Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Volledig verslag van de vergaderingen
Dinsdag 4 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Wijziging agenda: zie notulen
 3.Ingekomen stukken: zie notulen
 4.Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (debat)
 5.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (debat)
 6.Plechtige vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (stemming)
  7.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Giorgos Grammatikakis (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (stemming)
  7.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te verlenen aan Griekenland na de aardbeving waardoor de Ionische eilanden in november 2015 zijn getroffen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (stemming)
  7.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (stemming)
  7.5.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (stemming)
  7.6.Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (stemming)
  7.7.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (stemming)
  7.8.Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en China (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (stemming)
  7.9.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (stemming)
 8.Stemverklaringen
  8.1.Besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst van Parijs, die is goedgekeurd in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie om steun te verlenen aan Griekenland na de aardbeving waardoor de Ionische eilanden in november 2015 zijn getroffen (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland — EGF/2016/001 FI/Microsoft) (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Zweden — EGF/2016/002 SE/Ericsson) (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Giorgos Grammatikakis (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden in strafprocedures en voor gezochte personen in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Handel in bepaalde goederen die gebruikt zouden kunnen worden voor de doodstraf, foltering of andere behandeling of bestraffing (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Overeenkomst inzake Strategische Samenwerking tussen Europol en China (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.De toekomst van de ACS-EU-betrekkingen voor de periode na 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 11.De macro-economische situatie in Griekenland, structurele hervormingen en hun impact, alsook vooruitzichten voor toekomstige onderhandelingen binnen het programma (debat)
 12.Vermijden van belangenconflicten van voormalige en huidige commissarissen - Bahamas leaks (debat)
 13.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement): zie notulen
 14.De situatie in Calais (debat)
 15.Interrailpas voor Europa voor achttienjarigen (debat)
 16.De toekomst van de telecommunicatie, een eerlijk gebruik en telefoongesprekken binnen de EU (debat)
 17.Europees openbaar ministerie en Eurojust (debat)
 18.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 20.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3096 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (12438 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid