Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Európska únia má veľmi silné postavenie pri garantovaní základných práv a usiluje sa o to, aby občania jednotlivých členských štátov neboli vystavovaní nebezpečenstvu a aby boli chránené ich základné práva. Medzi nástrojmi, ktoré Európska únia prijala na ochranu práv detí, je aj Haagsky dohovor z 25. októbra 1980. Predmetný dohovor umožňuje zmluvným stranám spolupracovať a hľadať spoločné riešenia v prípadoch medzinárodných únosov detí, ktoré sa stávajú ešte aj v 21. storočí. Po tom, čo Peru pristúpilo k tomuto dohovoru, je nutné, aby Rada vydala rozhodnutie oprávňujúce dva členské štáty Rakúsko a Rumunsko, ktoré ešte pristúpenie Peru neprijali, na to, aby pristúpenie prijali. Tým sa umožní nadobudnutie platnosti dohovoru medzi Peru a celou Európskou úniou.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia