Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 5. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Fraktsioonide koosseis (vt protokoll)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine) (vt protokoll)
 4.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (esitatud resolutsiooni ettepanekud) (vt protokoll)
 5.Euroopa Ülemkogu 20.-21. oktoobri 2016. aasta kohtumise ettevalmistamine (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Puutumatuse äravõtmise menetluse lõpetamine (vt protokoll)
 8.Hääletused
  8.1.Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.2.Kasahstani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.3.Korea ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (hääletus)
  8.4.Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (B8-1042/2016) (hääletus)
  8.5.Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (B8-1054/2016) (hääletus)
  8.6.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
  9.1.Peruu ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Kasahstani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Korea ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Ülemaailmsed eesmärgid ja ELi kohustused seoses toitumise ja toiduga kindlustatusega maailmas (B8-1042/2016)
  9.5.Euroopa Prokuratuur ja Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Vajadus Euroopa taasindustrialiseerimise poliitika järele hiljutiste Caterpillari ja Alstomi juhtumite valguses (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Olukord Süürias (arutelu)
 13.Presidentuuri teadaanne
 14.Olukord Süürias (arutelu jätkamine)
 15.Colombia rahuprotsess (arutelu)
 16.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 17.Naiste õigused Poolas (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 19.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (arutelu)
 20.Läbipaistvusregistrit käsitlev institutsioonidevaheline kokkulepe (arutelu)
 21.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (arutelu)
 22.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 23.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 24.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 25.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 26.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 27.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (2357 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (7949 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika