Назад 
 Напред 
PVTACRE
Разисквания
Сряда, 5 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи: вж. протокола
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протоколи
 4.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (внесени предложения за резолюция): вж. протокола
 5.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 20 и 21 октомври (разискване)
 6.Декларация на председателството
 7.Приключване на процедурата за снемане на имунитет: вж. протокола
 8.Време за гласуване
  8.1.Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.2.Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.3.Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (гласуване)
  8.4.Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (B8-1042/2016) (гласуване)
  8.5.Европейска прокуратура и Евроюст (B8-1054/2016) (гласуване)
  8.6.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (гласуване)
 9.Обяснение на вот
  9.1.Присъединяване на Перу към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Присъединяване на Казахстан към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Присъединяване на Република Корея към Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Глобални цели и ангажименти на ЕС в областта на изхранването и продоволствената сигурност по света (B8-1042/2016)
  9.5.Европейска прокуратура и Евроюст (B8-1054/2016)
  9.6.Необходимост от европейска политика на реиндустриализация в контекста на неотдавнашните случаи с Alstom и Caterpillar (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Положението в Сирия (разискване)
 13.Съобщение на председателството
 14.Положението в Сирия (продължение на разискването)
 15.Мирният процес в Колумбия (разискване)
 16.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 17.Правата на жените в Полша (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 19.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (разискване)
 20.Предложение за междуинституционално споразумение относно регистъра за прозрачност (разискване)
 21.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (разискване)
 22.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Трансфер на бюджетни средства
 25.Внасяне на документи: вж. протоколи
 26.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 27.Закриване на заседанието
Разисквания
Редактирана версия (2357 kb)
 
Разисквания
Редактирана версия (7949 kb)
Правна информация - Политика за поверителност