Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2259(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0237/2016

Teksty złożone :

A8-0237/2016

Debaty :

PV 05/10/2016 - 21
CRE 05/10/2016 - 21

Głosowanie :

PV 06/10/2016 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0384

Pełne sprawozdanie z obrad
Środa, 5 października 2016 r. - Strasburg Wersja poprawiona

21. Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (debata)
zapis wideo wystąpień
Protokół
 

President. The next item is the report by Ms Schaldemose, on behalf of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, on the implementation of the Food Contact Materials Regulation ((EC) No 1935/2004)

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, ordfører. – Fru formand! Fru kommissær, ærede kolleger! I aften skal vi debattere Miljøudvalgets betænkning om gennemførelse af forordningen om fødevarekontaktmateriale. Det lyder måske lidt teknisk, men i bund og grund handler det om, hvordan vi sikrer, at de materialer, der er i direkte kontakt med vores mad, også er sikre.

Den nuværende EU-lovgivning er en rammelov, der regulerer vores materialer til vores fødevareemballage osv. Rammelovgivningen giver mulighed for at lave fælles EU-regler for hver af de 17 materialetyper, der er oplistet i loven. Men kun fire af de 17 materialetyper er på nuværende tidspunkt harmoniseret på EU-plan. Resten er det op til medlemslandene at håndtere. Det giver problemer for forbrugerne, for virksomhederne og for myndighederne. For reelt betyder det, at det indre marked ikke er et indre marked, men et marked med 28 forskellige regelsæt. Nogle lande har høje standarder og finkontroller, og andre har lave standarder og ingen kontrol. Konsekvensen er, at vores forbrugere bliver ladt i stikken, og at virksomhederne konkurrerer på fuldstændig forskelligartede vilkår. For eksempel kan forbrugerne ikke være sikre på, at de bliver beskyttet mod farlig kemi, hverken fra coatingen i tomatdåsen eller fra fluorstoffer i pizzabakken. Vi ved faktisk fra forskningen, at der forekommer uacceptabelt høje mængder af sundhedsskadelig kemi i mange materialer, vi bruger til vores fødevarer. Det ved vi fra bagepapiret, papirsposen til mel, pizzabakken og mikrobølgepopcorn osv. osv. Det er bekymrende, når vi samtidig fra flere studier ved, at lige præcis kemi i fødevareemballage giver konkrete sundhedsproblemer. For eksempel ved vi, at hvis man har for høje mængder af fluorstoffer i urinen, øger det risikoen for, at man ufrivilligt får en abort. Det er blot et eksempel.

Forbrugerne skal beskyttes langt bedre, og virksomhederne skal have mere ens vilkår for at producere fødevarekontaktmaterialer. Derfor foreslår vi i Miljøudvalget, at EU-Kommissionen skal komme med et forslag til en revision af den nuværende lovgivning omkring fødevarekontaktmaterialer.

Særligt ønsker vi, at EU-Kommissionen prioriterer fremsættelsen af fælles EU-regler for følgende materialer: papir, pap, lim, coating og blæk. Vi foreslår også, at EU-Kommissionen skal udvikle ensartede testmetoder for hvert materiale, så medlemslandene bruger de samme metoder til at vurdere sikkerheden. Fødevaresikkerhed skal betyde det samme overalt i EU.

Vi ønsker også at styrke EPSA både i form af penge og skrappere krav. Vi ved, at kemikalier reagerer sammen, og derfor skal EPSA selvfølgelig også tjekke for den såkaldte cocktaileffekt. Vi ønsker også, at EPSA skal inkludere effekten ved en lav, men konstant eksponering for et stof. Det kan godt være, at mængderne er lave, men hvis vi udsættes for et stof hver dag, bliver den samle mængde stor. Det mener vi også er vigtigt, at EPSA tager højde for.

Vi ønsker også, at der i forhold til nanomaterialer udvikles særlige testmetoder for sikkerheden omkring dem, og vi ønsker samtidigt, at fødevarekontaktmateriale med nanomaterialer skal mærkes.

Vi ønsker også noget andet. Vi synes, det er utroligt, at vi sikrer en bedre koordination imellem fødevarekontaktmaterialereglerne og vores REACH-lovgivning. Det må simpelthen ikke forekomme, at stoffer, der under REACH er kategoriseret som farlige, helt ukritisk bliver brugt i fødevarekontaktmaterialer. Det vil vi have gjort noget ved.

Generelt foreslår vi også både mere og bedre kontrol af virksomhedernes produktion af fødevarekontaktmaterialer. Der er nogle medlemslande, som end ikke aner, hvilke virksomheder i deres land der importerer eller producerer fødevarekontaktmaterialer. Kender de ikke til virksomhederne, kan de jo heller ikke kontrollere dem.

Så mener vi i øvrigt også, at overensstemmelseserklæringer ikke bare skal være et gummistempel, men en reel dokumentation for sikkerhed. På den måde kan vi sikre, at både myndigheder og virksomheder får mere tillid til hinanden.

Endelig skal jeg lige sige, at det også er vigtigt for os, at vi sikrer, at fødevarematerialer skal være omfattet af de kriterier for hormonforstyrrende stoffer, som EU-Kommissionen er ved at fastsætte. De skal også gælde her.

Jeg vil gerne sige tusind tak til skyggeordførerne og de politiske grupper for et rigtig godt samarbejde om betænkningen. Det er et udvalg, som er nærmest tæt på at være fuldstændig enigt om det her. Vi ønsker virkelig en revision af reglerne, og vi ønsker fælles regler for fødevarekontaktmateriale for at beskytte forbrugerne og sikre ens vilkår for virksomhederne. Det er ikke bare os her i Parlamentet, det er også de europæiske forbrugere og de europæiske virksomheder, som ønsker det samme. Så vi håber, at EU-Kommissionen lytter grundigt til os i dag og meget hurtigt kommer op med et forslag til revision af lovgivningen.

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, first I would like to thank and congratulate Ms Schaldemose and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) for their excellent work in producing this report on the implementation of the Food Contact Materials Regulation. The Commission very much welcomes this timely initiative. It underlines the importance of this topic, particularly in relation to consumer safety.

Food contact materials play an essential role in food supply and distribution, and also of course for consumers. Food packaging preserves or improves the quality of food and determines how it can be processed, transported, sold and consumed. However, some substances may migrate into or onto the food, compromising its safety and quality. Legal certainty on food contact materials is also needed to foster the single market and promote innovation.

In the EU we have a broad and flexible framework regulation with fundamental requirements on safety. The powers to adopt specific EU legislation have mainly been used to develop specific rules for plastic materials. The Commission notes the conclusions set out in the implementation report. We note the concerns raised about those materials for which no specific measures have been developed at EU level and that are specifically legislated for only at national level. As you may know, the Commission’s Joint Research Centre has been working on a study looking at this particular area. The study has collected a vast amount of complex information on national measures, as well as on the industry situation, to provide a clear picture of the overall situation. The report, which will be published soon, will highlight the complex and often divergent nature of the current regulatory situation for food contact materials in the EU.

The Commission is committed to addressing this important area of risk management of food contact materials in the EU and this key area for the functioning of the internal market, whilst always keeping the safety of consumers at the forefront. I now look forward to hearing the views of honourable Members on this issue.

 
  
MPphoto
 

  Birgit Collin-Langen, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin! Zunächst möchte ich der Berichterstatterin Christel Schaldemose sehr herzlich für die enge und überaus kooperative Zusammenarbeit bedanken. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam ein klares Signal an die Kommission senden, dass hier noch viel Arbeit vor uns liegt. Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, müssen zahlreiche Anforderungen erfüllen: Sie sollen Schutz vor Kontaminationen bieten und die Qualität des Lebensmittels möglichst lange bewahren. Sie dürfen unter normalen und vorhersehbaren Verwendungsbestimmungen keine Bestandteile an Lebensmittel abgeben, die geeignet sind, die menschliche Gesundheit zu gefährden oder eine unvertretbare Veränderung der Zusammensetzung der Lebensmittel herbeizuführen.

Diese Anforderungen gelten auch für die noch nicht weiter harmonisierten Produktgruppen wie z. B. Papier, Karton, Lacke, Beschichtungen und andere. Es kommt leider immer wieder zur Migration von chemischen Stoffen in Lebensmittel, was eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt. Außerdem behindern unterschiedliche nationale Ansätze den Binnenmarkt. Wir sind uns daher darüber einig, dass wir hier einer weiteren Harmonisierung bedürfen.

Der Bericht basiert auf einem breiten Kompromiss, den die Berichterstatterin mit allen Fraktionen gefunden hat. Dies zeigt sich auch bei dem Abstimmungsergebnis mit 61 Ja- und 3 Neinstimmen im Ausschuss. Allerdings gab und gibt es für die EVP-Fraktion eine rote Linie: Die Forderung nach einem horizontalen, allgemeinen Komplettverbot einzelner Stoffe wie zum Beispiel Mineralöl oder Biophenol. Das geht uns zu weit, das war für uns bei der Abstimmung im Ausschuss wichtig, und wir haben daher hier eine getrennte Abstimmung beantragt.

Unsere Position ist: Wir brauchen weitere verständliche und umsetzbare Einzelmaßnahmen. Voraussetzung für diese Einzelmaßnahmen sind Untersuchungen, ob die Verwendungen bestimmter Stoffe beschränkt werden müssen. Hier ist die Kommission in Kooperation mit den Mitgliedstaaten gefordert, Lösungen zu finden.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, je voudrais tout d'abord saluer la pertinence du rapport d'initiative de Mme Christel Schaldemose.

Je voudrais revenir un instant sur l'interdiction du bisphénol A dans tous les matériaux au contact des aliments. Depuis 2009, j'alerte la Commission européenne sur les dangers de ce composé chimique utilisé dans les bouteilles réutilisables, les canettes, les boîtes de conserve, les tickets de caisse, et soupçonné d'augmenter les risques de puberté précoce chez des jeunes filles, de cancers de la prostate et du sein. Ce perturbateur endocrinien doit être interdit dans tous les produits de consommation, et pas uniquement dans les biberons.

C'est le message de l'amendement 9, que nous déposons, et j'espère sincèrement qu'il sera adopté demain, en séance plénière.

Dans l'attente d'une réévaluation des risques du bisphénol A par l'EFSA, annoncée pour 2017-2018, le principe de précaution doit prévaloir et notre Europe doit avant tout être une Europe protectrice de l'ensemble de nos concitoyennes et concitoyens.

 
  
MPphoto
 

  Bolesław G. Piecha, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Chciałbym pogratulować bardzo rzetelnego i dobrze przygotowanego merytorycznie sprawozdania. Najczęściej stwierdzane zagrożenia dla zdrowia człowieka związane z materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością dotyczą głównie przenikania do żywności substancji małocząsteczkowych. Jest to migracja nieprzereagowanych lub nie w pełni przereagowanych monomerów lub innych dodatków stosowanych w procesie produkcji, a zwłaszcza w czasie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 2002 r. Komisja Europejska odnotowała zgłoszenia aż 2000 powiadomień dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, które nie do końca spełniały wymagania przepisów prawnych oraz kryteria w zakresie bezpieczeństwa i stanowiły, albo potencjalnie stanowiły, zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Dlatego nie tylko jako lekarz, ale przede wszystkim jako konsument, w pełni popieram zapisy w przedstawionym sprawozdaniu dotyczące lepszej i zwiększonej ochrony konsumentów, poprzez obniżenie specyficznych limitów migracji, takie jak chociażby planowane zmiany w zakresie Biosfenolu A, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że termin wprowadzenia może być kłopotliwy z powodu czasami braku odpowiednich badań, a czasami z powodu braku alternatywy zastąpienia tych opakowań innymi.

 
  
MPphoto
 

  Stefan Eck, im Namen der GUE/NGL-Fraktion. – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Ich freue mich, dass zu so später Stunde doch noch einige hierher gefunden haben. Aber zum Thema: Die inhaltliche Ausrichtung des Berichts kann ich im Namen der GUE/NGL-Fraktion voll und ganz unterstützen. Danke, Frau Schaldemose, für diesen wichtigen Bericht!

Ich muss aber feststellen, dass, wenn es um Lebensmittelsicherheit oder um Transparenz für den Verbraucher geht, manche Kolleginnen und Kollegen zu eng mit dem Nahrungsmittelsektor zusammenarbeiten. Wenn die Kommission in diesem Bereich legislativ tätig werden soll, wird häufig versucht, neue Regelungen zu verwässern oder zu verhindern.

Fakt ist: Die Nahrungsmittelindustrie will die Bürger oft im Unklaren lassen oder sogar gezielt täuschen. Genug ist genug! Unsere Gesundheit steht auf dem Spiel durch all die Gifte und Zusatzstoffe, die in unserer Nahrung und auch im Verpackungsmaterial enthalten sind. Dieses Haus und die Kommission müssen eine Kehrtwende machen und vor allem die Gesundheit der Verbraucher im Blick haben. Ich hoffe jedenfalls, dass dieser Bericht dazu beiträgt, dass diese Kehrtwende endlich vollzogen wird. Danke, Frau Schaldemose!

 
  
MPphoto
 

  Rosa D'Amato, a nome del gruppo EFDD. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti sono largamente presenti nella vita quotidiana, dagli imballaggi agli utensili da cucina. Sappiamo che esiste un'interazione chimico-fisica fra materiali e alimenti e che durante il contatto può verificarsi la cessione di sostanze pericolose per la salute umana.

Parliamo di sostanze estremamente nocive, come i cosiddetti perturbatori endocrini, sui quali da mesi c'è un acceso dibattito con la Commissione sulla loro stessa definizione. Perturbatori sono anche i bisfenoli, presenti nella plastica dei biberon, giusto per fare un esempio, e annoverati come causa di endometriosi e problemi gravi al sistema riproduttivo.

Dal punto di vista delle norme generali, il settore ha ben legiferato, ma manca l'armonizzazione delle legislazioni specifiche degli Stati membri. Numerosi Stati, fra cui l'Italia, hanno proprie legislazioni specifiche, notificate sì all'Unione europea, ma si riscontrano frequentemente problemi di mutuo riconoscimento.

Un'ulteriore aggravante deriva dalla valutazione del rischio. Avviene infatti che la stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'EFSA, garante in teoria della nostra salute, fa un lavoro parziale e non tiene conto del cosiddetto effetto cocktail, né delle esposizioni multiple a differenti sostanze chimiche.

Chiediamo quindi che la Commissione armonizzi i settori specifici ed eviti la proliferazione di norme che possono causare distorsioni di mercato, assicurando nel contempo un livello omogeneo di food safety, che l'EFSA svolga bene il suo compito di garante della sicurezza alimentare dei cittadini europei e compia valutazioni dei rischio degne di tale nome, e infine che la Commissione scongiuri al 100 % la presenza di pertubatori endocrini tra queste sostanze e tuteli finalmente più la salute dei cittadini europei che gli interessi delle lobby.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goddyn, au nom du groupe ENF. – Madame la Présidente, les emballages alimentaires, les ustensiles de cuisine ou encore la vaisselle peuvent contenir des substances préoccupantes, telles que des perturbateurs endocriniens ou encore des nanomatériaux. En effet, ces molécules peuvent migrer dans les aliments et, de ce fait, nuire à notre santé, ce que démontrent de nombreuses recherches scientifiques. Le texte qui réglemente les matériaux en contact avec les aliments doit donc être révisé.

Le rapport présenté pointe les manquements de la Commission et de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Il souligne l'insuffisante évaluation de ces matériaux lors de leur autorisation, l'insuffisante collaboration entre cette agence et celle des produits chimiques ou encore l'insuffisante prise en compte des effets de ces produits sur les femmes enceintes et allaitantes.

J'ai proposé des amendements demandant notamment l'interdiction de toutes les formes de bisphénol et pas seulement le bisphénol A, produit qui est déjà interdit en France dans tous les contenants alimentaires depuis 2015.

J'espère que les recommandations de ce rapport seront suivies d'effets. À défaut, l'Union européenne prouverait une nouvelle fois qu'elle est incapable de protéger la santé publique.

 
  
MPphoto
 

  Alojz Peterle (PPE). – Spoštovana gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegi. Pozdravljam poročilo poročevalke, kolegice Schaldemose, in se ji zahvaljujem za pozornost in angažma do te teme, ki sicer še ni deležna zadostne pozornosti.

Da si pozornost nedvomno zasluži, je pokazal postopek, v katerem smo preverili izvajanje uredbe in ugotovili zaskrbljujoča dejstva. Da bi se olajšalo izvajanje obstoječe zakonodaje in bi lahko bolje uresničevali njene cilje, to je zaščita in varstvo zdravja potrošnikov ter zagotavljanje učinkovitega delovanja notranjega trga, naj Komisija pregleda sedanji zakonodajni okvir na podlagi priporočil iz tega poročila. Ključna ugotovitev je, da so zaradi pomanjkanja posebnih ukrepov za nekatere materiale ter vrzeli pri oceni tveganja sledljivosti, skladnosti in nadzorov, potrebni ukrepi na ravni Zveze.

Komisija naj pripravi potrebne ukrepe prednostno za papir, lepenko, lake in premaze, kovine in zlitine, tiskarske barve in lepila, za izhodišče pa naj uporabi pregled Skupnega raziskovalnega središča Komisije o nacionalnih predpisih.

Podpreti je treba nadaljnje raziskave o medsebojnem učinkovanju različnih kemikalij in nanomaterialov, saj še vedno obstaja znanstvena negotovost v zvezi z vplivi in z možnostjo emigriranja teh materialov ter njihovim učinkom na zdravje ljudi.

Nadalje je potrebna posebna pozornost za snovi, ki se uporabljajo v materialih in izdelkih, namenjenih za embalažo živil za dojenčke in otroke, v opredelitev ranljivih skupin pa moramo vključiti tudi nosečnice in doječe matere.

Naš cilj mora biti spodbujanje razvoja materialov in izdelkov, ki bi bili varni, primerni za ponovno uporabo in reciklirani, s čimer bi tudi prispevali k prizadevanjem Zveze za vzpostavitev bolj učinkovitega krožnega gospodarstva.

 
  
MPphoto
 

  Soledad Cabezón Ruiz (S&D). – Señora Presidenta, yo también quiero reconocer el importante trabajo de la señora Schaldemose, con un magnífico informe que pone de manifiesto la necesidad de la revisión del Reglamento de 2004 por insuficiente. Insuficiente, al no cubrir todos los materiales —una regulación exhaustiva de los materiales en contacto con los alimentos—, al tiempo que demuestra diferencias en la legislación entre los Estados miembros.

Al mismo tiempo, han aumentado muchísimo los conocimientos científicos de los nuevos materiales, como es el caso de los disruptores endocrinos. Por eso se hace necesaria una nueva reglamentación que armonice y dé seguridad jurídica a las empresas de la Unión Europea y, especialmente, seguridad a los consumidores.

Por eso también apelo a que la Comisión, definitivamente, publique y establezca unos criterios claros centrados en la seguridad de los consumidores respecto a los disruptores endocrinos para hacer un Reglamento exhaustivo como el que aquí se pide.

 
  
MPphoto
 

  Julia Reid (EFDD). – Madam President, food contact materials which are used in everyday life in the form of food packaging can be made from a variety of materials such as plastics, rubber, paper or metal, and may transfer their constituents to food, thus endangering human health. Consumer health protection is fundamental, so it is important to ensure that any potential transfer to foodstuffs of chemicals that can contaminate or alter the composition of food in a detrimental way is prevented.

Currently, food contact materials are subject to legally binding requirements at EU level. To date, specific measures have been adopted for plastics, ceramics, regenerated cellulose and active intelligent materials, and now the rapporteur calls on the Commission to produce specific EU measures for all kinds of food contact material. There is no doubt that the safety of food contact materials must be seriously evaluated, as chemicals can easily migrate from the material into the food. However, Member States should be free to adopt specific measures at national level for all kinds of food contact material so that these can be manufactured in compliance with good manufacturing practices.

 
  
MPphoto
 

  Krzysztof Hetman (PPE). – Pani Przewodnicząca! Podczas poprzedniej sesji plenarnej przewodniczący Juncker w swoim orędziu o stanie Unii podkreślał, że nasze rolnictwo jest bardzo ważnym elementem Europejskiej Wspólnoty. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Nasi rolnicy uprawiają i produkują najzdrowsze, zróżnicowane i bezpieczne produkty. Dlatego tak ważne jest, aby na kolejnych etapach w łańcuchu dostaw ta najwyższa jakość była utrzymana i chroniona.

Bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością jest tutaj jednym z czynników decydujących. Jest to temat niezwykle złożony i może stanowić duże wyzwanie dla producentów opakowań. Dlatego ważne jest także, aby przepisy w tym zakresie były klarowne. Uważam, że regulacja z 2004 r. wprowadza dobre ramy prawne. Niepokoi jednak, że do tej pory środki specjalne zostały przyjęte jedynie w odniesieniu do czterech z 17 substancji wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Uważam, że większa harmonizacja przepisów na poziomie Unii Europejskiej wpłynęłaby pozytywnie na poziom ochrony żywności i bezpieczeństwa konsumentów, a w konsekwencji na funkcjonowanie wspólnego rynku. Nowe szczegółowe regulacje powinny, tak jak ma to miejsce w przypadku przepisów o tworzywach sztucznych, uwzględniać kwestię materiałów pochodzących z recyklingu, gdyż mogą one stanowić potencjalnie innego rodzaju zagrożenia. Chodzi tu na przykład o przypadkowe zanieczyszczenia pochodzące z poprzednich zastosowań opakowań.

Drugą kwestią, na którą słusznie zwrócił uwagę sprawozdawca, jest stopień wdrożenia i egzekwowania już istniejących przepisów w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja powinna przede wszystkim zbadać, na jakie trudności napotykają władze krajowe i producenci i dołożyć starań, aby ułatwić im implementację i przestrzeganie tych regulacji.

 
  
MPphoto
 

  Damiano Zoffoli (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, voglio anch'io sottolineare l'urgenza di un'azione incisiva a livello europeo, da un lato, per ovviare alla mancanza di misure specifiche concernenti alcune tipologie di materiali a contatto con gli alimenti alla luce del principio di precauzione e, dall'altro, per agevolare e monitorare l'attuazione della normativa in vigore. L'assenza di armonizzazione a livello europeo per alcuni materiali a contatto con gli alimenti rappresenta un rischio per la salute pubblica e determina, oltre ad una perdita di fiducia da parte dei consumatori, incertezza giuridica e maggiori costi di conformità per gli operatori. È a rischio il buon funzionamento del mercato interno.

Tre sono gli aspetti su cui voglio insistere: la tracciabilità, che deve essere garantita in tutta la filiera in modo da agevolare i controlli anche per i materiali importati dai paesi terzi; l'etichettatura che è fondamentale per un'efficace informazione dei consumatori nella transizione verso un'economia circolare che prevede il riciclo e riutilizzo dei materiali; la necessità di evitare rischi per la salute umana e in particolare servono delle misure specifiche a livello UE per la carta e il cartone riciclati. Come ultimo punto è fondamentale aumentare il sostegno finanziario alla ricerca e all'innovazione.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFDD). – Madam President, the proposed food contact materials legislation represents a typically EU approach to speculative consumer concern. It will be prescriptive and oppressive, stifling innovation in a fast-moving sector that continuously monitors and responds to consumer concerns.

The last thing that any food manufacturer wants to risk is its corporate reputation by supplying a product in suspect packaging. Consumers can now be highly effective in influencing corporate behaviour through social media campaigns that would be unimaginable 20 years ago. There is now a strong demand from certain elements of society to know exactly how their food is produced and packaged. Those suppliers who show reluctance to divulge information are quickly named and shamed. It is down to these suppliers to demonstrate a scientific argument strong enough to defeat empty rhetoric and clearly and honestly label their products so that the consumer can make the ultimate choice.

I can well remember fish and chips being sold wrapped in discarded newspapers before we joined the EU. I can never remember anyone refusing to purchase them for this reason.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Arimont (PPE). – Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Kommissarin! Es kommt ab und zu vor, dass ich mir eine Pizza bestelle, vielleicht nach einer langwierigen Plenardebatte abends um viertel nach elf, und diese Pizza wird meistens in Pappkartons geliefert. Kann ich mir jetzt sicher sein, dass sich in diesem Pappkarton kein gesundheitsgefährdendes Element befindet, das vielleicht auf die Pizza übergeht? Das ist hier die Frage. Die Antwort ist wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich: Nein. Oder besser gesagt: Die Antwort hängt davon ab, in welchem Land ich lebe.

Sind wir in diesem Bereich, über den wir jetzt sprechen, also ein Binnenmarkt oder nicht? Wenn nämlich nur vier der 17 in der Verordnung festgelegten Materialien in Lebensmittelverpackungen europaweit geregelt sind, dann sind wir eben kein Binnenmarkt, und das kann nicht sein. Deshalb begrüße ich sehr den vorgelegten Bericht der Kollegin Schaldemose. Für mich ist ihre Botschaft klar: Nur ein harmonisierter Gesundheitsstandard ist im Binnenmarkt ein hoher Standard für die Gesundheit der Leute.

Dies gilt insbesondere für Stoffe wie die sogenannten endokrinen Disruptoren. Dies gilt insbesondere für einen endokrinen Disruptor, der sich Bisphenol nennt. Ich bin im Gegensatz zu der Parteilinie oder der Fraktionslinie sehr dafür, dass man Bisphenol in Europa komplett verbietet. Was für Babys schlecht ist, ist auch für mich schlecht. Dahinter steckt also eine ganz einfache Logik.

Hier wird auch mit dem Vertrauen des Verbrauchers gespielt. Generell müssen wir in Europa also zu einheitlichen Standards für sämtliche 17 Materialien und deren Testverfahren gelangen. Bei der Bewertung der Risiken sind dann aber auch nicht nur die einzelnen Stoffe zu bewerten, sondern auch deren Wechselwirkung mit anderen Stoffen. Das ist ganz wichtig.

Zusammenfassend gilt also: Nur gemeinsame Regeln garantieren einen hohen Gesundheitsschutz. Und ich muss mich – und wenn ich „ich“ sage, dann spreche ich im Namen aller Verbraucher – darauf verlassen können, dass die Verpackung des Lebensmittels mich nicht langfristig krank macht. Dies sollte für ganz Europa gelten.

Und Sie, Frau Kommissarin Jourová, kenne ich als engagierte Binnenmarktkämpferin: Nehmen Sie dieses Thema ernst und legen Sie kluge Lösungsvorschläge vor!

 
  
MPphoto
 

  Biljana Borzan (S&D). – Gospođo predsjednice, pitanje materijala koji dolaze u dodir s hranom pitanje je koje se tiče svakog od pola milijarde građana EU-a, budući da s njima svakodnevno dolaze u kontakt. Mnogi građani kupuju organsku hranu kako bi izbjegli pesticide, a kontaminacijski potencijal iz ambalaže za hranu može biti i tisuću puta veći.

Postojeća direktiva je iz 2004., a u međuvremenu su znanost i toksikologija napredovale. Zato smatram da je potrebno revidirati postojeće propise i procedure kako bi se osnažilo zajedničko tržište i bolje zaštitilo javno zdravlje.

Potrebno je ozbiljno uzeti u obzir međudjelovanje spojeva i kemikalija koje odvojeno mogu biti bezopasne, ali zajedno mogu izazvati reakciju u ljudskom organizmu. Nadalje, trebalo bi harmonizirati propise za papir, karton, premaze, tinte, metale i ljepila. Zaključno, želim zahvaliti izvjestiteljici na odlično obavljenom poslu i pozvati Komisiju da što prije poduzme korake predložene u izvješću.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). – Frau Präsidentin, Frau Kommissarin! Auch ich möchte mich zuerst einmal bei meiner Kollegin Christel Schaldemose herzlich für diesen wirklich gelungenen Antrag bedanken. Sie zeigt nämlich etwas auf, was ich eigentlich vor zwei, drei Jahren als geregelt betrachtet hatte. Es war für mich in Wirklichkeit eine große Überraschung feststellen zu müssen, dass es derart viele Regelungen nicht europaweit gibt, das manche Verpackungsmaterialien, die tagtäglich mit Lebensmitteln in Berührung kommen, in Europa noch keiner Regelung unterliegen, obwohl man in der Zwischenzeit weiß, dass sie giftige Stoffe abgeben.

Ich glaube, dass man sich im Zusammenhang mit dieser Kombination, wie sie von ihr angesprochen wurde, REACH und Lebensmittelkontaktmaterialien anschauen soll. Es gibt Dinge die bei REACH verboten sind, aber dann, wenn sie unser Essen berühren, dann wäre das auf einmal in Ordnung, weil sie eben nur in der Verpackung sind. Ich glaube, wir müssen hier ganz klare Zeichen setzen, in das Vertrauen der Europäerinnen und Europäer investieren, denn sie müssen wissen, dass nicht nur die Nahrungsmittel in Europa und sicher nicht gesundheitsgefährdend sind, sondern auch dass die Verpackungen, in denen sie auf dem Binnenmarkt geliefert, gekauft, transportiert werden, auch allen Anforderungen an höchste Gesundheit entsprechen.

 
  
 

Catch-the-eye procedure

 
  
MPphoto
 

  Nicola Caputo (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'assenza di norme armonizzate e uniformi sull'uso di materiali di contatto con i prodotti alimentari rappresenta un rischio per la salute pubblica, la tutela dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno. Abbiamo bisogno di regole europee uniformi per favorire la produzione di materiale di contatto con gli alimenti sicuri o riutilizzabili e tracciabili, prevedendo la progressiva eliminazione di tutte quelle sostanze che potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori.

Particolare attenzione va prestata a quei materiali che presentano un alto rischio di migrazione e quindi un rischio maggiore per la salute umana, come ad esempio i materiali utilizzati per contenere liquidi e alimenti ricchi di grassi e anche quelli che sono in contatto con i prodotti alimentari per un periodo di tempo prolungato. Vanno assolutamente implementate le valutazioni del rischio effettuate dall'EFSA, che allo stato si limitano a singole sostanze, non considerando il cosiddetto effetto cocktail. Bisogna assolutamente tener conto di tale effetto nella determinazione dei limiti di migrazione considerati sicuri per la salute umana.

 
  
MPphoto
 

  Νότης Μαριάς ( ECR). – Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη θεσπίσει κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις ασφαλείας για όλα τα υλικά, τις ουσίες και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή, άμεσα ή έμμεσα, με τρόφιμα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μεταδίδονται στα τρόφιμα ουσίες σε ποσότητες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει λάβει ειδικά μέτρα μόνο για τέσσερα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα: πλαστικό, κεραμικά, αναγεννημένη κυτταρίνη και ενεργά και νοήμονα υλικά.

Όμως, για όλα τα υπόλοιπα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, δεν έχουν ληφθεί ακόμη ειδικά μέτρα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάζεται αρνητικά η σύνθεση των τροφίμων. Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα εκ μέρους της Ένωσης και για τα υπόλοιπα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και να καλυφθούν όλα τα κενά στην αξιολόγηση των κινδύνων, στην ιχνηλασιμότητα, στην τήρηση και στον έλεγχο.

 
  
 

(End of catch-the-eye procedure)

 
  
MPphoto
 

  Věra Jourová, Member of the Commission. – Madam President, I have listened to the views of this House with great care and great interest, and before that you have heard my reflections setting out the Commission’s views on the report and, more broadly, on this complex yet very vital sector and its importance as regards consumer safety. I would like to thank once again Ms Schaldemose and the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety for all their hard work on this file, and I can declare here that the Commission will consider all of the points made in the report, and also in this debate, in the future work.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose, ordfører. – Fru formand! Først vil jeg gerne takke kollegaerne for at være her i aften og for at bakke så meget op om vores fælles betænkning. Vi har haft et rigtig godt samarbejde. Det er også derfor, det er blevet til en god og solid betænkning med nogle meget klare anbefalinger. Jeg vil også gerne takke kommissæren for at være så åben og lydhør over for de problemer, der er på området, og de løsninger, vi har fremlagt i vores betænkning om fødevarekontaktmateriale.

Vi vil, når JRC kommer med dets rapport, også nærlæse den, og så håber vi, at vi kan indgå i en konstruktiv dialog sammen om området, så vi forhåbentlig meget hurtigt kan få strammet op på reglerne og forbedre forbrugersikkerheden og samtidig også sikre, at vi får et bedre og mere velfungerende marked for fødevarekontaktmateriale.

 
  
 

President. – The debate is closed.

 
  
MPphoto
 
 

  Angélique Delahaye (PPE), par écrit. – Ce rapport est un signal clair envoyé à la Commission européenne mais aussi aux consommateurs! Les produits chimiques contenus dans les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, notamment à travers les emballages, ustensiles de cuisine, de vaisselle, etc. peuvent mettre en danger la santé humaine ou modifier de manière significative la composition des produits consommés, et il est essentiel que la Commission européenne se penche sur cette question.

Il est important d'harmoniser au niveau européen les différentes mesures prisent par les États membres, mais aussi réfléchir aux lacunes existantes dans la législation actuelle. Il nous faut travailler à une meilleur législation en la matière, une législation qui aura pour but d’informer et de protéger correctement le citoyen. Enfin, j'aimerai évoquer la question de l’interdiction du bisphénol A (BPA) dans tous les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Le BPA est une substance chimique, perturbatrice endocrinienne et toxique pour les organes de reproduction. On la retrouve dans de nombreux produits de consommation courante. Il est important que cette interdiction soit faite au niveau européen afin de protéger l'ensemble des citoyen européen!

 
  
MPphoto
 
 

  Mireille D’Ornano (ENF), par écrit. – Le règlement 1935/2004 du 27 octobre 2004 vise l’ensemble des matériaux rentrant en contact avec les aliments à toutes les étapes de la chaîne de production et de consommation: containers, emballages, couverts, etc. Il limite l’altération de la composition, du goût ou de la texture des aliments. Dans sa première annexe, ce règlement dresse une liste de dix-sept matériaux pouvant faire l’objet d’une réglementation spécifique européenne ou nationale.

Pour l’heure, seuls quatre d’entre eux font l’objet d’une réglementation européenne. Le premier objectif du projet de rapport est donc l’harmonisation de la réglementation européenne pour l’ensemble de ces matériaux. Le projet de rapport vise également à prendre en compte les éléments suivants dans le règlement susvisé : les interférences avec le règlement 1907/2006 relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques; les interactions entre et de l’introduction par réaction de substances complémentaires.

D’autres éléments sont positifs, comme la protection des femmes enceintes ou les mesures techniques sur le bisphénol. Pour toutes ces raisons, j’ai soutenu ce texte clairvoyant sur l’action de la Commission et de l’Autorité européenne de la sécurité des aliments.

 
  
MPphoto
 
 

  Beata Gosiewska (ECR), na piśmie. – Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Już od dawna wiadomo, że nie tylko skład produktów żywnościowych, ale także to, w co jest ona opakowana, ma wpływ na nasze zdrowie i jakość naszego życia. W składzie opakowań naukowcy odkryli około 170 rodzajów chemikaliów, takich jak: biosfenol A, ftalany, styren, triklosan, formaldehyd, czy PFC (perfluorowęglowodór), które to substancje swobodnie migrują do żywności, a następnie w istotny sposób wpływają na naszą gospodarkę hormonalną, powodują otyłość, cukrzycę, zaburzenia neurologiczne i zapalne oraz rozwój nowotworów. Dodatkowo nikt – ani producent opakowania, ani żywności – nie ma obowiązku podawania składu chemicznego opakowania, a co więcej potencjalne zmiany komórkowe czy hormonalne wywołane przez te chemikalia nie są uwzględniane w rutynowej analizie toksykologicznej, co budzi poważne wątpliwości w odniesieniu do prawidłowości aktualnie istniejących chemicznych procedur regulacyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby jak najszybciej uchwalić prawo, które zmobilizuje producentów opakowań do jak najszybszego wycofania szkodliwych dla zdrowia substancji z procesu produkcji opakowań, a także samej żywności.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Macovei (ECR), în scris. – Materialele nereglementate prin măsuri specifice ale Uniunii pun în pericol sănătatea publică, mediul și scad încrederea oamenilor în noi. Creează nesiguranță juridică și costuri mai mari atât pentru operatori, cât și pentru consumatori. Îmi doresc să eliminăm în totalitate materialele periculoase care intră în contact cu produse alimentare. Apoi, oamenii trebuie să știe ce mănâncă și cu ce își hrănesc copii. Etichetarea reprezintă un instrument foarte direct și eficace de informare a consumatorilor cu privire la caracteristicile produselor.

Avem deficiențe la elaborarea, aplicarea și controlul respectării legislației în vigoare; IMM-urile, de exemplu, în lipsa unor prevederi legislative pertinente, nu sunt în măsură să primească sau să transmită informații care să garanteze că produsele lor sunt sigure. O bună reglementare și un control strict ocrotesc sănătatea oamenilor și stimulează economia. Să ni le asumăm.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), în scris. – Aplicarea regulamentului ar trebui să conducă pe de o parte la scăderea costurilor entităților fizice și la creșterea siguranței alimentare și a sănătății acestora, iar pe de altă parte la scăderea costurilor entităților juridice înregistrate în domeniul MCA, care ar fi în măsură să dezvolte MCA sigure, reciclabile și reutilizabile, contribuind astfel la creșterea eficienței economiei circulare.

Acest deziderat poate fi atins în măsura in care creșterea nivelului de finanțare al EFSA s-ar materializa în rezultate ale activităților de cercetare-dezvoltare și inovare, de cercetare științifică și de evaluare a riscurilor MCA, de identificare și clasificare a tuturor substanțelor prezente în MCA (inclusiv în ceea ce privește impactul acestora asupra sănătății umane). Evident că asigurarea coerenței dintre reglementările privind MCA, produsele biocide, substanțele nocive și deșeurile, precum și clarificarea rolului deținut de diferitele instituții și organisme implicate în acest domeniu sunt aspecte esențiale.

Însă, trebuie să conștientizăm faptul că nu doar o asumare responsabilă a tuturor statelor membre privind implementarea legislației în domeniu și intensificarea controalelor de conformitate, ci și schimbul de bune practici în vederea aplicării procedurilor de autorizare relevante și eficiente pentru cele 13 MCA nearmonizate se impune cu deosebire în acest context.

 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności