Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Προπαρασκευή της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 (συζήτηση)
 6.Δήλωση της Προεδρίας
 7.Περάτωση διαδικασίας άρσης ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  8.2.Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  8.3.Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (ψηφοφορία)
  8.4.Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (B8-1042/2016) (ψηφοφορία)
  8.5.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (B8-1054/2016) (ψηφοφορία)
  8.6.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
  9.1.Προσχώρηση του Περού στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Προσχώρηση του Καζαχστάν στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Προσχώρηση της Κορέας στη σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Παγκόσμιοι στόχοι και δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διατροφή και την επισιτιστική ασφάλεια στον πλανήτη (B8-1042/2016)
  9.5.Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)
 13.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 14.Η κατάσταση στη Συρία (συνέχεια της συζήτησης)
 15.Η ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 17.Τα δικαιώματα των γυναικών στην Πολωνία (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο (COP22) (συζήτηση)
 20.Πρόταση διοργανικής συμφωνίας για το μητρώο διαφάνειας (συζήτηση)
 21.Εφαρμογή του κανονισμού για τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (συζήτηση)
 22.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24.Μεταφορές πιστώσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Λήξη της συνεδρίασης
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (2357 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (7949 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου