce dossier. Les négociations ont été longues et difficiles, mais nous sommes parvenus à trouver un accord qui peut être soutenu par tous. Nous avons fait le choix de l'ambition en allant plus loin que la proposition de la Commission européenne.

Grâce à notre travail, des normes minimales communes en matière d'accès à l'aide juridictionnelle seront garanties tout au long de la procédure pénale. L'adoption de ce texte concrétise alors pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté le droit d'accès à un avocat déjà promu en Europe. Cette législation complète la gamme d'instruments européens renforçant les droits procéduraux des citoyens européens. Ceci dans un espace cohérent de liberté, de sécurité et de justice en Europe.

Mais bien des progrès restent encore à faire. Un dossier est ouvert sur la table des négociations depuis bien trop longtemps: celui du Parquet européen. J'appelle alors le Conseil à avancer sur ce texte. L'Europe de la Justice ne restera qu'une illusion tant que nous n'aurons pas finalisé ce dossier.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. – Podpiram dopolnitev predloga direktive, da so po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Mednarodnemu paktu o političnih in državljanskih pravicah priznavata pravico do brezplačne pravne pomoči tistim, ki nimajo dovolj sredstev, da bi sami plačali za pravno pomoč, če to zahtevajo interesi pravičnosti. S predlogom Komisije bomo tako dobili minimalno raven brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah.

 
Правна информация - Политика за поверителност