Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0005(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2015

Ingivna texter :

A8-0267/2015

Debatter :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Röstförklaringar
PV 04/10/2016 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 4 oktober 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

8.7. Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
Anföranden på video
  

Oral explanations of vote

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Asszony, mit tudna tenni az Európai Unió annak érdekében, hogy megállítsa a népvándorlást, az Európába történő tömeges és egyre elviselhetetlenebb migrációt úgy, hogy a nyomorúságos helyzetben lévő idevándorló emberek jogaira is tekintettel legyen és az európai őslakosság jogaira is. Hát elsősorban úgy, hogy a gyökérokokat kezeli – a háborúkat, fegyveres konfliktusokat. És ehhez mire lenne szükség? Illetőleg az ISIS és más terrorszervezetek finanszírozását akadályozza meg. Mihez lenne erre szükség? Alaposan ellenőrizni kellene, illetve be kellene tiltani azt, hogy a legkülönbözőbb diktatúráknak, illetőleg proxyháborúk számára az Európai Unió tagállamai, illetve ilyen cégek fegyvereket szállítsanak.

Azonkívül alaposan ellenőrizni kellene minden olyan ügyletet, ami esetlegesen az ISIS és más terrorszervezetek finanszírozására irányul – merthogy valaki őket fenntartja. Ehelyett mit csinálnak? Látszattevékenységet, a halálbüntetésre alkalmas gyógyszerek exportálásáról készítenek sok száz oldalas dokumentumokat. Ezt ellenőrzik, ezt megregulázzák, a fegyverkereskedelmet és az ISIS finanszírozását meg nem. Ez nem megoldás!

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Doamnă președintă, acest raport aduce, în sfârșit, în afara legii afaceri înfloritoare din comerțul cu produse care pot fi folosite pentru execuții, pentru tortură, pentru tratamente degradante, iar cei care doresc să facă astfel de activități vor putea, în sfârșit, să răspundă în fața legii. Regulamentul interzice, de pildă, folosirea bunurilor de unică folosință destinate torturii sau execuției, iar dacă este vorba de bunuri cu funcționalități multiple, atunci există un sistem de autorizare tocmai pentru a nu putea fi folosite pentru execuții sau tortură. De asemenea, medicamentele trebuie să fie controlate tocmai pentru a nu putea fi folosite pentru injecții letale - este vorba de comerțul cu aceste medicamente. Foarte pe scurt, acest raport va conduce la eliminarea pedepsei cu moartea și a torturii din întreaga lume. Să sperăm.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Pospíšil (PPE). – Paní předsedající, já jsem podpořil tuto změnu nařízení. Připadá mi logické, že ve chvíli, kdy Evropská unie a její instituce jsou lídry boje proti trestu smrti ve světě a proti nelidskému zacházení s lidmi, je logické, že nezůstáváme pouze u těch politických deklarací a řekněme kritiky zemí, které hojně využívají trest smrti, ale že přijímáme i rozhodnutí – a to dnešní rozhodnutí takové je –, která mají vést k tomu, aby se opravdu omezil trest smrti ve světě, aby se omezilo nakládání s lidmi, které má podobu mučení.

Zákaz určitých látek, které mohou být využity k trestu smrti, určitého zboží a případné omezení obchodování s tímto zbožím je podle mého názoru zcela logickým důsledkem naší politiky boje proti trestu smrti. Proto jsem toto nařízení podpořil a považuji ho za správné rozhodnutí.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, I was very pleased to support this resolution today and to vote with my group on all matters.

This is very important and there is great credit due to Marietje Schaake, the rapporteur, for the good work she has done. It is somewhat incongruous that a European Union that is so committed to peace and human rights across the globe would also be exporting goods which could be used for torture and capital punishment. It is absolutely right that we should move to end that practice wherever it may be.

I am pleased to say that in my own country, Ireland, there is no evidence of any such practice. There have been no applications made by Irish companies under the regulation and the Department of Jobs is not aware of any of those goods being either exported or imported. I hope that will become the norm across the European Union. We are trying to help in the whole area of human rights, and especially to end the death penalty, which is another manifestation of man’s inhumanity to man.

 
  
MPphoto
 

  Stanislav Polčák (PPE). – Paní předsedající, skutečně, má-li mít i zahraniční politika Evropské unie v oblasti hájení lidských práv nějaký konkrétní praktický význam a mají-li se další konkrétní kroky projevit v našem rozhodování, tak tato změna nařízení je nepochybně potřebná a nutná a já jsem rád, že jsem ji také mohl podpořit.

Ten důvod je v tom, že zboží, které může být použito právě k použití při exekuci, to znamená ke zbavení života, k mučení, k nelidskému zacházení, takovéto zboží bychom měli postihovat.

Evropský prostor je už od přijetí Úmluvy o ochraně lidských práv právě v okruhu Rady Evropy pokládán za prostor, kde se má potírat zacházení s osobami nelidským způsobem. Samozřejmě trest smrti je nepřípustný. I z tohoto důvodu opakuji, že jsem rád, že jsem tento návrh mohl podpořit.

 
  
MPphoto
 

  Jonathan Arnott (EFDD). – Madam President, on the issue of capital punishment, I think my views are fairly well known. I am no fan of the death penalty in itself. At the same time, I believe it is the sovereign right of countries across the world to make their own decisions on that subject.

So I do not believe it is appropriate for us to impose a particular worldview upon those nations. I do have some concerns about unintended consequences in that we could end up with a situation where methods used end up being more painful rather than less.

If this report were about capital punishment alone, I might very well have voted against this report; but it is not. This report is also about torture and I recognise the very difficulties which the report and this legislation is trying to prevent and to protect against. Therefore overall I felt it was appropriate for me to abstain.

 
  
  

Written explanations of vote

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ Il regolamento ha come fine quello di introdurre delle clausole "catch-all" e "end-use" con il fine di proibire l'esportazione di merci destinate a torture e di medicinali utilizzati in pene capitali.

Poiché reputo che sia necessario un approccio comune tra tutti gli Stati membri che permetta controlli necessari e proporzionati sui medicinali, che però non implichino costi aggiuntivi che possano limitare gli scambi di merci aventi utilizzi finali legittimi, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Clara Eugenia Aguilera García (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker, Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP of course condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe busca regular el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o tratos degradantes, lo que considero muy necesario y por este motivo voté a favor del informe. Sin embargo, y aunque haya apoyado con mi voto el informe, creo que la Unión no tiene ninguna credibilidad en la lucha contra la tortura mientras continúe estando subordinada a los Estados Unidos (por nombrar un ejemplo, hay pruebas de que en Guantánamo se practica habitualmente la tortura con total impunidad desde hace ya 14 años).

El informe contiene numerosas propuestas con las que coincido plenamente, como el pedir asegurarse de que las exportaciones de la Unión a terceros países no contribuyen a lo que la Unión considera prácticas «inhumanas», tales como sillas eléctricas, o camas jaula. Pero lamentablemente la Unión no tiene ninguna credibilidad en su llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí, o mientras nuestros socios tengan legalizada la tortura y la pena de muerte.

Si estamos realmente contra la tortura, deberíamos empezar por revisar nuestras relaciones con terceros países, hasta que cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Eric Andrieu (S&D), par écrit. ‒ Ce rapport va dans le bon sens. Celui d'une Europe qui propose une norme mondiale en vue d'éradiquer la torture.

Les règles mises à jour aideront les autorités de l'Union à réagir plus rapidement aux nouvelles tendances émergentes dans le domaine de la torture et des traitements inhumains, notamment en réglementant leur vente en ligne, etc.

Au cours des dernières années, nous avons vu comment un changement dans les pratiques de l'Union a conduit à la disparition de la peine de mort dans de nombreux pays partenaires.

Cet effort est appelé à être poursuivi une fois que le règlement entrera en vigueur.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, διότι, με αυτό τον τρόπο και με τους επικαιροποιημένους κανόνες της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει καθολικά πρότυπα για την εξάλειψη των βασανιστηρίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Le règlement (CE) nº 1236/2005 de juin 2005 a pour objectif de prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant (infligé par un agent de la fonction publique ou tout autre officiel sauf s’il s’agit de sanctions légitimes) etc.

La Commission européenne propose de faire les modifications suivantes: les restrictions et interdictions sont étendues aux services de courtage et au transit lorsque le courtier sait qu’ils pourraient être utilisés pour la torture...

Le terme torture et traitements dégradants est étendu de façon excessive en incluant le surpeuplement carcéral, le manque de soins médicaux, l’interdiction de tout contact avec l’extérieur etc.

Enfin, le texte est assez inapplicable car il ne parle pas de certitudes ou d’éléments que les biens ou services seraient utilisés pour la torture ou des éléments dégradants mais de «peut servir…».

Le Parlement européen propose donc de durcir davantage ce texte purement idéologique.

J’ai donc voté contre ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ L'Union ne doit pas relâcher les efforts qu'elle déploie pour éliminer la torture, en réduisant l'offre de matériel servant à infliger des mauvais traitements, en empêchant que la législation puisse être tournée ou détournée et en favorisant la réalisation de contrôles efficaces par-delà ses frontières.

Les instruments commerciaux sont l'un des éléments d'une stratégie globale faisant appel à tous les leviers d'action extérieure de l'Union.

J’ai donc voté pour cette résolution car il est primordial d’assurer la cohérence des exportations de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Petras Auštrevičius (ALDE), in writing. ‒ The European Union can be hailed as one of the leading champions in the fight against the practice of torture and execution, which is why it should demonstrate that quality throughout one of its biggest activities – trade. This report urges to close all the loopholes that are present in the current trade strategy that allows for pharmaceuticals to travel in and out of the EU, and that are then misused for the purpose of torture or execution (such as lethal injection). It enforces both Annex II and III and establishes an urgency procedure or a ‘fast track,’ for future pharmaceuticals to be added to the lists of banned substances without a consequential delay. This report stresses the fact that in the case of other pharmaceuticals and medicines which are not on the list of possible torture and execution substances, their trade cannot and will not be hindered. This report is a milestone in Europe’s fight against the death penalty and the use of torture throughout the world. It provides a solid basis for Member States to work off and add on to, allowing the EU to uphold its values not only domestically but also internationally.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. ‒ Balsavau už pranešimą dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Pagrindinė ES kovos su kankinimu ir mirties bausme priemonė - 2005 m. prekybos kankinimo įrankiais kontrolės taisyklės. Jos draudžia prekių (pavyzdžiui, elektrinės kėdės, giljotinos ar automatinės vaistų injekcijos sistemos) eksportą bei kontroliuoja prekių, kurios gali būti naudojamos minėtiems tikslams (pavyzdžiui, įrankiai ar medžiagos, skirtos riaušėms malšinti), prekybą. 2010 m. Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją atnaujinti minėtas taisykles, nes tam tikros teisinės spragos leido išvengti prekybos ar reklamos apribojimų. Todėl atsižvelgdamas į Europos Parlamento raginimus, pritariu, jog būtina užtikrinti tinkamą ES teisėkūros, administracinių, teisminių ir išorės politikos priemonių derinį siekiant užkirsti kelią kankinimams skirtų prekių gamybai, prekybai ir naudojimui ir juos uždrausti ir veiksmingai kontroliuoti prekes, kurios gali būti panaudotos gyvybei pavojingais ir nežmoniškais tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Gerard Batten (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP, of course, condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Depuis juin 2005, le règlement (CE) nº 1236/2005 régit le commerce des biens pouvant être utilisés pour la peine capitale, la torture etc.

Ce règlement a pour objectif de prévenir et d’interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Cependant, ce nouveau texte me paraît inapplicable car il élargit cette interdiction à tout objet «susceptible» d’une telle utilisation.

Voilà pourquoi je me suis donc abstenu.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ Suite à l’action de sensibilisation menée par le Parlement européen depuis 2010, la Commission a lancé le réexamen du système de contrôles des exportations de l'Union en vue de renforcer la protection des droits de l'homme en soumettant à des contrôles les biens et activités employés, ou susceptibles d'être détournés, pour infliger la peine capitale, la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants.

Ce projet d’avis de mes collègues de la commission INTA vise notamment à introduire une clause d'utilisation finale ciblée afin de permettre aux États membres d'interdire ou de suspendre le transfert de certains biens qui n'ont à l'évidence aucune utilisation pratique autre que celle d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres mauvais traitements. Ils proposent également une série de mesures visant à assurer une mise en œuvre efficace de ce règlement ainsi que la mise en place d'un mécanisme de révision périodique.

Estimant que les contrôles des exportations sont des instruments de la politique commerciale extérieure qui peuvent concourir à la réalisation d'objectifs stratégiques plus vastes tels que l’abolition de la peine de mort et la lutte contre la torture, j’ai voté en faveur de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Brando Benifei (S&D), per iscritto. ‒ In un momento in cui il contesto internazionale vede un proliferare di episodi di violazioni dei diritti umani, l'azione dell'Unione europea in questo campo deve dimostrarsi ancora più decisa.

La relazione Schaake, che oggi ho sostenuto con il mio voto, stabilisce alcune disposizioni importanti che consentono di superare le difficoltà che sono state individuate nell'applicazione del regolamento "anti-tortura" del 2005, una normativa che vieta l'esportazione di beni che abbiano quale uso pratico solo quello di esecuzione capitale o di tortura. Catene per immobilizzare persone, strumenti per torturare e medicinali per iniezioni letali non devono essere venduti dalle imprese europee a paesi terzi.

Il testo approvato definisce alcuni punti fondamentali di questa strategia: il divieto di vendita e acquisto on-line di servizi pubblicitari per le merci vietate che non abbiano altro uso pratico se non quello di esecuzione capitale o di tortura, il loro divieto di transito attraverso il territorio dell'UE, un'azione rapida per aggiungere nuovi prodotti alla lista e infine l'istituzione di un gruppo di coordinamento contro la tortura, con esperti del Parlamento, per monitorare l'applicazione delle norme.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe puesto que estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión, y más aún, tras un muy constructivo proceso de enmiendas. Aunque soy consciente de que la nueva regulación por sí misma no va a eliminar la pena de muerte ni evitar las torturas a nivel mundial, considero que supone un paso adelante en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai préféré m'abstenir sur ce rapport concernant la proposition de règlement relative au commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels.

Si l'objectif du règlement peut sembler louable – à savoir prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la torture, la peine de mort, ou tout traitement cruel ou inhumain – les mesures proposées me semblent difficilement applicables car des critères servant à vérifier avec certitude que ces biens serviront à de telles pratiques n'ont pas été établis.

Par ailleurs, le terme de "traitement dégradant" est étendu de façon irresponsable en incluant par exemple la surpopulation carcérale, un problème qui, bien que réel, ne sera pas résolu en punissant les États membres.

La souveraineté de ces derniers est enfin mise à mal puisque l'on veut les obliger à suspendre le transfert de matériel de sécurité non inclus dans les annexes du règlement européen.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ Pur condividendo pienamente gli scopi di questa proposta legislativa, ritengo che in essa vi siano alcuni passaggi poco chiari che potrebbero aprire a criticità, ho quindi preferito esprimermi con un'astensione.

 
  
MPphoto
 
 

  José Blanco López (S&D), por escrito. – He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial. Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame aptariama prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. ES masto eksporto kontrolė yra išorės prekybos politikos priemonė, pasitarnaujanti įvairiems platesnio masto politikos tikslams. Kovos su kankinimu reglamentas yra unikali priemonė, kuria prisidedama prie žmogaus teisių apsaugos, kontroliuojant prekes ir veiklą, kuri naudojama arba galėtų būti netinkamai panaudota mirties bausmės vykdymui, kankinimams arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Kovos su kankinimu reglamentu prisidedama prie ilgalaikės ES politikos, kuria siekiama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę ir užkirsti kelią kankinimams. Reglamentas padeda siekti šių tikslų, nes jame draudimai derinami su leidimų prekybai nurodytomis prekėmis išdavimo reikalavimais. Juo reglamentuojamas draudimas prekiauti vien tik kankinimui ir mirties bausmės vykdymui skirtomis prekėmis ir teikti susijusią techninę pagalbą ir leidimų išdavimo įvairaus naudojimo prekėms, kurios galėtų būti netinkamai panaudotos kankinimams ir mirties bausmės vykdymui naudojant mirtinas injekcijas, sistema. Taigi, labai svarbu užtikrinti tinkamą ES teisėkūros, administracinių, teisminių ir išorės politikos priemonių derinį, siekiant užkirsti kelią kankinimams skirtų prekių gamybai, prekybai ir naudojimui ir juos uždrausti ir veiksmingai kontroliuoti prekes, kurios gali būti panaudotos gyvybei pavojingais ir nežmoniškais tikslais.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközök és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Nadzor nad trgovino z blagom za mučenje je potreben že dlje časa in veseli me, da smo končno glasovali o predlogu uredbe, ki poskuša to področje urediti na čim bolj primeren način. Predlog sem brez zadržkov podprl tudi sam.

Proizvodnja in prodaja blaga za mučenje ter njegova uporaba so ene izmed najbolj zavrženih stvari, ki morajo biti strogo nadzorovane in ostro kaznovane. Zato sem prepričan, da je treba zagotoviti skladnost nadzora EU na izvozom za vojaško opremo, strelno orožje in opremo za mučenje. Pozdravljam tudi predloge Komisije za preprečevanje uporabe preverjenih medicinskih proizvodov za usmrtitev z vbrizgom smrtonosnega odmerka.

Za učinkoviti nadzor nad tem področjem je treba ustrezno spremljati tudi izvajanje zavez držav članic, vključno z obveznostjo poročanja in izmenjave informacij prek varnega šifriranega sistema.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ L'abolizione a livello globale della pena di morte è uno degli obiettivi principali delle politiche dell'Unione europea in materia di diritti umani. È proprio attraverso la revisione di questa direttiva che si potrebbe concretizzare un'azione comunitaria volta alla tutela della dignità umana, del diritto alla vita, così come il divieto della tortura e altre pene disumane e degradanti.

Con questa nuova procedura, infatti, l'Unione europea non pone semplicemente un freno alla commercializzazione di tutti quegli strumenti che, in alcuni Stati, potrebbero essere usati per eseguire torture o pene capitali, ma pone inoltre il divieto alla pubblicizzazione e al trasporto su tutto il territorio europeo di questi ultimi. Da sottolineare è anche il fattore di flessibilità e precisione che la revisione in causa apporta al regolamento del 2005: è stata infatti stilata una versione aggiornata della "lista nera" che enumera tutti gli oggetti che hanno come unica funzione quella di torturare o provocare la morte, in modo da rispondere allo sviluppo di nuove tecnologie nel campo.

Accolgo dunque positivamente questa revisione, in quanto esempio concreto di una politica commerciale in grado di promuovere i valori comunitari.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo izvješće. Ovo je dobar primjer kako EU postavlja globalne standarde u iskorjenjivanju mučenja. Ažurirana pravila će pomoći vlastima EU-a da što brže reagiraju na nove trendove u razvoju mučenja i nečovječnom postupanju.

U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo kako je promjena u praksi EU-a dovela do ukidanja smrtne kazne u mnogim zemljama partnerima poput SAD-a. Smatram kako je ovo dobra podloga za nastavak toga trenda kada regulacija stupi na snagu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport de la Commission propose d’étendre ces interdictions en vigueur depuis 2005 aux services de courtage, et au transit de ces biens. En outre, il étend ces dispositions aux pratiques de surpeuplement carcéral et au manque de soins médicaux.

Le Parlement durcit encore plus le texte en proposant par exemple de l’étendre aux peines corporelles.

L’absence de certitude quant à la définition précise de ces biens m’amène à une certaine prudence.

Par conséquent je vote abstention sur le texte de la Commission.

Je vote aussi abstention sur le texte du Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing. ‒ A clearer regulation on trade in goods used for capital punishment and torture is needed. Thus, I voted in favour of this resolution mostly with the idea that the Union has abolished capital punishment for all crimes and has made an international commitment on that issue. Then, stricter authorisations to the supply of brokering services and technical assistance in respect of goods that are used for the purpose of capital punishment have been approved with this vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il "regolamento contro la tortura" è uno strumento unico che serve a garantire la protezione dei diritti umani controllando le merci e le attività che potrebbero essere utilizzate per praticare la pena di morte o per infliggere tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Il "regolamento contro la tortura" si inserisce nella politica perseguita dall'UE che mira ad eliminare la pena di morte in tutto il mondo e a impedire la tortura.

È importante garantire la giusta combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie ed esterne dell'UE per impedire e vietare la produzione, il commercio e l'uso di merci a fini di tortura e per controllare efficacemente gli articoli con potenziali utilizzi letali e inumani. È necessario far sì che i regimi di controllo delle esportazioni abbiano validità a lungo termine e siano flessibili per adattarsi rapidamente all'evoluzione tecnologica e agli sviluppi nel mondo. È di fondamentale importanza inoltre l'attuazione efficace, da parte delle autorità nazionali, di controlli, verifiche, sanzioni, orientamenti e azioni di sensibilizzazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Pour rappel, le règlement initial (CE) nº 1236/2005 interdisait déjà toute exportation et importation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort ou un traitement inhumain.

Les entreprises spécialisées dans la production de biens pouvant être utilisés pour la peine de mort ou la torture doivent disposer d’une autorisation d’exportation délivrée par l’autorité compétente nationale sur demande écrite.

Cette proposition de modification préconise de durcir le règlement initial en élargissant ces restrictions aux services de courtage et de transit. Par ailleurs, ce texte propose d’intégrer désormais dans la définition de la torture le surpeuplement carcéral, le manque de soins médicaux ainsi que l’interdiction de tout contact avec l’extérieur.

Nous sommes bien évidemment opposés au transit de matériel uniquement conçu pour la peine de mort et la torture. Néanmoins, nous considérons que la législation actuelle encadrait suffisamment cette activité.

C’est la raison pour laquelle je me suis abstenu sur ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Buda (PPE), în scris. ‒ Controlul exporturilor la nivelul UE constituie instrumente de politici de comerț exterior care servesc o multitudine de obiective de politici mai ample. „Regulamentul împotriva torturii” (CE) nr. 1236/2005 este un instrument unic care contribuie la protejarea drepturilor omului prin intermediul controlării bunurilor și activităților utilizate sau susceptibile de a fi utilizate în mod fraudulos pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Acest regulament contribuie la politica de lungă durată a UE de eliminare a pedepsei cu moartea în întreaga lume, și de prevenire a torturii. Acesta contribuie la realizarea obiectivelor prin îmbinarea interdicțiilor cu cerințele de acordare a licenței pentru comerțul cu bunurile incluse pe listă.

M-am exprimat în favoarea acestui raport, considerând că revizuirea controalelor UE pentru comerțul cu instrumente de tortură este extrem de importantă în actualul context european.

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE), în scris. ‒ În Europa, pedeapsa capitală a fost abolită în totalitate, excepție făcând Belarus, care a aplicat-o ca sentință chiar și anul acesta. Păstrarea pedepsei capitale constituie, de altfel, unul dintre motivele pentru care Belarus este singura țară europeană care nu este membră a Consiliului Europei. De altfel, abolirea pedepsei capitale este o precondiție pentru aderarea la UE, fiind considerată o practică crudă și inumană. Uniunea Europeană contestă pedeapsa cu moartea, indiferent de motivație, fie ea una de descurajare a crimei sau de pedepsire a crimelor de război (ultimul stat membru UE, Letonia, abolind pedeapsa capitală pentru toate tipurile de crimă în 2012).

Ținând seamă de acestea, UE își continuă politica sa de lungă durată de eliminare a pedepsei cu moartea în lume reglementând interzicerea comerțului cu bunuri și asistență tehnică conexă „de unică folosință” destinate torturii și execuției și un sistem de autorizare pentru bunuri „multifuncționale” care ar putea fi utilizate în mod abuziv pentru tortură și execuții prin injecții letale.

Mai mult, susțin acest raport, întrucât UE trebuie să actualizeze periodic listele de control pentru a include toate dispozitivele sau tehnologiile relevante care apar pe piață.

 
  
MPphoto
 
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), par écrit. ‒ La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne abolit la peine de mort et la torture. Ces deux pratiques sont formellement interdites dans tous les États membres de l’Union européenne. L’Union a le devoir de diffuser ces principes dans le reste du monde.

Il est donc primordial de réguler le commerce de biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine de mort ou la torture. Par cette législation nous garantissons des échanges commerciaux avec les pays tiers basés sur un système de valeurs.

J'ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Caputo (S&D), per iscritto. ‒ Oggi ho espresso voto favorevole in merito alla relazione in questione poiché ritengo che l'Europa abbia la necessità di ribadire in ambito internazionale il suo ruolo guida nella lotta per l'abolizione della pena di morte, della tortura e delle pratiche inumane e degradanti che violano i diritti umani.

Il "regolamento contro la tortura" (regolamento (CE) n. 1236/2005) è uno strumento unico che contribuisce alla protezione dei diritti umani attraverso il controllo di merci e attività che sono utilizzate o potrebbero essere impropriamente utilizzate per praticare la pena di morte o infliggere tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

È essenziale, pertanto, garantire uniformità nei controlli delle esportazioni UE, anche per quanto concerne le armi da fuoco militari a duplice uso e gli articoli annoverati tra gli strumenti di tortura.

Il rafforzamento dei controlli degli strumenti di tortura prevede l'introduzione di uno specifico allegato, il III bis. Tale allegato ha lo scopo di impedire ai medicinali controllati di essere utilizzati per eseguire pene capitali mediante iniezione letale.

L'UE dovrebbe, inoltre, istituire un'autorizzazione generale di esportazione per i paesi che hanno assunto rigorosi impegni internazionali, in particolare la ratifica del protocollo 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour of this report, which was a revision of the 2005 anti-torture Regulation, to ensure that no new technologies were allowed to slip through gaps in legislation.

The ‘Anti-torture Regulation’ contributes to the EU policy of eliminating the death penalty worldwide, and of preventing torture. It helps achieve these goals by combining prohibitions with licensing requirements for trade in listed goods. It governs a ban of trade in ‘single-use’ torture and execution items and related technical assistance (Annex II) and an authorisation system for ‘multi-purpose’ items that could be misused for torture and executions by lethal injections (Annex III).

This revision will ensure that online and offline marketing and transit of prohibited goods are also caught by legislation. Clearance at EU borders will also now be necessary for certain goods such as specific chemicals.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of the report, which proposes to control the export of goods which are used for the death penalty and torture. It is essential to ensure coherence of the EU’s export controls including military, dual use, firearms and torture goods lists, without subjecting items to duplicate controls (with the exception of complementary controls preventing illicit drug trafficking) to prevent and prohibit the production, trade and use of torture goods and effectively control items with potential lethal and inhumane uses. I agree with the approach of necessary and proportionate controls without superfluous burdens restricting trade which has legitimate end-use purposes.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ Si tratta di un regolamento che permette di eliminare alcune carenze legislative, presenti in quello del 2005, attraverso l'introduzione di clausole che proibiranno l'esportazione non solo di merci destinate a torture ma anche di medicinali utilizzati in pene capitali o per altri trattamenti.

Vietare la pena di morte e la tortura sono obiettivi fondamentali del commercio europeo e della politica estera ed è essenziale che le imprese dell'UE non contribuiscano a queste pratiche. Il Movimento 5 Stelle è fermamente contrario alla pena di morte e alla tortura. Il mio voto, infatti, è stato positivo.

 
  
MPphoto
 
 

  Dita Charanzová (ALDE), in writing. ‒ The EU has a clear and firm stand on how to deal with death penalty or torture issues; we just say no to it. This report reflects very well the EU position also in the international trade area. I voted in favour of this report as I believe that the EU has to tighten the rules concerning trade of goods related to capital punishment and torture. I also believe that the EU should lead by example and set standards on global level to be respected by other trade partners.

 
  
MPphoto
 
 

  Nessa Childers (S&D), in writing. ‒ The EU’s ban on the trade in goods or services for the purposes of inflicting cruel, inhuman and degrading treatment of people, anywhere in the world, stems from a principle that should remain absolute.

For this reason, and in order to better ensure that the private sector in the EU stays out of such trade, a ban on the marketing and promotion of this category of products is an important improvement in the review of the 2005 regulation.

Banning these goods from transiting through the EU territory is another logical corollary to this basic principle of our foreign policy, which righty encompasses dual purpose artefacts, such as crowd control implements or certain, when there is a risk that they will be used in torture or executions.

Loopholes in the legislation will be closed, and enforcement should be monitored more effectively.

I hope the Commission review, due by mid-2020, will register an improvement in the way the EU’s ban on torture goods works in practice, thanks to the present legislative changes.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ La tortura e la pena di morte rappresentano ancora oggi alcune fra le più gravi e odiose forme di violazione dei diritti umani. Pertanto, l'Unione europea, che si fonda sui principi dello Stato di diritto e del rispetto della dignità umana, deve consolidare il proprio ruolo di leader mondiale nella lotta a tali trattamenti crudeli anche attraverso la propria politica estera e commerciale. Il divieto della commercializzazione, della promozione anche attraverso Internet e del trasporto delle merci indicate nell'allegato I del regolamento sono solo alcune delle disposizioni che sono state unanimemente accolte dall'Aula per impedire che l'UE possa in qualche modo favorire pratiche illegali.

Alla luce della rapida evoluzione tecnologica e dello sviluppo di nuovi prodotti, la possibilità di attivare clausole di urgenza per aggiornare l'elenco delle merci vietate al commercio renderà il regolamento ancora più efficace ed immediato. Il procedimento avrà un reale impatto soltanto se non vi saranno disparità nell'esecuzione dei controlli da parte delle autorità doganali degli Stati membri. Importante quindi l'istituzione di un apposito gruppo di coordinamento, già per altro esistente per altre categorie di esportazioni, che esaminerà regolarmente l'applicazione del regolamento. Per questi motivi ho votato a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και θεωρούμε πως ο «κανονισμός κατά των βασανιστηρίων» (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 αποτελεί ένα μοναδικό μέσο το οποίο συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω ελέγχων των ειδών και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ψηφίσαμε επί της έκθεσης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, οφείλουμε να είμαστε αυστηροί με ό,τι σχετίζεται με βασανιστήρια ή ταπεινωτική μεταχείριση ανθρώπων. Θεωρώ πως η έκθεση αυτή βοηθά στην αυστηροποίηση των κανόνων και για αυτό τον λόγο ψήφισα θετικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Cicu (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato favorevolmente al riesame del regolamento che mira a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'UE di leader e attore mondiale responsabile nella lotta contro la pena di morte e per l'eliminazione della tortura. Il provvedimento è volto a rafforzare le disposizioni relative ai servizi ausiliari connessi al trasferimento di merci, nonché al transito, all'assistenza tecnica e alla promozione commerciale. In conformità con la posizione ripetutamente espressa dal Parlamento, esso mira a introdurre clausole mirate sull'uso finale affinché gli Stati membri vietino o sospendano il transito di articoli legati alla sicurezza non elencati negli allegati II e III che chiaramente sono utilizzabili, nella pratica, solo a fini di pena capitale, tortura o altri maltrattamenti, o riguardo al cui transito sussistano fondati motivi di ritenere che sarebbero facilitate o eseguite pene capitali, tortura o altri maltrattamenti. Esso propone inoltre di creare un gruppo di coordinamento sulle apparecchiature e di introdurre un meccanismo di riesame periodico e un regime di condivisione delle informazioni e di relazioni più sistematico, al fine di rafforzare il controllo del regolamento e la sua efficace attuazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Voto di astensione per questa relazione. Il tema riguardante il commercio di prodotti che potrebbero essere utilizzati per la pena capitale e la tortura è molto delicato. Pur condividendo gli scopi della proposta legislativa, ritengo opportuno che la sua approvazione non comporti oneri eccessivi per le imprese che commerciano in modo legittimo prodotti che non sono legati ad azioni di tortura o pena di morte. Ritengo anche inutile strumentalizzare tematiche di questa importanza.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Con favore accolgo tale provvedimento con l'auspicio che sia possibile eliminare in futuro ogni tipo di forma atta a reprimere o annullare l'essere umano e la sua dignità, proprio come previsto dai valori fondanti dell'UE. Su questa linea sono lodevoli le politiche adottate in merito al transito delle merci utilizzabili per comminare trattamenti crudeli: esso va monitorato e sviato tramite uno scambio tempestivo di informazioni tra le autorità doganali, reso ancora più efficiente grazie all'istituzione di un gruppo di coordinamento contro la tortura.

Considerando l'epoca in cui viviamo, è altresì importante proibire la pubblicità e qualunque modalità di promozione, anche tramite Internet, della vendita e dell'uso delle merci in questione, come prontamente disposto dal documento.

Ho, inoltre, votato in linea con il gruppo sull'emendamento 41 presentato dal collega Lange affinché le esportazioni di medicinali o altre merci utilizzabili per torturare o uccidere siano regolate soprattutto verso quei paesi che non hanno abolito la pena di morte.

Accolgo, unitamente a quanto previsto, l'adozione della procedura d'urgenza per eventuali modifiche ai vari allegati al regolamento ai fini di garantire risposte immediate al clima destabilizzato dalla presenza di foreign fighter e affiliati all'ISIS che pervade l'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported the report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and I noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Em junho de 2005, o Conselho da União Europeia adotou o Regulamento (CE) n.º 1236/2005 relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes que permite por ato delegado proceder à revisão das listas de controlo (constantes dos seus anexos).

Estes mecanismos de controlo da UE não são apenas mecanismos de controlo comercial, mas abrangem orientações políticas, nomeadamente impedem e proíbem a produção, o comércio e a utilização de mercadorias que se destinam a atos de tortura ou que possam ser utilizados para fins letais ou desumanos.

Apoio, assim, o Relatório Schaake sobre a revisão do Regulamento n.º (CE) 1236/2005 que vem reforçar os controlos de instrumentos de tortura seja aditando um novo anexo específico para evitar que medicamentos sejam utilizados para aplicar a pena de morte por injeção letal, proibindo serviços de corretagem para mercadorias proibidas, criando uma Autorização Geral de Exportações da União e prevendo um novo procedimento de urgência que permitirá dar uma resposta rápida à circulação de novos produtos que possam surgir no mercado e que sejam suscetíveis de utilização em atos de tortura.

 
  
MPphoto
 
 

  Birgit Collin-Langen (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Bericht gestimmt, denn ich begrüße die verschärften Exportverbote und -beschränkungen für Produkte, die für Hinrichtungen oder zur Folter verwendet werden können. Dasselbe gilt für das Dringlichkeitsverfahren: Die EU-Kommission braucht diesen Spielraum, um schnell reagieren zu können, damit bei Verdacht, dass diese zu Folterzwecken oder für Hinrichtungen missbraucht werden könnten, Produkte kurzfristig auf die Liste genehmigungsbedürftiger Ausfuhren gesetzt werden können. Die EU duldet weder Folter noch die Todesstrafe.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore del regolamento in questione in quanto giudico positivo l'aggiornamento degli elenchi delle merci soggette ai controlli in quanto è importante garantire la giusta combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie ed esterne dell'UE per impedire e vietare la produzione, il commercio e l'uso di merci a fini di tortura e per controllare efficacemente gli articoli con potenziali utilizzi letali e inumani.

Ritengo inoltre importante la disposizione volta a estendere le restrizioni ai servizi d'assistenza tecnica e di intermediazione in relazione a qualsiasi merce vietata se il broker o il fornitore di assistenza tecnica è a conoscenza che i beni in questione sono o possono essere destinati per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ We need an appropriate set of measures ensuring that medicinal products are not used for capital punishment, for torture or for other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. It is important that Member States give due consideration to this report and ensure that relevant information is provided to their customs administration and other relevant national authorities tasked with upholding the provisions of the law.

I favour the introduction of a targeted end-use clause in order for Member States to suspend or halt the transfer of security-related items not listed in Annexes II and III that clearly have no practical use other than for the purposes of capital punishment, torture or other ill-treatment.

Additional safeguards against the risks which are already in place should be monitored, abided with and enforced in the spirit of a Community coherent approach, ensuring unity within the Union on such a sensitive matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe busca regular el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o tratos degradantes, lo que considero muy necesario y por este motivo voté a favor del informe. Sin embargo, y aunque haya apoyado con mi voto el informe, creo que la Unión no tiene ninguna credibilidad en la lucha contra la tortura mientras continúe estando subordinada a los Estados Unidos (por nombrar un ejemplo, hay pruebas de que en Guantánamo se practica habitualmente la tortura con total impunidad desde hace ya 14 años).

El informe contiene numerosas propuestas con las que coincido plenamente, como el pedir asegurarse de que las exportaciones de la Unión a terceros países no contribuyen a lo que la Unión considera prácticas «inhumanas», tales como sillas eléctricas, o camas jaula. Pero lamentablemente la Unión no tiene ninguna credibilidad en su llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí, o mientras nuestros socios tengan legalizada la tortura y la pena de muerte.

Si estamos realmente contra la tortura, deberíamos empezar por revisar nuestras relaciones con terceros países, hasta que cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ Il "regolamento contro la tortura" è uno strumento unico che contribuisce alla protezione dei diritti umani attraverso il controllo di merci e attività che sono utilizzate o potrebbero essere impropriamente utilizzate per praticare la pena di morte o infliggere tortura o altri trattamenti. La sua revisione rappresenta un importante esempio dell'azione dell'Unione europea volta a definire standard globali per l'eradicazione della tortura ed è un forte segnale anche nei confronti dei partner dell'UE.

Pertanto, ho accolto con favore la proposta di modifica poiché credo che gli strumenti commerciali possano favorire il superamento, almeno parziale, dell'assenza di regimi multilaterali di controllo delle esportazioni nel settore delle merci utilizzabili a fini di tortura.

 
  
MPphoto
 
 

  Andi Cristea (S&D), în scris. ‒ „Regulamentul împotriva torturii” reprezintă singurul instrument care contribuie la protejarea drepturilor omului prin intermediul controlării bunurilor și activităților utilizate în mod fraudulos pentru a impune pedeapsa capitală, tortura sau alte pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

O sincronizare adecvată între măsurile UE de natură legislativă, administrativă, judiciară și externă pentru prevenirea și interzicerea producției, comerțului, sau utilizarea bunurilor destinate torturii este importantă. Asigurarea respectării controalelor de către autoritățile naționale, atunci când discutăm de tranzacții comerciale externe ce au devenit din ce în ce mai complexe, reprezintă o necesitate. Am votat pentru o abordare comunitară care să mențină condițiile de concurență echitabile, prin adecvarea unui sistem de raportare și reexaminare periodică, în concordanță cu regimurile de control al exporturilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ A jelentés az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szól. A módosítások mindenekelőtt azt a célt szolgálják, hogy sikerüljön visszaszorítani a halálbüntetés és a kínzások mértékét, mindenekelőtt az emberi jogok tiszteletben tartására hivatkozva. A módosítások a már hatályban levő rendeleteket egészítik ki, pontosítják, új szempontokat vetnek fel. Pontosítják többek közt az exportőr és az árutovábbítás definiálását. Kiegészítik továbbá az omnibusz rendelkezéseket, valamint bővítik azoknak az eszközöknek a listáját, amelyek fogva tartásra és kínzására alkalmasak, továbbá azon gyógyszereknek a listáját, amelyeket felhasználhatnak halálos injekciókhoz.

Javasolja szakértői csoportok létrehozását a hatékonyabb exportellenőrzés céljából, illetve a nyilvánosan elérhető éves jelentéseket, amelyek a tagállamok éves tevékenységének összefoglalói. A cél elérésének érdekében az is létfontosságú, hogy az olyan brókertevékenységekre tilalom érvényesüljön, amelyek tiltott termékekkel lehetnek kapcsolatosak.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zagłosowałem za rozporządzeniem, które zakazuje handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

To bardzo ważne rozporządzenie mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Określono w nim szczegółowo, jakie przedmioty obejmuje to rozporządzenie, oraz opisano wyjątkową procedurę dla tych sprzętów i towarów, które oprócz tego, że mogą być wykorzystywane do nielegalnych celów, mają także legalne zastosowanie. Z tych powodów oddałem głos za.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ Capital punishment, torture and any other treatment or punishment should be banned in all countries. The European Union must be on the forefront to eradicate torture. I voted in favour of this report as it will help EU authorities to react more quickly to new emerging trends. The revision of this regulation aims to contribute to the elimination of the death penalty worldwide and prevent torture through EU-wide controls on exports of torture goods and drugs used for lethal injection.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicola Danti (S&D), per iscritto. ‒ Oggi mi sono espresso a favore della relazione sulla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

La revisione del regolamento del 2005 ha permesso, infatti, il necessario aggiornamento dei prodotti la cui commercializzazione è proibita all'interno dell'Unione europea, oltre all'inserimento del divieto di pubblicizzazione e promozione di tali prodotti, anche online, e del transito degli stessi attraverso il territorio dell'UE.

Si prevedono inoltre una "procedura di urgenza", volta all'inclusione in tempi rapidi di nuovi prodotti che potrebbero essere considerati rischiosi, e una clausola di revisione, che permetterà di verificare l'efficacia della normativa e di rivederla, se necessario, entro il 2020.

Le disposizioni introdotte tramite la revisione mirano ad aumentare l'efficacia di un regolamento che ha l'obiettivo più ampio di riaffermare l'impegno diretto dell'Unione europea nella lotta per la difesa del diritto alla vita e della dignità della persona: un esempio molto positivo di come la politica commerciale europea possa rappresentare sempre più un mezzo per rafforzare la tutela dei diritti umani all'interno e oltre i confini dell'Unione.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport législatif fait suite à la proposition de la Commission européenne pour la révision du règlement contre les biens destinés à la torture et le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels.

Le rapport vise notamment à étendre la liste des biens contrôlés pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale par injection létale, et à renforcer les restrictions aux services de courtage et d’assistance technique.

Les exportations de médicaments utilisés sous forme d’injection létale seront également plus strictement contrôlées.

Soutenant ces objectifs, j’ai voté en faveur du rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFDD), in writing. ‒ UKIP chose to abstain on this vote because it is such an emotive issue. The right of countries acceding to the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction is extremely important, however this should be done at the will of the individual country and not en-block by the EU.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai voté en faveur de la modification du règlement concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L'exportation de biens pouvant servir à infliger la peine capitale ou à la torture doit être strictement contrôlée.

C’est pourquoi je suis notamment favorable à ce que les États membres disposent de la possibilité de mettre en place des mesures supplémentaires au niveau national vis-à-vis de ces biens.

Afin de lutter activement contre la torture, nous devons également encourager l’échange d’informations avec les mécanismes nationaux de prévention.

 
  
MPphoto
 
 

  Andor Deli (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Come membro del Parlamento europeo e come europea mi schiero contro la pena di morte e ogni tipo di tortura. Auspico una collaborazione più stretta tra le autorità nazionali dei paesi membri dell'UE per migliorare i controlli e svolgere iniziative di sensibilizzazione. In questo senso sostengo la revisione della normativa per fermare l'esportazione e la promozione di beni che possono essere utilizzati per la pena di morte o per la tortura, come i medicinali per iniezioni letali o gli strumenti di tortura. Ho votato dunque a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gérard Deprez (ALDE), par écrit. ‒ J’ai soutenu l’adoption de règles renforcées pour empêcher le commerce de biens et services qui peuvent contribuer à la torture ou à la peine capitale.

L'interdiction de la peine de mort et celle de la torture sont des objectifs clés des politiques commerciale et étrangère européennes. À ce titre, il est essentiel que les entreprises de l’Union ne contribuent en aucune manière à ces pratiques.

Pour s’en assurer, l'Union s’est dotée d’outils spécifiques, notamment des règlements instituant des restrictions sur le commerce, lesquels interdisent l'exportation de produits qui n’ont d’autre utilisation pratique que l'exécution ou la torture, de même que des produits qui ont été conçus à d'autres fins mais qui pourraient être utilisés pour la torture ou l'exécution.

Malgré ces dispositions, certaines failles ont permis au commerce ou au courtage et à la publicité de tels produits de se poursuivre. De plus, face aux changements et au développement de nouvelles technologies, il était indispensable de renforcer la législation européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle de Sarnez (ALDE), par écrit. – D’après Amnesty International, au moins 1 634 personnes ont été condamnées à la peine capitale et exécutées dans 25 pays l’année passée et des cas de torture dans 141 pays, soit les trois quarts des pays de la planète, ont été recensés.

Au niveau de l'Union, la charte des droits fondamentaux interdit la peine capitale et dispose que "nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". L'Union promeut également le respect des droits fondamentaux à travers le monde.

L’Union dispose depuis 2005 d’un instrument commercial visant à limiter les exportations de biens ou produits utilisés pour infliger la peine de mort et la torture, comme les pinces électriques, les vis à pointes ou certains médicaments utilisés dans les injections létales.

Ce nouveau règlement modifie la législation existante et encadre désormais également les services de courtage et l'assistance technique de ces biens et prend en compte les évolutions induites par le développement des nouvelles technologies.

La politique commerciale est ainsi mise au service de la promotion des valeurs de l'Union européenne.

 
  
MPphoto
 
 

  Angel Dzhambazki (ECR), in writing. ‒ I have voted for the file. Whilst initially there were some concerns regarding the extraterritoriality and ‘catch-all’ clauses, these issues were successfully resolved. I fully support the current text which focuses on issues arising from the export of pharmaceutical products which could be used for lethal injections. The agreed text as it stands today not only introduces a prior authorisation regime for brokering services and technical assistance, but also prohibits the transit of goods listed in Annex II, the advertising and promotion at exhibitions and trade fairs of goods listed in Annex II. Further, it permits Member States to adopt or maintain additional national measures and to establish a coordination group, enables the possible urgency procedure and introduces the review clause.

I am convinced that the changes negotiated propose effective measures to complement existing legislation in adapting to these challenges. Trade in such drugs must actively be prevented and this report is a decisive and important step towards this objective.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζουμε διότι εκτιμούμε ότι η έκθεση δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και ότι δεν υπάρχει τρόπος να στερήσεις τα μέσα είτε για εκτελέσεις, είτε για βασανιστήρια. Είμαστε κατ` αρχήν εναντίον των βασανιστηρίων αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να επανεξετασθεί η θανατική ποινή, ειδικά σε περιπτώσεις τελέσεως ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Norbert Erdős (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Evans (Verts/ALE), in writing. ‒ I voted for the report concerning trade in goods which could be used for capital punishment, torture, or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. There are currently many loopholes in international trade export controls which allow the movement of these goods. Amnesty International and other NGOs have been very supportive of this report, and it is a major step forward in tackling the problem. It is important to my constituents in Wales that we try protect the human rights of all people.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O objetivo deste regulamento é evitar que as exportações da UE contribuam para violações dos direitos humanos em países terceiros. Por isso, revê os controlos da UE sobre o comércio de instrumentos de tortura.

Esta legislação visa colmatar as lacunas do atual regime da UE, incluindo novas cláusulas que restringem e proíbem serviços de assessoria, transporte, corretagem, publicidade e promoção de produtos de risco ou proibidos, como em feiras comerciais, em exposições e na Internet.

O regulamento prevê também um novo procedimento de urgência, que permitirá dar uma resposta rápida à circulação de novos produtos que possam surgir no mercado e que sejam suscetíveis de utilização em atos de tortura.

Votei favoravelmente.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Abstention: le texte est assez inapplicable car il ne parle pas de certitudes ou d’éléments que les biens ou services seraient utilisés pour la torture ou des éléments dégradants mais de «peut servir…».

 
  
MPphoto
 
 

  Laura Ferrara (EFDD), per iscritto. ‒ Non posso che condividere ogni misura diretta a impedire e vietare la produzione, il commercio e l'uso di merci a fini di tortura e a controllare efficacemente gli articoli con potenziali utilizzi letali e inumani. Il regolamento permetterà di eliminare alcune carenze legislative in materia e garantirà maggior uniformità nei controlli delle esportazioni dell'UE.

La lotta per l'abolizione della pena di morte e il contrasto ad ogni forma di tortura e altri trattamenti inumani o pene crudeli rappresentano una battaglia di civiltà da combattere secondo un approccio onnicomprensivo che non esclude il divieto di dannose pratiche commerciali. Pertanto dichiaro il mio voto favorevole.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Regulamento (CE) n.º 1236/2005, que visa a luta contra a tortura, é um instrumento que contribui para a proteção dos direitos humanos através do controlo de produtos e atividades que são utilizados, ou podem ser utilizados, abusivamente para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

O regulamento estabelece uma proibição do comércio de produtos de «utilização única» destinados à tortura e às execuções e da respetiva assistência técnica (anexo II) e um sistema de autorização de produtos versáteis suscetíveis de serem utilizados de forma abusiva para infligir tortura e realizar execuções por injeção letal (anexo III).

Propõe-se agora reforçar os controlos de instrumentos de tortura.

As listas de artigos específicos proporcionam clareza aos exportadores e importadores e contribuem para garantir o respeito das regras.

Num contexto em que as operações de comércio externo são cada vez mais complexas, sublinha-se o papel fundamental da aplicação eficaz dos controlos, das verificações, das sanções, das orientações e das ações de sensibilização realizadas pelas autoridades nacionais.

Parece ser adequado um sistema periódico de comunicação de informações e de revisão, em consonância com outros regimes de controlo das exportações.

Os objetivos do regulamento afiguram-se justos e os meios que define proporcionados.

 
  
MPphoto
 
 

  Raffaele Fitto (ECR), per iscritto. ‒ Ho espresso voto favorevole alla presente relazione in quanto essa vieta l'esportazione e l'importazione di attrezzature o merci atte ai soli fini di tortura e pena di morte e introduce un regime ulteriormente restrittivo, fondato su autorizzazioni specifiche, per le esportazioni di attrezzature/merci potenzialmente impiegate a tali fini. La stessa relazione, inoltre, consente agli Stati membri di adottare o mantenere misure nazionali supplementari che limitino l'esercizio di determinati servizi ausiliari connessi a tali esportazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia má výsadné celosvetové postavenie v ochrane ľudských práv a základných slobôd. Preto je veľmi dôležité, aby Európska únia neustále aktualizovala legislatívu v oblasti kontroly vývozu a kontrol EÚ, ktorú sú zamerané na obchod s nástrojmi mučenia. Je nevyhnutné zabezpečiť súlad kontrol EÚ v oblasti vývozu, pokiaľ ide o zoznamy tovaru na vojenské účely, tovaru s dvojakým použitím, strelných zbraní a tovaru určeného na mučenie, tak, aby nedochádzalo k zdvojeným kontrolám týchto položiek. Okrem technickej pomoci a sprostredkovateľských služieb by sa EÚ mala podľa možnosti snažiť aj o kontrolu ostatných služieb, ktoré môžu prispieť k šíreniu tovaru, ktorý možno použiť na mučenie alebo vykonanie trestu smrti, ako sú okrem iného marketingové alebo finančné služby.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Ho espresso un voto di astensione sulla relazione in quanto concordo sulla necessità di limitare il commercio di determinate merci usate per la pena di morte, tortura o altri trattamenti, ma non vorrei che si corresse il rischio di far ricadere sulle imprese produttrici eccessivi costi burocratici.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την σχετική έκθεση διότι εκτιμώ ότι δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, αφού δεν υπάρχει τρόπος να στερήσεις τα μέσα είτε για εκτελέσεις, είτε για βασανιστήρια. Τάσσομαι εναντίον των βασανιστηρίων αλλά θεωρώ εντούτοις ότι πρέπει να επανεξετασθεί η θανατική ποινή, ειδικά σε περιπτώσεις τελέσεως ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Doru-Claudian Frunzulică (S&D), in writing. ‒ This is a much welcome example of the EU setting a global standard in eradicating torture. The updated rules will help EU authorities to react more quickly to new emerging trends in torture and inhumane treatment, namely by regulating their sale on line, etc. In recent years we have seen how a change in EU practices has led to the demise of the death penalty in many partner countries such as the US. This will be set to continue when the regulation comes into force.

I welcome in particular the inclusion of a ‘catch-all clause’ in the EP position. With the new ‘urgency procedure’, customs authorities will be able to act just as fast in detaining torture goods. Moreover, there will be an outright ban on displaying and selling torture goods at trade fairs, updated rules on banning advertising to include online sales of torture goods, and the transit of the prohibited products will be outlawed.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe convencido de que los controles a la exportación a escala de la UE son un instrumento que contribuye a la protección de los derechos humanos mediante controles de los artículos y actividades que se utilizan, o de los que se podría abusar, para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La revisión de la normativa relativa a los controles de la UE al comercio de instrumentos de tortura tenía que haberse realizado hace tiempo, constituyendo las actualizaciones de las listas de control pasos en la buena dirección. Es importante asegurar la combinación adecuada de medidas de la UE en materia legislativa, administrativa, judicial y exterior destinadas a impedir y prohibir la producción, el comercio y el uso de artículos de tortura y, en efecto, de productos de control de uso inhumano y potencialmente letal.

 
  
MPphoto
 
 

  Iratxe García Pérez (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Eider Gardiazabal Rubial (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Trovo di fondamentale importanza esprimere il pieno sostegno all'accordo individuato in merito al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altre pene. Ritengo doveroso da parte dell'Unione europea un monitoraggio rafforzato dei canali di commercio legali e illegali di strumenti che potrebbero essere utilizzati contro la persona e causare la morte o la mortificazione della vita. La salvaguardia della salute e della sicurezza dei cittadini deve rappresentare priorità assoluta nel nostro impegno politico e umano e dobbiamo mettere in atto, con la massima severità e tenacia, le misure più decise per verifiche scrupolose in merito a transiti e compravendite, anche online, di merci suscettibili di possibile utilizzo contro la persona, portando avanti con determinazione l'impegno concreto e solido dell'Europa di contrasto alla pena capitale, ove ancora sia riconosciuta.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Als Europäische Union lehnen wir die Todesstrafe ab. Dieser Grundsatz darf allerdings nicht an unseren EU-Außengrenzen aufhören. Daher unterstütze ich den Bericht und die darin geforderte Ausweitung des Verbots auf Vermittlungstätigkeiten und technische Hilfeleistung. Weiterhin sollte der enge Informationsaustausch zwischen den verschiedenen nationalen Zollbehörden gefördert werden. Eine unnötige Belastung für Exporteure muss dabei vermieden werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP, of course, condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe puesto que estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión, y más aún, tras un muy constructivo proceso de enmiendas. Aunque soy consciente de que la nueva regulación por sí misma no va a eliminar la pena de muerte ni evitar las torturas a nivel mundial, considero que supone un paso adelante en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat acest raport întrucât consider că este esențial să contribuim la eliminarea pedepsei cu moartea în întreaga lume și să prevenim tortura. Un pas important este reprezentat de consolidarea dispozițiilor referitoare la transferul de bunuri, la tranzit, asistența tehnică și marketingul comercial, în scopul interzicerii comerțului cu bunuri destinate torturii și execuției sau cu bunuri „multifuncționale” ce ar putea fi utilizate în mod abuziv în scopuri de tortură și execuții prin injecții letale. Este nevoie de eforturi sporite la nivel UE, iar instrumentele comerciale constituie un element ce face parte dintr-o abordare globală pentru eradicarea torturii, prin interzicerea transferului elementelor care ar putea duce la facilitarea sau comiterea execuțiilor judiciare, a torturii și a altor maltratări. Totodată, este esențial să asigurăm coerența controalelor la export ale Uniunii Europene în ceea ce privește bunurile militare, armele de foc și bunurile ce pot fi utilizate pentru tortură și alte tratamente inumane sau degradante, fără a se impune dublarea controalelor. Este nevoie ca lista produselor interzise să fie revizuită. Am votat acest raport pentru că eu cred că dezvoltarea economică și comercială a pieței interne nu trebuie să înlesnească tortura prin produsele create și comercializate online sau offline.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this proposal as it importantly represents a significant update of the rules which will stop the export, transit, marketing and promotion of goods that can be used for torture or inhumane treatment.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport, car il complète l'actuel régime d'interdiction des exportations et importations de biens destinés à la torture et aux exécutions.

Dorénavant, le commerce de certains médicaments pouvant être utilisés pour infliger la peine capitale sera également mieux contrôlé, tout comme les services connexes d’assistance technique et de courtage liés à l'un quelconque des biens énumérés pouvant servir à la torture.

Les valeurs de l’Union européenne basées sur le respect de la vie et de la dignité humaine doivent en effet être protégées et promues partout dans le monde.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Guerrero Salom (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Antanas Guoga (PPE), in writing. ‒ I voted in favour. It is important to ensure the right mix of EU legislative, administrative, judicial and external measures to prevent and prohibit the production, trade and use of torture goods as well as effectively control items with potential lethal and inhumane uses. It is essential to ensure coherence of the EU’s export controls including military, dual use, firearms and torture goods lists, without subjecting items to duplicate controls.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Gutiérrez Prieto (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing. ‒ I was happy to support this report, which updates the current Anti-Torture Regulation and provides stricter EU rules on the trade in goods or substances that may be misused for torture and capital punishment. Under the new regulation, the current ban on certain goods will be expanded to also include marketing services and the transit of already forbidden goods via the EU. Moreover, these new anti-torture rules will be more flexible and can be quickly adapted to changing technologies and topical developments. The eradication of the death penalty and torture is an important goal of Europe. The EU condemns the death penalty and torture everywhere. Therefore, it is crucial that we have a strong and credible policy to make sure that Europe does not contribute to these practices. Thankfully, with these new updated rules we are broadening the scope of the regulation, making sure we include more of the worldwide trade in these products and ensure that Europeans are not involved.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Bei diesem Bericht geht es um den Export von Gütern, die auch zur Ausführung der Todesstrafe oder zur Folter verwendet werden können. Selbstverständlich würde auch ich eine Welt ohne Folter und Todesstrafe bevorzugen. Während die Intention nachvollziehbar ist, sollte man sich im Klaren sein, dass diese Exportverbote weder Folter noch Todesstrafe verunmöglichen. Gerade bei der Todesstrafe wären die zu exportierenden Güter wohl sogar im Sinne der Menschlichkeit. So ist z. B. das Steinigen überall möglich – eine Giftspritze wäre wohl die humanere Alternative. In diesem Bericht ging es uns deshalb vor allem darum, die negativen Nebenwirkungen auf den Handel von Gütern, die nicht den genannten Zwecken dienen, zu reduzieren. Da der Bericht in diesem Sinne einen sinnvollen Kompromiss darstellt, habe ich ihm zugestimmt. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss. Denn er führt zu Zwist und Zwietracht.

 
  
MPphoto
 
 

  György Hölvényi (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasao sam za nacrt zakonodavne rezolucije Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje zbog toga što se snažno suprotstavljam smrtnoj kazni i svakom obliku mučenja.

Podržavam tehnička unaprijeđena koja će omogućiti jače kontrole i jednake uvjete diljem EU-a bez stvaranja prevelikih administrativnih opterećenja. Time se osnažuje globalna uloga Europe usmjerena na poštovanje univerzalnih ljudskih prava.

Također, potrebno je usavršiti sustav kontrole izvoza kako bi isti bio fleksibilan te prilagodljiv tehnološkim promjenama i razvoju, ali je isto tako važno uzeti u obzir složenost vanjskotrgovinskih transakcija, te nadzirati implementaciju obveza država članica.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Le texte que le Parlement se propose de durcir ne parvient déjà pas à établir clairement s’il y a ou non un risque réel que tel bien ou service échangé soit utilisé à des fins de torture, de dégradation ou autre.

De plus, il fait bénéficier à ces termes d’une extension trop large et excessive de leur acception juridique, tout en restreignant de manière abusive le commerce des biens et en exerçant sur ce sujet une pression trop grande sur les États.

J’ai pris la décision de m’abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP, of course, condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Jáuregui Atondo (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I am in favour of measures that will contribute to the protection of human rights via controls on items and activities that are used for or could be misused for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. With foreign trade transactions becoming ever more complex, it is important to ensure the right mix of EU legislative, administrative, judicial and external measures to prevent and prohibit the production, trade and use of torture goods and effectively control items with potentially lethal and inhumane uses.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur du rapport de ma collègue Marietje Schaake qui s’inscrit dans le prolongement d’un règlement de 2005 sur le commerce des biens destinés à la torture.

Le texte interdit l’exportation, la publicité et le transport de produits pour lesquels il n’y a pas d’autres utilisations pratiques que la torture (chaises électriques, injections létales). Une souplesse est toutefois accordée pour le commerce des produits conçus à d’autres fins (armes anti-émeutes, anesthésiant) qui font l’objet d’un contrôle renforcé.

Dans le cadre de son élaboration, nous avons tenu à ce que cette proposition n’entrave pas le commerce licite des entreprises européennes et ne leurs crée pas de contraintes superflues.

Je me réjouis que ce texte ait été adopté à une large majorité.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport révisant certaines règles européennes afin d'empêcher le commerce des biens et services qui peuvent contribuer à la torture ou à la peine capitale. Cela correspond aux valeurs défendues par l’Union européenne et en lesquelles je crois.

Il est notamment prévu l’interdiction de la promotion et du marketing de ces marchandises ainsi qu’un renforcement de l’interdiction de transit des produits interdits sur le territoire de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Εύα Καϊλή (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψήφισα την έκθεση. Οι έλεγχοι των εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν εργαλεία της πολιτικής που ασκείται στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και εξυπηρετούν μια σειρά ευρύτερων στόχων πολιτικής. Ο «κανονισμός κατά των βασανιστηρίων» (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 αποτελεί ένα μοναδικό μέσο το οποίο συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω ελέγχων των ειδών και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Der zur Abstimmung vorgelegte Bericht beinhaltet positive Aspekte zur Ächtung von Folter und Todesstrafe – ein Thema, für das ich mich seit jeher einsetze. Die Aufnahme von dazu notwendigen Gütern in eine entsprechende Liste ist ein wichtiger Schritt, dass Europa nicht mehr andere Länder bei der Ausübung von Folter oder Todesstrafe indirekt unterstützt. Der Bericht ist positiv zu beurteilen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. The amending Council Regulation (EC) No 1236/2005, concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, offers a balanced approach and ensures that human rights serve as the underlying principle. I welcome that the Member States are given flexibility to apply stricter controls and additional measures. One of the major improvements constitutes also the possibility for competent authorities to share information with national preventive mechanisms under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture. Better coordination and informing each other is necessary to be up to date on the situation around the world, especially regarding authoritarian states. We need to be willing and able to share information concerning trading goods which fall under this regulation to avoid any conscious participation in capital punishment, torture and other cruel, in human or degrading treatment or punishment.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the proposal, as the deal represents a significant update of the rules which will stop the export, transit, marketing and promotion of goods that can be used for torture or inhumane treatment.

 
  
MPphoto
 
 

  Kateřina Konečná (GUE/NGL), písemně. ‒ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání jsem mileráda podpořila. Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti a k dodržování zásad lidské důstojnosti, které jsou základem evropských hodnot, jež jsou součástí Smlouvy o Evropské unii a Listiny základních práv Evropské unie.

 
  
MPphoto
 
 

  Ádám Kósa (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ I voted in favour since the report reaffirms the EU’s strong commitment to be the frontrunner in defence of human rights at global level, prohibiting the trade of goods which could be used for degrading treatment.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Подкрепих доклада относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Правото на живот и защита на човешкото достойнство са основни европейски ценности и поради тази причина е необходимо да се предотвратява разпространяването на стоки и услуги, които биха могли да се използват с цел смъртно наказание или изтезаване. Смятам, че докладът предвижда конкретни законодателни и практически мерки, които ще подпомогнат за осъществяването и изпълнението на тази цел.

 
  
MPphoto
 
 

  Cécile Kashetu Kyenge (S&D), per iscritto. ‒ Con l'adozione di questo provvedimento l'UE dà un'ulteriore prova del suo ruolo di leader e attore mondiale responsabile nella lotta contro la pena di morte e per l'eliminazione della tortura. Il regolamento che abbiamo modificato aveva troppe zone d'ombra e lasciava alcune scappatoie che hanno permesso, in passato, il commercio, l'intermediazione e la pubblicità di questi strumenti di morte. Grazie al voto di oggi e all'accordo raggiunto con il Consiglio, saranno non solo illegali l'acquisto e la vendita online di tali strumenti, ma anche la loro esportazione, pubblicità e visualizzazione. Nessuna di queste merci potrà circolare in Europa, così come abbiamo previsto il divieto dei servizi di intermediazione e di assistenza tecnica. La lista dei prodotti vietati non è chiusa. Grazie al voto di oggi la Commissione potrà aggiungere rapidamente nuovi prodotti fra quelli vietati o sottoposti a controllo. È tuttavia essenziale che gli Stati membri facciano la loro parte attraverso un sistema di comunicazione e uno scambio di informazioni sicuro e criptato.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilhan Kyuchyuk (ALDE), in writing. ‒ Undoubtedly, human rights lie at the heart of the EU foreign policy and the EU actively promotes and defends them around the world. The EU is the leading institutional actor that holds a strong and principled position against the death penalty and torture. It is important that the EU uses all its available tools of diplomacy and cooperation assistance to work towards the abolition of the death penalty and torture. In this context, the EU should implement new legislation that prevents trade in certain goods and services that may contribute to capital punishment, torture or other cruel, inhuman and degrading treatment.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – La relazione della collega Schaake rappresenta uno strumento che contribuisce alla protezione dei diritti umani attraverso il controllo delle merci e delle attività utilizzate (o che potrebbero essere impropriamente utilizzate) per praticare la pena di morte o la tortura, combinando divieti con requisiti di autorizzazione per il commercio delle merci oggetto del regolamento in esame. Tale azione dovrebbe comprendere non solo approcci riservati e bilaterali, ma anche esplicite dichiarazioni e iniziative, per garantire risposte concrete, preventive e significative alle persone che rischiano o subiscono la tortura. Pertanto, ho deciso di sostenere tale relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu car ce texte est un fatras de réglementations pour essayer d’empêcher l’exportation à des pays tiers de services ou de biens de l’Union européenne qui pourraient être utilisés pour des actes humains dégradants allant jusqu’à la torture (par exemple un médicament à double usage).

L’objectif est louable mais ce texte unilatéral est inapplicable. Il va bureaucratiser encore plus l’Union mais n’empêchera rien. Les fournisseurs se fourniront ces biens à usage multiple ailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), par écrit. ‒ L’adoption de ce règlement permet de renforcer les interdictions d’exportations de produits pouvant servir à donner la mort ou à des fins de tortures.

Ces produits sont par exemple des produits pharmaceutiques, utilisés dans des injections létales pour donner la mort, comme celles qui sont malheureusement utilisées aux États-Unis.

Grâce à ce type d’interdiction et à des campagnes de sensibilisations sur l’utilisation de leurs produits à destination des laboratoires européens, l’administration pénitentiaire américaine peine désormais à se procurer ces produits. Avec cette pénurie, c’est l’ensemble des structures carcérales et judiciaires américaines qui se retrouvent face à leurs contradictions et leurs manquements.

C’est pourquoi j’ai soutenu ce renforcement de l’interdiction d’exporter ces produits, comme tout autre produit pouvant servir à la torture ou à des traitements inhumains.

Lors des débats, j’en ai également profité pour inviter à examiner non seulement ce que nous vendons mais aussi à qui nous le vendons.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenue sur le rapport sur le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels.

Ce texte est un fatras de réglementations pour essayer d’empêcher l’exportation, la fourniture à des pays tiers de services ou de biens de l’Union européenne qui pourraient être utilisés pour des actes inhumains ou dégradants allant jusqu’à la torture (cela peut être d’ailleurs un médicament à double usage).

Ce texte unilatéral de l’Union est inapplicable et va bureaucratiser encore plus l’Union mais n’empêchera rien.

Les fournisseurs se fourniront ces biens à usage multiple ailleurs.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le règlement actuel a pour objectif de prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant...

La Commission européenne a proposé de durcir ce règlement par des conditions plus restrictives: extension aux services de courtage et au transit, extension du terme du champ des traitements dégradants...

Enfin, ce durcissement est inapplicable, en ce qu’il se positionne sur l’éventualité («peut servir à»).

Le Parlement européen, lui, propose ici d’aller encore plus loin, en étendant par exemple le champ d’application du texte aux peines corporelles et à d’autres types de biens, et de façon contraignante pour les États membres.

Fondamentalement, je demeure bien évidemment opposé à toute forme de torture. Mais, ne pouvant accepter que l’Union européenne impose aux États des conditions plus restrictives, je me suis ABSTENU sur ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Juan Fernando López Aguilar (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe busca regular el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o tratos degradantes, lo que considero muy necesario y por este motivo voté a favor del informe. Sin embargo, y aunque haya apoyado con mi voto el informe, creo que la Unión no tiene ninguna credibilidad en la lucha contra la tortura mientras continúe estando subordinada a los Estados Unidos (por nombrar un ejemplo, hay pruebas de que en Guantánamo se practica habitualmente la tortura con total impunidad desde hace ya 14 años).

El informe contiene numerosas propuestas con las que coincido plenamente, como el pedir asegurarse de que las exportaciones de la Unión a terceros países no contribuyen a lo que la Unión considera prácticas «inhumanas», tales como sillas eléctricas, o camas jaula. Pero lamentablemente la Unión no tiene ninguna credibilidad en su llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí, o mientras nuestros socios tengan legalizada la tortura y la pena de muerte.

Si estamos realmente contra la tortura, deberíamos empezar por revisar nuestras relaciones con terceros países, hasta que cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ La presente propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo introduce nuevas reglas para impedir el comercio de bienes y servicios que pueden ser utilizados en ejecuciones o tortura.

El Reglamento de 2005 sobre restricciones comerciales ya fue un éxito como instrumento clave para combatir la pena de muerte. Éste prohíbe la exportación de productos destinados a la pena capital o la tortura y controla el comercio de otros originalmente diseñados con otro fin, pero que pueden utilizarse para infligir tortura o en ejecuciones.

A pesar del mencionado éxito, la Unión no puede conformarse con el Reglamento de 2005 y tiene que continuar con su política de eliminar la pena de muerte en todo el mundo, así como, de impedir la tortura. En esta línea se mueve la presente propuesta, que gracias a los esfuerzos del Parlamento incluye la prohibición de publicitar productos utilizados para dispensar un trato cruel, inhumano o degradante a personas en otros países.

Doy mi voto favorable a la nueva propuesta, ya que se trata de un planteamiento amplio que contribuirá a la protección de los derechos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Lucke (ECR), schriftlich. ‒ Bei diesem Bericht geht es um den Export von Gütern, die auch zur Ausführung der Todesstrafe oder zur Folter verwendet werden können. Selbstverständlich würde auch ich eine Welt ohne Folter und Todesstrafe bevorzugen.

Während die Intention nachvollziehbar ist, sollte man sich im Klaren sein, dass diese Exportverbote weder Folter noch Todesstrafe verunmöglichen.

In diesem Bericht ging es uns vor allem darum, die negativen Nebenwirkungen auf den Handel von Gütern, die nicht den genannten Zwecken dienen, zu reduzieren. Spritzen können natürlich für die Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt werden, sie können aber vor allem auch vielen sinnvollen medizinischen Zwecken dienen. Da der Bericht in diesem Sinne einen sinnvollen Kompromiss darstellt, habe ich ihm zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of controlling the export of goods that are used for torture or the death penalty.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Zdržel jsem se. Jsem proti omezování obchodu. Předměty nemůžou za to, že můžou být někde používány k mučení nebo provádění trestu smrti a morální přijatelnost takového exportu si musí zvážit výrobci a jednotliví pracovníci. Navržený systém bude administrativně náročný i pro firmy, které exportují zboží, které ani nakonec nebude použito k trestu smrti a mučení. Mám za to, že v České republice se nevyrábějí ani gilotiny, ani elektrická křesla a podobné věci, proto jsem se zdržel.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Uredba (EZ) br. 1236/2005 je jedinstven instrument koji doprinosi zaštiti ljudskih prava putem kontrola predmeta i aktivnosti koje se koriste za ili bi mogle biti zloupotrijebljene za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Važno je osigurati odgovarajuću kombinaciju zakonodavne, upravne i sudske prakse EU-a u sprječavanju i zabrani proizvodnje, trgovine i korištenja robe koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne ili drugo okrutno postupanje. EU mora pojačati svoje napore u iskorjenjivanju mučenja smanjenjem dostupnosti takve opreme, promicanjem adekvatne kontrole izvan njezinih granica, a nužno je osigurati i kontrolu izvoza vojne opreme, vatrenog oružja i roba za mučenje i nečovječno postupanje. Potrebno je uvesti ciljanu klauzulu o krajnjoj namjeni kako bi države članice zaustavile prijenos predmeta koji imaju namjenu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. Države članice potiču se na promicanje najboljih praksi među dobavljačima tehničke pomoći kako bi se pozitivno doprinijelo borbi protiv mučenja. EU mora pravovremeno ažurirati kontrolne liste koje uključuju sve takve objekte, uređaje i opremu koji mogu ući na tržište.

Smatram kako je potrebno pronaći ravnotežu u nadzoru, interesu društva i mogućoj zloupotrebi određenih proizvoda, stoga sam podržala ovo izvješće.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ The main proposals of this amendment to the Council regulation are: to strengthen export controls targeting capital punishment; to create additional measures concerning listed goods as, for example, the proposal prohibits brokers in the Union from providing brokering services in relation to goods whose export and import are prohibited as such goods have no practical use other than for capital punishment; to clarify the definition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; to create a system of exchange of information between customs authorities. I support these amendments and I think that the European Parliament has made the draft more clear and workable.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Podporujem prijatie novelizovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie. Nariadenie je súčasťou dlhodobej politiky EÚ zameranej na zrušenie trestu smrti a na zabránenie mučenia na celom svete. Opatrenia zahrnuté v návrhu nariadenia posilňujú kontrolu v oblasti obchodovania a vývozu tovaru a látok, ktoré môžu slúžiť na nehumánne spôsoby výkonu trestu smrti. Komisia bude pravidelne každé tri roky preskúmavať plnenie tohto nariadenia a predkladať o výsledku správu EP.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 4/10/2016, αλλά και διότι θεωρώ την εν λόγω έκθεση πλήρη και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ Je me suis abstenu sur ce texte.

Aujourd’hui, c’est un règlement de 2005 (nº 1236/2005) qui interdit les exportations et importations de matériel spécialement conçus pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Le texte en question souhaite d’une part étendre les restrictions et interdictions (en s’immisçant un peu plus dans la souveraineté des États) et d’autre part, souffre de plusieurs imprécisions qui le rendent, en partie, inapplicable.

Par ailleurs, certaines notions sont étendues de manière excessive, ce qui vide de sens l’objet même d’un tel règlement.

Cependant, nous approuvons l’idée selon laquelle il faut lutter contre ces importations et exportations.

 
  
MPphoto
 
 

  Fulvio Martusciello (PPE), in writing. ‒ The EU is currently working on its policy of eliminating the death penalty worldwide and preventing torture. To accomplish this goal, the rapporteur highlights the need for effective enforcement of controls, verifications, penalties, guidance and outreach carried out by national authorities to prevent the misuse of trading goods for crimes against humanity (i.e. capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment). Therefore, I voted in favour in order to take action on the matter.

 
  
MPphoto
 
 

  Emmanuel Maurel (S&D), par écrit. ‒ L’Union européenne accorde trop rarement sa politique commerciale à la «diplomatie des valeurs» qu’elle promeut. Cette lacune se retrouve clairement dans deux domaines, négligés par la plupart des accords commerciaux auxquels l’Union européenne est partie: l’environnement, et les droits de l’homme.

Aussi les institutions européennes ont-elles raison de se targuer d’être aux avant-postes dans la promotion de la lutte contre la peine de mort à l’échelle mondiale (par ailleurs, interdite par la CEDH), mais cette posture relèverait uniquement de la déclaration d’intention si l’Union ne se dotait pas des instruments adéquats. À cet égard, le rapport Schaake va dans la bonne direction.

Des entreprises européennes prospèrent sur le commerce de biens utilisés pour la torture, les exécutions ou les traitements dégradants. En votant le rapport Schaake, nous interdisons non seulement l’exportation de ce type de biens (chaises électriques, par exemple) par des sociétés basées dans l’Union, mais nous en prohibons également le transit par l’Union européenne, la publicité (par exemple: une société allemande faisait récemment la promotion de menottes à décharge électrique de 60 000 volts), l’exposition dans des foires dédiées et la formation tarifée à leur utilisation.

J’ai soutenu sans réserve ce rapport favorable au commerce juste.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίζω την πρόταση κανονισμού του ΕΚ, η οποία αφορά στην αλλαγή του κανονισμού σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή αλλά και άλλου είδους ταπεινωτική και απάνθρωπη μεταχείριση ή τιμωρία, γιατί, με αυτό τον τρόπο και μέσω της πάγιας πολιτικής της, η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη της θανατικής ποινής, την αποτροπή των βασανιστηρίων και παράλληλα να συνδράμει στην επίτευξη των στόχων αυτών αφού συνδυάζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αδειοδότησης για το εμπόριο παρόμοιων εμπορευμάτων. Κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστούν οι έλεγχοι των εξαγωγών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων με στρατιωτικό εξοπλισμό, ειδών διπλής χρήσης, πυροβόλων όπλων και οργάνων βασανιστηρίων. Τέλος, τονίζω τον βασικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν οι εθνικές αρχές για να υπάρξει αποτελεσματική επιβολή ελέγχων στα είδη αυτά και για να καθιερωθεί ένα σύστημα τακτικής υποβολής εκθέσεων αλλά και επανεξέτασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Hier sollen Güter, welche man zur Folter von Menschen einsetzten kann, mit Ausfuhrkontrollen belegt werden. Beispielsweise sollen bestimmte Arzneimittel, welche man für die Vollstreckung der Todesstrafe einsetzt, in diese Liste mitaufgenommen werden. Dies unterstütze ich.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Pritariau EP pranešimui, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Kovos su kankinimu reglamentu prisidedama prie ilgalaikės ES politikos, kuria siekiama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę ir užkirsti kelią kankinimams. Reglamentas padeda siekti šių tikslų, nes jame draudimai derinami su leidimų prekybai nurodytomis prekėmis išdavimo reikalavimais.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Un règlement «anti-torture» de 2005 établit des mesures de restriction du commerce des biens pouvant être utilisés pour la torture.

Le rapport qui nous est soumis vise à réactualiser ce règlement. Ainsi la nouvelle version interdit également la promotion et la commercialisation de ce type de biens sur internet.

Le rapport interdit aussi tout type de formation visant à «transmettre des connaissances ou qualifications opérationnelles susceptibles de permettre des exécutions, des actes de torture ou d'autres mauvais traitement».

Je vote pour ce texte .

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le règlement (CE) nº 1236/2005 de juin 2005 a pour objectif de prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

La proposition de modification du règlement par la Commission européenne est plus restrictive et les interdictions sont étendues aux services de courtage et au transit lorsque le courtier sait que les biens pourraient être utilisés pour pratiquer une torture.

Les termes de «torture» et «traitements dégradants» sont étendus de façon excessive en incluant par exemple le surpeuplement carcéral ou le manque de soins médicaux.

La proposition du Parlement européen vise également à durcir le texte originel en obligeant par exemple les États membres à suspendre le transfert de matériel de sécurité non inclus dans les annexes.

Si l’objet de ce dossier est louable, il est dévoyé par une approche formelle trop liberticide. Je me suis ainsi abstenue sur les deux propositions.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ Em junho de 2005, o Conselho da União Europeia adotou o Regulamento (CE) n.º 1236/2005 relativo ao comércio de determinadas mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

O regulamento entrou em vigor em 30 de julho de 2006. Concordo com a presente proposta e com a proibição do comércio destas substâncias.

Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this legislative resolution which aims at creating a legally binding agreement that prohibits the exportation of medical products that may be used for capital punishment, torture or any other inhuman punishment. It is essential that the Union upholds its stance against capital punishment around the world and lives up to its own values of protecting life.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), schriftelijk. – Het blijft onrustwekkend dat een hoog aantal landen nog steeds de doodstraf toepast terwijl andere landen en regimes overwegen om de doodstraf opnieuw in te voeren. Daarom blijft Europa zich wereldwijd verzetten tegen de doodstraf. En daarom is het ook noodzakelijk dat Europa zich in alle domeinen van haar buitenlands beleid engageert voor de afschaffing van de doodstraf. Daartoe heeft de EU in 2005 een exportcontrolesysteem aangenomen voor de handel in goederen die gebruikt kunnen worden voor folteringen en de doodstraf. Sinds deze regelgeving is het verboden dergelijke producten uit te voeren naar landen en regimes die de doodstraf niet hebben afgeschaft. Om die regelgeving verder aan te scherpen wordt een geactualiseerd exportcontrolesysteem aangenomen dat voorziet in strengere douanecontroles, een verbod op advertenties, publiciteits- en marketingdiensten voor producten die gebruikt kunnen worden bij folteringen of terechtstellingen en een betere uitwisseling van informatie tussen de lidstaten. De EU is vastberaden in haar engagement voor een betere bescherming van de mensenrechten en de afschaffing van de doodstraf. En daarom is het noodzakelijk dat de EU niet alleen op politiek en diplomatiek vlak een voortrekkersrol speelt maar dit ook doet in alle onderdelen van haar buitenlands optreden.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Nariadenie o boji proti mučeniu prispieva k ochrane ľudských práv prostredníctvom kontroly položiek a činností, ktoré sa používajú alebo by sa mohli zneužiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté a neľudské zaobchádzanie. Je kombináciou zákazov a požiadaviek na udeľovanie licencií na obchod s uvedeným tovarom. Legislatívna aktualizácia nariadenia je pozitívnym krokom. Na jednej strane je potrebné kontrolovať vývoz tovaru, ktorý by mohol byť použitý na mučenie alebo trest smrti, avšak požiadavka, aby nedochádzalo k zbytočným zaťaženiam, ktoré obmedzujú legálne obchodovanie, je tiež na mieste. Úprava režimov kontroly, aby boli flexibilnejšie a prispôsobivejšie voči vývoju vo svete a meniacim sa technológiám, a súlad kontrol EÚ v oblasti vývozu, pokiaľ ide o zoznamy tovaru na vojenské účely, tovaru s dvojakým použitím, strelných zbraní a tovaru určeného na mučenie tak, aby nedochádzalo k zdvojeným kontrolám týchto položiek, sú nevyhnutné kroky. Veľký význam má úprava zákonného prístupu k liekom a farmaceutickým výrobkom, ktorých kľúčovým výrobcom je EÚ. Účinný výkon kontrol a overovania uplatňovania sankcií, poskytovania usmernení a zabezpečovania podporných činností, ktoré realizujú vnútroštátne orgány, je kľúčové. Aj v tomto prípade je potrebné zaistiť rovnaké podmienky a prístup Spoločenstva a primeraný monitoring plnenia záväzkov členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report, which aims to contribute to the elimination of the death penalty worldwide and prevent torture through EU-wide controls on exports of torture goods and drugs used for lethal injection. This is a much welcomed example of the EU setting a global standard in eradicating torture. The updated rules will help EU authorities to react more quickly to new emerging trends in torture and inhumane treatment, namely by regulating their sale on line etc. In recent years we have seen how a change in EU practices has led to the demise of the death penalty in many partner countries such as the US. This will be set to continue when the regulation comes into force.

 
  
MPphoto
 
 

  Sorin Moisă (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of strengthening the 2005 regulation banning trade in items that could be used for torture or executions in third countries, in order to address loopholes identified by civil society and make this ambitious piece of legislation (the first of its kind worldwide) even more effective.

I welcome in particular the fact that the European Parliament’s views on brokering and technical assistance, including advertising and promotion, transit through the Union’s territory of such goods, and the review clause, have been included in the final version of the compromise agreed with the Council and the Commission.

 
  
MPphoto
 
 

  Csaba Molnár (S&D), írásban. ‒ Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez. A halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásának elérését segíti, hogy a listán szereplő termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat. Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre, illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékekre, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre.

A Bizottság 2014-ben tett javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az említett rendelet módosítására, a kínzóeszközök kereskedelme felett gyakorolt uniós ellenőrzés felülvizsgálata és az ellenőrzés alá tartozó termékek listájának naprakésszé tétele érdekében. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésében azt javasolja, hogy a Parlament a tervezetet első olvasatban, 38 módosítással fogadja el. Ennek megfelelően szavaztam.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernard Monot (ENF), par écrit. ‒ Le règlement 1236/2005 de juin 2005 a pour objectif de prévenir et d'interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant (infligé par un agent de la fonction publique ou tout autre officiel sauf s'il s’agit de sanctions légitimes). Les biens et l'assistance technique ayant pour seule utilisation la peine de mort ou la torture, énumérés en annexe, sont interdits d'exportation et d'importation. Ceux pouvant servir à de telles fins sont soumis à autorisation. Si, sur le principe, on ne peut que s'accorder, en revanche le texte a été modifié par différentes dispositions attrape-tout, qui créent une certaine insécurité juridique et permettent d'appréhender un grand nombre de biens, en conséquence de quoi il est préférable de s'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O Regulamento “Luta contra a Tortura” (CE) n.º 1236/2005 é um instrumento único que contribui para a proteção dos direitos do Homem através do controlo de produtos e atividades que são utilizados ou podem ser utilizados abusivamente para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

O Regulamento «Luta contra a Tortura» contribui para a política de longa data da UE com vista à eliminação da pena de morte em todo o mundo e à prevenção da tortura. Contribui para alcançar estes objetivos, combinando proibições com requisitos de licenciamento do comércio dos produtos enumerados.

Defendo a necessidade de revisão das regras relativas aos controlos da UE sobre o comércio de instrumentos de tortura, assim como a atualização das listas de controlo.

É fundamental garantir uma combinação adequada de medidas legislativas, administrativas, judiciais e externas da UE, a fim de impedir e proibir a produção, o comércio e a utilização de produtos destinados à tortura e controlar eficazmente os produtos suscetíveis de utilizações letais e desumanas.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce texte se rapporte à une proposition de règlement visant à modifier celui concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale ou la torture.

En effet, depuis 2005, le commerce de tels bien est régi par le règlement (CE) nº 1236/2005 qui en interdit l’exportation ou l’importation sauf dérogation très stricte accordée à la suite d’une demande écrite.

Le Parlement européen propose de durcir ce texte en faisant en sorte qu’un Européen ne puisse plus rendre des services de courtage de ce produit en dehors des frontières de l’Union.

Cependant, considérant qu’il s’agit ici d’une compétence qui doit revenir aux États, j’ai décidé de m’abstenir lors du vote de ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadine Morano (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte relatif au commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels.

Ce texte a pour but d’instaurer un régime d’interdiction des échanges pour tous les biens spécialement destinés à la torture et aux exécutions et à l’assistance technique qui s’y rattache et un régime d’autorisation pour les biens susceptibles de servir à ces mêmes fins lorsqu’ils sont détournés.

 
  
MPphoto
 
 

  Alessandra Mussolini (PPE), per iscritto. ‒ Il "regolamento contro la tortura" (regolamento (CE) n. 1236/2005) è uno strumento unico che contribuisce alla protezione dei diritti umani attraverso il controllo di merci e attività che sono utilizzate o potrebbero essere impropriamente utilizzate per praticare la pena di morte o infliggere tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

A tal proposito ho ritenuto di votare a favore del provvedimento che modifica il regolamento, con il quale l'Unione europea mira a rafforzare ulteriormente il suo ruolo di leader responsabile nella lotta contro la pena di morte e per l'eliminazione della tortura attraverso il rafforzamento delle disposizioni relative ai servizi ausiliari connessi al trasferimento di merci, nonché sul transito, l'assistenza tecnica e la promozione commerciale.

È importante garantire la giusta combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie ed esterne dell'UE per impedire e vietare la produzione, il commercio e l'uso di merci a fini di tortura e per controllare efficacemente gli articoli con potenziali utilizzi letali e inumani.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), písomne. ‒ Trest smrti je necivilizovaná pomsta a nie trest. V štátoch s autokratickým režimom je trest smrti obrovskou hrozbou, lebo je to najsilnejší nástroj na umlčanie kritikov a súperov – navždy. Nemožnosť rehabilitácie, prepustenia popravených politických väzňov má taký silný odstrašujúci efekt na oponentov diktatúry, že to odradzuje drvivú väčšinu od prejavu odporu, čím sa zdeformovaný systém ešte viac sa zabetónuje.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ I have voted for this report that calls for human rights protection and for the EU’s policy of eliminating the death penalty worldwide or any other type of human torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Аз дадох своята подкрепа за този доклад, защото смятам, че като една от организациите със сериозен ангажимент към осигуряването на мир и популяризирането на ценности като право на свободен изказ, права на изолирани групи и т,н. в света, Европейският съюз трябва да последователно да гарантира уважаването на тези ценности, включително и чрез контролирането и по-конкретно неизползваното на европейски стоки при прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Дадох своята подкрепа за доклада също така, защото подкрепям създаването на координационна група за борба с изтезанията, гарантираща присъствието и гласа на всяка държава членка. Смятам, че функционирането на тази група би подпомогнало проучването на всички въпроси, свързани с прилагането на Регламент (ЕО) № 1236/2005, както и обмена на информация между различните представители. Така ще се изгради общоевропейско ноу-хау, което ще подобри прилагането на регламента и ще допринесе за борбата с търговията на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание на глобално ниво.

 
  
MPphoto
 
 

  Norica Nicolai (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report, supporting the concern that the trade with certain goods could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Prohibiting such services is essential to protect public morals and to respect the principles of human dignity which underpin European values, as embodied in the Treaty on European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Furthermore, it is necessary to prohibit brokers in the Union from providing brokering services in relation to goods whose export and import are prohibited as such goods have no practical use other than for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. I am also in agreement with the prohibition of commercial marketing and promotion of any transit of goods listed in Annex II, regardless of the origin of such goods, unless such goods will be used for the exclusive purpose of public display in a museum, taking into consideration their historic significance.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem přepracování stávajících pravidel s cílem zvýšit schopnost efektivně zabránit výrobě zboží určeného k mučení, obchodování s ním a jeho používání a účinně kontrolovat zboží, které by bylo možné použít k usmrcování osob nebo k nelidskému zacházení s nimi. Konkrétně se jedná o zabránění tomu, aby se kontrolované léčivé přípravky používaly k vykonávání trestu smrti pomocí smrtící injekce, zavedení zákazu zprostředkovávat služby v oblasti zakázaného zboží a rozšíření zákazu zprostředkovávat služby a poskytovat technickou pomoc v oblasti kontrolovaného zboží v případech, kdy dodavatel či zprostředkovatel ví nebo má důvod se domnívat, že by se zboží mohlo používat k mučení, a konečně o zavedení všeobecného vývozního povolení Unie pro země, které v souladu s protokolem č. 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv nebo s druhým opčním protokolem Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech přijaly jednoznačné mezinárodní závazky.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich für diesen Bericht ausgesprochen, da der zur Abstimmung gebrachte Vorschlag einige positive Aspekte beinhaltet, welche hinsichtlich der verbesserten Ächtung von Folter und Todesstrafe durch die Aufnahme hierzu erforderlicher Güter in eine entsprechende Liste gebracht werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. EL soovib lisada tugevamaid nõudeid teatavate selliste kaupadega kauplemisele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse või piinamise läbiviimiseks. Vastavat määrust on vaja ajakohastada, et veelgi tugevdada ELi tegevust ülemaailmsel tasandil võitluses surmanuhtluse vastu ja piinamise kaotamise eest.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Balsavau už šį pranešimą. Manau, kad yra būtina nustatyti itin griežtus reikalavimus prekybai prekėmis, kurios gali būti naudojamos mirties bausmei vykdyti ar kankinimui. Visų pirma, reikia užtikrinti tinkamą pagarbą žmogaus gyvybei ir pagrindinėms žmogaus teisėms bei apsaugoti visuomenės interesus ir moralės normas.

Būtina uždrausti minėtos įrangos eksportą ir importą.

Sveikintina tai, kad pavyko papildyti taisykles nuostatomis, kurios draus arba tam tikrais atvejais griežtai kontroliuos ne tik minėtų prekių eksportą, bet ir jų tranzitą per ES teritoriją ar reklamą. Įgyvendinus numatytas priemones bus užtikrinta, kad ūkio subjektai negautų jokios naudos iš prekybos prekėmis, kurios praktiškai naudojamos tik mirties bausmei vykdyti arba kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

 
  
MPphoto
 
 

  Δημήτρης Παπαδάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Η έκθεση απαγορεύει την εξαγωγή προϊόντων που δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση πέρα από αυτήν για την εκτέλεση ή το βασανισμό ανθρώπων (π.χ. ηλεκτρικές καρέκλες και αυτόματα συστήματα για ενδοφλέβιες ενέσεις φαρμακευτικών ουσιών σχεδιασμένα για την εκτέλεση ανθρώπων). Επίσης, εισάγει ελέγχους στο εμπόριο προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για άλλους σκοπούς, αλλά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή εκτελέσεις ανθρώπων.

Όπως επισημαίνεται εξάλλου, είναι σημαντικό να συνδυαστούν ορθά τα νομοθετικά μέτρα της ΕΕ με τα διοικητικά, δικαστικά και εξωτερικά μέτρα για την πρόληψη και την απαγόρευση της παραγωγής, του εμπορίου και της χρήσης οργάνων βασανιστηρίων και τον αποτελεσματικό έλεγχο αντικειμένων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για φονικούς και απάνθρωπους σκοπούς. Η απουσία πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών στον τομέα των οργάνων βασανιστηρίων, δυσχεραίνει αναπόφευκτα το συγκεκριμένο έργο. Η υιοθέτηση αυτού του κανονισμού αποτελεί ένα ακόμη βήμα στις προσπάθειες που καταβάλουμε για κατάργηση της θανατικής ποινής και των βασανιστηρίων παντού στον κόσμο.

Για τους λόγους αυτούς ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Κωνσταντίνος Παπαδάκης (NI), γραπτώς. ‒ O κανονισμός για την έκδοση ειδικής άδειας για αντικείμενα που, είτε προορίζονται άμεσα, είτε, από τη φύση τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτέλεση θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια αναδεικνύει την υποκρισία της ΕΕ και των οργάνων της. Αντί να απαγορεύουν εντελώς την παραγωγή τους και ειδικά των αντικειμένων που προορίζονται αποκλειστικά για τέτοιους σκοπούς ή να θέτουν όρους απαγορευτικούς στη χρήση τους για τέτοιους σκοπούς, αυτοί βάζουν δήθεν όρους στην εμπορία τους μολονότι γνωρίζουν πως αυτά μπορούν να διακινούνται απρόσκοπτα μέσα από διάφορους διαύλους. Το κείμενο της συμφωνίας με το Συμβούλιο, όπως επανήλθε, είναι ακόμη χειρότερο από το αρχικό αφού απαλείφει τις όποιες αυστηρότερες προβλέψεις για τη διακίνησή τους. Αφαιρεί επίσης τη γενική ρήτρα που υπήρχε για εξέταση, κατά περίπτωση, της πραγματικής, κατά προορισμό, χρήσης κάθε αντικειμένου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς, ενώ η εξάρτηση της παροχής άδειας από τη γνώση των εμπόρων ή των μεσιτών σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται συνιστά αληθινό εμπαιγμό. Δεν θα περίμενε κανείς άλλωστε τίποτε διαφορετικό από την ΕΕ που παριστάνει την «ευαίσθητη» για τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια ενώ με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της πνίγει τους λαούς στο αίμα και ενώ η πολεμική βιομηχανία της αποτελεί έναν από τους πιο χρυσοφόρους τομείς δράσης του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP, of course, condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. ‒ Considerando che vi è la necessità di predisporre nuove norme europee per prevenire il commercio di beni e servizi che possono essere utilizzati per perpetrare tortura o pena di morte; che il divieto di questi beni e servizi è finalizzato a tutelare la morale pubblica e a rispettare quelli che sono i principi di dignità umana posti alla base dei valori europei, così come sancito nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che le istituzioni europee sono da sempre in prima linea nella lotta alla tortura e alla pena di morte, risulta fondamentale disciplinare in maniera precisa ed attenta l'esportazione e l'importazione di merci utilizzate a tali fini.

Pertanto, ho votato a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – I supported this report as I consider it important to control the export of goods which are used for the death penalty and torture. I welcomed the Commission proposal as adequate. The European Parliament report stressed that unnecessary burdens for exporters must be avoided.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Podržavam prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje jer pokazuje prije svega brigu EU-a da spriječi u maksimalnoj mjeri neželjene učinke proizvoda koji su proizvedeni u EU-u. Izvršenje smrtne kazne, mučenje i nečovječno postupanje samo su od nekih svrha u koje mogu biti upotrijebljeni proizvodi EU-a što se protivi Povelji o temeljnim pravima Europske unije i ne samo tome nego je također u oštroj suprotnosti s poštivanjem ljudskog dostojanstva i ljudskih prava. Ova Uredba donosi neke novine u odnosu na Uredbu Vijeća te na taj način nadopunjuje njezine nedostatke. Uredba zabranjuje brokerske usluge povezane sa spomenutim proizvodima ako postoji opravdan razlog za sumnju da bi se ta roba mogla upotrijebiti u spomenute neželjene svrhe. Isto tako, određuje da je za svaki izvoz robe potrebno odobrenje nadležnih tijela. Iz tih dvaju primjera vidljivo je da EU čini sve što je u njezinoj moći da spriječi bilo kakav oblik nečovječnog postupanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Florian Philippot (ENF), par écrit. ‒ Le règlement (CE) nº 1236/2005 de juin 2005 a pour objectif de prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Les biens et l’assistance technique de biens ayant pour seule utilisation la peine de mort ou la torture, énumérés à l’annexe II, sont interdits d’exportation et d’importation. Les biens et l’assistance technique pour des produits pouvant être utilisés pour la peine de mort ou la torture, énumérés en annexe III, doivent disposer d’une autorisation d’exportation.

La Commission européenne propose d'étendre les restrictions et interdictions aux services de courtage et au transit lorsque le courtier sait qu’ils pourraient être utilisés pour la torture et d'élargir la définition des termes «torture et traitements dégradants» en incluant le surpeuplement carcéral, le manque de soins médicaux, l’interdiction de tout contact avec l’extérieur, etc.

Le texte est de plus inapplicable car il ne parle pas de certitudes ou d’éléments sur l'utilisation des biens ou services pour la torture mais de «peut servir…». Le Parlement européen propose de le durcir encore.

Opposé à toute forme de torture, je refuse bien sûr l'exportation d'instruments de torture mais ce texte est trop flou et inapplicable en l'état. Je préfère donc m'abstenir.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Prijedlog teksta revidirane Uredbe sadrži mnoge promjene kojima je cilj dodatno doprinijeti ukidanju smrtne kazne u svijetu te sprječavanju mučenja i to kroz EU-ovu kontrolu i zabranu izvoza robe koja se može koristiti za mučenje ili izvršavanje smrtne kazne. EP svojim amandmanima želi dodatno proširiti opseg revidirane Uredbe. Najvažniji amandmani na tekst koji je predložila Komisija odnose se na: zabranu provoza robe (znači prijevoza robe, navedene u prilozima, koja nije iz Unije, odredište joj je izvan Unije, ali koja prolazi carinskim područjem EU-a), zabranu komercijalnog oglašavanja i promidžbe robe navedene u prilozima, zabranu pružanja obuke ili prenošenja znanja ili vještina koje bi se mogle iskoristiti u svrhu smaknuća, mučenja i ostalih oblika zlostavljanja, uvođenje sveobuhvatne klauzule temeljem koje će biti potrebno čak i odobrenje za izvoz robe koja nije navedena u prilozima ako je namijenjena potrebama izvršenja smrtne kazne, mučenja i ostalih nečovječnih postupanja.

EU je već ostvarila pozitivne rezultate u pogledu smanjenja smrtne kazne u zemljama partnerima, a stupanjem na snagu ove Uredbe nastavlja se još učinkovitija borba EU-a za ukidanje smrtne kazne i zabranu mučenja na globalnoj razini.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Regulamento (CE) n.º 1236/2005, que visa a luta contra a tortura, é um instrumento que contribui para a proteção dos direitos humanos através do controlo de produtos e atividades que são utilizados, ou podem ser utilizados, abusivamente para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

O regulamento estabelece uma proibição do comércio de produtos de «utilização única» destinados à tortura e às execuções e da respetiva assistência técnica (anexo II) e um sistema de autorização de produtos versáteis suscetíveis de serem utilizados de forma abusiva para infligir tortura e realizar execuções por injeção letal (anexo III).

Propõe-se agora reforçar os controlos de instrumentos de tortura.

As listas de artigos específicos proporcionam clareza aos exportadores e importadores e contribuem para garantir o respeito das regras.

Num contexto em que as operações de comércio externo são cada vez mais complexas, sublinha-se o papel fundamental da aplicação eficaz dos controlos, das verificações, das sanções, das orientações e das ações de sensibilização realizadas pelas autoridades nacionais.

Parece ser adequado um sistema periódico de comunicação de informações e de revisão, em consonância com outros regimes de controlo das exportações.

Os objetivos do regulamento afiguram-se justos e os meios que define, proporcionados.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Poche (S&D), písemně. ‒ Zcela podporuji tento návrh, jelikož jeho uvedení do praxe by mělo vést k posílení a upevnění úlohy EU v její snaze o úplné vymýcení trestu smrti a mučení. Návrh se zaměřuje na boj proti obchodování se zbožím určeným k mučení či vykonání trestu smrti a požaduje kompletně zakázat licence na obchodování s tímto zbožím (např. smrtící injekce, další farmaceutika a další zboží, přesně specifikované na zvláštních seznamech). Zároveň také posiluje ustanovení týkající se doplňkových služeb spojených s převodem zboží a ustanovení týkající se tranzitu, technické pomoci a komercializace. Vítám vytvoření mechanismu pravidelných přezkumů, systematičtější výměny informací a posílení dohledu nad prováděním nařízení. Jsem přesvědčen, že účinnější kontroly a lepší spolupráce v této oblasti zvýší šance na vymýcení obchodu se zbožím, které by bylo určeno k nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo vedlo ke smrti.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La proposta di regolamento della Commissione mira a modificare il precedente regolamento del 2005 riguardante quei beni utilizzabili per infliggere la pena capitale, la tortura o altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Nel nuovo regolamento la Commissione propone di inserire un allegato destinato ad evitare che i beni in questione possano essere utilizzati per infliggere la pena capitale attraverso l'iniezione letale, di estendere le restrizioni ai servizi d'assistenza tecnica e di includere la possibilità di una procedura d'urgenza per modificare gli allegati secondo, terzo e terzo bis. Il Parlamento europeo ha votato nel mese di ottobre del 2015 una serie di emendamenti che hanno modificato la proposta, aprendo in seguito il trilogo informale con il Consiglio, il quale si è positivamente concluso il 24 maggio 2016.

Sono fermamente contrario alla pena di morte e reputo questa proposta di regolamento molto importante al fine di tutelare il diritto alla vita di ciascun essere umano. Per questo motivo ho votato a favore della sua approvazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomasz Piotr Poręba (ECR), na piśmie. ‒ Rozporządzenie 1236/2005 zakazuje wywozu i przywozu sprzętu i towarów, które nie mają innego zastosowania niż tortury lub wykonywanie kary śmierci. Ich wykaz zamieszczono w załączniku II do tego rozporządzenia. Ten sam akt wymaga, by wywóz sprzętu i towarów, które nadają się do powyższych celów, ale które mają także inne legalne zastosowania, podlegał specjalnym zezwoleniom. Takie towary są oceniane indywidualnie. W 2011 r. rozporządzenie 1236/2005 zmieniono, aby objąć kontrolą wywóz substancji, których można używać w śmiercionośnych zastrzykach podczas egzekucji. Trójstronnie tekst wprowadza system uprzednich zezwoleń na świadczenie usług pośrednictwa i pomocy technicznej względem towarów z załącznika III lub IIIA. Usługi pośrednictwa i pomoc techniczna związane z towarami z załącznika II są zakazane. Zakazuje tranzytu towarów wymienionych w załączniku II oraz towarów z załącznika III i IIIA. Zakazuje reklamowania i promowania towarów z załącznika II. Zezwala państwom członkowskim na przyjęcie lub utrzymanie dodatkowych krajowych środków ograniczających pewne usługi pomocnicze w odniesieniu do towarów z załącznika II. Powołuje grupę koordynującą, w ramach której eksperci z państw członkowskich i Komisji będą wymieniać informacje o praktykach administracyjnych. Stosuje tryb pilny w odniesieniu do załączników II, III, IIIA i IIIB i wprowadza klauzulę przeglądową. Niniejszym poparłem sprawozdanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui révise les règles européennes pour lutter contre le commerce de biens ou de services qui peuvent contribuer à la torture ou à la peine de mort.

Précisément, nous avons voté une interdiction de commercialiser ou de faire transiter du matériel qui peut être utilisé pour du traitement cruel, inhumain et dégradant de personnes dans les États tiers.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), por escrito. ‒ Desde há muitos anos que a União Europeia mantém uma firme posição contra a aplicação das penas de morte, de tortura, bem como de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

A adoção pelo Conselho do Regulamento (CE) nº1236/2005 reitera a intenção de eliminar tais práticas.

Deste modo, criando mecanismos de controlo das exportações a nível da União, torna-se possível proibir a exportação de mercadorias cujo destino possa estar relacionado com atos de tortura ou ser utilizado para fins letais.

A revisão do regulamento visa reforçar e atualizar as listas de controlo vertidas nos anexos ao diploma, e, bem assim, estender a proibição aos serviços de corretagem e de assistência técnica aos produtos controlados, introduzir uma Autorização Geral de Exportação da União e criar procedimentos de urgência que permitam uma rápida alteração aos seus anexos.

Por ser fundamental garantir uma combinação adequada de medidas legislativas, administrativas e judiciais contra a transação de produtos suscetíveis de serem letais ou desumanos, voto a favor do presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ UKIP abstained on this legislative, consent procedure (single vote) report. UKIP objects to the EU dictating our terms of trade, so we would have been minded to vote against, however due to the sensitive nature of the report we did not oppose. There are practical problems in defining ‘items of torture’. Our concern in the future is that conventional and innocuous items could be added the list of restricted goods and may affect legitimate trade. UKIP, of course, condemns any form of torture.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ Votei a favor, por considerar imperativo garantir uma combinação adequada de medidas legislativas, administrativas, judiciais e externas da UE, a fim de impedir e proibir a produção, o comércio e a utilização de mercadorias destinadas à tortura, e controlar eficazmente os produtos suscetíveis de serem utilizados para fins letais ou desumanos.

A inexistência de regimes multilaterais de controlo das exportações de mercadorias destinadas à tortura, ao contrário do que sucede com o regime de «dupla utilização», dificulta, inevitavelmente, a tarefa. No entanto, a UE não pode limitar a sua ação de erradicação da tortura a diminuir a disponibilidade dos equipamentos abusivos, a pôr cobro às práticas de contornar a legislação e a promover a realização de controlos adequados além das suas fronteiras. Os instrumentos comerciais fazem parte de uma abordagem abrangente que recorre a todos os instrumentos da UE para a ação externa.

É fundamental garantir a coerência dos controlos das exportações da UE, incluindo os controlos das listas de material militar, de produtos de dupla utilização, de armas de fogo e de mercadorias destinadas à tortura, sem sujeitar os produtos a controlos duplos e/ou desnecessários, que possam criar encargos supérfluos e que restrinjam o comércio que tem uma finalidade legítima.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), par écrit. ‒ Par un vote sans ambiguïté de 612 voix contre 11, et 54 abstentions, les députés ont approuvé un renforcement des règles européennes contre le commerce de biens pouvant servir à la torture ou à la peine de mort par des pays tiers.

Il sera désormais interdit partout en Europe de faire la publicité de biens servant à la torture, comme des chaises électriques, y compris dans les foires professionnelles. Leur transit sur le territoire de l’Union européenne sera entièrement prohibé, de même que celui de biens «contrôlés» (c’est-à-dire conçus pour d’autres fins mais pouvant être utilisés pour la torture, à l’instar de certaines armes anti-émeutes), dès lors qu’ils sont destinés à finir entre de mauvaises mains.

Faut-il rappeler que la peine de mort est toujours appliquée dans 58 États et territoires dans le monde et que l’année 2015 a été particulièrement sombre à cet égard?

Amnesty International enregistre son plus haut nombre d’exécutions depuis 1989, culminant à au moins 1634 personnes. De même, l’ONG signale sur ces cinq dernières années des cas de torture dans au moins 141 pays, alors même que 156 États dans le monde sont signataires de la Convention contre la torture de l’ONU.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ A União Europeia deve assumir o seu papel no controlo de produtos e atividades que são utilizados, ou podem ser utilizados, abusivamente para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Estas propostas vêm no seguimento da política de longa data da UE que visa eliminar a pena de morte em todo o mundo e prevenir a tortura. Contribui para alcançar estes objetivos, combinando proibições com requisitos de licenciamento para o comércio dos produtos enumerados.

O presente regulamento estabelece uma proibição do comércio de produtos de «utilização única» destinados à tortura e às execuções e da respetiva assistência técnica, assim como um sistema de autorização de produtos versáteis suscetíveis de serem utilizados de forma abusiva para infligir tortura e realizar execuções por injeção letal. A revisão dos controlos da UE sobre o comércio de instrumentos de tortura é aguardada há muito e a atualização das listas de controlo constitui mais um passo na direção certa.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de la nueva normativa europea contra los negocios vinculados a la tortura y la pena de muerte, por ser una iniciativa pionera en favor de los derechos humanos en el mundo. Introduce medidas ejecutivas, vinculantes, que impedirán ningún tipo de participación europea en este negocio atroz. Refuerza la prohibición y el control a la exportación introducida en 2006, haciéndola más efectiva. Y extiende su aplicación a nuevos productos, como los fármacos para la inyección letal, y a servicios como el transporte, la publicidad on-line, la asistencia técnica o la intermediación comercial.

Ningún agente comercial extranjero podrá volver a exponer material de tortura en ferias comerciales de la Unión. Y se refuerza la responsabilidad de los Estados miembros en su deber de control e información. Cuando España asumió la Presidencia del Consejo de la Unión, en 2010, el Gobierno Socialista de Rodríguez-Zapatero reclamó a la Unión una reforma en este sentido. Hoy, la Unión ha dado un paso más contra la tortura y la pena capital y los socialdemócratas hemos podido demostrar que la política comercial es y debe ser una herramienta fundamental para la promoción del progreso y los derechos humanos en el mundo.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui s’oppose au commerce sinistre des outils de torture.

Ce rapport est un pas important pour combler les failles de la prévention de la torture et des mauvais traitements en Europe.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą. Juo siekiama ištaisyti spragas, susijusias su prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Nepaisant jau egzistuojančių draudimų, įmonės atrado būdus prekiauti ir reklamuoti tam tikras prekes. Todėl Europos Parlamentas paragino Europos Komisiją atnaujinti minėtas taisykles. Pirmiausia įtraukta internetinė ir neinternetinė komercinė rinkodara, apribotas tranzitas, praplėstas prekių sąrašas.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Os mecanismos de controlo das exportações a nível da UE são instrumentos de política comercial ao serviço de um conjunto de objetivos políticos mais amplos. O Regulamento (CE) n.º 1236/2005, que visa lutar contra o uso de tortura, é um instrumento que promove a proteção dos direitos humanos através do controlo de produtos e atividades que são, ou podem ser, utilizados abusivamente para aplicar a pena de morte, infligir tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

O regulamento de luta contra a tortura visa contribuir para o objetivo político de longa data da UE que pretende eliminar a pena de morte em todo o mundo e combater o uso de tortura. A revisão dos controlos comunitários sobre o comércio de instrumentos de tortura é aguardada há muito. Por isso, é importante garantir uma combinação adequada de medidas legislativas, administrativas, judiciais e externas da UE, a fim de impedir e proibir a produção, o comércio e a utilização de mercadorias destinadas à tortura e controlar eficazmente os produtos suscetíveis de serem utilizados para fins letais ou desumanos. Por concordar com o teor deste relatório, votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce texte qui porte sur la révision du règlement sur le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels.

Cette mise à jour du règlement permet de renforcer la législation européenne actuelle pour continuer à empêcher que des entreprises puissent contribuer à l’exercice de la peine de mort ou de la torture des États tiers en commercialisant directement ou indirectement certains biens.

Des dispositions sont également prévues pour que l’Union puisse répondre rapidement et s’adapter en cas de développement de nouvelles technologies.

Ce texte rappelle que le commerce international doit respecter et contribuer à la promotion des valeurs de l’Union européenne sur la scène internationale.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe puesto que estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión, y más aún, tras un muy constructivo proceso de enmiendas. Aunque soy consciente de que la nueva regulación por sí misma no va a eliminar la pena de muerte ni evitar las torturas a nivel mundial, considero que supone un paso adelante en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den Vorschlag der Kommission zum Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten, gestimmt.

Der Vorschlag beinhaltet das Verbot von Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe und zu Folter verwendet werden könnten. Das gilt auch für sämtliche Vermittlungstätigkeiten und die Bereitstellung technischer Hilfe im Zusammenhang mit den aufgeführten Gütern.

Die Zollbehörden müssen bestimmte Informationen austauschen, damit gegen den Wirtschaftsbeteiligten, der den Verstoß begangen hat, Sanktionen verhängt werden können.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe busca regular el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o tratos degradantes, lo que considero muy necesario y por este motivo voté a favor del informe. Sin embargo, y aunque haya apoyado con mi voto el informe, creo que la Unión no tiene ninguna credibilidad en la lucha contra la tortura mientras continúe estando subordinada a los Estados Unidos (por nombrar un ejemplo, hay pruebas de que en Guantánamo se practica habitualmente la tortura con total impunidad desde hace ya 14 años).

El informe contiene numerosas propuestas con las que coincido plenamente, como el pedir asegurarse de que las exportaciones de la Unión a terceros países no contribuyen a lo que la Unión considera prácticas «inhumanas», tales como sillas eléctricas, o camas jaula. Pero lamentablemente la Unión no tiene ninguna credibilidad en su llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí, o mientras nuestros socios tengan legalizada la tortura y la pena de muerte.

Si estamos realmente contra la tortura, deberíamos empezar por revisar nuestras relaciones con terceros países, hasta que cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Remo Sernagiotto (ECR), per iscritto. ‒ Il rafforzamento del regolamento del 2005 permetterà un miglior controllo del commercio delle merci che sono o potrebbero essere impropriamente utilizzate per praticare la pena di morte o infliggere tortura.

Ho votato a favore di questo aggiornamento legislativo dal momento che punta a eliminare le scappatoie presenti nel testo di base, garantendo la giusta combinazione di misure legislative, amministrative, giudiziarie ed esterne dell'UE per impedire e vietare la produzione, il commercio e l'utilizzo di strumenti con potenziali utilizzi letali e inumani. Sono stati inoltre introdotti maggiori restrizioni in tema di marketing, promozione e transito sul territorio dell'Unione e un sistema di autorizzazione preventiva per l'intermediazione e l'assistenza tecnica in materia di merci controllate.

Mi auguro che tale approccio garantisca controlli e verifiche efficaci senza oneri superflui che ostacolino le attività commerciali legittime.

 
  
MPphoto
 
 

  Jill Seymour (EFDD), in writing. ‒ I abstained on this as I do not believe the EU should control what nation-states should and should not trade.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today, I voted in favour of the report on Trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other treatment or punishment. The new rules outlined in the report represent an update of the EU’s 2005 Anti-torture Regulation and list goods and substances that are either banned for export, such as electric chairs, or need export clearance at EU borders.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ This report bans the export and import of equipment and goods that can only be used for torture or capital punishment. As I am against torture and believe this is not the way how confessions are needed to be made, I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Pozitivno sam glasovao za ovo izvješće, no ovo obrazloženje glasovanja nastaje kao kritika postojećem sustavu vrednovanja rada zastupnika u Europskom parlamentu isključivo na osnovu statističkog broja parlamentarnih aktivnosti potenciranog u Hrvatskoj, a koji zapravo ne odražava stvarnu kvalitetu i količinu rada, učinkovitost te ponajviše uspjeh zastupničkog djelovanja.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som legislatívne uznesenie, lebo aktualizáciu nariadenia obchodovania s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie, považujem za správny krok. Verím, že úpravou nariadenia sa posilní úloha EÚ ako hlavného a zodpovedného globálneho aktéra v boji proti trestu smrti, mučeniu alebo inému zlému zaobchádzaniu alebo trestaniu. Aj keď vo všeobecnosti platí, že tovar vyrobený v EÚ v súlade s legislatívou či legálne dovezený do EÚ požíva výhody slobody pohybu, myslím si, že v týchto prípadoch je nevyhnutné zo strany vnútroštátnych orgánov vykonávať účinnejšie kontroly a uplatňovať tvrdšie sankcie voči porušovateľom. Som presvedčená, že kontroly vývozu v rámci celej EÚ patria medzi veľmi dobré nástroje politiky zahraničného obchodu, ktoré slúžia celej škále širších politických cieľov. Očakávam, že členské štáty v súlade s cielenou doložkou o konečnom použití, zabezpečia, aby transfery tovaru súvisiaceho s bezpečnosťou, ktorý zjavne nemá žiadne iné praktické použitie ako na účel vykonania trestu smrti, mučenia, alebo iného zlého zaobchádzania, boli zakázané alebo pozastavené.

 
  
MPphoto
 
 

  Michaela Šojdrová (PPE), písemně. ‒ Legislativní usnesení o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, jsem podpořila. Provedení revize stávajícího „nařízení proti mučení“ (ES) č. 1236/2005 považuji za důležitý krok vpřed, který ve světovém měřítku přispěje k větší ochraně lidských práv, k ukončování trestu smrti a zákazu mučení. Okamžitá aktualizace a efektivní kontrola zboží nebo činností, které jsou používány nebo by mohly být zneužity k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, je proto více než namístě. Zařazení látek, které jsou využívány pro legitimní terapeutické účely, avšak při injekční aplikaci mohou být ve vysoké dávce použity pro trest smrti, do seznamu kontrolovaného zboží, proto vítám.

Z pohledu českých vývozců považuji za podstatné zejména zavedení všeobecného vývozního povolení pro určené zboží do vybraných třetích zemí. Spolu s dalšími opatřeními to významným způsobem přispěje k zefektivnění kontroly určeného zboží a zároveň ke snížení administrativní zátěže pro vývozce.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Mehanizem za nadzor izvoza je bil na evropski ravni prvič zasnovan leta 2005 z Uredbo št. 1236/2005 in je pripomogel k spoštovanju človekovih pravic v tretjih državah.

Z novo uredbo bo ta mehanizem nadzora še razširjen, hkrati pa bodo zapolnjene večje vrzeli v obstoječem nadzoru izvoza izdelkov, ki bi lahko bili uporabljeni za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo podobno ravnanje in kaznovanje.

Poročilo vključuje tudi prepoved tranzita omenjenih izdelkov ter tudi prepoved oglaševanja in promocije izdelkov, ki so prepovedani za izvoz. Države članice bodo morale v skladu z novo uredbo s pomočjo nacionalnih preventivnih mehanizmov, ki so vzpostavljeni pod okriljem Konvencije ZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju, posredovati podatke o nadzoru, ki so ga izvedle nad trgovino z omenjenimi izdelki.

Poročilo in napovedano uredbo podpiram, zato sem glasoval za.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Bei diesem Bericht geht es um den Export von Gütern, die auch zur Ausführung der Todesstrafe oder zur Folter verwendet werden können. Selbstverständlich würde auch ich eine Welt ohne Folter und Todesstrafe bevorzugen.

Während die Intention nachvollziehbar ist, sollte man sich im Klaren sein, dass diese Exportverbote weder Folter noch Todesstrafe verunmöglichen. Gerade bei der Todesstrafe wären die zu exportierenden Güter wohl sogar im Sinne der Menschlichkeit. So ist z. B. das Steinigen überall möglich – eine Giftspritze wäre wohl die humanere Alternative.

In diesem Bericht ging es uns deshalb vor allem darum, die negativen Nebenwirkungen auf Handel mit Gütern, die nicht den genannten Zwecken dienen, zu reduzieren. Da der Bericht in diesem Sinne einen sinnvollen Kompromiss darstellt, habe ich ihm zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Štáty Európskej únie upustili od vykonávania trestu smrti. V súlade s princípmi ochrany života nebudú poskytovať krajinám, kde sú popravy či mučenie vykonávané, také prostriedky a nástroje, ktoré túto činnosť umožňujú či zjednodušujú. Bude sa to týkať aj tranzitu cez colné územie Európskej únie či predaja a propagácie takýchto predmetov na internete.

 
  
MPphoto
 
 

  Beatrix von Storch (EFDD), schriftlich. ‒ Bei der Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates betreffend den Handel mit bestimmten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten, habe ich mich enthalten.

Ich bin eine entschiedene Gegnerin der Todesstrafe. Der Mensch kann irren und sollte keine Strafen verhängen, die weder rückgängig noch wiedergutzumachen sind. Ich teile freilich das Ziel des Verordnungsvorschlags, dass es gut wäre, Staaten, die eine Todesstrafe vorsehen und verhängen, nicht dabei durch den Handel mit dafür benötigten Gütern zu unterstützen.

Gleichwohl bin ich nicht der Meinung, dass die EU die Kompetenz zur Regulierung des Handels haben sollte. Diese Kompetenz sollte bei den Mitgliedstaaten angesiedelt sein. Daher kann ich dem Vorschlag, an dem inhaltlich kaum etwas zu beanstanden ist, nicht zustimmen.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ „Anti-torture Regulation” (EC) No 1236/2005 jedinstveni je pravni instrument koji doprinosi zaštiti ljudskih prava kontroliranjem stvari i aktivnosti koje se koriste ili se mogu koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili kažnjavanja. Sastoji se od zabrane trgovine jednokratnim sredstvima za mučenje i usmrćivanje te povezanim tehničkim pomagalima kao i sustava autorizacije za višenamjenske stavke koje mogu biti zloupotrebljene za mučenje ili usmrćivanje.

Kako vanjskotrgovinski promet postaje sve kompleksniji važno je uspostaviti što efikasnije kontrole, provjere, kazne te usmjeravanja koja se provode na razini država članica, ali i na razini Unije. Naglašava se potrebni nadzor implementacije na razini država članica, uključujući i njihovu obvezu za izvještavanjem o situaciji i razmjeni informacija.

Stoga, podržavam izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 
  
MPphoto
 
 

  Patricija Šulin (PPE), pisno. ‒ Glasovala sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Z Uredbo za preprečevanje mučenja, ki prinaša nadzor nad blagom in dejavnostmi, ki se uporabljajo za namene mučenja, bomo pomembno prispevali k zmanjšanju teh okrutnih dejanj. Podpiram zakonodajno posodobitev, ki bo prispevala k posodobitvi kontrolnih seznamov ter s pravilno mešanico zakonodaje EU k preprečevanju in prepovedi proizvodnje in uporabe blaga za mučenje ter trgovino z njim.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Svoboda (PPE), písemně. ‒ Podpořil jsem návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Jde o jeden z nástrojů v důsledku chránících lidská práva, který má za cíl přispět k ukončení vykonávání trestu smrti po celém světě a zákazu mučení, a to prostřednictvím omezování obchodování se zbožím sloužícím k těmto činnostem. Domnívám se, že jde o správný krok přispívající k ochraně života, lidských práv a svobod a zároveň vedoucí k omezení krutého nelidského jednání.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Ο κανονισμός κατά των βασανιστηρίων αποτελεί μέσο το οποίο συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του ελέγχου των ειδών και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Είναι σημαντικό να συνδυαστούν ορθά τα νομοθετικά μέτρα της ΕΕ με τα διοικητικά, δικαστικά και εξωτερικά μέτρα για την πρόληψη και την απαγόρευση της παραγωγής, του εμπορίου και της χρήσης οργάνων βασανιστηρίων και τον αποτελεσματικό έλεγχο αντικειμένων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για φονικούς και απάνθρωπους σκοπούς. Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τα όργανα βασανιστηρίων προτείνοντας τρόπους και η εισηγήτρια με τη σειρά της υποστηρίζει την προσέγγιση για απαραίτητους και αναλογικούς ελέγχους χωρίς περιττή επιβάρυνση. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Η έκθεση δεν θα έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα διότι δεν υπάρχει τρόπος να στερήσεις τα μέσα είτε για εκτελέσεις, είτε για βασανιστήρια. Τασσόμεθα, λόγω αρχών, κατά των βασανιστηρίων αλλά θεωρούμε εντούτοις ότι πρέπει να επανεξετασθεί η θανατική ποινή, ειδικά σε περιπτώσεις τελέσεως ιδιαιτέρως ειδεχθών εγκλημάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  József Szájer (PPE), írásban. ‒ Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az exportellenőrzés az Európai Unió fontos szakpolitikai eszköze. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez, a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához. A rendelet az Európai Unió régi törekvését fogalmazza meg, amikor a mellékleteiben szereplő listákon felsorolt termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat.

Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet). A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében. A fentiekre tekintettel szavazatommal támogattam a javaslatot.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Szavazatommal támogattam a határozatot, mert úgy vélem, ezzel az Európai Unió újból megerősíti vezető szerepét a világon a halálbüntetés és a kínzás visszaszorításáért folytatott harc terén. A halálos ítéletek végrehajtásához, valamint a kínzáshoz használt eszközök és szerek esetében a mostantól érvényes „sürgősségi eljárás” lehetővé teszi az államok számára, hogy már a nyilvánvaló gyanú esetén is letiltsák az ilyen cikkek exportját, átszállítását, s lehetőségük lesz az ezekkel kapcsolatos internetes kereskedés, reklám, kiképzés és ismeretátadás tiltására is. Miután a megelőző időszakban az EU ilyen jellegű korlátozásai a tapasztalatok szerint érdemben hozzájárultak e visszataszító és embertelen gyakorlat visszaszorításához a partnerországokban, abban bízom, hogy az EP mostani – széleskörű politikai támogatást élvező – döntésével ez még hatékonyabban folytatódik, a kínzás és a halálbüntetés teljes felszámolásáig.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ Dotychczas zakaz sprzedaży i eksportu sprzętu, który mógłby być wykorzystany do wykonywania kary śmierci, tortur lub nieludzkiego i poniżającego karania, regulowało unijne rozporządzenie z 2005 r. Nie rozwiązywało jednak ono kluczowych kwestii, w tym m.in. zakazu promowania i reklamowania narzędzi używanych do torturowania ludzi.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakazana będzie promocja oraz reklama towarów, które w oczywisty sposób stosowane są do egzekucji lub tortur, takich jak krzesła elektryczne, automatyczne pompy infuzyjne stosowane do podawania zastrzyków trucizny, łańcuchy na nogi czy pałki z kolcami. Zakaz obejmie także wystawy oraz targi broni organizowane na terytorium Unii Europejskiej.

Uważam, że Unia Europejska nie powinna w żaden sposób ułatwiać procederu tortur i stosowania kary śmierci poprzez dostarczanie narzędzi, które mogą być do tego wykorzystane. Dlatego słusznie w dokumencie znalazły się także zapisy zakazujące przewożenia takich towarów przez terytorium UE, nawet jeśli docelowo mają one trafić do krajów trzecich.

Co więcej, w rozporządzeniu właściwie rozwiązano kwestię transportu przedmiotów, które zostały zaprojektowane do innych celów, ale mogą zostać wykorzystane do tortur. Według nowego prawa UE przewoźnicy zostaną zobowiązani do zaprzestania transportu przedmiotów, jeśli wiedzą, że mogą one trafić w złe ręce.

 
  
MPphoto
 
 

  Hannu Takkula (ALDE), kirjallinen. ‒ Trilogineuvotteluiden päättyminen tämän mietinnön osalta oli merkittävä saavutus ja äänestin ehdottomasti tämän mietinnön puolesta. Yhteisillä pelisäännöillä voimme myös kauppapolitiikan osalta vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen ja nimenomaan kuolemanrangaistuksen ja kidutuksen poistamiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), în scris. ‒ Uniunea Europeană exportă o gamă largă de bunuri la nivel mondial. Printre acestea se numără o serie de produse care pot fi folosite ca instrumente de tortură și execuție, de exemplu prin injecții letale. În acest scop, se impune controlul la nivelul UE pentru a evita folosirea produselor exportate în moduri care contravin Regulamentului european împotriva torturii din 2005 sau pentru pedeapsa cu moartea, procedură pe care UE o dorește eliminată la nivel mondial. Acest lucru nu este posibil în prezent, datorită absenței unor regimuri multilaterale de control al exporturilor respective, în special în privința bunurilor militare, bunurilor cu dublă utilizare, armelor de foc, produselor medicale. O soluție ar putea fi crearea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru țările care și-au luat angajamente conforme cu Protocolul nr. 13 la Convenția europeană a drepturilor omului sau cu al doilea Protocol facultativ la Pactul internațional privind drepturile civile și politice. Aceasta ar urma să conțină liste specifice de produse, asigurând un plus de claritate pentru exportatori, și o serie de controale, verificări, sancțiuni, orientări și informări din partea autorităților naționale. Parlamentul European trebuie să fie implicat în mod corespunzător în acest proces. Susțin adoptarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ J'ai voté en faveur du texte proposé par ma collègue néerlandaise. Les contrôles des exportations, applicables dans toute l'Union, sont des instruments de la politique commerciale extérieure qui concourent à la réalisation d'un faisceau d'objectifs stratégiques plus vastes. Le règlement (CE) nº 1236/2005 "contre la torture" constitue un moyen privilégié de renforcer la protection des droits de l'homme en soumettant à des contrôles les biens et activités employés, ou susceptibles d'être détournés, pour infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ In respecting fundamental human rights, the EU supports the movement for the global abolition of capital punishment in every manner it can. Regrettably, however, capital punishment remains intact in many third countries with which the EU shares trade ties with. Nevertheless, the respect for human rights is one of the core values of the European Union and remains an essential element in the Union’s relationships it fosters with third countries. Although there already exists a regulatory framework which prohibits the export and import of goods which can be used to apply the death penalty or to inflict torture or other cruel, inhuman or degrading treatment and punishment, there remains a need to tighten the regulation through the use of export authorisation requirements on goods that could be used for the purpose of torture or other ill-treatment. I too share the desire to eradicate capital punishment around the word, as was done in the EU in 2012, and this is why I voted in favour of the legislative proposal.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ Glasovala sam za izmjenu Uredbe o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Cilj ove uredbe je otkloniti smrtnu kaznu u svijetu i spriječiti mučenje ljudi kroz obustavljanje prijenosa predmeta koji nemaju drugu praktičnu namjenu osim izvršavanja smrtne kazne ili mučenja.

Jedna od odrednica uredbe jest da nadležna tijela država članica ne izdaju odobrenje ukoliko postoji opravdani razlog da bi se roba mogla upotrijebiti za smrtnu kaznu ili mučenje.

Smatram da je Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja, koja je uspostavljena ovom uredbom potrebna prije svega kako bi se uspostavila izravna suradnja među nadležnim tijelima i kako bi se postigla učinkovita razmjena informacija o administrativnim praksama.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje sem podprla.

Uredba za preprečevanje mučenja prispeva k dolgoletni politiki EU glede odprave smrtne kazni po vsem svetu in preprečevanja mučenja. Pomembno je zagotoviti ustrezno mešanico zakonodaje EU ter upravnih, pravnih in zunanjih ukrepov, da bi preprečili in prepovedali proizvodnjo in uporabo blaga za mučenje ter trgovino z njim in da bi učinkovito nadzirali blago s potencialno smrtonosno in nehumano rabo.

 
  
MPphoto
 
 

  Yana Toom (ALDE), in writing. ‒ The 2005 Anti-Torture Regulation contained loopholes. Although the Regulation banned certain equipment which could be used for torture or the death penalty, its transit through the EU territory was permitted. With these amendments, this loophole is closed. Aside from transit, the marketing and promotion of this equipment is also prohibited. These are important steps forward into enforcing the total ban on torture and the death penalty.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe puesto que estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión, y más aún, tras un muy constructivo proceso de enmiendas. Aunque soy consciente de que la nueva regulación por sí misma no va a eliminar la pena de muerte ni evitar las torturas a nivel mundial, considero que supone un paso adelante en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramon Tremosa i Balcells (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of this report.

I am strongly opposed to the death penalty and supported the EU proposal of a UN moratorium on death penalty.

The EU cannot be credible and consistent with its core and fundamental values if the EU and its Member States allow to trade goods and products used for capital punishment.

These are not normal products that can be traded like any others.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Ce règlement de 2005 a pour objectif de prévenir et interdire toute exportation de matériel spécialement conçu pour infliger la peine de mort, des tortures, un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

L’autorité compétente nationale délivre sur demande écrite étayée des autorisations pour 12 mois maximum si elle n’a pas de soupçons forts sur l’utilisation pour torture et peine de mort.

La Commission européenne souhaite restreindre et interdire les services de courtage et de transit lorsque le courtier sait qu’ils pourraient être utilisés pour la torture...

Le terme torture et traitements dégradants est étendu de façon excessive en incluant le surpeuplement carcéral, le manque de soins médicaux, l’interdiction de tout contact avec l’extérieur etc.

Le Parlement européen propose quant à lui de durcir encore plus le texte.

Ce texte sera inapplicable et sans effet.

Je choisis l'abstention.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Kontrola eksportu jest nie tylko narzędziem handlu zewnętrznego. Może również skutecznie wspierać ochronę praw człowieka w tych państwach, które są odbiorcami towarów i usług potencjalnie służących do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Należy zapewnić spójność unijnych kontroli wywozu w tym zakresie m.in. poprzez aktualizację wykazu narzędzi, które powinny podlegać tej kontroli.

Rozporządzenie 1236/2005 w sprawie przeciwdziałania torturom dotyczy również wywozu sprzętu i towarów, które mogą być użyte do tortur, choć nie jest to ich wyłączne zastosowanie. Ich eksport powinien podlegać specjalnym zezwoleniom. Proponowane zmiany w rozporządzeniu ponadto umożliwiają państwom członkowskim przyjęcie lub utrzymanie dodatkowych środków ograniczających usługi pomocnicze związane z towarami (np. reklamę, transport, usługi finansowe). Rozporządzenie bez wątpienia umocni odpowiedzialną rolę Unii Europejskiej w zwalczaniu kary śmierci i tortur na świecie. Zdecydowanie popieram tę rezolucję.

 
  
MPphoto
 
 

  István Ujhelyi (S&D), írásban. ‒ A kínzás elleni rendelet hozzájárul a halálbüntetés és a kínzás világszintű felszámolásához, ami az EU régi törekvése. Segíti e célok elérését azzal, hogy a listán szereplő termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat. Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközökre és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra, illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre. Az S&D frakció álláspontjával egyetértve a jelentést elfogadását támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe puesto que estamos satisfechos con la propuesta de la Comisión, y más aún, tras un muy constructivo proceso de enmiendas. Aunque soy consciente de que la nueva regulación por sí misma no va a eliminar la pena de muerte ni evitar las torturas a nivel mundial, considero que supone un paso adelante en este sentido.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), por escrito. ‒ He votado a favor de la propuesta de Reglamento sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ya que el comercio es también una muy importante herramienta que debemos utilizar para proteger los derechos humanos, luchar contra la tortura y la erradicación de la pena de muerte en el mundo. La amplificación de este mecanismo de control de exportaciones es por lo tanto una muy buena noticia.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Šios Konvencijos tikslas – tarptautiniu lygmeniu spręsti šias problemas nustačius, kad kompetentingi teismai ir taikomi įstatymai yra tos valstybės, kurioje yra vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta. Konvencijoje taip pat numatoma sistema, pagal kurią užtikrinama, kad pagrobtas vaikas būtų nedelsiant grąžintas.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The ‘Anti-Torture Regulation’ (EC) No 1236/2005 is a unique instrument that contributes to protection of human rights via controls on items and activities that are used for or could be misused for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. The ‘Anti-Torture Regulation’ contributes to the long-standing EU policy of eliminating the death penalty worldwide, and of preventing torture. It helps achieve these goals by combining prohibitions with licensing requirements for trade in listed goods. I voted in favour because I believe that it is of crucial importance to ensure a right mix of the EU legislative, administrative, judicial and external measures to prevent and prohibit the production, trade and use of torture goods and effectively control items with potential lethal and inhumane uses.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ La prohibición de la tortura y los malos tratos constituye un pilar clave en los convenios de derechos humanos de Naciones Unidas, suscritos por la Unión, uno de cuyos valores elementales es la promoción del respeto a los derechos fundamentales en todo el mundo. En junio de 2016, la Eurocámara alcanzó con el Consejo Europeo un acuerdo en relación a los productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes con el objetivo de impedir que las exportaciones de la Unión contribuyan a violaciones de derechos humanos en terceros países. Votando a favor he mostrado mi apoyo a este acuerdo, que permitirá que se modifique el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 a la luz de las novedades que se han ido sucediendo desde que entró en vigor (2006), prestando especial atención a las normas relativas al control de las exportaciones, a los nuevos controles sobre los servicios de intermediación y la asistencia técnica, y a la prohibición de la publicidad de determinados productos.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este informe busca regular el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura o tratos degradantes, lo que considero muy necesario y por este motivo voté a favor del informe. Sin embargo, y aunque haya apoyado con mi voto el informe, creo que la Unión no tiene ninguna credibilidad en la lucha contra la tortura mientras continúe estando subordinada a los Estados Unidos (por nombrar un ejemplo, hay pruebas de que en Guantánamo se practica habitualmente la tortura con total impunidad desde hace ya 14 años).

El informe contiene numerosas propuestas con las que coincido plenamente, como el pedir asegurarse de que las exportaciones de la Unión a terceros países no contribuyen a lo que la Unión considera prácticas «inhumanas», tales como sillas eléctricas, o camas jaula. Pero lamentablemente la Unión no tiene ninguna credibilidad en su llamada «lucha contra la tortura» mientras continuemos lucrándonos con la venta de armas a Arabia Saudí, o mientras nuestros socios tengan legalizada la tortura y la pena de muerte.

Si estamos realmente contra la tortura, deberíamos empezar por revisar nuestras relaciones con terceros países, hasta que cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), in writing. ‒ With my EPLP colleagues, I voted in favour of this report because there will be an updated ‘urgency procedure’ which would allow the prevention of the export of goods listed in the annexes which present a ‘clear and immediate’ risk that they will be used for torture. There will also be an outright ban on displaying and selling torture goods at trade fairs.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Ik stemde voor dit rapport van mijn liberale collega Schaake. De uitvoercontroles in de gehele EU zijn instrumenten van het buitenlandse handelsbeleid die een groot aantal bredere beleidsdoelstellingen dienen. Deze verordening maakt deel uit van het al lang bestaande EU-beleid om de doodstraf wereldwijd te bestrijden en foltering te voorkomen. Bij de verordening wordt een verbod ingesteld op de handel in goederen die uitsluitend kunnen worden gebruikt voor foltering en executies en hiermee samenhangende technische bijstand en wordt een systeem ingesteld voor vergunningen voor goederen die voor verschillende doelen kunnen worden gebruikt en zouden kunnen worden misbruikt voor foltering en executies door middel van dodelijke injecties .

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), par écrit. ‒ La peine de mort viole le droit à la vie tel qu'il est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention européenne des droits de l’homme. La torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, interdits par ces mêmes textes et des conventions internationales ad hoc, violent des droits fondamentaux et notamment le droit à la dignité et par là même notre Humanité.

Il est de notre devoir de les interdire sur le sol européen et d'inciter les États membres à respecter ces textes.

Il est tout aussi important d’interdire d’y concourir de quelque façon que ce soit hors de nos frontières.

Il est donc urgent d’empêcher l’exportation, le transit et la réexportation de biens pouvant être utilisés en vue de faire subir de telles peines et de permettre à des entreprises de faire des profits sur de tels commerces illicites.

De même, toute assistance technique pouvant concourir à l'exécution de tels actes doit être strictement proscrite.

Les sanctions en la matière devraient être harmonisées et durcies. Ce projet de règlement va dans ce sens.

J'ai donc voté pour.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ O Regulamento (CE) n.º 1236/2005, que visa a luta contra a tortura, é um instrumento único que contribui para a proteção dos direitos humanos através do controlo de produtos e atividades que são utilizados, ou podem ser utilizados, abusivamente para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes.

O regulamento estabelece uma proibição do comércio de produtos de «utilização única» destinados à tortura e às execuções e da respetiva assistência técnica (anexo II) e um sistema de autorização de produtos versáteis suscetíveis de serem utilizados de forma abusiva para infligir tortura e realizar execuções por injeção letal (anexo III).

A Comissão propõe reforçar os controlos de instrumentos de tortura. Num contexto em que as operações de comércio externo são cada vez mais complexas, é fundamental o papel da aplicação eficaz dos controlos, das verificações, das sanções, das orientações e das ações de sensibilização realizadas pelas autoridades nacionais. Votámos a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Die „Antifolter-Verordnung“ (EG) belegt bestimmte militärische Güter und zum Zwecke der Folter bestimmte Güter mit Ausfuhrkontrollen. Der Bericht beinhaltet den Vorschlag, bestimmte Arzneimittel, die für tödliche Injektionen zur Vollstreckung der Todesstrafe eingesetzt werden können, in diese Liste aufzunehmen. Dieses Vorhaben ist zu unterstützen, daher habe ich dem Bericht zugestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Udo Voigt (NI), schriftlich. ‒ Ich habe gegen den Entwurf gestimmt, da ich der Meinung bin, dass dieser Entwurf zu schwammig formuliert wurde. Allein schon die Überschrift ist so vage formuliert, dass man praktisch jeglichen Medikamenten- oder Güterhandel unter Strafe stellen kann, denn praktisch jeder Gegenstand kann dazu genutzt werden um Menschen zu foltern oder auf andere Art zu misshandeln oder zu erniedrigen.

Dass Folter auch weiterhin hart bestraft wird, sollte selbstverständlich sein, jedoch Personen wegen einfachem Handel mit undefinierten Gegenständen, die zu Folterzwecken auch von Dritten aufgekauft werden könnten, zu bestrafen, entbehrt jeglicher Rechtsgrundlage und Rechtsnorm!

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Ward (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report as it represents a significant update of the rules which will stop export, transit, marketing and promotion of goods that can be used for torture or inhumane treatment. This is a key step in the promotion of peace and human rights and the prevention of violence, and part of the central role that the EU plays on the international scene. This report also allies with the work of the PGA (Parliamentarians for Global Action) of whom I am a member.

 
  
MPphoto
 
 

  Lieve Wierinck (ALDE), in writing. – I voted in favour of this proposal for a regulation because it is in defence of human rights. Regrettably, in some places in the world, torture and the death penalty are still executed. The least that we can do is prevent that they use our products for such goals and practices. Doing so is consistent with European values and with the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Coherence in the controls of EU exports plays an important role herein. This legislation will enhance such coherence and strengthens the existing legislation. It also recognises the rapid pace of technological developments, the role these play in this matter and the challenge this poses to us. At the same time we need to ensure that controls are proportionate and that they are not creating unnecessary administrative burdens.

 
  
MPphoto
 
 

  Σωτήριος Ζαριανόπουλος (NI), γραπτώς. ‒ O κανονισμός για την έκδοση ειδικής άδειας για αντικείμενα που, είτε προορίζονται άμεσα, είτε, από τη φύση τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτέλεση θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια αναδεικνύει την υποκρισία της ΕΕ και των οργάνων της. Αντί να απαγορεύουν εντελώς την παραγωγή τους και ειδικά των αντικειμένων που προορίζονται αποκλειστικά για τέτοιους σκοπούς ή να θέτουν όρους απαγορευτικούς στη χρήση τους για τέτοιους σκοπούς, αυτοί βάζουν δήθεν όρους στην εμπορία τους μολονότι γνωρίζουν πως αυτά μπορούν να διακινούνται απρόσκοπτα μέσα από διάφορους διαύλους. Το κείμενο της συμφωνίας με το Συμβούλιο, όπως επανήλθε, είναι ακόμη χειρότερο από το αρχικό αφού απαλείφει τις όποιες αυστηρότερες προβλέψεις για τη διακίνησή τους. Αφαιρεί επίσης τη γενική ρήτρα που υπήρχε για εξέταση, κατά περίπτωση, της πραγματικής, κατά προορισμό, χρήσης κάθε αντικειμένου που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τέτοιους σκοπούς, ενώ η εξάρτηση της παροχής άδειας από τη γνώση των εμπόρων ή των μεσιτών σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται συνιστά αληθινό εμπαιγμό. Δεν θα περίμενε κανείς άλλωστε τίποτε διαφορετικό από την ΕΕ που παριστάνει την «ευαίσθητη» για τη θανατική ποινή και τα βασανιστήρια ενώ με τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους της πνίγει τους λαούς στο αίμα και ενώ η πολεμική βιομηχανία της αποτελεί έναν από τους πιο χρυσοφόρους τομείς δράσης του κεφαλαίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Zařízení, jako jsou šibenice, elektrická křesla a smrtelné injekce nemají prakticky jiné využití, než pro účely trestu smrti či nelidského zacházení. Nevidím proto důvod, proč by EU, která se otevřeně staví proti trestu smrti a dalším neobvyklým trestům, měla podporovat prodej takovýchto zařízení. Oceňuji, že návrh se zabývá samotným tranzitem zmíněného zboží přes území EU, ale i naléhavým postupem, který se týká zákazu nového typu zboží, pokud to bude nezbytně nutné. Jasně proto podporuji tento návrh a věřím, že pomůže efektivně bojovat proti obchodování s těmito zařízeními.

 
  
MPphoto
 
 

  Janusz Zemke (S&D), na piśmie. ‒ Obecnie obowiązujące rozporządzenie weszło w życie 30 lipca 2006 r. Miało ono zapobiegać dostarczaniu towarów użytkownikom końcowym, którzy mogliby wykorzystywać sprzęt lub towary pochodzące z obszaru UE do zadawania tortur lub do wykonywania kary śmierci. Jak pokazała dziesięcioletnia praktyka, przypadki takie niestety się zdarzały. Podstawowy błąd polegał bowiem na tym, że obowiązujące rozporządzenie co prawda ograniczało sprzedaż towarów, ale nie blokowało przekazywania technologii, które potem były wykorzystywane przez państwa spoza UE.

Uważam, że dostawcy pomocy technicznej z firm mających siedzibę w Unii Europejskiej nie powinni czerpać żadnych korzyści z obrotu technologiami, które mogłyby powodować cierpienia lub śmierć ludzi. Dlatego też popieram projekt nowego rozporządzenia, które wprowadzałoby zakaz świadczenia pomocy technicznej przez każdy podmiot zarejestrowany w państwach UE, jeżeli sprzedawany przez niego sprzęt, towary lub technologie mogłyby zostać wykorzystywane do zadawania tortur lub wykonywania kary śmierci.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Správu o návrhu nariadenia týkajúceho sa obchodovania s tovarom, ktorý môže byť použitý na vykonávanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie som podporila. Týmto návrhom sa mení a sprísňuje súčasná úprava, zakazuje sa ním nielen export a import výrobkov, ktoré môžu byť použité na vykonávanie trestu smrti, ale zavádza sa aj licenčný systém pre tovar, ktorý môže mať dvojité použitie. Zároveň sa oproti súčasnej úprave zakazuje aj transport takéhoto tovaru, jeho servis či propagácia. Ako absolútny zástanca zrušenia trestu smrti s touto úpravou súhlasím. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité nielen zakázať export a import tohto tovaru, ale, samozrejme, aj všetky služby s takýmto tovarom súvisiace. Nemôžeme predsa zatvárať oči pred skutočnosťou, že takýto tovar by bol prevážaný cez naše územie alebo dokonca by tu bol opravovaný. Verím, že sprísnená legislatíva účinne pomôže eliminovať prítomnosť takéhoto tovaru na území Európskej únie, ako aj vylúči, že by sa členské štáty mohli stať tranzitnými krajinami a nepriamo tak krajiny vykonávajúce trest smrti podporovali.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Zorrinho (S&D), por escrito. ‒ Votei favoravelmente o relatório Schaake por concordar com a supressão progressiva da exportação de mercadorias suscetíveis de serem utilizadas para aplicar a pena de morte ou infligir tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes nomeadamente em países que ainda aplicam a pena de morte.

As novas regras permitirão que as autoridades da UE possam reagir mais rapidamente a novas formas de tortura ou tratamentos cruéis através da regulação da sua venda em linha, por exemplo.

Noto que o comércio não é um fim em si, mas uma ferramenta que deve servir para melhorar a vida das pessoas e, por conseguinte, entendo que a UE pode e deve utilizar a sua influência comercial para promover os direitos humanos.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ Glasoval sem za predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1236/2005 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje.

Menim, da je pomembno, da se nadzira trgovina s tretjimi državami z blagom, ki bi ga bilo mogoče uporabiti za izvršitev smrtne kazni ali za mučenje ali drugo okrutno, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje. Prav tako so upravičena tudi opozorila podjetij, da naj nadzor ne ovira zakonite trgovine.

Zato je potrebno pri izvajanju Uredbe ohranjati ravnovesje med interesom podjetij do nemotenega zakonitega trgovanja in nadzorom nad morebitno uporabo nekaterih proizvodov za smrtno kazen, mučenje ali drugo okrutno ravnanje ali kaznovanje.

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy