Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0409(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0165/2015

Esitatud tekstid :

A8-0165/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/10/2016 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0368

Istungi stenogramm
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - Strasbourg Uuendatud versioon

8.6. Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
Sõnavõttude video
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Kedves Képviselőtársaim! Arra kérem, hogy képzeljék el a következő helyzetet: Önök elmennek egy tüntetésre, gyakorolják a véleménynyilvánításhoz való alapvető emberi jogukat. A tüntetést brutálisan szétverik, Önöket bilincsbe verve előállítják, börtönbe zárják, majd elindul Önök ellen egy önkényes büntetőeljárás. Majd képzeljék el azt, hogy Önök hazafiak, erős véleményeket fogalmaznak meg, rendszerkritikus véleményeket, majd egyszer csak egy életfogytiglannal is büntethető terrorcselekmény miatti eljárásban találják magukat vádlottként.

Ha ezeket a helyzeteket elképzelik, nem lesz kétségük afelől, hogy igennel kell szavazni, mint ahogy én is tettem, arra az előterjesztésre, amelynek lényege, hogy mindenkinek joga van a védelemhez a büntetőeljárásokban, és ezt a rászorulóknak ingyenesen is és magas színvonalon biztosítani kell.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem se již v rámci procedury catch the eye vyjádřil k tomuto materiálu, který podporuji. Chci nyní k vysvětlení hlasování ještě dodat, že jsem ztotožněn i s tím, jak závěrečná podoba směrnice vypadá.

Podle mého názoru je velmi správně, že se konkrétní forma bezplatné právní pomoci nechává na rozhodnutí konkrétní země. To znamená, kdo například bude moci tuto formu bezplatné právní pomoci v kterém státě poskytovat.

Ještě mi dovolte jeden malý dovětek. Aby toto právní ustanovení v praxi mohlo fungovat, je velmi důležité, aby Evropská komise komunikovala s členskými zeměmi a aby s nimi vedla dialog, kolik peněž uvolní jednotlivé členské státy k naplnění této směrnice. Protože jedna věc je implementace bezplatné právní pomoci a druhá věc jsou reálné peníze, za které je možné bezplatnou právní pomoc poskytovat. Jinak zůstane pouze u prázdné směrnice, která fakticky nezlepší postavení občanů Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, já se rovněž hlásím k tomu, že jsem podpořil tento návrh zprávy, podporuji i závěrečný obsah usnesení, který byl přijat, respektive podobu té zprávy, to znamená i směrnice, které ji doprovází.

Podle mého soudu jde zde o projev zásady subsidiarity, to znamená skutečně i v justičních věcech je nezbytné, aby se tato zásada promítala a aby členské státy měly možnost ovlivňovat potom konkrétní podobu právních aktů, které na ně mají dopadat i v oblasti justiční spolupráce. To se projevuje i u této bezplatné právní pomoci. V České republice se již několik let diskutuje o tom, jaký má být konkrétní obsah a kdo má být poskytovatelem této bezplatné právní pomoci.

A byl bych velmi rád, abychom tuto i naši národní debatu samozřejmě si učinili na našem národním dvorečku a aby nám Evropská unie v tomto směru dala jisté volné ruce, které se potom jaksi projeví v obsahu té národní legislativy. I z tohoto důvodu, že tato směrnice tomu vyhovuje, jsem ji mohl podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE). – Podporila som predloženú správu, pretože právo na spravodlivý proces je jedným zo základných predpokladov spravodlivosti. Malo by byť garantované v prípadoch, ktoré sa týkajú justičnej spolupráce v trestných veciach na základe európskeho zatykača. Návrh Komisie sa snaží zabezpečiť minimálnu úroveň právnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Obmedzuje sa však na právo na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, a na právo na predbežnú právnu pomoc pre vyžiadané osoby, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači. Podporila som preto pozíciu Parlamentu, ktorá navrhuje rozšíriť pôsobnosť navrhovanej smernice tak, aby poskytovala väčšiu právnu istotu.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). – Madam President, extradition has been around for centuries – millennia even. Ramesses II of Egypt signed the first extradition treaty all the way back in 1259 BC. I believe that extradition treaties work. I have concerns, though, about the European Arrest Warrant, which had led to certain miscarriages of justice in the United Kingdom. However, I am very much in favour of legal aid because money should never be a barrier to justice for anyone.

I am also concerned, though, that these are matters for Member States to decide, in terms of who should and should not be granted legal aid. So, with these conflicting concerns and because I feel that there should always be proper evidence before any extradition is granted, I felt it appropriate in this case to abstain.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La direttiva in questione sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio è l'ultima di sei direttive volte a implementare la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali adottata dal Consiglio nel novembre 2009.

La proposta di direttiva stabilisce norme minime relative al diritto al patrocinio a spese dello Stato di indagati o imputati in procedimenti penali che sono privati della libertà, e in alcune altre situazioni. Inoltre, garantisce che l'assistenza legale sia resa disponibile nell'ambito di un procedimento per esecuzione di un mandato di arresto europeo, al momento dell'arresto della persona ricercata nello Stato di esecuzione.

Queste sono le ragioni per cui ho espresso un voto positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker, Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP MEPs have abstained on this legislative report. UKIP supports the right for access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK government has chosen to opt out of this directive, we do feel the need to cast opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Entiendo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y así viene recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La única manera de garantizar acceso a este derecho en igualdad es a través de una justicia gratuita que a día de hoy no existe en la Unión. El informe original contenía algunos elementos muy positivos que caminarían en esa dirección, pero tras las negociaciones con el Consejo ha quedado muy debilitado, ya que muchos de los Estados miembros no garantizan este derecho. Con el texto presentado sólo quedarían cubiertas por este tipo de asistencia las personas en situación de privación de libertad. Entendemos que es una mejora respecto a la actual situación de desprotección, pero claramente insuficiente, contrastando marcadamente con la posición que aprobó en su momento el Parlamento Europeo, por lo que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson, Lynn Boylan and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – My GUE/NGL colleague Dennis De Jong is the rapporteur of this file and it sought to enhance the provision of legal aid to citizens across the EU.

The file sought to create a base standard for the provision of legal aid and the quality of the legal assistance provided.

The file also sought to ensure that in the case of European Arrest Warrants, legal aid is accessed from the issuing Member State.

Whilst Dennis wanted the report to go further and include legal aid provisions for persons before liberty is suspended, the Council shot that down.

However, the final report is still positive and a step in the right direction.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Je me félicite de l'adoption de ce rapport. À une époque où l'accent est mis sur la création d'autant de nouveaux instruments de droit pénal que possible pour lutter contre le terrorisme et d'autres formes de criminalité, il est important de se rappeler que la base d'une Union fondée sur la primauté du droit est de garantir le respect des droits fondamentaux de la défense à ceux qui sont accusés ou soupçonnés par nos systèmes de justice pénale.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, διότι δεν πρέπει να ξεχνούμε, σε μια περίοδο κατά την οποία δημιουργούνται ολοένα και περισσότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και άλλων μορφών εγκληματικότητας, ότι θεμέλιο μιας Ένωσης που βασίζεται στο κράτος δικαίου είναι το δικαίωμα υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Alors que la proposition de la Commission ne garantirait que le droit à l'aide juridictionnelle «provisoire», la commission LIBE a suggéré d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Les États membres devraient veiller notamment à ce que: l'aide juridictionnelle ordinaire soit fournie à tous les stades de la procédure pénale; des systèmes visant à garantir la qualité et l'indépendance des avocats commis d'office soient mis en place, en particulier un système d'accréditation, ainsi qu'une formation initiale et une formation professionnelle continue; le suspect, la personne poursuivie ou la personne dont la remise est demandée ait le droit de demander une fois le remplacement de l'avocat commis d'office qui leur a été désigné.

Il s’agit là d’une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres. J’ai par conséquent voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ L’Europe judiciaire est en marche mais elle avance lentement. C’est pourtant l’un des domaines où l’Europe peut démontrer sa plus-value auprès des citoyens. La libre circulation à l’intérieur de l’Union et le fractionnement à l’échelon national des compétences judiciaires est une aubaine pour les délinquants. Il faut y remédier, c'est l'évidence même. La confiance dans les systèmes juridiques respectifs passe par une confiance dans les systèmes d’aide juridictionnelle des États-Membres. C’est la raison pour laquelle j’ai voté pour cette résolution.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą. Komisijos pasiūlymas yra palankiai vertinamas žingsnis, užtikrinant būtiniausią teisinės pagalbos lygį visose valstybėse narėse. Tačiau remiantis Komisijos pasiūlymu, nėra sustiprinamas teisinis tikrumas, nei įtariamiesiems ar kaltinamiesiems tampa aišku, kiek jie galės veiksmingai naudotis teise gauti teisinę pagalbą ir kokia bus teisinės pagalbos kokybė. Todėl pritariu, kad direktyvos taikymo sritis turėtų apimti teisę gauti laikinąją ir įprastą teisinę pagalbą visais atvejais.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have abstained on this legislative report. UKIP supports the right to access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK Government has chosen to opt out of this directive, we do not feel the need to cast opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ D’après ce texte, les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales devraient bénéficier d'une voie de recours effective si leurs droits devaient s’avérer avoir été enfreints. Cependant, je suis contre cette aide juridictionnelle qui constitue une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai décidé de voter en faveur de ce texte relatif à l’aide juridictionnelle car cette proposition de directive vise non moins qu’à garantir l'effectivité de la directive relative au droit d'accès à un avocat. Cette aide juridictionnelle serait accordée pour un suspect ou une personne poursuivie dans le cadre des procédures pénales, ou encoure pour une personne dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, et ce suite à une évaluation des ressources de celui-ci et du bien-fondé de la demande.

Au sein de la commission LIBE, nous avons également jugé nécessaire de suggérer d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de certaines procédures et pas seulement le droit à l'aide juridictionnelle «provisoire» tel que proposé par la Commission.

Afin d’éviter de prévenir d’éventuels abus, le remboursement des frais relatifs à l'aide juridictionnelle pourrait à titre exceptionnel être réclamé aux suspects, notamment s’ils ont sciemment fourni aux autorités compétentes des informations mensongères concernant leur situation financière personnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho votato a favore della relazione de Jong relativa al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Si tratta di un tema particolarmente importante che costituisce uno dei cardini dello Stato di diritto. Chi non dispone dei mezzi finanziari necessari deve vedersi garantito il diritto di avvalersi di un difensore attraverso il patrocinio a spese dello Stato. Il testo approvato costituisce un passo in avanti concreto nell'ottica del superamento delle diverse interpretazione del diritto a un equo processo, garantendo un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri.

Nonostante alcune disposizioni forse troppo timide per superare le differenze in termini di qualità dell'assistenza legale, il testo propone una giusta linea per una cooperazione giudiziaria in materia penale che sia realmente equa ed effettiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ El presente informe tiene por objeto mejorar los derechos de los imputados o acusados en los procesos penales. Contar con unas normas mínimas comunes que rijan estos derechos, debería impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Es fundamental un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial en la Unión. Gracias a la labor del ponente de nuestro grupo, se han introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión; entre otras, ampliar el ámbito de aplicación más allá de la privación de libertad, lo que permite la asistencia jurídica provisional y ordinaria en todas las circunstancias. Es importante destacar que recoge aspectos como que la fase inicial del procedimiento, sobre todo cuando los imputados o acusados están privados de libertad, es el momento en el que son más vulnerables y cuando más necesitan la asistencia jurídica de un abogado. En las negociaciones del trílogo, el trabajo realizado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sufrió algunos retrocesos por la resistencia del Consejo. Aún así, supone un significativo avance. Por ello, voto a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ Je me suis opposée à ce rapport de la commission LIBE qui pousse encore plus loin les velléités de la Commission européenne d'élaborer un véritable droit pénal européen au détriment du droit national.

Le rapport plaide en faveur de l'établissement d'un droit à l'aide juridictionnelle "ordinaire" pour les personnes poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale, ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d’arrêt européen.

La démarche des européistes est perverse puisqu'elle consiste à attaquer la souveraineté des États membres sous l'angle des droits des individus. Les nations européennes, si on suit cette directive, seraient désormais cantonnées à un rôle de vérification: veiller à ce que l'aide juridictionnelle ordinaire soit fournie à tous les stades de la procédure pénale; garantir la qualité et l'indépendance des avocats commis d'office, etc.

Mais les États membres sont d'ores et déjà des États de droit et la plupart s'assurent déjà de telles pratiques au niveau national, en France depuis 1841! Un projet de directive qui n'a donc pour seule utilité que sa portée idéologique.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione del collega de Jong è ben strutturata e priva di criticità. Ritengo che il testo sia condivisibile e l'ho quindi sostenuto col mio voto.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Jag har röstat för direktivet om rättshjälp.

Europeiska kommissionen antog 2013 ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder.

Av denna anledning är det viktigt att det också finns ett direktiv som garanterar rättshjälp där det finns en arresteringsorder. Av den anledningen har jag röstat för direktivet.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo al informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea.

El informe, que es una propuesta de acuerdo en primera lectura, toma en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en relación con la calidad de la asistencia jurídica que ofrecen y la necesidad de incluir garantías sobre la calidad de la asistencia jurídica contemplada en la Directiva. Gracias a las enmiendas introducidas por el Grupo S&D, el informe incide en la asistencia jurídica gratuita y la expansión del ámbito cubierto que abarca todos los tipos de asistencia jurídica en procedimientos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame nagrinėjamos laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurių laisvė atimta, ir teisinės pagalbos priemonės, vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms. Teisė į teisinę pagalbą – nelengvas klausimas ir tai galbūt paaiškina, kodėl Komisijai prireikė palyginti daug laiko, kad ji pateiktų dabartinę priemonę. Tačiau tai neturėtų trukdyti naujos kadencijos Europos Parlamentui pradėti svarstyti pasiūlymą dėl direktyvos pirmumo tvarka. Skirtingai aiškinant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę gauti teisinę pagalbą, kuri pripažinta, inter alia, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, atsiranda kliūčių, siekiant vykdyti teisingą ir veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Todėl reikia kiek įmanoma greičiau priimti likusias veiksmų plano priemones, visų pirma direktyvos dėl teisinės pagalbos projektą. Komisijos pasiūlymas yra palankiai vertinamas žingsnis, užtikrinant būtiniausią teisinės pagalbos lygį visose valstybėse narėse. Tačiau šiame pasiūlyme apsiribojama įtariamųjų ar kaltinamųjų baudžiamosiose bylose teise gauti laikinąją teisinę pagalbą, kai iš jų atimama laisvė, ir prašomų išduoti asmenų, kuriems taikoma Europos arešto orderio procedūra, teise gauti laikinąją teisinę pagalbą ir teisinę pagalbą. Papildomi teisės gauti teisinę pagalbą aspektai aptariami atskiroje Komisijos rekomendacijoje.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Navedeno poročilo o pravici do brezplačne pravne pomoči sem podprl.

Pri brezplačni pravni pomoči gre za občutljivo temo, saj med državami članicami ter njihovimi sodnimi sistemi ni enotnega tolmačenja pravice do poštenega sojenja, posledično tudi brezplačne pravne pomoči. Kljub daljšemu času priprave predloga direktive s tega področja s strani Komisije predlog omogoča zagotavljanje minimalne ravni brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah EU, kar se krepi še s sprejetimi amandmaji v Evropskem parlamentu.

Pozdravljam tudi merila upravičenosti do brezplačne pravne pomoči, saj dajejo določeno jasnost glede celotnega postopka. Kljub temu je treba imeti v mislih tudi razlike v stroških pravosodnih postopkov med državami članicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće o pravnoj pomoći za osumnjičene i optužene osobe te za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga.

Unatoč nekim nedostacima, ovo je pozitivan korak za Europsku uniju i vladavini prava. Zajednički minimalni standardi (poput prava na besplatnog odvjetnika u zemlji koja izdaje europski uhidbeni nalog/zemlji kojoj je izdan europski uhidbeni nalog) sada moraju biti provedeni, a mi moramo raditi na podizanju standarda i daljnjoj konsolidaciji proceduralnih, temeljnih i obrambenih prava, zajamčenih onima koji su optuženi ili osumnjičeni od strane našeg kazneno-pravnog sustava.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce texte constitue une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres. J'ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ I supported this proposal for a directive aimed at ensuring the right of access to a lawyer for suspects and accused persons in criminal proceedings and for requested persons who are the subject of European Arrest Warrant proceedings. I voted in favour of this proposal, because I think it is needed to strengthen the trust of Member States in each other’s criminal justice systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport préconise d’élargir la portée de la proposition de directive de la Commission européenne pour y inclure le droit à l’aide juridictionnelle ordinaire en faveur des individus poursuivis dans le cadre des procédures pénales. Les États membres seraient ainsi contraints de fournir cette aide juridictionnelle à tous les stades de la procédure pénale et de garantir la qualité et l’indépendance des avocats commis d’office.

Par ailleurs, ce texte octroie aux suspects le droit de demander, à une seule reprise, le remplacement de l’avocat commis d’office qui leur a été désigné ainsi que le droit de faire appel d’une décision de refus de cette aide juridictionnelle. J’ai voté contre ce rapport qui constitue une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen alors qu’il s’agit d’une compétence exclusive des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Comisia a adoptat o propunere de directivă privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspecte sau acuzate care sunt private de libertate și asistență judiciară din cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare, implementarea presupunând ca statele membre să acorde reciproc încredere sistemelor lor judiciare penale, chiar și modului în care sunt salvgardate drepturile persoanelor suspecte sau inculpate.

La modul concret, însă, practicile naționale sunt diferite și apar diferențe mari între statele membre în ceea ce privește calitatea asistenței judiciare oferite, aceasta depinzând în mod special de onorariile plătite avocaților pentru asistența judiciară gratuită. În cazurile în care onorariile sunt prea mici, avocații nu vor dedica suficient timp și efort pentru oferirea unei asistențe judiciare gratuite de înaltă calitate.

Am acordat un vot favorabil raportului, considerând că trebuie să existe o politică judiciară unică în toate statele membre, iar această diferențiere între state și modul de abordare a asistenței judiciare să fie una și aceeași, indiferent de onorariile pe care le primesc avocații.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ Directiva propusă stabilește normele minime comune referitoare la dreptul la asistență judiciară al persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale atunci când acestea sunt private de libertate și persoanele care fac obiectul procedurilor aferente mandatului european de arestare.

Obiectivul prezentei directive este de a asigura faptul că aceste persoane au acces la asistență judiciară, pentru a-și putea exercita efectiv dreptul de a avea acces la un avocat, astfel cum este prevăzut în Directiva privind accesul la un avocat.

Am votat în favoarea acestui proiect de rezoluție legislativă a Parlamentului European întrucât consider că această directivă va contribui la încrederea reciprocă dintre statele membre, fapt ce va conduce spre o mai bună cooperare europeană în materie penală. În primele etape ale procedurii, persoanele suspectate sau acuzate sunt deosebit de vulnerabile, iar accesul la un avocat este esențial pentru a le proteja drepturile la un proces echitabil.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car il permet l’établissement des règles minimales communes concernant le droit à l'aide juridictionnelle pour les suspects, les personnes poursuivies et les personnes dont la remise est demandée. Grâce aux règles minimales communes, ce rapport permet de renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres.

Il facilite également la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Les États membres sont encouragés à prendre des mesures pour améliorer la qualité et l’efficacité des services d’aide juridictionnelle. Ce rapport impose aux États membres d'accorder l’accès à l’aide juridictionnelle, au-delà de l’aide juridictionnelle provisoire, car les personnes dont la remise est demandée ne sont pas toujours privées de liberté.

Ceci permettra aussi de renforcer la confiance mutuelle et de rendre effectif le droit à une double défense dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Con il voto di oggi mi sono espresso in favore della direttiva in questione che armonizza a livello UE l'istituto del gratuito patrocinio per gli indagati e gli imputati privati della libertà personale o implicati in procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

L'ambito di applicazione della direttiva comprende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato tanto provvisoria quanto definitiva e dà certezza del diritto all'indagato, all'imputato o al ricercato per quanto riguarda i criteri di ammissibilità.

Le differenze dei livelli di reddito e di costo tra gli Stati membri escludono la possibilità di fornire norme dettagliate sul livello degli onorari. Tuttavia, la direttiva include garanzie minime riguardanti la qualità dell'assistenza legale offerta.

Disposizioni specifiche sono previste anche per tenere conto, per quanto possibile, delle preferenze degli indagati, degli imputati e dei ricercati per quanto riguarda la scelta del difensore d'ufficio.

Lo stesso vale anche per la necessità di continuità nella rappresentanza legale e la sostituzione del difensore d'ufficio qualora l'indagato, l'imputato o il ricercato abbia perso ogni fiducia nel proprio avvocato e sia in grado di giustificarlo con motivazioni verificabili.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which seeks to enhance the provision of legal aid to citizens across the EU. The file seeks to create a base standard for the provision of legal aid and the quality of the legal assistance provided.

The file also seeks to ensure that in the case of European Arrest Warrants, legal aid is accessed from the issuing Member State.

Whilst I am disappointed that the report did not include provisions for persons before their liberty is suspended, the final report is still positive and a step in the right direction.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the text which works at ensuring a minimum level of legal aid in all Member States. The proposal focuses on the right to provisional legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings who are deprived of liberty, and the right to provisional legal aid and to legal aid for requested persons who are subject to European Arrest Warrant proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La direttiva proposta circa l'accesso provvisorio al gratuito patrocinio è l'ultima di un pacchetto di sei direttive volto a dare attuazione alla tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Avendo ripercussioni dirette sul bilancio statale, quello del gratuito patrocinio non è un tema semplice; pur dettando uno standard minimo, non lo eleva quanto sarebbe stato auspicabile.

Va però sottolineato l'apporto del Parlamento, che è riuscito ad estendere il campo di applicazione al di là del periodo provvisorio, garantendo quindi l'assistenza legale ordinaria. Si tratta in ogni caso di una misura importante tesa a garantire uno standard minimo di diritti procedurali, utile anche e soprattutto al mutuo riconoscimento delle decisioni penali. Ho votato senza dubbio a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θεωρούμε πως η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα θετικό βήμα για την εξασφάλιση του ελάχιστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης είναι ένα σωστό βήμα στην προσπάθεια για ισχυροποίηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη. Οφείλουμε να επιδιώκουμε πάντα τη βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και θεωρώ πως η έκθεση αυτή βοηθά σε αυτό το σκοπό. Γι’ αυτό το λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente al provvedimento visto che il 27 novembre 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La proposta della Commissione rappresenta un passo positivo verso la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri. Essa si limita tuttavia al diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali privati della libertà personale e al diritto all'ammissione provvisoria e definitiva al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Inoltre, il relatore è consapevole delle differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità dell'assistenza legale offerta. Ciò dipende, tra l'altro, dagli onorari corrisposti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato. Tuttavia, è quindi ancora più importante includere almeno alcune garanzie riguardanti la qualità dell'assistenza legale offerta nella direttiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore di questa relazione che intende regolamentare il patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Allo stato attuale il sistema giuridico italiano prevede garanzie più ampie rispetto a quelle di molti altri paesi dell'UE. Questa garanzia, a partire dall'articolo 24 della Costituzione, è prevista ed è stata implementata negli anni dalla nostra giurisprudenza. Trovo quindi condivisibile l'inserimento di questa misura anche nel procedimento del mandato d'arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Un tema di tale complessità richiede sostegno: troppo spesso infatti nei nostri paesi assistiamo, a causa delle differenti prassi, a casi in cui chi non ha la possibilità di difendersi perde automaticamente il diritto ad un equo processo.

La Commissione aveva previsto un aiuto provvisorio nei confronti di indagati e imputati in processi penali come pure di ricercati con mandato d'arresto europeo, tuttavia è stato possibile ampliarlo fino ad essere ordinario e definitivo. Si vuole così accrescere l'effettività del diritto di accesso al difensore legale a spese dello Stato per coloro che non dispongono di mezzi sufficienti per coprire i costi legali. Ragionevolmente, verranno disposte anche delle verifiche sui mezzi e sui meriti in modo da valutare con strumenti oggettivi l'effettiva indisponibilità di risorse da parte dell'imputato e, al contempo, l'urgenza, la complessità, la serietà del caso e la severità delle pene applicabili.

Ritengo fondamentale ribadire come la qualità e l'indipendenza dei difensori d'ufficio debba essere assicurata al meglio in tutti i paesi, così come il diritto dell'imputato a richiedere la sostituzione del legale laddove questi non si dimostri professionale.

Auspico che quanto votato possa consentire processi retti e brevi. Colgo inoltre l'occasione per ricordare la disastrosa situazione delle nostre carceri e invito a trovare soluzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing. ‒ I supported the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings, and noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ A proposta de diretiva relativa ao apoio judiciário faz parte ainda do Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados em processos penais, aprovado em 2009 e que ao longo dos anos tem vindo a ser cumprido. Alcançar compromissos nesta matéria tem sido particularmente difícil, dada a diversidade das culturas jurídicas e também a sensibilidade do processo penal - parte angular do núcleo essencial de soberania dos Estados. Por essa razão, e apesar do longo processo, a harmonização conseguida é de extrema importância e tem que ser valorada.

No apoio judiciário em particular, o resultado alcançado podia ter sido melhor. A posição do Parlamento era a de assegurar apoio aos suspeitos e arguidos, com carência económica, independentemente da privação de liberdade. Contudo, o Conselho foi intransigente e estava desde 2014 a bloquear a aprovação deste instrumento. Ainda assim, o Parlamento conseguiu alargar o escopo da Diretiva, garantindo que protegia não apenas provisoriamente mas de forma permanente também. Por isso, o Parlamento decidiu aceitar este compromisso que, não sendo o melhor, irá com toda a certeza garantir o efetivo exercício do direito à defesa por muitos europeus.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta perché rappresenta un passo positivo verso la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato per i cittadini degli Stati membri, pur limitandosi a quello provvisorio per gli indagati o imputati in procedimenti penali privati della libertà personale e a quello provvisorio e definitivo per i ricercati oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Considero importanti le modifiche apportate al testo finale rispetto alla proposta originaria nell'ottica di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva includendo il diritto all'assistenza legale e non solo al patrocinio provvisorio, includendo così il supporto all'imputato in tutte le fasi processuali.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ I agree with the proposal to help those not having sufficient means themselves to pay for legal assistance, where the interests of justice so require. Proper legal assistance will facilitate further the mutual recognition of judgments and judicial decisions and enhance police and judicial cooperation in criminal matters in matters with a cross-border dimension. Accreditation for legal aid lawyers as well as continuous professional training will continue to sustain the competence of legal aid lawyers.

Children are particularly vulnerable when involved in criminal matters and require particular attention through the implementation of special measures that provide for procedural safeguards.

Consequently I support this report.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Entiendo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y así viene recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La única manera de garantizar acceso a este derecho en igualdad es a través de una justicia gratuita que a día de hoy no existe en la Unión. El informe original contenía algunos elementos muy positivos que caminarían en esa dirección, pero tras las negociaciones con el Consejo ha quedado muy debilitado, ya que muchos de los Estados miembros no garantizan este derecho. Con el texto presentado sólo quedarían cubiertas por este tipo de asistencia las personas en situación de privación de libertad. Entendemos que es una mejora respecto a la actual situación de desprotección, pero claramente insuficiente, contrastando marcadamente con la posición que aprobó en su momento el Parlamento Europeo, por lo que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore di questa relazione, che intende porre fine alle divergenze tra gli Stati membri sui diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, dato che tale situazione contraddice la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione stabilita dall'articolo 82 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Il Parlamento si è espresso sulla proposta della Commissione a favore di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri. Il Parlamento ritiene che l'approccio possa essere migliorato chiarendo quegli elementi rimasti incerti nella proposta della Commissione, quali il livello di qualità e i costi dell'assistenza legale, e i criteri di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato.

Sono convinto che stabilire norme minime comuni per il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati, imputati e ricercati servirà a rafforzare la cooperazione e la fiducia tra i sistemi di giustizia penale degli Stati membri e, con esse, il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ În data de 27 noiembrie 2013, Comisia Europeană a adoptat o propunere a Parlamentului European și a Consiliului privind asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistență judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare.

Cooperarea judiciară în materie penală din cadrul Uniunii se bazează pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, însă practicile naționale sunt diferite. Pentru cei care nu dispun de resursele financiare necesare, asistența judiciară gratuită este singura soluție pentru a facilita accesul la un avocat. Am votat pentru asigurarea unui nivel minimal de asistență judiciară în toate statele membre. Dreptul la un proces echitabil, inclusiv prin oferirea de asistență judiciară gratuită, reprezintă un pas către o cooperare judiciară echitabilă și eficientă în materie penală.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A Tanács 2009. november 30-án elfogadott egy ütemtervet, melynek célja a gyanúsítottak és vádlottak jogainak megerősítése. Az ütemterv azonosítja a jogi tanácsadáshoz és költségmentességhez való jogot – utóbbi elválaszthatatlanul összekapcsolódik az ügyvédi segítség igénybevételéhez való joggal. Azok számára, akik nem rendelkeznek a szükséges pénzügyi eszközökkel, csak a költségmentesség biztosíthatja eme jog érvényesítését. A nehézkes intézményközi tárgyalások eredményeként végül sikerült egy mindenki számára elfogadható szöveget elfogadni, amelyet a Parlament ma jóváhagyott és amelyet szavazatommal én is támogattam.

Az eredeti, 2013-as, Európai Bizottság által előterjesztett irányelv-tervezethez képest a ma elfogadott szöveg számos változást hozott, letisztázódott és többek között az irányelv hatályát is kiterjesztették a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről rendes költségmentességre, így sokkal több személyre vonatkozik majd az irányelv.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zdecydowałem się zagłosować przeciwko wnioskowi o pomoc prawną dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania. Moja decyzja jest spowodowana tym, że mimo iż tekst poddany pod głosowanie jest wynikiem negocjacji trójstronnych, nie widzę stosowności rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy. Rozdzielanie pomocy prawnej na „tymczasowąˮ oraz „zwyczajnąˮ również nie wydaje mi się stosowne. Z tych powodów zagłosowałem przeciwko. Uważam, że akt legislacyjny, który obecnie ma zastosowanie, jest wystarczający.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing.Terrorism is a new reality that requires an effective political system in place to really and truly safeguard our citizens. The European Union is also based on the rule of law, which includes a collection of procedural, fundamental and defence rights guaranteed to those who are accused or suspected of criminal actions. I am in favour of this agreement as it would lay down common minimum rules on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings and also for those persons who are the subject of a European Arrest Warrant. I believe that criminal law is a key component in creating an Area of Freedom, Security and Justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif fait suite à la proposition de la Commission européenne de novembre 2013, en faveur d’une directive sur l’aide juridictionnelle. Ce texte vise à renforcer les droits des citoyens européens en instaurant des normes minimales communes dans l’ensemble des États membres en matière de droit à l’aide juridictionnelle pour les suspects et personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Considérant que ce texte assurera une meilleure protection des citoyens européens et renforcera la confiance mutuelle entre les États en matière de justice, j’ai voté en faveur.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – L’adoption à une très large majorité de ce texte sur l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen est une étape importante pour le renforcement des droits procéduraux des citoyens européens.

En tant que rapporteur sur ce texte pour mon groupe politique, le PPE, j’ai tenu à ce que des normes minimales solides en matière d’accès à l’aide juridictionnelle soit garanties pour tout suspect ou personne poursuivie privé de liberté dans un des États membres de l’Union européenne. Cette harmonisation de nos procédures pénales est indispensable à la construction de l’Europe de la Justice que je défends.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amely célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban. Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la résolution législative du Parlement européen donnant son approbation à l’adoption en première lecture de la proposition de directive concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen.

L’objectif de cette directive est de garantir que partout dans l’Union les citoyens européens bénéficient d’un minimum de droits juridictionnels mais aussi d’améliorer la confiance mutuelle entre les différents systèmes de justice criminelle des États membres en vue d’améliorer l’utilisation correcte du mandat d’arrêt européen.

L’aide légale contient 6 mesures spécifiques: le droit à l’interprétation et à la traduction; le droit à l’information; le droit d’accès à un avocat, le droit à la présomption d’innocence; et des garanties procédurales spécifiques pour les enfants.

L’UE disposait déjà de garanties minimums pour l’accès à un avocat mais avec cette nouvelle directive, tous les citoyens européens pourront faire usage de ces droits et non plus seulement ceux qui ont les moyens de se payer un avocat. Les citoyens européens disposeront tous des mêmes droits où qu’ils se trouvent dans l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – Le droit d’accès à une aide juridictionnelle donne la possibilité à tout individu poursuivi au pénal de bénéficier d’un auxiliaire de justice, par exemple avocat ou interprète, quels que soient ses revenus.

Ce droit compte parmi les principes fondamentaux consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. L’Union dispose depuis 2009 d’une législation visant à garantir à tous ses citoyens ce droit d’accès partout en Europe. Si tous les États membres reconnaissent cet instrument juridique, certaines disparités subsistent d’un État à l’autre dans la qualité de l’aide apportée.

Avec l’adoption de la révision de cette directive, les citoyens européens pourront désormais bénéficier pleinement de ce droit sans distinction de revenus, quel que soit l’État membre dans lequel ils se trouvent au moment de leur interpellation.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), in writing. ‒ We can all agree that the right to a fair, independent and impartial trial is the cornerstone of an effective judicial system and just society.

Those charged with offences have the right to be presumed innocent until proven guilty and this is essential to ensuring that the public have confidence in our courts and democratic processes as a whole.

In this sense, I support the premise that those detained under a European Arrest Warrant should have an entitlement to legal representation, and that this eligibility should be subject to the same tests applied at a national level for the same offence.

In Northern Ireland, we have increasingly seen legal aid used under the auspices of human rights law by those liable for terrorist atrocities in an effort to evade the rulings of national courts in the United Kingdom.

Only last week the ECHR rejected appeals by two republican terrorists liable for the Omagh Bombing in 1998 which killed 28 people.

Whilst ensuring free and fair access to legal representation is vital, provision must also be centred toward addressing the needs of innocent victims and ensuring that the balance of protections do not tip toward the perpetrator.

 
  
MPphoto
 
 

  Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах „въздържал се“ по доклада на колегата Де Йонг, тъй като имам опасения, че направените предложения от страната на Европейската комисия, противоречат на принципа на субсидиарност и водят до "европеизиране" на наказателното право.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ H εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζεται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους και σε καταζητούμενα άτομα τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες που αφορούν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Μια τέτοια αποσπασματική προσέγγιση ούτε ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, ούτε αποσαφηνίζει το βαθμό και την ποιότητα του δικαιώματος νομικής αρωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban. Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ A cooperação judiciária em matéria penal na União assenta no princípio do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais. O Conselho aprovou o Roteiro para o reforço dos direitos processuais dos suspeitos ou acusados em processos penais que identifica como o direito ao patrocínio e ao apoio judiciários. A proposta da Comissão constitui um passo importante para garantir um nível mínimo de apoio judiciário em todos os Estados-Membros.

No entanto, considero que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas podem sentir-se inibidos de pedir apoio judiciário se os Estados-Membros puderem exigir-lhes os custos relativos ao apoio judiciário provisório por não cumprirem os critérios de elegibilidade. Assim, afigura-se justo limitar a recuperação dos custos aos casos em que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas fornecem, intencionalmente, informações falsas.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O direito a apoio judiciário está intrinsecamente associado ao direito de acesso a um advogado.

A proposta da Comissão Europeia visa garantir um nível mínimo de apoio judiciário em todos os Estados-Membros. Contudo, restringe-se ao direito a apoio judiciário provisório dos suspeitos ou arguidos em processo penal que se encontrem privados de liberdade, bem como ao direito a apoio judiciário provisório e ao apoio judiciário das pessoas procuradas no âmbito de processos de execução de mandados de detenção europeus. A Comissão apresentou, numa recomendação em separado, aspetos adicionais do direito a apoio judiciário.

O relator considera que esta abordagem fragmentada pode refletir a sensibilidade da matéria, mas não aumenta a segurança jurídica nem torna claro aos suspeitos ou arguidos em que medida terão efetivamente direito a apoio judiciário nem qual será a qualidade da assistência jurídica. O âmbito de aplicação da diretiva deve incluir o direito a apoio judiciário provisório e ordinário em todas as circunstâncias.

Em geral, este relatório avança num sentido positivo, que apoiamos. Para vários Estados-Membros representa um inquestionável avanço. Mas fica ainda aquém das medidas e dos recursos concretos, que garantam a universalidade de acesso, sem custos, do apoio judiciário e jurídico aos arguidos, como um dos mais elementares direitos à defesa e à dignidade.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour as it will increase the opportunities for justice to be done.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ V súčasnosti existujú veľké rozdiely v kvalite ponúkanej právnej pomoci v jednotlivých členských štátoch. Predložený návrh Európskej komisie predstavuje dôležitý krok na zabezpečenie minimálnej úrovne právnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Predkladaná problematika je pomerne náročná, a preto je pochopiteľné, že Európskej komisii trvalo pomerne dlho pripraviť príslušné nástroje. Je veľmi dôležité, aby sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť adekvátnu a kvalitnú právnu pomoc. Podozrivé osoby nemôžu mať pocit, že sú im odopierané ich práva a že je v Európskej únií znižovaná úroveň právnej istoty a výkonu spravodlivosti. Musíme sa spoločnými silami usilovať o zblíženie jednotlivých vnútroštátnych trestnoprávnych postupov a systémov, keďže harmonizácia v tejto oblasti je veľmi dôležitá na zabezpečenie vysokého štandardu v garantovaní právnej pomoci v Európskej únii. V tomto prípade sa podarilo dosiahnuť kvalitný kompromis pre občanov žijúcich v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Členské štáty by nemali mať problém pri implementácií príslušnej legislatívy v záujme zvýšenia právnej istoty občanov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto a favore della relazione: sono d'accordo che anche a livello europeo venga regolamentato il patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ H εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζεται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή μόνο σε υπόπτους ή κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους και σε καταζητούμενα άτομα τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες που αφορούν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Μια τέτοια αποσπασματική προσέγγιση ούτε ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, ούτε αποσαφηνίζει τον βαθμό και την ποιότητα του δικαιώματος νομικής αρωγής. Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ I welcome this report, which calls for the scope of the Directive to be widened to cover all cases of legal aid, and not just those of ‘provisional’ legal aid, as per the Commission proposal.

I believe persons subject to a European Arrest Warrant should have the right to legal aid for a lawyer both in the Member State which issues the arrest warrant and in the Member State which executes the arrest warrant.

At a time when the focus seems to be on creating as many new criminal law instruments as possible to tackle terrorism and other forms of criminality, it is important to remember that the bedrock of a Union based on the rule of law is the collection of procedural, fundamental and defence rights guaranteed to those who are accused or suspected by our criminal justice systems.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban. Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban. Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor teniendo presente que, con arreglo al artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La aplicación de este principio necesita que los Estados miembros tengan confianza en los sistemas judiciales penales de los demás, incluso en la forma en que se salvaguardan los derechos de los sospechosos o acusados. La diferente interpretación del derecho a un juicio justo, en particular mediante la asistencia jurídica constituye un obstáculo para una cooperación judicial justa y eficaz en materia penal. La propuesta de la Comisión es un paso positivo para garantizar un nivel mínimo de asistencia jurídica en todos los Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Esprimo il mio sostegno all'accordo in prima lettura sul testo negoziato dai colleghi della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, che introduce standard minimi comuni per l'assistenza legale ai sospetti e alle persone accusate in casi penali o sottoposte a mandato d'arresto europeo. Con l'approvazione di questo importante provvedimento normativo l'Europa compie un ulteriore passo verso il rafforzamento della cooperazione e del mutuo riconoscimento nel campo della giustizia penale. È un aspetto che ritengo molto rilevante sottolineare: le garanzie fissate permettono infatti un'adeguata protezione in tutti i paesi europei e fissano standard di qualità dell'assistenza legale per le persone accusate, garantendo uguale trattamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Gentile (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo perché sono fermante convinta della necessità di rafforzare lo Stato di diritto e le garanzie giuridiche e procedurali in un momento storico particolare come quello in cui viviamo, caratterizzato dal terrorismo e dall'aumento dei crimini transfrontalieri.

Per i non abbienti, il patrocino a spese dello Stato è l'unica maniera di garantire il diritto di difesa e a un equo processo. Plaudo perciò allo sforzo profuso dal gruppo S&D per introdurre norme uniformi a livello europeo che garantiscano la gratuità dell'assistenza, senza rischio di eventuali rimborsi dei costi sostenuti, in favore di indagati e imputati privi della libertà personale, e non solo nelle fasi provvisorie del procedimento come chiesto inizialmente dalla Commissione.

Credo infatti che questa normativa, se pur limitata alle situazioni in essa elencate, sia un primo importante passo per avvicinare la qualità dell'assistenza legale dei vari Stati membri, tenendo conto delle differenze esistenti in termini di costi e onorari professionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Der Grundsatz, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich sind, darf nicht durch die finanzielle Lage eines Verdächtigen bzw. Beschuldigten eingeschränkt werden. Mit dem Bericht setzt die Europäische Union ein starkes Zeichen für eine faire, freie und unabhängige Justiz in allen Mitgliedstaaten.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this legislative report. UKIP supports the right for access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK Government has chosen to opt out of this directive, I do not feel the need to cast an opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ El presente informe tiene por objeto mejorar los derechos de los imputados o acusados en los procesos penales. Contar con unas normas mínimas comunes que rijan estos derechos, debería impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Es fundamental un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial en la Unión. Gracias a la labor del ponente de nuestro grupo, se han introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión; entre otras, ampliar el ámbito de aplicación más allá de la privación de libertad, lo que permite la asistencia jurídica provisional y ordinaria en todas las circunstancias. Es importante destacar que recoge aspectos como que la fase inicial del procedimiento, sobre todo cuando los imputados o acusados están privados de libertad, es el momento en el que son más vulnerables y cuando más necesitan la asistencia jurídica de un abogado. En las negociaciones del trílogo, el trabajo realizado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sufrió algunos retrocesos por la resistencia del Consejo. Aún así, supone un significativo avance. Por ello, voto a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport deoarece consider că reprezintă un pas binevenit în direcția asigurării unui nivel minimal de asistență judiciară în toate statele membre. Acest nivel reprezintă însă limita dreptului la asistență judiciară provizorie gratuită oferită persoanelor suspectate sau inculpate în cadrul procedurilor penale care sunt private de libertate și al dreptului la asistență judiciară provizorie gratuită pentru persoane căutate care fac obiectul unor proceduri legate de mandatul european de arestare. Este important ca persoanele suspectate, inculpate sau căutate să beneficieze de siguranță juridică în ceea ce privește criteriile de eligibilitate. Dreptul la apărare sau dreptul la traducere nu trebuie să depindă de țara în care are loc procesul, de naționalitate, de gen sau de categoria socială din care face parte persoana. Criteriile de eligibilitate menționate în recomandarea Comisiei aduc deocamdată o oarecare clarificare, fără însă a se ridica la nivelul unei depline armonizări. Echitatea pentru cetățeni, indiferent de costuri trebuie pusă în aceeași balanță astfel încât drepturile cetățenești care se cuvin persoanelor aflate în astfel de situații să fie echilibrate.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal for a directive on legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European Arrest Warrant proceedings. This is one of a set of proposals intended to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J’ai voté en faveur de ce texte qui fait partie d’un paquet proposé par la Commission européenne afin d’améliorer les droits procéduraux et de les harmoniser au niveau européen. Ce rapport détermine les règles minimales communes selon lesquelles une personne accusée ou soupçonnée dans le cadre d'une procédure pénale ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen peut demander une aide juridictionnelle.

Deux tests qui seront menés par les États membres permettront à une autorité indépendante de décider du droit à l'aide juridictionnelle selon, entre autres critères, les ressources et la situation de la personne et la gravité de l'infraction. Je salue le fait que le Parlement européen ait réussi à appliquer ces droits à une aide pendant toute la durée de la procédure pénale et qu'un droit de recours puisse être exercé en cas de refus.

Par ailleurs, le Parlement a permis de rendre accessibles les informations liées à cette aide, ce qui est important car tous les citoyens doivent connaître leurs droits procéduraux.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour. This proposal for a directive of the European Parliament and of the Council aims to set common minimum standards on the right to provisional legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings when they are deprived of liberty and for provisional legal aid and legal aid for persons subject to proceedings. This proposal seeks to improve the rights of suspects or accused persons in criminal proceedings. Having common minimum standards governing these rights should boost mutual trust between judicial authorities and thus facilitate the application of the principle of mutual recognition. A certain degree of compatibility between the legislation of Member States is crucial to improve judicial cooperation in the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I, along with the majority of Parliament, supported this report, which is the last of six measures on the procedural rights roadmap, which was launched in 2009. The EU already has minimum rules for the right of access to a lawyer but this new directive on legal aid will mean that all citizens can use this right and not just those who can afford it. All EU Member States have national legal aid schemes but this directive will mean that EU citizens have the same minimum rights wherever they are in the EU. In addition, I was happy that there is now provisional legal aid for the initial stages of criminal proceedings and ordinary legal aid for all stages of the proceedings in line with the conditions laid down in the directive. The final outcome also includes the possibility to use a means and merits test to find out whether a person is eligible for legal aid either because they lack financial resources or because it is in the interest of justice for a particular case. This, I believe, is a fair and equitable process.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht, der das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission ist, unterstützt die vorläufige und ordentliche Rechtshilfe für Verdächtige und Beschuldigte und spricht sich für Mindeststandards bei Gerichtsverfahren aus. Die ALFA ist der Ansicht, dass Mindeststandards wie zum Beispiel das Recht auf Übersetzung, Unschuldsvermutung und Zugang zu einem Anwalt richtig sind und dass sie wegen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU nicht effektiv auf nationaler Ebene geregelt werden können. Persönlich sehe ich die genannten Standards als selbstverständliche und faire Behandlung eines Einzelnen und habe dem Bericht deswegen zugestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Denn er führt zu Zwist und Zwietracht.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban. Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Brice Hortefeux (PPE), par écrit. ‒ Je me réjouis du renforcement des mécanismes de droit en Europe avec l’accord entériné par le Parlement européen et le Conseil sur un corpus de règles minimales communes régissant le droit à l’aide juridictionnelle.

En France, ce dispositif existe déjà mais dans d’autres pays de l’Union européenne, l’effectivité du droit d’accès à un avocat n’était pas toujours garantie pour les personnes poursuivies ou suspectées qui n’ont pas de ressources suffisantes.

L’aide juridictionnelle sera désormais possible pour les suspects et personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales mais ne s’appliquera pas aux infractions mineures en raison de la charge financière excessive que cela aurait représentée pour les États membres.

Il convient également de préciser que cette aide s’appliquera aux personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen.

Enfin, chaque État restera libre d’appliquer le critère qu’il juge le plus pertinent – critère de ressource ou de bien-fondé – pour déterminer si l’aide juridictionnelle peut être accordée ou non.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o prijedlogu direktive Parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga zbog toga što se ovom novom direktivom omogućuje pravna pomoć svim građanima, a ne samo onima koji si to financijski mogu priuštiti.

Sve države članice Europske unije imaju nacionalne sustave pravne pomoći, međutim ova direktiva osigurava svim građanima ista minimalna prava gdje god se nalazili unutar EU-a. Time se također osnažuje uzajamno povjerenje između država članica u području sustava kaznenog pravosuđa, te se povećava pravilna primjena europskog uhidbenog naloga.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce texte, plaidant en faveur d’une extension de l’aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et individus poursuivis pénalement ainsi que pour ceux faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, s’attaque à des prérogatives qui relèvent de la seule compétence des États-membres. On sent bien la volonté d’aller toujours plus loin vers la constitution d’un droit pénal européen auquel je suis fermement opposé.

C’est pourquoi j’ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP MEPs have abstained on this legislative report. UKIP supports the right to access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK Government has chosen to opt out of this directive, we do not feel the need to cast opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this directive because it is crucial to ensure fair trials and access to justice for EU citizens. The procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings must be guaranteed equally across the EU. This directive broadens already existing legal rights, such as the right to interpretation and translation, the right to information, the right of access to a lawyer, the presumption of innocence and special safeguards for children. The legal aid directive ensures essential rights for EU citizens who cannot afford a lawyer or court proceedings for both ‘provisional’ and ‘ordinary’ legal aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du texte de mon collègue Dennis De Jong sur l’aide juridictionnelle. Crée en 1972 en France, l’aide juridictionnelle est un principe fondamental qui n’est toutefois pas présent dans l’ensemble des pays européens. Ainsi, dans la volonté de mettre en place des normes minimales dans l’ensemble des États membres, j’ai soutenu ce projet de directive qui prévoit l’obligation pour les États membres d’instaurer une aide juridictionnelle pour les personnes privées de liberté.

Je me réjouis que ce rapport ait été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui concerne le droit à l’aide juridictionnelle pour les citoyens soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale ou poursuivis à ce titre ainsi que pour les citoyens qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Chacun doit pouvoir être défendu, et le droit à la défense est un droit fondamental en démocratie. De plus, la législation prévoit une évaluation des ressources et du bien-fondé de la demande comme préalables à l’obtention d’une telle aide juridictionnelle.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich stimme für den vorliegenden Bericht über Prozesskostenhilfe für Verdächtige und Beschuldigte in der Union. Es gibt zwar einige zentralisierende Elemente in diesem Bericht, doch sollte jeder Bürger unabhängig davon, wo er sich in der EU vor Gericht verantworten muss, dieselben Möglichkeiten und Absicherungen haben wie in seinem Heimatland.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report which will assist in increasing Member States’ confidence in each other’s legal systems and ensure that in countries where virtually no legal aid exists, new and improved systems can be established. Once fully implemented by Member States, the legal aid directive should give an important boost to social advocacy by strengthening the right to access to a lawyer for those who do not have sufficient financial means. In addition, it ensures quick and effective legal representation from the start of proceedings. The UK has opted out of the proposal and will not be affected by this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht, der aus den Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission resultiert, unterstützt die vorläufige und ordentliche Prozesskostenhilfe für Verdächtige und Beschuldigte und spricht sich für Mindeststandards bei Gerichtsverfahren aus. Die ALFA ist der Ansicht, dass Mindeststandards wie zum Beispiel das Recht auf Übersetzung, Unschuldsvermutung und Zugang zu einem Anwalt richtig sind und dass sie wegen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU nicht effektiv auf nationaler Ebene geregelt werden können. Persönlich sehe ich die genannten Standards als selbstverständliche und gerechte Behandlung eines Einzelnen und habe dem Bericht deswegen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről. A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban.

Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Bármelyikünk kerülhet önhibáján kívül is olyan helyzetbe, hogy hivatalos szervek eljárás alá vonják. Sok esetben abszurdisztáni körülmények között. Az ügyészségek nem egy esetben minden valós kontroll nélkül működnek, politikai megrendelésre cselekedve. Különösen az idegen környezetben, külföldön meghurcolt emberek számára létfontosságúak a javaslatban foglaltak, melyek korrekt, tisztességes, ésszerű és jogállami szabályokat tartalmaznak, amelyeket a LIBE bizottság további garanciális szabályokkal egészített ki. A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló irányelvre vonatkozó javaslat így egyértelműen támogatandó.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих резолюцията на Европейския парламент относно предложението за директива за временната правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правната помощ при производствата по европейска заповед за арест, тъй като съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в Съюза се основава на принципа на взаимното признаване на присъдите и съдебните решения.

Прилагането на този принцип предполага, че държавите членки имат взаимно доверие в наказателноправните си системи, както и по отношение на начина, по който се защитават правата на заподозрените и обвиняемите лица, но в националните практики съществуват различия, включително при тълкуването на правото на справедлив съдебен процес и осигуряването на ефективна правна помощ. Това може да се окаже непреодолима пречка за поддържането на справедливо и ефективно съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и в този смисъл предложението за директива е положителна стъпка за гарантиране на минимално равнище на правна помощ във всички държави членки и свързаните с това разходи.

Критериите за предоставяне на правна помощ внасят по-голяма яснота, без да водят до пълна хармонизация, тъй като би било невъзможно и ненужно да се осигури подробна законодателна уредба на равнището на Съюза, като се имат предвид различията между размера на разноските за съдебните производства в държавите членки.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ I supported the resolution because there is no doubt that for those suspects, accused and requested persons who lack the necessary financial means, the right to legal advice and legal aid is the only way to take advantage of their right of access to a lawyer. Unfortunately, there is a difference in the quality of legal assistance offered by Member States. For one reason or another, in some Member States fees for the lawyers are too low so that they are not willing to devote enough time and effort to providing high quality legal aid. Therefore, the provision that allows suspects, accused and requested persons to show their preference and wishes with regard to their legal aid lawyer should be taken into account and included in the directive. Provision should also be made for replacement of the legal aid lawyer, if the suspected, accused or requested person has lost all confidence in the lawyer and can motivate this on verifiable grounds. Thus, we will not only reinforce the right to legal aid for suspects, accused and requested persons but will also ensure that they face a fair trial.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La proposta della Commissione è volta a garantire un minimo patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri nei riguardi di indagati o imputati in procedimenti penali privati della libertà personale nonché il diritto all'ammissione provvisoria ed anche definitiva al patrocinio a spese dello Stato per i ricercati soggetti a procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Affinché tale principio possa trovare attuazione, deve supporsi una maggiore armonizzazione dei reciproci sistemi giudiziari penali, comprese le disposizioni volte alla tutela dei diritti degli indagati e degli imputati. È importante sottolineare anche la possibilità di sostituire il difensore d'ufficio con uno di fiducia.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport car il marque une nouvelle étape dans le développement d’un droit pénal européen, cette fois en matière d’uniformisation de l’aide juridictionnelle. Or j’estime que la justice pénale est et doit rester une prérogative des États

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ Cette directive vise à élargir l'accès à l’aide juridictionnelle pour les suspects et personnes poursuivies privés de liberté, et à harmoniser ce dispositif au niveau européen. En renforçant ainsi les droits procéduraux des citoyens européens, nous avançons vers l’Europe de la Justice. C’est une étape importante pour la réalisation d'un véritable espace judiciaire commun digne de ce nom! J’ai donc voté en faveur du rapport De Jong pour l’adoption en première lecture de cette directive.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre le rapport sur l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen. On assiste ici à une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Il s’agit très clairement d’une énième et nouvelle tentative d’élaboration d’un droit pénal européen. La Commission, aidée en cela par le travail de la commission LIBE, mordent insidieusement sur les compétences des États-membres, ce que je ne peux accepter.

En effet, avec cette directive, les États-membres devraient veiller à ce que l’aide juridictionnelle soit versée à tous les stades de la procédure pénale, ou encore qu’une accréditation soit mise en place pour s’assurer de la probité et de l’indépendante des avocats commis d’office.

Je ne peux cautionner une telle ingérence de l’Union européenne dans les affaires des États, qui plus est dans un domaine régalien, à savoir la justice.

J’ai fermement voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor del informe porque indica que debe incluirse en la Directiva una norma que, en la medida de lo posible, se deben tener en cuenta la preferencia y los deseos de las personas sospechosas o acusadas y de las personas buscadas con respecto a la elección de su abogado de oficio. Lo mismo sucede con la necesidad de continuidad en la representación legal, si la persona sospechosa, acusada o buscada así lo desea. Asimismo, debe existir una norma para la sustitución del abogado de oficio, si la persona sospechosa, acusada o buscada ha perdido la confianza en el letrado y puede motivarlo con razones verificables, pues dicha norma ni siquiera figura en la Recomendación.

El informe toma en cuenta las diferencias entre los Estados miembros en relación con la calidad de la asistencia jurídica que ofrecen. Expone que teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de ingresos y costes entre los Estados miembros, no es posible establecer normas sobre el nivel de los honorarios. Sin embargo, el informe recalca que esto hace que sea aún más importante incluir al menos ciertas garantías sobre la calidad de la asistencia jurídica contemplada en la Directiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Entiendo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y así viene recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La única manera de garantizar acceso a este derecho en igualdad es a través de una justicia gratuita que a día de hoy no existe en la Unión. El informe original contenía algunos elementos muy positivos que caminarían en esa dirección, pero tras las negociaciones con el Consejo ha quedado muy debilitado, ya que muchos de los Estados miembros no garantizan este derecho. Con el texto presentado sólo quedarían cubiertas por este tipo de asistencia las personas en situación de privación de libertad. Entendemos que es una mejora respecto a la actual situación de desprotección, pero claramente insuficiente, contrastando marcadamente con la posición que aprobó en su momento el Parlamento Europeo, por lo que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ El objetivo de la presente propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, es establecer unas normas básicas comunes sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita provisional de los sospechosos o acusados que estén privados de libertad en los procesos penales y sobre la asistencia jurídica provisional y asistencia jurídica a las personas sujetas al procedimiento de detención europea.

El Consejo y el Parlamento Europeo han señalado la importancia de establecer normas básicas comunes para garantizar un nivel mínimo de asistencia jurídica en todos los Estados miembros.

Doy mi voto positivo ya que estas reglas reforzarían la confianza mutua de los Estados miembros en los sistemas penales de los demás, lo que es esencial para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, pilar en el que se basa la cooperación judicial en materia penal en la Unión.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht, der das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission ist, unterstützt die vorläufige und ordentliche Prozesskostenhilfe für Verdächtige und Beschuldigte und spricht sich für Mindeststandards bei Gerichtsverfahren aus. Die ALFA ist der Ansicht, dass Mindeststandards wie zum Beispiel das Recht auf Übersetzung, Unschuldsvermutung und Zugang zu einem Anwalt richtig sind und dass sie wegen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU nicht effektiv auf nationaler Ebene geregelt werden können. Persönlich sehe ich die genannten Standards als selbstverständliche und faire Behandlung eines Einzelnen und habe dem Bericht deswegen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which provides rules on access to ordinary legal aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Nesouhlasím sice s existencí evropského zatykače, podle kterého jsou státy povinny vydávat osoby k trestnímu stíhání do ciziny. Když už ale evropský zatýkací rozkaz existuje, podporuju to, aby obviněné zatýkané osoby měly právo na obhájce a spravedlivý proces.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), in writing. ‒ I voted in favour of this report. I am in favour of legal aid to suspects and accused persons in criminal proceedings. Money should not be a barrier to access justice. Legal aid is an expression of the principle of subsidiarity in the legal field.

I agree that the field of application of the Directive should also be extended outside of those who are subject to a European arrest warrant.

Providing legal aid does not necessarily mean providing financial resources. In this regard, the Commission should communicate with Member States regarding the work of pro bono legal assistance offered to people undergoing criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Člankom 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i člankom 14. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima priznaje se pravo na pravnu pomoć osobama koje nemaju dostatna sredstva da je sami plate. Svrha je ove Direktive osigurati učinkovitost prava na pristup odvjetniku kao što je utvrđeno Direktivom 2013/48/EU Europskog parlamenta i Vijeća tako da države članice financiraju usluge odvjetnika za osumnjičene ili optužene osobe te za tražene osobe u postupcima predaje.

Ovom se Direktivom podržavaju temeljna prava i načela priznata u Povelji o temeljnim pravima Europske unije i Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, uključujući zabranu mučenja, pravo na slobodu i sigurnost, na učinkovit pravni lijek, pravično suđenje, pretpostavku nedužnosti i pravo na obranu. Radi jamčenja učinkovitosti i kvalitete pravne pomoći države članice moraju poduzimati potrebne mjere kako bi osigurale da je standard usluga pravne pomoći koje se pružaju dovoljno visok da bi se zaštitilo pravo na pravično suđenje. U svakom slučaju, ova se Direktiva primjenjuje u potpunosti kada je osumnjičenoj ili optuženoj osobi oduzeta sloboda, neovisno o fazi kaznenog postupka.

Ovaj prijedlog korak je u osiguravanju minimalne razine pravne pomoći u svim državama članicama, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The main aim of this proposal is to set out common minimum rules governing the right to provisional legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings. The draft directive aims to: ensure the effectiveness of the right of access to a lawyer at an early stage in the criminal proceedings for suspects and accused persons deprived of liberty; ensure that requested persons in European arrest warrant proceedings have access to legal aid to ensure the right of access to a lawyer in both the executing and issuing Member State. The EP suggested broadening the scope of the proposal to include the right to ‘ordinary’ legal aid to suspects and individuals charged in criminal proceedings, as well as for those whose surrender is sought in the context of the execution of a European arrest warrant. I voted in favour and I think that is very important to make this protection framework not lower than existing higher standards in certain Member States and the standards in the Charter and the European Convention on Human Rights.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Justičná spolupráca v trestných veciach je v EÚ založená na zásade vzájomného uznávania rozsudkov a iných justičných rozhodnutí. V praxi sa však vnútorné postupy členských krajín líšia. Vznikla tak potreba stanoviť minimálnu úroveň ochrany osôb bez toho, aby sa znížila vyššia ochrana poskytovaná jednotlivými členskými krajinami. Navrhovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači upravuje právo na minimálnu právnu pomoc vo všetkých členských krajinách, právo na prístup k obhajcovi a na spravodlivý súdny proces. Členské štáty budú povinné zabezpečiť, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali k dispozícii účinné prostriedky nápravy v prípadoch porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice, ako je napr. právo na súdne preskúmanie. Návrh podporujem, pretože garantuje minimálnu úroveň ochrany osôb v trestných veciach, čo určite pomôže eliminovať neoprávnené a nezákonné stíhanie, vyšetrovanie a odsúdenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 4 Οκτωβρίου 2016 και διότι θεωρώ την εν λόγω έκθεση πλήρη και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte.

Ce texte souhaite élargir le droit à l’aide juridictionnelle: d’une aide «provisoire», elle passerait à «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Ce serait également le cas pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Par ailleurs, le texte impose aux États membres de veiller à la mise en place d’un certain nombre de mesures: que l’aide ordinaire soit en vigueur à tous les stades de la procédure pénale, que des systèmes garantissant la qualité et l’indépendance des avocats commis d’office soient mis en place, etc.

Ainsi, c’est un véritable droit pénal européen qui se met en place, ce à quoi nous nous opposons.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ To comply with the Union’s core values, I voted in favour of the report on provisional legal aid for suspects, which grants the suspects with the right to request aid, for example, access to a lawyer in case a European arrest warrant has been issued. The Commission made the decision of proposing a step that ensures a minimum level of legal aid in all Member States. The Parliament looks forward to cooperate with the Commission to make sure that certain measures be adopted as soon as possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την πρόταση οδηγίας του ΕΚ και του Συμβουλίου για την προσωρινή νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορούμενους που στερούνται της ελευθερίας τους καθώς και τη νομική συνδρομή σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης διότι το δικαίωμα σε δίκαια δίκη συμπεριλαμβάνεται και αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων, στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και επίσης στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το δικαίωμα σε προσωρινή αλλά και σε συνήθη δικαστική αρωγή. Πιστεύω επίσης ότι είναι απαραίτητο να διαθέτει ο κατηγορούμενος ασφάλεια δικαίου και σε ό,τι αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Die grundsätzliche Intention hinter diesem Bericht, die Gewährleistung gewisser rechtstaatlicher Mindeststandards innerhalb der Union, ist verständlich. Jedoch sehe ich hier kaum Handlungsbedarf; solange dem nach Artikel 6 EMRK garantierten Recht auf ein faires Verfahren Genüge getan ist, muss man nicht weiter mit der Zentralisierung der EU voranschreiten. Weiters sollte jeder Mitgliedstaat über die gesetzliche Ausgestaltung der Prozesskostenhilfe selbst bestimmen dürfen. Daher habe ich mich meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariu Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurių laisvė atimta, ir teisinės pagalbos vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ L'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) prévoit que la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires. La mise en œuvre de ce principe présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale, y compris la manière dont les droits des suspects ou des personnes poursuivies sont protégés.

Dans les faits, toutefois, les pratiques nationales sont variées à cet égard. Aussi en 2013 la Commission européenne a adopté une directive concernant l'aide juridictionnelle afin d'assurer le droit à un procès équitable comme le reconnaît notamment l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce rapport en précise les modalités d'application. Ainsi il veille à ce que « la mise à disposition d'un interprète » soit intégré à l'aide juridictionnelle. Ou encore il détaille les cas dans lesquels « Les États membres peuvent prévoir, à titre d'exception, le remboursement des frais relatifs à l'aide juridictionnelle provisoire ». Je vote pour ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Alors que la proposition de la Commission ne garantirait que le droit à l'aide juridictionnelle «provisoire», la commission LIBE a suggéré d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. J’ai voté contre cette nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho visa estabelecer um conjunto de normas mínimas comuns relativas ao direito dos suspeitos ou arguidos a apoio judiciário provisório em processo penal, caso sejam privados de liberdade, e ao direito a apoio judiciário, provisório ou não, das pessoas sujeitas aos processos previstos na Decisão-Quadro 2002/584/JAI sobre o mandado de detenção europeu («pessoas procuradas»). A diretiva tem por objetivo garantir que os suspeitos ou arguidos em processo penal que se encontrem privados de liberdade e as pessoas sujeitas a processos de execução de mandados de detenção europeus têm acesso a apoio judiciário para tornar efetivo o seu direito de acesso a um advogado, tal como previsto na diretiva sobre esta matéria. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I chose to support this legislative resolution as it seeks to enhance citizens’ rights particularly by strengthening the procedural rights of suspected and accused persons in criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – Après deux ans de négociations, je me réjouis que le Parlement européen vienne d’adopter une nouvelle directive sur le droit à l’aide juridictionnelle. Le droit d’accès à un avocat est un droit fondamental garanti par les législations européennes. Toutefois, nous le savons, dans la pratique, ce droit n’est pas accompagné de mesures permettant de le rendre effectif.

Faute de moyens, certaines personnes peuvent se retrouver seules face aux charges qui pèsent contre elles. Je refuse de cautionner une justice à deux vitesses. Nous devions garantir l’effectivité des systèmes d’aide juridictionnelle dans les États membre. L’Union européenne se devait de définir un plancher minimal à respecter. Les systèmes de façade, qui n’existent que sur papier, doivent impérativement cesser. Bien sûr j’aurais préféré aller un pas plus loin en alignant totalement le droit d’accès à un avocat au droit à l’aide juridictionnelle.

Cela n’a pas été possible. La législation se limite malheureusement à garantir l’aide juridictionnelle aux situations de privation de liberté. Mais il faut être clair, cela doit inclure la période d’interrogatoire. Nous ne pouvons accepter que des personnes soient soumises aux questions des policiers sans pouvoir jouir du droit à disposer d’un avocat pro deo.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Európska únia sa dlhodobo usiluje o posilnenie spolupráce v oblastiach, ako je vzájomné uznávanie rozsudkov či trestnoprávne veci. Do sféry justičnej spolupráce nevyhnutne spadá vytváranie spoločného rámca práv obvinených osôb či osôb pozbavených osobnej slobody. Domnievam sa, že harmonizácia v podobe akéhosi európskeho štandardu ľudských práv je v tejto súvislosti žiadaná. Legislatíva EÚ približovanie trestnoprávnych poriadkov jednotlivých členských krajín zaznamenáva už dlhodobejšie, avšak ešte vždy je priestor pre zlepšenie. Jedným zo slabých miest je realizácia práva na zaručenú právnu pomoc – predbežnú, riadnu a za každých okolností. Je však potrebné, aby sme pri tvorbe legislatívy nezabúdali ani na praktické aspekty zaručenia efektívnej právnej pomoci, ako je odmena právnym zástupcom. Finančné možnosti občanov v jednotlivých členských štátoch sa značne líšia, preto je dôležité eliminovať riziko zanedbávania klientov, ktorí nie sú z pohľadu právneho zástupcu dostatočne solventní. Predkladaná správa túto citlivú problematiku rieši, preto jej vyjadrujem svoju podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report, which lays down common minimum rules on legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings, and for those persons who are the subject of a European Arrest Warrant, with the aim of strengthening mutual trust and, thus, mutual recognition in criminal matters. The Directive will complete the current procedural rights package, which was and is a key component in creating an Area of Freedom, Security and Justice.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatot az Európai Bizottság 2013. november 27-én fogadta el. A költségmentességhez való jog elválaszthatatlanul összekapcsolódik az ügyvédi segítség igénybevételéhez való joggal. Azok számára ugyanis, akik nem rendelkeznek a szükséges pénzügyi eszközökkel, csak a költségmentesség biztosíthatja az ügyvédi segítség igénybevételéhez való jog érvényesítését. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésében azt indítványozza, hogy a Parlament első olvasatban, 45 módosító indítvány mellett fogadja el a javaslatot. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Nous considérons que le droit et la procédure pénale sont au cœur des compétences que doivent conserver les États membres. Les différentes règles ici proposées pour encadrer l'aide juridictionnelle dans le cadre du mandat d'arrêt européen, quel que soit leur bien-fondé, vont contre cette conviction et notre engagement en faveur d'une souveraineté juridique des États en matière pénale. Pour cette raison de principe, nous nous opposons à ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ A presente proposta versa sobre o apoio judiciário provisório para suspeitos ou arguidos privados de liberdade e ao apoio judiciário em processos de execução de mandados de detenção europeus. O apoio judiciário pode garantir o exercício efetivo do direito de acesso a um advogado para quem não dispõe dos meios financeiros necessários.

Subscrevo a posição do relator, ao considerar que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas podem sentir-se inibidos de pedir apoio judiciário se os Estados-Membros puderem exigir-lhes os custos relativos ao apoio judiciário provisório por não cumprirem os critérios de elegibilidade. Deste modo, afigura—se justo limitar a recuperação dos custos aos casos em que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas fornecem, intencionalmente, informações falsas.

Defendo que o âmbito de aplicação da diretiva deve abranger o direito a apoio judiciário provisório e ordinário em todas as circunstâncias. Assim sendo, a diretiva deve ter o mesmo âmbito de aplicação da Diretiva 2013/48/UE relativa ao direito de acesso a um advogado.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce vote concerne l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Cette directive ordonne ainsi aux États membres de veiller à ce que l’aide juridictionnelle soit fournie à tous les stades de la procédure pénale, à ce que des systèmes visant à garantir la qualité et l’indépendance des avocats commis d’office soient mis en place ou encore à ce que tout suspect ait le droit de demander une fois le remplacement de l’avocat commis d’office.

Considérant qu’il s’agit d’une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, qui mord sur les compétences exclusives des États membres, j’ai décidé de voter contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport relatif à l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Ce texte a pour but de mettre en place des normes minimales communes, pour notamment permettre l’effectivité du droit d’accès à un avocat pour les suspects et les personnes poursuivies, dans l’ensemble des États membres en ce qui concerne l’aide juridictionnelle afin de renforcer les droits procéduraux des citoyens européennes.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Mi sono espressa a favore del provvedimento che riguarda il patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. La proposta della Commissione rappresenta un passo positivo verso la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri. Nonostante vi siano delle differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la qualità dell'assistenza legale offerta, in particolare per gli onorari, nella direttiva sono previste delle garanzie che la tutelano.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ A jelentést támogattam, hiszen meggyőződésem, hogy mindenki megérdemli a tisztességes eljárást, valamint a színvonalas bírósági védelmet és nem szabad, hogy ezt bármilyen anyagi tényező befolyásolja. Ezt akkor tudjuk ténylegesen elérni, ha egy európai uniós irányelv keretein belül minimumszabályokat alakítunk ki. Emlékezzünk csak vissza, hogy a mára már természetesnek tűnő, a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló irányelv is ugyaninnen indult évekkel ezelőtt. Bízom benne, hogy hamarosan javulni fog a költségmentességre szoruló vádlottak helyzete is.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report because it has for priority the implementation of a mechanism which shall provide a decent level of legal aid within the Member States. Therefore, this will help ensure a legal mechanism based on mutual trust in each other’s justice systems between the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Подкрепих доклада на г-н Йонг, тъй като смятам, че европейските граждани, които са заподозрени, задържани или обвиняеми по даден казус, също така тези, които са издирвани с европейска заповед за арест, трябва да имат възможност за правна защита пред европейските съдилища, дори когато нямат достатъчни средства да си осигурят сами правен защитник всеки път, когато правосъдието го изисква.

Считам, че обхватът на директивата трябва да обхваща както и временната, така и нормалната правна помощ във всички ситуации. За да бъде осигурено качеството на предоставената правна помощ, държавите трябва да вземат нужните мерки, за да се уверят в качеството на предоставената услуга по отношение на правната помощ и за да се гарантира доброто прилагане на законодателството в един справедлив процес.

Различните интерпретации за правото на „справедлив процес“, включително чрез посредничеството на правна помощ, признато в член 47 на Хартата на основните права на Европейския съюз и член 6 на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, пречат за осигуряването на сътрудничество по отношение на наказателните процедури. Това е причината, поради която проектът на директивата за правна помощ трябва да бъде приет възможно най-скоро.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), în scris. ‒ Am susținut prin vot raportul adoptat astăzi deoarece dreptul de a avea acces la un avocat este unul fundamental, care asigură condițiile unui proces echitabil. În acest sens, raportul de astăzi se referă la noua directivă care va include atât dreptul la asistență judiciară provizorie gratuită, cât și cel la asistență judiciară ordinară gratuită în toate circumstanțele. Sunt în favoarea acestui raport întrucât el include o prevedere care se va regăsi și în directivă și care va include posibilitatea înlocuirii avocatului din oficiu, în cazul în care, din motive întemeiate, persoana suspectată sau inculpată ori persoana căutată și-a pierdut complet încrederea în acesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem dohodu EP a Rady v prvním čtení, která posiluje práva podezřelých nebo obviněných osob v trestním řízení, které byly zbaveny osobní svobody, a osob, na které byl vydán evropský zatykač, tím, že jim zajišťuje přístup k právní pomoci v raných fázích trestního řízení, kdy jsou nejvíce zranitelné. Ponechává na členských státech, aby rozhodly, kdo splňuje podmínky pro poskytnutí právní pomoci, a umožňuje členským státům vymáhat náklady v případě, že osoba nárok na právní pomoc nemá. Na rozdíl od původního návrhu Komise byla oblast působnosti směrnice rozšířena na běžnou právní pomoc, a nikoli pouze na prozatímní právní pomoc. Vítám zahrnutí přezkumu majetkových poměrů a odůvodněnosti, který lze použít ke stanovení toho, zda má určitá osoba nárok na právní pomoc. Cílem přezkumu majetkových poměrů má být posoudit, zda osobě skutečně chybí prostředky na uhrazení právní pomoci, zatímco přezkum odůvodněnosti umožňuje posoudit, zda je poskytnutí právní pomoci s ohledem na okolnosti případu v zájmu spravedlnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich bei diesen Bericht meiner Stimme enthalten, da dies ein weiterer Schritt in Richtung Zentralisierung wäre. Des Weiteren gibt es in Österreich bereits eine Prozesskostenhilfe.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Direktiivi eesmärk on sätestada ühised miinimumnõuded kriminaalmenetluste käigus. Kriminaalmenetluste menetlemisõiguste tavad on liikmesriikide praktikas erinevad, nende ühtlustamiseks astub komisjon samme, et õigus kvaliteetsele ja tasuta õigusabile oleks üheselt kättesaadav kõigile kahtlustatavatele ja süüdistatavatele.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą. Manau, kad visoje ES turi būti taikomos vienodos teisinės pagalbos įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurių laisvė apribota, ir teisinės pagalbos vykdant Europos arešto orderio procedūrą taisyklės. Šios taisyklės sustiprins įtariamųjų ir kaltinamųjų teises ir nustatys bendrus būtiniausius teisių į teisingą bylos nagrinėjimą standartus.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad valstybėse narėse pagal Europos arešto orderį prašomi išduoti asmenys ne visada turi galimybę naudotis teisine pagalba. Be to, nepaisant įtariamųjų arba kaltinamųjų teisių, daroma neproporcingai didelė žala teisminiam bendradarbiavimui. Todėl labai svarbu pašalinti esamas kliūtis ir sustiprinti teisminių institucijų tarpusavio pasitikėjimą ir palengvinti tarpusavio pripažinimo principo taikymą. Pažymėtina, kad teisminis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas tarpusavio pasitikėjimu ir pasitikėjimu skirtingomis teismų sistemomis.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η προτεινόμενη συμφωνία θα θεσπίσει κοινούς ελάχιστους κανόνες για τη νομική συνδρομή προς υπόπτους και κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες, καθώς και προς τα πρόσωπα που αποτελούν το αντικείμενο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και, ως εκ τούτου, την αμοιβαία αναγνώριση σε ποινικές υποθέσεις. Η οδηγία θα ολοκληρώσει το ισχύον πακέτο για δικονομικά δικαιώματα, τα οποία ήταν και είναι βασικά συστατικά για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής για να καλύψει αυτό όλα τα είδη νομικής συνδρομής σε ποινικές διαδικασίες, και όχι μόνο των ‘προσωρινών’ νομικών βοηθειών, είναι μια νίκη. Επιπλέον, το δικαίωμα των ατόμων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης να έχουν δικαίωμα σε νομική βοήθεια από δικηγόρο τόσο στο κράτος μέλος που εκδίδει το ένταλμα σύλληψης όσο και στο κράτος μέλους που εκτελεί το ένταλμα σύλληψης είναι αναμφίβολα βαρύνουσας σημασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους ψήφισα υπέρ της εν λόγω έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ Η οδηγία για τη νομική βοήθεια κατηγορουμένων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο, συμπεριλαμβανομένων και όσων συλλαμβάνονται με το «ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοσης», ανταποκρίνεται απόλυτα στη λαϊκή ρήση «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι». Την στιγμή που ενισχύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της (π.χ. με το νέο κανονισμό για την Ευρωαστυνομία) και δημιουργούνται νέοι, όπως η «Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή», τα όργανα της ΕΕ προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα τα οποία όμως περιορίζουν ασφυκτικά με ένα γιγάντιο πλέγμα καταστολής. Η οδηγία επιδιώκει δύο βασικούς στόχους της ΕΕ, πρώτον, την προσπάθεια εξωραϊσμού του τεράστιου πλέγματος καταστολής και χτυπήματος των λαϊκών ελευθεριών, με πρώτο στόχο το εργατικό-λαϊκό κίνημα και, δεύτερο, την επιβολή ενιαίου συστήματος ευρωενωσιακών κανόνων του ποινικού δικαίου με τον ίδιο στόχο. Τις πολιτικές ελευθερίες, τα ατομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πραγματικής άσκησης της εξουσίας, ο εργαζόμενος λαός θα μπορέσει να τα απολαύσει μόνο όταν πάρει στα χέρια του την εξουσία, ερχόμενος σε σύγκρουση με τα μονοπώλια, τις ενώσεις, τους μηχανισμούς τους και το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have abstained on this legislative report. UKIP supports the right to access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK Government has chosen to opt out of this directive, we do not feel the need to cast opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della proposta del collega poiché ritengo che sia fondamentale garantire l'effettività del diritto di avvalersi di un difensore, assicurando così che siano gli Stati membri a prestare l'assistenza necessaria a chi è privato della libertà personale sin dalle fasi iniziali del procedimento penale o nel caso di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. L'Unione europea è da sempre stata in prima linea nella tutela dei diritti della persona, diritti che, affinché possano essere definiti tali, devono essere necessariamente garantiti anche in presenza di un procedimento.

Pertanto, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I voted in favour of this dossier because I believe it enhances the rights for citizens and make the text clearer, in particular with the inclusion of the right to ordinary legal aid and not only to provisional legal aid. Furthermore, I consider very important the inclusion of a means test and a merits test, which may be used to determine whether a person is eligible for legal aid.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržala sam prijedlog direktive o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga. Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima u Uniji treba se temeljiti na načelu uzajamnog priznavanja presuda i sudskih odluka. Provedba ovog načela pretpostavlja da države članice imaju povjerenje u međusobne kaznenopravne sustave, uključujući i način na koji su zaštićena prava osumnjičenika optuženih osoba. Ovo je dobrodošao korak u osiguranju minimalne razine pravne pomoći u svim državama članicama. Pravo na besplatnu pravnu pomoć je tijesno povezano s pravom na pristup odvjetniku, a za one kojima nedostaju potrebna financijska sredstva, samo besplatna pravna pomoć može osigurati pravo pristupa odvjetniku. Važno je da optužene, osumnjičene ili tražene osobe dobiju određenu mjeru pravne sigurnosti koja se odnosi na kriterije prihvatljivosti. Kriteriji prihvatljivosti navedeni u Preporuci Komisije pružaju jasnoću, ali ne donose punu harmonizacije. To se čini opravdanim, jer bi jednostavno bilo nemoguće i nepotrebno ulaziti detaljno europsko zakonodavstvo, s obzirom na razlike između država članica kada je riječ o troškovima sudskih postupaka.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Alors que la proposition de la Commission ne garantirait que le droit à l'aide juridictionnelle « provisoire », la commission LIBE a suggéré d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle « ordinaire » pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. On assiste à une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres. Seules les institutions démocratiques d'un peuple souverain devraient pouvoir modifier le droit pénal. Je vote donc contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ La creazione di standard minimi in materia di patrocinio legale per indagati e imputati in procedimenti penali e per le persone oggetto di un mandato di arresto europeo è un passo avanti fondamentale. Contribuendo a rafforzare la fiducia reciproca e, conseguentemente, il mutuo riconoscimento in materia penale, la direttiva completa l'attuale pacchetto sui diritti procedurali, elemento chiave nella creazione di un'area comune di libertà, sicurezza e giustizia.

Il buon testo finale è anche il risultato del lavoro svolto dal gruppo S&D, che è riuscito ad allargare l'ambito di applicazione della direttiva estendendo l'assistenza legale a tutti i casi e non solo, come voleva la Commissione, all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, si è riuscito ad affermare il diritto di una persona oggetto di un mandato di arresto europeo al patrocinio legale sia nello Stato membro che emette il mandato sia in quello che lo esegue.

In un momento storico in cui si assiste al proliferare di strumenti giuridici per il contrasto del terrorismo e di altre forme di criminalità, un'Unione basata sullo Stato di diritto necessita di procedure e diritti garantiti per tutti. Per questo ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prijedlog Komisije je važan korak u osiguranju minimalne razine pravne pomoći u svim državama članicama. Međutim, prijedlog Komisije je ograničen na pravo na privremenu pravnu pomoć za osumnjičenika ili optuženika u kaznenom postupku koji su lišeni slobode, kao i pravo na privremenu pravnu pomoć i pravnu pomoć za tražene osobe u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga. Najvažnije postignuće Parlamenta je proširenje direktive na sve slučajeve pravne pomoći, a ne samo na privremenu pravnu pomoć kako je to predložila Komisija. To je ujedno i velika pobjeda S&D grupe koja je zagovarala takav pristup.

Podržavam usvajanje ovog izvješća, obzirom da ćemo konačno imati neka pravila o pravnoj pomoći koja će se primjenjivati u svim kaznenim postupcima u cijelom EU-u jer u vrijeme kada je sav fokus na borbi protiv terorizma, ne smije se zaboraviti na zaštitu temeljnih ljudskih prava.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ A orientação geral que a proposta da Comissão define é limitada no seu conteúdo apesar de melhorar o quadro de proteção jurídica existente. Apontamos como menos positivo elementos técnicos de condicionamento desta garantia à condição financeira do interessado, a par de uma avaliação do mérito, ou seja, da avaliação do interesse da justiça, situações que constam da proposta da comissão e que se destacam com maior assertividade na proposta apresentada pelo Parlamento Europeu, demonstrando, assim, a presença de alguns mecanismos que colocam limitações na garantia de universalidade no acesso à justiça. A presença de uma cláusula de não regressão acautela que direitos e garantias consagrados em qualquer Estado—Membro que prevejam um nível de proteção mais elevado, como é o caso de Portugal, não possam ser derrogados ou limitados. Uma proposta que fica bastante aquém do que a CRP consagra no seu Artigo 20.º, ponto 1: “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos”. Registamos ainda que nenhuma referência é feita ao que têm sido as opções políticas que em muitos países, como em Portugal, têm aprofundado problemas estruturais do sistema de justiça.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ V rámci Smlouvy o fungování Evropské unie by měla být justiční spolupráce v trestních věcech v Unii založena na zásadě vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí. Přesto se však v praxi ukazuje, že se postupy jednotlivých členských států v tomto ohledu velice liší. Tento problém tak představuje velkou překážku pro vzájemnou a účinnou justiční spolupráci. Proto velice vítám návrh Komise, který by měl sladit minimální úrovně právní pomoci ve všech členských státech. Zároveň jsem také velice rád, že se podařilo původní návrh Komise rozšířit na všechny typy právní pomoci v trestních věcech řízení. Rovněž jsem podpořil požadavek, aby osoby, které jsou předmětem evropského zatýkacího rozkazu, měly právo na právní pomoc a na právníka jak v členském státě, který vydává tento zatykač, tak také v tom, který zatýkací rozkaz vykonává.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ Il 27 novembre 2013 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione, fondata sul principio del mutuo riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, rappresenta a mio avviso uno degli aspetti più importanti dello spazio europeo di libertà e giustizia. Questa relazione affronta diverse problematiche relative all'ambito di applicazione della direttiva. La proposta della Commissione rappresenta un passo positivo verso la garanzia di un livello minimo di patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri. Pertanto, ho votato a favore della sua approvazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport portant sur l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. Ce texte est positif car il renforce les droits procéduraux des citoyens européens grâce notamment à la mise en œuvre de normes minimales communes dans les États membres de l’UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP MEPs have abstained on this legislative report. UKIP supports the right to access to legal aid for suspects and accused persons. However, as the UK Government has chosen to opt out of this directive, we do not feel the need to cast opinion on legislation that does not affect the UK.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ A implementação do reconhecimento mútuo das sentenças e decisões judiciais pressupõe que cada Estado-Membro confie nos sistemas de justiça penal dos restantes Estados-Membros, incluindo na forma como os direitos dos suspeitos ou arguidos são salvaguardados. As diferenças na interpretação do direito a um tribunal imparcial constituem um obstáculo à justiça e à eficácia da cooperação em matéria penal.

Desta forma, a proposta da Comissão constitui um passo importante para garantir um nível mínimo de apoio judiciário em todos os Estados-Membros. O relator considera que a atual abordagem pode refletir a sensibilidade da matéria, mas não aumenta a segurança jurídica nem torna claro aos suspeitos ou arguidos em que medida terão efetivamente direito a apoio judiciário nem qual será a qualidade da assistência jurídica.

Também considera que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas podem sentir-se inibidos de pedir apoio judiciário se os Estados-Membros puderem exigir-lhes os custos relativos ao apoio judiciário provisório por não cumprirem os critérios de elegibilidade.

Por fim, o relator considera que os Estados-Membros têm dificuldade em recolher dados relativos à implementação da diretiva para cada caso individual.

Neste contexto, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Ce midi, les députés européens ont ajouté une pierre à l’édifice de la politique européenne en matière de justice. Le compromis trouvé le 30 juin 2016 avec le Conseil sur la proposition de directive sur l'aide juridictionnelle octroie en effet de nombreux droits aux justiciables.

Trop souvent dans la pratique, ce droit n’est pas accompagné de mesures permettant de le rendre effectif. Faute de moyens, certaines personnes peuvent se retrouver seules face aux charges qui pèsent contre elles, ce qui peut fragiliser l’application de la présomption d’innocence.

La détermination des négociateurs du Parlement européen a heureusement porté ses fruits puisque figure entre autre dans la directive adoptée la disposition assurant que l’aide juridictionnelle soit garantie durant l’ensemble des procédures judiciaires pénales. Autre victoire, la police et le parquet auront un rôle très limité dans la désignation de l’avocat pro deo. Il eut été en effet paradoxal que la police puisse à la fois enquêter sur une personne et en même temps prendre des décisions quant à la défense de cette personne.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Devemos continuar a trabalhar no sentido do reforço dos direitos dos suspeitos e arguidos através do estabelecimento de normas mínimas comuns sobre o direito a um processo equitativo. A existência de normas mínimas comuns que regulam estes direitos contribuirá para aumentar a confiança mútua entre as autoridades judiciárias, facilitando, assim, a aplicação do princípio do reconhecimento mútuo. É essencial que haja um certo grau de compatibilidade entre as legislações dos Estados-Membros para melhorar a cooperação judiciária na União. Estas regras mínimas devem ter ainda em conta as diferenças entre as tradições e os sistemas jurídicos dos Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He dado mi apoyo al informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la asistencia jurídica gratuita provisional a los sospechosos o acusados privados de libertad y a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea.

El informe, que es una propuesta de acuerdo en primera lectura, toma cuenta de las diferencias entre los Estados miembros en relación con la calidad de la asistencia jurídica que ofrecen y la necesidad de incluir garantías sobre la calidad de la asistencia jurídica contemplada en la Directiva. Gracias a las enmiendas introducidas por el grupo socialista, el informe incide en la asistencia jurídica gratuita y la expansión del ámbito cubierto que abarca todos los tipos de asistencia jurídica en procedimientos penales.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de la proposition de directive concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. La proposition de la Commission est une étape importante en vue de garantir un niveau minimum d'aide juridictionnelle dans tous les États membres.

D'autres aspects du droit à l'aide juridictionnelle ont été inclus dans une recommandation distincte de la Commission. Celle-ci a mis beaucoup de temps avant de proposer les instruments actuels, raison pour laquelle les mesures restantes de la feuille de route, et notamment le projet de directive sur l'aide juridictionnelle, doivent être adoptées le plus rapidement possible.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą. Jame nagrinėjamos laikinosios teisinės pagalbos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurių laisvė atimta, ir teisinės pagalbos priemonės, vykstant Europos arešto orderio vykdymo procedūroms. Skirtingai aiškinant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, įskaitant teisę gauti teisinę pagalbą, kuri pripažinta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, atsiranda kliūčių siekiant vykdyti teisingą ir veiksmingą teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Todėl reikia kiek įmanoma greičiau priimti likusias veiksmų plano priemones ir visų pirma direktyvos dėl teisinės pagalbos projektą.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ É na fase inicial do processo, sobretudo quando privados de liberdade, que os suspeitos ou arguidos se encontram numa situação de maior vulnerabilidade e com maior necessidade de assistência jurídica.

A presente proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho visa reforçar os direitos dos suspeitos ou arguidos em processo penal, através da criação de normas mínimas comuns que regulem estes direitos, contribuindo para aumentar a confiança mútua entre as autoridades judiciárias. É por isso essencial que exista compatibilidade entre as legislações dos Estados-Membros para melhorar a cooperação judiciária na União.

Porém, a abordagem proposta inicialmente não aumentava a segurança jurídica nem tornava claro aos suspeitos ou arguidos em que medida terão direito a apoio judiciário nem qual será a qualidade da assistência jurídica, pelo que, no âmbito de aplicação, deveria incluir-se o direito a apoio em todas as circunstâncias.

Considerou-se relevante, incluir também na diretiva a disposição segundo a qual a preferência/vontade dos suspeitos ou arguidos deve ser tida em conta, tanto quanto possível, no que toca à escolha do advogado, devendo estar prevista a substituição do mesmo em caso de perda de confiança.

Por concordar com a proposta apresentada pelo colega relator, votei-a favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport concernant l’aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. La position du Parlement va au-delà de la proposition de la Commission. Il s’agit d’établir des règles minimales communes concernant le droit à l’aide juridictionnelle tout au long de la procédure pénale. Par ce rapport, le droit d’accès à un avocat est garanti pour les suspects et personnes privés de liberté, et ce sans retard indu.

Il s’agit par ce texte de renforcer l’Europe de la justice en étoffant les instruments européens relatifs aux droits procéduraux des citoyens européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Con questo voto abbiamo approvato il patrocinio a spese dello Stato in tutti gli Stati membri in favore degli indagati o imputati in procedimenti penali privati della libertà personale. Più specificamente si tratta di un'ammissione provvisoria al patrocinio poiché gli Stati in seno al Consiglio non hanno voluto elargire maggiori diritti per questioni puramente economiche.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ El presente informe tiene por objeto mejorar los derechos de los imputados o acusados en los procesos penales. Contar con unas normas mínimas comunes que rijan estos derechos, debería impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Es fundamental un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial en la Unión. Gracias a la labor del ponente de nuestro grupo, se han introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión; entre otras, ampliar el ámbito de aplicación más allá de la privación de libertad, lo que permite la asistencia jurídica provisional y ordinaria en todas las circunstancias. Es importante destacar que recoge aspectos como que la fase inicial del procedimiento, sobre todo cuando los imputados o acusados están privados de libertad, es el momento en el que son más vulnerables y cuando más necesitan la asistencia jurídica de un abogado. En las negociaciones del trílogo, el trabajo realizado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sufrió algunos retrocesos por la resistencia del Consejo. Aún así, supone un significativo avance. Por ello, voto a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht zur vorläufigen Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder Beschuldigte, denen die Freiheit entzogen ist, sowie Prozesskostenhilfe in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls gestimmt.

Enthalten sind einige Änderungen der Richtlinie, welche im Jahr 2013 von der Kommission vorgelegt wurde. Sie zielen darauf ab, die Rechte der Bürger durch Ausweitung des Anwendungsbereichs der Richtlinie zu stärken.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Entiendo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y así viene recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La única manera de garantizar acceso a este derecho en igualdad es a través de una justicia gratuita que a día de hoy no existe en la Unión. El informe original contenía algunos elementos muy positivos que caminarían en esa dirección, pero tras las negociaciones con el Consejo ha quedado muy debilitado, ya que muchos de los Estados miembros no garantizan este derecho. Con el texto presentado sólo quedarían cubiertas por este tipo de asistencia las personas en situación de privación de libertad. Entendemos que es una mejora respecto a la actual situación de desprotección, pero claramente insuficiente, contrastando marcadamente con la posición que aprobó en su momento el Parlamento Europeo, por lo que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing.I abstained on this because the UK Government has opted out of this scheme.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today, I voted for the draft directive on legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. This is one of a set of proposals intended to further strengthen procedural rights for citizens in criminal proceedings.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Aj keď systém právnej pomoci existuje vo všetkých členských štátoch EÚ, z porovnania vnútroštátnych systémov právnej pomoci vyplýva, že v členských štátoch existujú základné rozdiely vo filozofii, organizácií a riadení systémov právnej pomoci. Som rada, že napriek týmto rozdielom medzi členskými štátmi (kvalita právnej pomoci, odmeny poskytované obhajcovi za právnu pomoc, rozdiely v úrovni príjmov a nákladov) sa ustanovujú minimálne pravidlá s cieľom uľahčiť v rozsahu, v akom je to potrebné, vzájomné uznávanie rozsudkov a iných justičných rozhodnutí, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu v trestných veciach, ktoré majú cezhraničný rozmer. Návrh legislatívneho uznesenia som podporila aj preto, že zabezpečenie minimálnej úrovne právnej pomoci vo všetkých členských štátoch považujem za veľmi pozitívny krok. Aj keď návrh Komisie sa obmedzuje na právo na predbežnú právnu pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré sú pozbavené osobnej slobody, na ktoré sa vzťahuje konanie o európskom zatykači, verím že členské štáty urobia všetko pre to, aby bola účinná predbežná právna pomoc dostupná každému bez zbytočného odkladu pred vykonaním akéhokoľvek procesného kroku, ktorý sa podľa vnútroštátneho alebo európskeho práva musí vykonať v prítomnosti obhajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Zprávu o návrhu směrnice o prozatímní právní pomoci jsem podpořila. Zpráva ve znění pozměňovacích návrhů reflektuje realitu trestního procesu a praktické aspekty související s poskytováním bezplatné právní pomoci lépe než původní návrh.

Zejména oceňuji rozšíření věcné působnosti směrnice na obvyklou právní pomoc, a nikoli pouze na prozatímní právní pomoc, která se vztahuje pouze na první fázi trestního řízení před přijetím konečného rozhodnutí o právní pomoci. Právo na právní pomoc tak nyní bude zajištěno nejen ve fázi počáteční, ale ve všech fázích trestního řízení. Pouze takto lze plně zaručit právo na spravedlivý proces po celé trestní řízení.

Rovněž podporuji zahrnutí přezkumu majetkových poměrů osob a odůvodněnosti právní pomoci. Jedině tak lze posoudit, zda určité osobě finanční prostředky na uhrazení právní pomoci skutečně chybí nebo zda je poskytnutí právní pomoci v zájmu spravedlnosti. Návrh též doplňuje základní výkladová pravidla pro takové posouzení a možnost členských států požadovat zpět poskytnuté náklady související s právní pomocí, pokud osoby nesplňují kritéria pro její přiznání nebo záměrně poskytly příslušným orgánům nepravdivé informace o své finanční situaci.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Direktiva o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje, vsebuje minimalna harmonizirana pravila o tem, kdaj in kako so države članice zavezane plačati pravno zastopanje v omenjenih situacijah.

Poročilo omenja predvsem situacije, v katerih bo država članica poskrbela za plačilo pravnega zastopanja, ko si ga posameznik ne bo mogel privoščiti, ter določa minimalna pravila za takšne situacije.

S to direktivo bodo po vsej EU harmonizirana pravila za določanje primerov, v katerih posameznik pridobi pravico do brezplačne pravne pomoči. Hkrati so določene tudi izjeme, ki zajemajo manjša kazniva dejanja oz. prekrške, postopke preverjanja alkoholiziranosti in podobno. Direktiva, na katero se to poročilo nanaša, bo del širšega konteksta zakonodajnih predlogov s strani Evropske Komisije, ki imajo za cilj okrepiti postopkovne pravice osumljenih ali obtoženih oseb.

Ker poročilo predvideva harmonizacijo pravil in uvedbo skupnih standardov na tem področju, sem se ga odločil podpreti.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht, der das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission ist, unterstützt die vorläufige und ordentliche Prozesskostenhilfe für Verdächtige und Beschuldigte und spricht sich für Mindeststandards bei Gerichtsverfahren aus. Die ALFA ist der Ansicht, dass Mindeststandards wie zum Beispiel das Recht auf Übersetzung, Unschuldsvermutung und Zugang zu einem Anwalt richtig sind und dass sie wegen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU nicht effektiv auf nationaler Ebene geregelt werden können. Persönlich sehe ich die genannten Standards als selbstverständliche und faire Behandlung eines Einzelnen und habe dem Bericht deswegen zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Každý občan Európskej únie má právo na spravodlivý súdny proces a pomoc v prípade vyšetrovania či trestného stíhania. Rozširujeme právo osôb pozbavených osobnej slobody na prístup k obhajcom a zjednocujeme pravidlá poskytovania bezplatnej právnej pomoci tým, ktorí si nemôžu dovoliť vlastného obhajcu.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Der Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über vorläufige Prozesskostenhilfe für Verdächtige oder Beschuldigte, denen die Freiheit entzogen ist, sowie über Prozesskostenhilfe in Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls habe ich nicht zugestimmt.

Prozesskostenhilfe erfüllt eine wichtige Funktion. Es gibt aber keinen Grund, sie EU-weit einheitlich zu regeln. Wenn einzelnen Mitgliedstaaten damit zur Auflage gemacht werden soll, ein Defizit nicht vorhandener Regeln auszugleichen und endlich entsprechende Regelungen einzuführen, dann ist dies ein Mangel an Rechtstaatlichkeit, der schon der Aufnahme dieser Staaten in die EU im Wege hätte stehen müssen. Oder, wenn dies keine Bedingung für die Aufnahme in die EU ist, dann muss es jetzt auch nicht EU-einheitlich geregelt werden.

Dementsprechend armselig ist die entsprechende Begründung der Kommission für ihren Vorschlag. Sie begründet die Notwendigkeit einer EU-Regelung mit dem Argument, dass die Mitgliedstaaten hier unterschiedliche Regelungen hätten. Das ist indes kein Mangel, sondern gerade der willkommene Ausdruck der verschiedenen Vorstellungen der jeweiligen nationalen Gesetzgeber. Diese Unterschiede muss man im Sinne von Subsidiarität und nationalstaatlicher Eigenständigkeit begrüßen, nicht einebnen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Komisija je 2013. godine prihvatila prijedlog direktive Parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode te pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga.

Pravo na pravnu pomoć usko je povezano s pravom na obranu. Osumnjičenicima i optuženicima koji se nalaze u težem materijalnom stanju, potrebno je omogućiti obranu putem besplatne pravne pomoći.

Pravo na pravnu pomoć i pravično suđenje zajamčeno je i Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama.

Ugovorom o funkcioniranju EU-a predviđena je pravosudna suradnja država članica u kaznenim stvarima te međusobno priznavanje sudskih odluka i presuda. Međutim, nacionalne prakse država razlikuju se od članice do članice.

Podržavam izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga. Izvješće je korak bliže ostvarivanju zajamčenog minimuma pravne pomoći i potpune harmonizacije tog pitanja u svim državama članicama.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje.

Podpiram dopolnitev predloga direktive, da so po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in Mednarodnemu paktu o političnih in državljanskih pravicah priznavata pravico do brezplačne pravne pomoči tistim, ki nimajo dovolj sredstev, da bi sami plačali za pravno pomoč, če to zahtevajo interesi pravičnosti.

S predlogom Komisije bomo tako dobili minimalno raven brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Hlasoval jsem dnes pro vyslovení souhlasu s návrhem směrnice o prozatímní právní pomoci pro podezřelé nebo obviněné osoby zbavené osobní svobody v rámci řízení týkajícího se evropského zatýkacího rozkazu, jelikož se domnívám, že jde o vyvážený návrh, který zajišťuje členským státům dostatečný prostor pro stanovení podmínek, jejichž splnění je nutné pro poskytnutí právní pomoci dle této směrnice. Přístup k právní pomoci je obecně jedním z předpokladů řádného procesu a v konečném důsledku tedy vlády práva.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την έκθεση σχετικά με την εν λόγω οδηγία διότι, πέραν της γενικότερης συνδρομής και νομικής βοήθειας που παρέχεται σε υπόπτους, κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους καθώς και σε εκζητούμενους που βρίσκονται σε διαδικασία εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος, προτείνονται και ορισμένα κριτήρια για την ποιότητα της βοήθειας που θα παρασχεθεί. Ο καθορισμός κοινών ελάχιστων προτύπων για την διασφάλιση ενός από τα βασικότερα δικαιώματα υπόπτων ή κατηγορουμένων θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών και θα διευκολύνει έτσι την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ H εξασφάλιση ελαχίστου επιπέδου δικαστικής αρωγής σε όλα τα κράτη μέλη δεν πρέπει να περιορίζεται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή σε υπόπτους ή κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας τους και σε καταζητούμενα άτομα τα οποία υπόκεινται σε διαδικασίες που αφορούν στην εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

Μια τέτοια αποσπασματική προσέγγιση ούτε ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, ούτε καθιστά σαφή το βαθμό και την ποιότητα του δικαιώματος νομικής αρωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentességről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvtervezet a büntetőeljárásban a terheltek eljárási jogainak megerősítését célzó 2009. november 30-án elfogadott ütemterv részének tekinthető, amelynek célja a közös minimumszabályok megteremtése a tagállamokban.

Nehéz egyeztetések után alakult ki a kölcsönösen elfogadható szöveg, és a FIDESZ néppárti delegáció tagjaként szavazatommal támogatom a kezdeményezést. Meglátásom szerint kielégítő kompromisszumot sikerült elérni a háromoldalú tárgyalások során, amely sikeresen hozzájárul a közös európai minimumszabályok meghatározásához és nem ró aránytalan terhet a büntetőeljárás terén.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Oikeusvarmuus on yksi tärkeimmistä oikeuksista ja yhtäläisen oikeusturvan takaaminen kaikissa jäsenmaissa on rikostuomioiden tunnustamisen edellytys. Oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä kompetenssi on monilta osin jäsenvaltioilla ja siksi onkin ehdottoman tärkeätä, ettei parlamentti ulota mietintöään liian pitkälle kuitenkin kunnioittaen ihmisoikeuksia ja taaten jokaiselle oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Cooperarea în domeniul judiciar este unul dintre capitolele în care statele membre mai au mult de lucru în vederea armonizării reglementărilor și practicilor. Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede respectarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, prin încrederea reciprocă în sistemele judiciare penale ale statelor membre. Acest principiu acoperă și asistența judiciară provizorie pentru persoanele suspectate sau acuzate că sunt private de libertate și asistență judiciară în cadrul procedurilor aferente mandatului european de arestare. În practică, sistemele naționale diferă, ceea ce afectează respectarea dreptului la consiliere și asistență judiciară gratuită, mai ales în cazul persoanelor care nu dispun de resursele financiare necesare. De aceea, propunerea Comisiei de a reglementa acest domeniu este un pas important, dar nu suficient, în direcția asigurării unui nivel minimal în toate statele membre. Acesta se rezumă la persoanele suspectate sau inculpate în cadrul procedurilor penale care sunt private de libertate și la persoanele căutate care fac obiectul mandatului european de arestare. Diferența între onorariile avocaților din diversele state membre, calitatea serviciilor juridice din oficiu și lipsa reglementării preferinței persoanei suspecte sau inculpate sunt subiecte care trebuie acoperite de directiva Comisiei. Susțin adoptarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ L'approche fragmentée actuellement poursuivie par la Commission illustre peut-être à quel point le sujet est sensible, mais elle n'augmente pas la sécurité juridique et ne permet pas aux suspects ou aux personnes poursuivies de savoir dans quelle mesure ils bénéficieront du droit à l'aide juridictionnelle et quelle sera la qualité de l'assistance juridique. Partant, le champ d'application de la directive devrait inclure l'aide juridictionnelle tant provisoire qu'ordinaire en toutes circonstances. À cet égard, la portée de la directive devrait être identique à celle de la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat.

Les personnes poursuivies, les suspects et les personnes dont la remise est demandée pourraient se montrer réticents à demander une aide juridictionnelle, si les États membres peuvent leur réclamer les dépenses relatives à l'aide juridictionnelle provisoire s'ils ne remplissent pas les critères d'admissibilité. Il semble donc légitime de limiter le recouvrement des coûts aux situations dans lesquelles le suspect, la personne poursuivie ou la personne dont la remise est demandée a sciemment fourni des informations mensongères.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ Enshrined in the European Convention of Human Rights, the right to legal aid and representation for all persons, regardless of their socio-economic position is a fundamental human right. This service is essential to strengthening the rights of suspects and accused persons. By establishing minimum rules on the protection of procedural rights of suspects or accused persons, the proposal aims to guarantee the effectiveness of the right of access to a lawyer at an early stage in the criminal proceedings for suspects, accused and vulnerable persons. I voted in favour of the proposal because I believe that, although all EU Member States have national legal aid schemes, this directive will mean that EU citizens have the same minimum rights wherever they are in the EU. Further, I believe that this directive represents a positive step to ensuring faire trials and access to justice for all EU citizens, not just those who can afford it.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za, jer smatram da ovo izvješće predstavlja korak u pravom smjeru. Priznavanje istih postupovnih garancija i prava osumnjičenih u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga važan je korak u izgradnji istinske suradnje u području pravosuđa i jačanju povjerenja među članicama.

Dosadašnja je pravosudna suradnja bila tek djelomična i obilježavalo ju je nedovoljno uzajamno priznavanje odluka pravosudnih tijela. Nakon uvođenja privremene pravne pomoći možemo očekivati značajniji pomak u smjeru bolje suradnje, čime će nedvojbeno doći do jačanja međusobnog povjerenja, što svesrdno podržavam.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči za osumljene ali obdolžene osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, ter osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje sem podprla.

Predlog Komisije je dobrodošel korak pri zagotavljanju minimalne ravni brezplačne pravne pomoči v vseh državah članicah. Predlog je omejen na pravico do začasne brezplačne pravne pomoči za osumljene ali obdolžene osebe v kazenskih postopkih, ki jim je bila odvzeta prostost, ter pravico do začasne brezplačne pravne pomoči in pravne pomoči za zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje.

Vključitev v direktivo si zasluži še posebno določba, da se pri izbiri odvetnika, ki nudi brezplačno pravno pomoč, v največji možni meri upošteva preference in želje osumljenih ali obdolženih oseb in zahtevanih oseb.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ El presente informe tiene por objeto mejorar los derechos de los imputados o acusados en los procesos penales. Contar con unas normas mínimas comunes que rijan estos derechos, debería impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Es fundamental un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial en la Unión. Gracias a la labor del ponente de nuestro grupo, se han introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión; entre otras, ampliar el ámbito de aplicación más allá de la privación de libertad, lo que permite la asistencia jurídica provisional y ordinaria en todas las circunstancias. Es importante destacar que recoge aspectos como que la fase inicial del procedimiento, sobre todo cuando los imputados o acusados están privados de libertad, es el momento en el que son más vulnerables y cuando más necesitan la asistencia jurídica de un abogado. En las negociaciones del trílogo, el trabajo realizado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sufrió algunos retrocesos por la resistencia del Consejo. Aún así, supone un significativo avance. Por ello, voto a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht, der das Ergebnis der Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission ist, unterstützt die vorläufige und ordentliche Prozesskostenhilfe für Verdächtige und Beschuldigte und spricht sich für Mindeststandards bei Gerichtsverfahren aus. Die ALFA ist der Ansicht, dass Mindeststandards wie zum Beispiel das Recht auf Übersetzung, Unschuldsvermutung und Zugang zu einem Anwalt richtig sind und dass es wegen des freien Personenverkehrs innerhalb der EU sinnvoll ist, europäische Mindeststandards einzuführen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Alors que la proposition de la Commission ne garantirait que le droit à l'aide juridictionnelle «provisoire», la commission LIBE a suggéré d’élargir la portée de la proposition de directive pour inclure le droit à l'aide juridictionnelle «ordinaire» pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ainsi que pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

On assiste donc à une nouvelle étape dans l’élaboration d’un droit pénal européen, alors qu’il s’agit d’une compétence des États membres.

J'ai voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Decyzje na poziomie Unii Europejskiej powinny być podejmowane w sposób racjonalny i oszczędny. Dyrektywa w pierwotnym projekcie opracowanym przez Komisję Europejską realizowała ten postulat. Przewidywała ona harmonizację porządków krajowych tak, aby zagwarantować pomoc prawną dla osób w pierwszej fazie postępowania karnego, kiedy mogą być pozbawione faktycznej możliwości skorzystania z adwokata, oraz w postępowaniu wynikającym z europejskiego nakazu aresztowania.

Rozwiązania prawne przewidziane w dyrektywie w aktualnym kształcie idą jednak krok dalej i nie mają oparcia w prawie pierwotnym. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje podstawę wyłącznie do minimalnej ochrony, nie zaś do budowania powszechnych przepisów prawa karnego. Tak szeroka regulacja nie służy budowaniu zaufania państw członkowskich do instytucji Unii Europejskiej. Z powyższych powodów zagłosowałem przeciwko przyjęciu rezolucji.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A javaslat a közös minimális jogsegély alapjait kívánja lefektetni a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentessége, valamint az európai elfogatóparancshoz kapcsolódó eljárásokban biztosított költségmentesség tekintetében. A javaslat elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ El presente informe tiene por objeto mejorar los derechos de los imputados o acusados en los procesos penales. Contar con unas normas mínimas comunes que rijan estos derechos debería impulsar la confianza mutua entre las autoridades judiciales y facilitar así la aplicación del principio de reconocimiento mutuo. Es fundamental un cierto grado de compatibilidad entre la legislación de los Estados miembros para mejorar la cooperación judicial en la Unión. Gracias a la labor del ponente de nuestro grupo, se han introducido notables mejoras en la propuesta de la Comisión; entre otras, ampliar el ámbito de aplicación más allá de la privación de libertad, lo que permite la asistencia jurídica provisional y ordinaria en todas las circunstancias. Es importante destacar que recoge aspectos como que la fase inicial del procedimiento, sobre todo cuando los imputados o acusados están privados de libertad, es el momento en el que son más vulnerables y cuando más necesitan la asistencia jurídica de un abogado. En las negociaciones del trílogo, el trabajo realizado en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sufrió algunos retrocesos por la resistencia del Consejo. Aún así, supone un significativo avance. Por ello, voto a favor de esta propuesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de la Directiva de Asistencia jurídica gratuita a los sospechosos o acusados en procesos penales y a las personas buscadas por el procedimiento de la orden de detención europea, ya que provee de normas mínimas armonizadas para así asegurar la efectividad y el derecho de acceder a un abogado y reforzar la confianza mutua, el conocimiento y la cooperación mutua entre Estados miembros.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Į direktyvą turėtų būti įtraukta nuostata, pagal kurią reikėtų kiek įmanoma geriau atsižvelgti į tai, kam įtariamieji ar kaltinamieji ir prašomi išduoti asmenys teikia pirmenybę, paskiriant teisinę pagalbą teikiantį advokatą, ir į jų norus. Tas pats taikoma ir poreikiui tęsti teisinį atstovavimą, jeigu to pageidauja įtariamasis, kaltinamasis ar prašomas išduoti asmuo.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings. According to Article 82 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), judicial cooperation in criminal matters in the Union shall be based on the principle of mutual recognition of judgements and judicial decisions. The implementation of this principle presupposes that Member States put trust in each other’s criminal justice systems, including in the manner in which the rights of suspects of accused persons are safeguarded. In practice, however, national practices vary in this respect. For those who are lacking the necessary financial means, only legal aid can make the right to access to a lawyer effective. I voted in favour because I believe that the proposal of the Commission is a welcome step in ensuring a minimum level of legal aid in all Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El análisis de la directiva europea sobre asistencia legal (presentada por la Comisión en noviembre de 2013) comenzó a realizarse por el Parlamento en 2014. A finales de junio de este año se llegó a un acuerdo con la Presidencia holandesa para modificar ciertos puntos de la propuesta original de la Comisión. En este informe se recogen dichas modificaciones, que hacen especial hincapié en el alcance de la aplicación de la directiva y en la inclusión de exámenes de medios y de méritos para convertirse en beneficiario. En la primera se consigna una ampliación, pasando de incluirse no sólo la asistencia de manera provisional, sino a lo largo de todo el proceso judicial. Si bien es cierto que el texto final no ha resultado todo lo ambicioso que esperábamos —ya que, pese a alcanzar a toda la asistencia jurídica gratuita en procesos penales, su aplicación queda sometida a criterios nacionales que no sólo se basan en lo económico, sino en los méritos—, se erige como un primer paso hacia mejoras futuras que requieren más tiempo para ser aceptadas por aquellos países que preferirían prescindir de la propuesta en su totalidad. De esta manera, he considerado oportuno votar afirmativamente.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Entiendo que el acceso a la justicia es un derecho fundamental, y así viene recogido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. La única manera de garantizar acceso a este derecho en igualdad es a través de una justicia gratuita que a día de hoy no existe en la Unión. El informe original contenía algunos elementos muy positivos que caminarían en esa dirección, pero tras las negociaciones con el Consejo ha quedado muy debilitado, ya que muchos de los Estados miembros no garantizan este derecho. Con el texto presentado sólo quedarían cubiertas por este tipo de asistencia las personas en situación de privación de libertad. Entendemos que es una mejora respecto a la actual situación de desprotección, pero claramente insuficiente, contrastando marcadamente con la posición que aprobó en su momento el Parlamento Europeo, por lo que he decidido abstenerme.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in favour of the report, which will assist in increasing Member State’s confidence in each other’s legal systems and ensure that in countries where virtually no legal aid exists, new and improved systems can be established. Once fully implemented by Member States, the Legal Aid Directive should give an important boost to social advocacy by strengthening the right to access a lawyer for those who do not have sufficient financial means. In addition, ensuring quick and effective legal representation from the start of proceedings. The UK has opted out of the proposal and will not be affected by this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Deze richtlijn heeft als doel ervoor te zorgen dat het recht op toegang tot een advocaat daadwerkelijk kan worden uitgeoefend door verdachten of beklaagden of personen die worden gezocht in een procedure van overlevering. Gezien we in een democratie en rechtstaat leven, is het niet meer dan normaal dat iedereen in elke omstandigheid recht heeft op rechtsbijstand. Ik stemde voor dit voorstel tot richtlijn.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La coopération judiciaire se met peu à peu en place au sein de l'Union européenne. Elle est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires.

Ce texte permet de compléter une directive sur le droit à l'assistance d'un avocat (2013/48/UE) afin d'avancer dans la mise en oeuvre du droit à un procès équitable énoncé par la Charte des droits fondamentaux de l'UE en complétant le droit à l'assistance d'un avocat par la mise en oeuvre d'une aide juridictionnelle permettant à toutes les personnes poursuivies, quelle que soit leur situation financière, de pouvoir être assistées par un avocat dès le tout début de la procédure et jusqu’au terme de celle-ci, c’est une norme minimale à laquelle aucun État membre ne devrait pouvoir se soustraire.

Sans de telles garanties, la justice européenne conserverait un caractère "censitaire" contraire y compris à la Convention européenne des droits de l’Homme.

Je salue le travail du rapporteur, mon collègue néerlandais, Dennis De Jong, qui a œuvré pour mettre en place un véritable droit à l'aide juridique et non une aide juridique provisoire telle que proposée initialement par la Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O direito a apoio judiciário está intrinsecamente associado ao direito de acesso a um advogado, relativamente ao qual o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram a Diretiva 2013/48/UE, de 22 de outubro de 2013. Para quem não dispõe de meios financeiros necessários, apenas o apoio judiciário pode assegurar o exercício efetivo do direito de acesso a um advogado.

Os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas podem sentir-se inibidos de pedir apoio judiciário se os Estados-Membros puderem exigir-lhes os custos relativos ao apoio judiciário provisório por não cumprirem os critérios de elegibilidade. Afigura-se justo limitar a recuperação dos custos aos casos em que os arguidos, os suspeitos ou as pessoas procuradas fornecem, intencionalmente, informações falsas.

No geral, este relatório avança num sentido geral positivo, que apoiamos. Mas fica ainda aquém do reconhecimento, das medidas e dos recursos concretos, que garantam a universalidade do acesso, sem custos, ao apoio judiciário e jurídico a arguidos, como um dos mais elementares direitos à defesa e à dignidade.

Votamos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie über die Prozesskostenhilfe geht einen Weg der zunehmenden Vereinheitlichung und Zentralisierung. Die Intention zu Gewährleistung gewisser rechtstaatlicher Mindeststandards innerhalb der Union geht zwar in die richtige Richtung; solange aber dem nach Artikel 6 EMRK garantierten Recht auf ein faires Verfahren Genüge getan ist, sollte den Mitgliedstaaten die gesetzliche Ausgestaltung der Prozesskostenhilfe selbst überlassen bleiben. Ich habe mich daher meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione sul patrocinio per indagati o imputati privati della libertà personale e sul patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Uno dei principali obiettivi della relazione è quello di stabilire delle norme minime comuni in materia di assistenza legale per le persone sospettate all'interno di un procedimento penale e per le persone oggetto di un mandato d'arresto europeo con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca e, in tal modo, il riconoscimento reciproco in materia penale, fondamentale per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ Labour MEPs voted in favour of the report, which will assist in increasing Member State’s confidence in each other’s legal systems and ensure that in countries where virtually no legal aid exists, new and improved systems can be established. Once fully implemented by Member States, the Legal Aid Directive should give an important boost to social advocacy by strengthening the right to access a lawyer for those who do not have sufficient financial means and will hopefully benefit women who often face barriers to accessing legal aid. In addition, this will ensure quick and effective legal representation from the start of proceedings. The UK has opted out of the proposal and will not be affected by this legislation.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ Η οδηγία για τη νομική βοήθεια κατηγορουμένων που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο, συμπεριλαμβανομένων και όσων συλλαμβάνονται με το «ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοσης», ανταποκρίνεται απόλυτα στη λαϊκή ρήση «να σε κάψω Γιάννη, να σ’ αλείψω λάδι». Την στιγμή που ενισχύονται οι κατασταλτικοί μηχανισμοί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της (π.χ. με το νέο κανονισμό για την Ευρωαστυνομία) και δημιουργούνται νέοι, όπως η «Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριοφυλακή», τα όργανα της ΕΕ προσποιούνται ότι ενδιαφέρονται για τα δικαιώματα τα οποία όμως περιορίζουν ασφυκτικά με ένα γιγάντιο πλέγμα καταστολής. Η οδηγία επιδιώκει δύο βασικούς στόχους της ΕΕ, πρώτον, την προσπάθεια εξωραϊσμού του τεράστιου πλέγματος καταστολής και χτυπήματος των λαϊκών ελευθεριών, με πρώτο στόχο το εργατικό-λαϊκό κίνημα και, δεύτερο, την επιβολή ενιαίου συστήματος ευρωενωσιακών κανόνων του ποινικού δικαίου με τον ίδιο στόχο. Τις πολιτικές ελευθερίες, τα ατομικά, κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων αυτών της πραγματικής άσκησης της εξουσίας, ο εργαζόμενος λαός θα μπορέσει να τα απολαύσει μόνο όταν πάρει στα χέρια του την εξουσία, ερχόμενος σε σύγκρουση με τα μονοπώλια, τις ενώσεις, τους μηχανισμούς τους και το εκμεταλλευτικό σύστημα που υπηρετούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Jsem přesvědčen, že každý člověk by měl mít právo na právní pomoc, bez ohledu na to, zda disponuje dostatečnými prostředky na úhradu finančních nákladů, či nikoliv. Evropská unie doposud nemá v této oblasti žádné jednotné standardy, což může způsobit řadu problémů, kterým musí podezřelé a obviněné osoby čelit. Předložená směrnice přehledně popisuje proces udělení právní pomoci, finanční náročnost či zajištění kvality právní pomoci. Podporuji tuto směrnici, jelikož věřím, že pomůže zajistit lepší přístup k právní pomoci, ale také harmonizovat systém trestního procesního práva napříč státy Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu o návrhu smernice o predbežnej právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a o právnej pomoci v konaní o európskom zatykači som podporila. Táto smernica dopĺňa už prijaté smernice o procesných právach v trestnom konaní, a to smernicu o práve na tlmočenie a preklad, o práve na informácie a o práve na prístup k obhajcovi. Hlavným cieľom tejto smernice je najmä položiť minimálne štandardy, ktoré by zabezpečili dodržiavanie základnej úrovne práva na právnu pomoc vo všetkých členských štátoch. Myslím si, že táto smernica je z praktického hľadiska prospešná, keďže situácia v oblasti poskytovania či už predbežnej alebo riadnej právnej pomoci sa v jednotlivých členských štátoch líši. Zároveň bude stanovenie minimálnych štandardov prínosné najmä z hľadiska upevňovania dôvery medzi členskými štátmi, ako aj uznávania súdnych rozhodnutí, keďže štáty budú vedieť, že v rámci toho ktorého trestného konania boli zachované aspoň minimálne spoločné štandardy.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório De Jong por concordar com a aplicação de regras mínimas na assistência judiciária em toda a União Europeia. Sublinho particularmente que o grupo socialista europeu logrou o alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva para cobrir todos os casos de assistência judiciária e não apenas casos de assistência judiciária provisória como previa a proposta original da Comissão Europeia.

Numa altura em que se multiplicam os instrumentos legais em matéria penal e criminal para procurar combater o terrorismo, é fundamental relembrar que a União Europeia se baseia no Estado de Direito e que isto se traduz na harmonização de princípios fundamentais e processuais de defesa que devem ser garantidos a suspeitos ou arguidos acusados da prática de um crime.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči določa skupna minimalna pravila o pravici do brezplačne pravne pomoči za osumljene in obdolžene osebe v kazenskem postopku in osebe v postopku na podlagi evropskega naloga za prijetje (zahtevane osebe), ne glede na njihov pravni status, državljanstvo ali nacionalnost.

Predlog direktive podpira temeljne pravice in načela, ki jih priznavata Listina in EKČP, predvsem pravico do učinkovitega pravnega sredstva in pravico do poštenega sojenja, domnevo nedolžnosti in pravico do obrambe.

V skladu z zgoraj navedenim, menim, da bo predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o začasni brezplačni pravni pomoči omogočil okrepitev procesnih pravic osumljenih, obtoženih ali zahtevanih oseb v kazenskih postopkih, zato sem ga podprl.

 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika