Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Utorok, 4. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zmena programu schôdze: pozri zápisnicu
 3.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 4.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (rozprava)
 5.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (rozprava)
 6.Slávnostná časť schôdze
 7.Hlasovanie
  7.1.Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (hlasovanie)
  7.2.Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (hlasovanie)
  7.3.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (hlasovanie)
  7.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (hlasovanie)
  7.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (hlasovanie)
  7.6.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (hlasovanie)
  7.7.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (hlasovanie)
  7.8.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (hlasovanie)
  7.9.Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
  8.1.Uzavretie Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v záujme poskytnutia pomoci Grécku v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo v novembri 2015 Iónske ostrovy (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Žiadosť o zbavenie imunity Giorgosa Grammatikakisa (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatykači (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné zaobchádzanie alebo trestanie (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Dohoda o strategickej spolupráci medzi Europolom a Čínou (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Budúcnosť vzťahov medzi AKT a EÚ po roku 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 11.Makroekonomická situácia v Grécku, štrukturálne reformy a ich vplyv, ako aj vyhliadky na budúce rokovania v rámci programu (rozprava)
 12.Zabránenie konfliktom záujmov bývalých a súčasných komisárov - Kauza „Bahamas leaks“ (rozprava)
 13.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 14.Situácia v Calais (rozprava)
 15.Európsky poukaz na Interrail k 18. narodeninám (rozprava)
 16.Budúcnosť pre telekomunikácie, primerané využívanie a hovory v rámci EÚ (rozprava)
 17.Európska prokuratúra a Eurojust (rozprava)
 18.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (rozprava)
 19.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 20.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (3096 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (12438 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia