Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
 

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.05 i wznowione o godz.15.00)

 
  
  

Elnökváltás: GÁLL-PELCZ ILDIKÓ asszony
Alelnök

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου