Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Keskiviikko 5. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Poliittisten ryhmien kokoonpano: ks. pöytäkirja
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 4.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset): ks. pöytäkirja
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (20. ja 21. lokakuuta 2016) valmistelu (keskustelu)
 6.Puhemiehen julkilausuma
 7.Koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen: ks. pöytäkirja
 8.Äänestykset
  8.1.Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.2.Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.3.Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (äänestys)
  8.4.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (B8-1042/2016) (äänestys)
  8.5.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (B8-1054/2016) (äänestys)
  8.6.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
  9.1.Perun liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Kazakstanin liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Korean liittyminen yksityisoikeuden alaa koskevaan vuoden 1980 Haagin yleissopimukseen kansainvälisestä lapsikaappauksesta (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Maailman ravitsemus- ja elintarviketurvaa koskevat globaalit tavoitteet ja unionin sitoumukset (B8-1042/2016)
  9.5.Euroopan syyttäjänvirasto ja Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Viimeaikaisten Caterpillarin ja Alstomin tapausten myötä esiin tullut tarve eurooppalaiseen uudelleenteollistamispolitiikkaan (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Syyrian tilanne (keskustelu)
 13.Puhemiehen ilmoitus
 14.Syyrian tilanne (jatkoa keskustelulle)
 15.Kolumbian rauhanprosessi (keskustelu)
 16.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (keskustelu)
 17.Naisten oikeudet Puolassa (keskustelu)
 18.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja
 19.Vuonna 2016 Marrakeshissa Marokossa järjestettävä YK:n ilmastonmuutoskokous (COP 22) (keskustelu)
 20.Toimielinten välinen sopimus avoimuusrekisteristä (keskustelu)
 21.Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista annetun asetuksen täytäntöönpano (keskustelu)
 22.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla): ks. pöytäkirja: ks. pöytäkirja
 23.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta): ks. pöytäkirja
 24.Määrärahojen siirrot: ks. pöytäkirja
 25.Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja
 26.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 27.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2357 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (7949 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö