Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 5. oktober 2016 - StrasbourgRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 5.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (den 20.-21. oktober) (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Afslutning af en procedure om ophævelse af immunitet: se protokollen
 8.Afstemningstid
  8.1.Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  8.2.Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  8.3.Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (afstemning)
  8.4.Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (B8-1042/2016) (afstemning)
  8.5.Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (B8-1054/2016) (afstemning)
  8.6.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
  9.1.Perus tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Kasakhstans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Koreas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Globale mål for ernæring og fødevaresikkerhed i verden og EU's forpligtelser i forbindelse hermed (B8-1042/2016)
  9.5.Europæisk anklagemyndighed og Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Behov for en europæisk genindustrialiseringspolitik i lyset af de nylige tilfælde med Caterpillar og Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Situationen i Syrien (forhandling)
 13.Meddelelse fra formandskabet
 14.Situationen i Syrien (fortsat forhandling)
 15.Den colombianske fredsproces (forhandling)
 16.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 17.Kvinders rettigheder i Polen (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 19.FN's klimakonference 2016 i Marrakesh, Marokko (COP22) (forhandling)
 20.Forslaget om en interinstitutionel aftale om åbenhedsregisteret (forhandling)
 21.Gennemførelse af forordningen om materialer bestemt til kontakt med fødevarer (forhandling)
 22.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106): se protokollen
 23.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6): se protokollen
 24.Bevillingsoverførsler: se protokollen
 25.Modtagne dokumenter: se protokollen
 26.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 27.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2357 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (7949 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik