Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 4 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Ändring av föredragningslistan: se protokollet
 3.Inkomna dokument: se protokollet
 4.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (debatt)
 5.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (debatt)
 6.Högtidligt möte
 7.Omröstning
  7.1.Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring (A8-0280/2016 - Giovanni La Via) (omröstning)
  7.2.Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto) (omröstning)
  7.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos) (omröstning)
  7.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa) (omröstning)
  7.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons) (omröstning)
  7.6.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (A8-0165/2015 - Dennis de Jong) (omröstning)
  7.7.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake) (omröstning)
  7.8.Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete (A8-0265/2016 - Claude Moraes) (omröstning)
  7.9.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser) (omröstning)
 8.Röstförklaringar
  8.1.Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring (Giovanni La Via (A8-0280/2016))
  8.2.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015 (A8-0270/2016 - Georgios Kyrtsos)
  8.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft (A8-0273/2016 - Petri Sarvamaa)
  8.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson (A8-0272/2016 - Esteban González Pons)
  8.5.Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet (A8-0279/2016 - António Marinho e Pinto)
  8.6.Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (A8-0165/2015 - Dennis de Jong)
  8.7.Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (A8-0267/2015 - Marietje Schaake)
  8.8.Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete (A8-0265/2016 - Claude Moraes)
  8.9.Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020 (A8-0263/2016 - Norbert Neuser)
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 11.Den makroekonomiska situationen i Grekland, strukturreformer och deras inverkan samt utsikterna för framtida förhandlingar inom programmet (debatt)
 12.Undvika intressekonflikter bland tidigare och nuvarande kommissionsledamoter - Bahamasläckan (debatt)
 13.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 14.Situationen i Calais (debatt)
 15.Europeiskt interrailkort på 18-årsdagen (debatt)
 16.Framtiden för telekommunikationer, rättvis användning och samtal inom EU (debatt)
 17.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (debatt)
 18.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (debatt)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 20.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3096 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (12438 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy