Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Pełne sprawozdanie z obrad
Wtorek, 4 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Zmiana porządku obrad: Patrz protokól
 3.Składanie dokumentów: patrz protokół
 4.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (debata)
 5.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (debata)
 6.Uroczyste posiedzenie
 7.Głosowanie
  7.1.Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (głosowanie)
  7.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (głosowanie)
  7.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (głosowanie)
  7.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (głosowanie)
  7.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (głosowanie)
  7.6.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (głosowanie)
  7.7.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (głosowanie)
  7.8.Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (głosowanie)
  7.9.Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  8.1.Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r. (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 10.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 11.Sytuacja makroekonomiczna w Grecji, reformy strukturalne i ich wpływ, a także perspektywy przyszłych negocjacji w ramach programu (debata)
 12.Unikanie wystąpienia konfliktu interesów w przypadku byłych i obecnych komisarzy - Afera Bahamas Leaks (debata)
 13.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): Patrz protokól
 14.Sytuacja w Calais (debata)
 15.Europejska karta Interrail na 18. urodziny (debata)
 16.Przyszłość telekomunikacji, uczciwe korzystanie i połączenia wewnątrz UE (debata)
 17.Prokuratura Europejska i Eurojust (debata)
 18.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia: Patrz protokól
 20.Zamknięcie posiedzenia
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (3096 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (12438 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności