Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 5 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling fracties: zie notulen
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 4.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 5.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad (20-21 oktober 2016) (debat)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Sluiting van procedure voor de opheffing van immuniteit: zie notulen
 8.Stemmingen
  8.1.De toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.2.De toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.3.De toetreding van Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (stemming)
  8.4.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (B8-1042/2016) (stemming)
  8.5.Europees openbaar ministerie en Eurojust (B8-1054/2016) (stemming)
  8.6.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (stemming)
 9.Stemverklaringen
  9.1.De toetreding van Peru tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.De toetreding van Kazachstan tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.De toetreding van Korea tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld (B8-1042/2016)
  9.5.Europees openbaar ministerie en Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Behoefte aan een Europees herindustrialiseringsbeleid in het licht van de recente Caterpillar- en Alstom-zaken (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.De situatie in Syrië (debat)
 13.Mededeling van de fungerend voorzitter van de Raad
 14.De situatie in Syrië (voortzetting van het debat)
 15.Het Colombiaanse vredesproces (debat)
 16.De situatie in de Democratische Republiek Congo (debat)
 17.Vrouwenrechten in Polen (debat)
 18.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 19.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (debat)
 20.Interinstitutioneel akkoord over het transparantieregister (debat)
 21.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (debat)
 22.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 23.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 24.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 25.Ingekomen stukken: zie notulen
 26.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 27.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (2357 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (7949 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid