Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Tirsdag den 4. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Ændring af dagsordenen: se protokollen
 3.Modtagne dokumenter: se protokollen
 4.Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (forhandling)
 5.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (forhandling)
 6.Højtideligt møde
 7.Afstemningstid
  7.1.Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De FN's rammekonvention om klimaændringer (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (afstemning)
  7.2.Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' parlamentariske immunitet (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (afstemning)
  7.3.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (afstemning)
  7.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (afstemning)
  7.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (afstemning)
  7.6.Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (afstemning)
  7.7.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (afstemning)
  7.8.Aftale mellem Europol og Kina om strategisk samarbejde (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (afstemning)
  7.9.Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
  8.1.Indgåelse på EU's vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De FN's rammekonvention om klimaændringer (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Grækenland efter jordskælvet, der ramte de Joniske Øer i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Anmodning om ophævelse af Giorgos Grammatikakis' parlamentariske immunitet (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Retshjælp til mistænkte eller tiltalte, der frihedsberøves, og retshjælp i sager angående europæiske arrestordrer (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden behandling eller straf (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Aftale mellem Europol og Kina om strategisk samarbejde (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde: se protokollen
 11.Den makroøkonomiske situation i Grækenland, strukturreformer og virkningen heraf samt perspektiver for fremtidige forhandlinger inden for rammerne af programmet (forhandling)
 12.Undgåelse af interessekonflikter blandt tidligere og nuværende kommissionsmedlemmer - Bahamas leaks (forhandling)
 13.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231): se protokollen
 14.Situationen i Calais (forhandling)
 15.Interrailkort til Europa på 18-årsfødselsdagen (forhandling)
 16.Fremtiden for telekommunikation, rimelig anvendelse og opkald inden for EU (forhandling)
 17.Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (forhandling)
 18.International Financial Reporting Standards: IFRS 9 (forhandling)
 19.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 20.Hævelse af mødet
Forhandlinger
Revideret udgave (3096 kb)
 
Forhandlinger
Revideret udgave (12438 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik