Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Streda, 5. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín: pozri zápisnicu
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o podaných návrhoch uznesenia): pozri zápisnicu
 4.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (predložené návrhy uznesení): pozri zápisnicu
 5.Príprava na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2016 (rozprava)
 6.Vyhlásenie predsedníctva
 7.Skončenie postupu zbavenia imunity: pozri zápisnicu
 8.Hlasovanie
  8.1.Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.2.Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.3.Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (hlasovanie)
  8.4.Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (B8-1042/2016) (hlasovanie)
  8.5.Európska prokuratúra a Eurojust (B8-1054/2016) (hlasovanie)
  8.6.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
  9.1.Pristúpenie Peru k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Pristúpenie Kazachstanu k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Pristúpenie Kórejskej republiky k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Globálne ciele a záväzky EÚ v oblasti výživy a potravinovej bezpečnosti vo svete (B8-1042/2016)
  9.5.Európska prokuratúra a Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Potreba európskej politiky reindustrializácie v súvislosti s nedávnymi prípadmi Caterpillar a Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Situácia v Sýrii (rozprava)
 13.Oznámenie predsedníctva
 14.Situácia v Sýrii (pokračovanie rozpravy)
 15.Mierový proces v Kolumbii (rozprava)
 16.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 17.Práva žien v Poľsku (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 19.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (rozprava)
 20.Medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti (rozprava)
 21.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (rozprava)
 22.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 23.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 24.Presun rozpočtových prostriedkov: pozri zápisnicu
 25.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 27.Skončenie rokovania
Rozpravy
Revidované vydanie (2357 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (7949 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia