Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Rozšírenie Haagskeho dohovoru o Kazachstan podporujem, keďže ide o dôležitý medzinárodný dohovor chrániaci práva dieťaťa. Dohovor ratifikovali všetky členské štáty EÚ a dnes už má EÚ výhradnú vonkajšiu právomoc v tejto oblasti, ako o tom rozhodol Súdny dvor. Preto je nutné, aby Rada vydala rozhodnutie oprávňujúce členské štáty, aby pristúpenie prijali. Umožní sa tým nadobudnutie platnosti dohovoru medzi Kazachstanom a celou Úniou. Krajiny EÚ budú môcť využívať systém spolupráce s Kazachstanom pri hľadaní riešení v prípadoch medzinárodných únosov detí. K takým prípadom často dochádza, keď sa rodičia pochádzajúci z rôznych štátov rozvedú. Rodičia sa môžu snažiť únosom dieťaťa získať opatrovnícke právo na toto dieťa, keď vzájomná spolupráca medzi štátmi neexistuje. Jednotlivé krajiny majú v tejto veci silne národný charakter svojich právnych systémov. Preto pravidelne dochádza k situáciám, že sa súdy oboch zainteresovaných štátov vyhlásia za príslušné a že každý z nich udelí opatrovnícke právo rodičovi. Tomu má predchádzať práve tento dohovor, ktorý vyžaduje, aby sa na medzinárodnej úrovni určil príslušný súd a právo štátu, v ktorom má dieťa pobyt. Vítam preto, že súdny systém Kazachstanu má tiež ochotu vykonávať tento dohovor, keďže funkčnosť samotného dohovoru závisí od počtu krajín, ktoré sa k nemu pripoja.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia