Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (συζήτηση)
 5.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (συζήτηση)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (ψηφοφορία)
  7.2.Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (ψηφοφορία)
  7.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (ψηφοφορία)
  7.4.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (ψηφοφορία)
  7.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (ψηφοφορία)
  7.6.Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (ψηφοφορία)
  7.7.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (ψηφοφορία)
  7.8.Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (ψηφοφορία)
  7.9.Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
  8.1.Σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας του Παρισιού που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιόνια Νησιά τον Νοέμβριο του 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Αίτηση άρσης ασυλίας του Γιώργου Γραμματικάκη (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Νομική συνδρομή για υπόπτους ή κατηγορουμένους, καθώς και σε διαδικασίες εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Συμφωνία Ευρωπόλ - Κίνας περί στρατηγικής συνεργασίας (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Η μακροοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ο αντίκτυπός τους, καθώς και προοπτικές για μελλοντικές διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος (συζήτηση)
 12.Για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων πρώην και νυν Επιτρόπων - Σκάνδαλο "Bahamas leaks" (συζήτηση)
 13.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Η κατάσταση στο Καλαί (συζήτηση)
 15.Κάρτα InterRail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια (συζήτηση)
 16.Το μέλλον των τηλεπικοινωνιών, η θεμιτή χρήση και οι κλήσεις εντός της ΕΕ (συζήτηση)
 17.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (συζήτηση)
 18.Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (συζήτηση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3096 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (12438 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου