Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 3.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 4.Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (arutelu)
 5.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (arutelu)
 6.Pidulik istung
 7.Hääletused
  7.1.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (hääletus)
  7.2.Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (hääletus)
  7.3.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (hääletus)
  7.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (hääletus)
  7.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (hääletus)
  7.6.Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (hääletus)
  7.7.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hääletus)
  7.8.Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (hääletus)
  7.9.AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
  8.1.Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotlus (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 11.Kreeka makromajanduslik olukord, struktuurireformid ja nende mõju ning programmi raames edasiste läbirääkimiste pidamise väljavaated (arutelu)
 12.Endiste ja praeguste volinike huvide konfliktide vältimine - Bahama dokumendileke (arutelu)
 13.Parandused (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 14.Olukord Calais's (arutelu)
 15.Interraili Euroopa sõidukaart 18. sünnipäevaks (arutelu)
 16.Telekommunikatsiooni, mõistliku kasutamise ja ELi-siseste kõnede tulevik (arutelu)
 17.Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (arutelu)
 18.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (arutelu)
 19.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 20.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (3096 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (12438 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika