Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Streda, 5. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Haagsky dohovor o medzinárodných únosoch detí z roku 1980 je mimoriadne dôležitým nástrojom na riešenie občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí. Medzinárodné únosy detí sú obrovským negatívnym zásahom do života celej rodiny a najmä psychiky dieťaťa. Cieľom tohto dohovoru je preto obnoviť pôvodný stav okamžitým vrátením neoprávnene premiestneného dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu, a to prostredníctvom systému spolupráce medzi ústrednými orgánmi určenými zmluvnými stranami. Dohovor doteraz ratifikovalo 93 štátov vrátane všetkých členských štátov Európskej únie. Vzhľadom na cieľ dohovoru je preto veľmi dôležité, aby k nemu pristúpilo čo najviac krajín, a tým sa do čo najväčšej miery redukovali situácie, keď je dieťa unesené do zahraničia, ale, bohužiaľ, neexistuje právny nástroj, ktorý by pomohol dieťa navrátiť, keďže krajina, do ktorej bolo unesené, tento dohovor neratifikovala. Z týchto dôvodov som preto uvítala, že Kazachstan sa rozhodol k dohovoru pristúpiť, a správu o prijatí tohto pristúpenia Európskou úniou som podporila.

 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia