Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Dobesedni zapisi razprav
Torek, 4. oktober 2016 - StrasbourgPregledana izdaja
 1.Otvoritev seje
 2.Sprememba dnevnega reda: gl. zapisnik
 3.Predložitev dokumentov: glej zapisnik
 4.Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskih postopkih ter zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje (razprava)
 5.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje (razprava)
 6.Slavnostna seja
 7.Čas glasovanja
  7.1.Sklep Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (glasovanje)
  7.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jorgosu Gramatikakisu (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (glasovanje)
  7.3.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji po potresu, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (glasovanje)
  7.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (glasovanje)
  7.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (glasovanje)
  7.6.Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskih postopkih ter zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (glasovanje)
  7.7.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (glasovanje)
  7.8.Sporazum med Europolom in Kitajsko o strateškem sodelovanju (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (glasovanje)
  7.9.Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (glasovanje)
 8.Obrazložitev glasovanja
  8.1.Sklep Sveta o sklenitvi Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, v imenu Evropske unije (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji po potresu, ki je prizadel Jonske otoke novembra 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Jorgosu Gramatikakisu (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Brezplačna pravna pomoč za osumljene in obdolžene osebe v kazenskih postopkih ter zahtevane osebe v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Trgovina z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo ravnanje ali kaznovanje (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Sporazum med Europolom in Kitajsko o strateškem sodelovanju (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Prihodnost odnosov AKP-EU po letu 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Popravki in namere glasovanja: glej zapisnik
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje: gl. zapisnik
 11.Makroekonomske razmere v Grčiji, strukturne reforme in njihov učinek ter obeti za prihodnja pogajanja v okviru Programa (razprava)
 12.Preprečevanje konflikta interesov pri nekdanjih in sedanjih komisarjih - Bahamski dokumenti (razprava)
 13.Popravki (člen 231 Poslovnika): gl. zapisnik
 14.Razmere v Calaisu (razprava)
 15.Vozovnica Interrail za Evropo za 18. rojstni dan (razprava)
 16.Prihodnost telekomunikacij, poštene uporabe in notranjih klicev v EU (razprava)
 17.Evropsko javno tožilstvo in Eurojust (razprava)
 18.Mednarodni standardi računovodskega poročanja: IFRS 9 (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje: gl. zapisnik
 20.Zaključek seje
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (3096 kb)
 
Dobesedni zapisi razprav
Pregledana izdaja (12438 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov