Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Debašu stenogramma
Otrdiena, 2016. gada 4. oktobris - StrasbūraPārskatītā redakcija
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtības grozījumi (sk. protokolu)
 3.Dokumentu iesniegšana (sk. protokolu)
 4.Juridiskā palīdzība kriminālprocesos aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām (debates)
 5.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai (debates)
 6.Svinīgā sēde
 7.Balsošanas laiks
  7.1.Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtā Parīzes nolīguma noslēgšana Eiropas Savienības vārdā (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (balsošana)
  7.2.Pieprasījums atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (balsošana)
  7.3.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai pēc zemestrīces, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (balsošana)
  7.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (balsošana)
  7.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (balsošana)
  7.6.Juridiskā palīdzība kriminālprocesos aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (balsošana)
  7.7.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (balsošana)
  7.8.Eiropola un Ķīnas nolīgums par stratēģisko sadarbību (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (balsošana)
  7.9.ĀKK un ES turpmākās attiecības pēc 2020. gada (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (balsošana)
 8.Balsojumu skaidrojumi
  8.1.Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtā Parīzes nolīguma noslēgšana Eiropas Savienības vārdā (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai pēc zemestrīces, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Pieprasījums atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Juridiskā palīdzība kriminālprocesos aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Eiropola un Ķīnas nolīgums par stratēģisko sadarbību (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.ĀKK un ES turpmākās attiecības pēc 2020. gada (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Balsojumu labojumi un nodomi balsot (sk. protokolu)
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana (sk. protokolu)
 11.Grieķijas makroekonomiskais stāvoklis, strukturālās reformas un to ietekme, kā arī programmas satvarā īstenotu turpmāko sarunu perspektīvas (debates)
 12.Izvairīšanās no bijušo un tagadējo komisāru interešu konfliktiem - Bahamas leaks (debates)
 13.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants) (sk. protokolu)
 14.Situācija Kalē (debates)
 15.Eiropas dzelzceļa abonementa Interrail Pass piešķiršana 18. dzimšanas dienā (debates)
 16.Telekomunikāciju nākotne, godīga izmantošana un zvani ES teritorijā (debates)
 17.Eiropas Prokuratūra un Eurojust (debates)
 18.9. starptautiskie finanšu pārskatu standarti (IFRS 9) (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība (sk. protokolu)
 20.Sēdes slēgšana
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (3096 kb)
 
Debašu stenogramma
Pārskatītā redakcija (12438 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika