Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Вторник, 4 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Промяна в дневния ред: вж. протокола
 3.Внасяне на документи: вж. протоколи
 4.Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (разискване)
 5.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (разискване)
 6.Тържествено заседание
 7.Време за гласуване
  7.1.Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (гласуване)
  7.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Йоргос Граматикакис (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (гласуване)
  7.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (гласуване)
  7.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (гласуване)
  7.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (гласуване)
  7.6.Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (гласуване)
  7.7.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (гласуване)
  7.8.Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (гласуване)
  7.9.Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (гласуване)
 8.Обяснение на вот
  8.1.Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Йоргос Граматикакис (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Правна помощ за заподозрените или обвиняемите, които са задържани, и правна помощ при производствата по европейска заповед за арест (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г. (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Поправки и намерения за гласуване: вж. протоколи
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 11.Макроикономическото положение в Гърция, структурните реформи и тяхното въздействие, както и перспективите за водене на бъдещи преговори в рамките на програмата (разискване)
 12.Избягване на конфликти на интереси при предишни и настоящи членове на Европейската комисия - Бахамилийкс (разискване)
 13.Поправки (член 231 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Ситуацията в Кале (разискване)
 15.Европейска карта „Interrail“ при навършване на 18-годишна възраст (разискване)
 16.Бъдещето на телекомуникациите, разумно използване и обаждания в рамките на Съюза (разискване)
 17.Европейска прокуратура и Евроюст (разискване)
 18.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (разискване)
 19.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 20.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (3096 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (12438 kb)
Правна информация - Политика за поверителност