Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Sanatarkat istuntoselostukset
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslistan muuttaminen: ks. pöytäkirja
 3.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 4.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (keskustelu)
 5.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (keskustelu)
 6.Juhlaistunto
 7.Äänestykset
  7.1.YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (äänestys)
  7.2.Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (äänestys)
  7.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (äänestys)
  7.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (äänestys)
  7.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (äänestys)
  7.6.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (äänestys)
  7.7.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (äänestys)
  7.8.Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (äänestys)
  7.9.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
  8.1.YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja
 11.Kreikan makrotaloudellinen tilanne, rakenteelliset uudistukset ja niiden vaikutukset sekä mahdollisuudet tuleviin neuvotteluihin ohjelman puitteissa (keskustelu)
 12.Entisten ja nykyisten komission jäsenten eturistiriitojen välttäminen - Bahama-vuodot (keskustelu)
 13.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla): ks. pöytäkirja
 14.Calais'n tilanne (keskustelu)
 15.Interrail-kortti Eurooppaan 18 vuotta täyttäville (keskustelu)
 16.Televiestinnän, kohtuullisen käytön ja EU:n sisäisten puhelujen tulevaisuus (keskustelu)
 17.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (keskustelu)
 18.Kansainväliset tilinpäätösstandardit: IFRS 9 (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 20.Istunnon päättäminen
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (3096 kb)
 
Sanatarkat istuntoselostukset
Lopullinen versio (12438 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö