Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 5 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 4.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 5.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2016 (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Avslutande av förfarande för upphävande av immunitet: se protokollet
 8.Omröstning
  8.1.Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.2.Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.3.Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki) (omröstning)
  8.4.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (B8-1042/2016) (omröstning)
  8.5.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (B8-1054/2016) (omröstning)
  8.6.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
  9.1.Perus anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0267/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.2.Kazakstans anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0268/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.3.Koreas anslutning till 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn (A8-0266/2016 - Angel Dzhambazki)
  9.4.Globala mål och EU:s åtaganden om nutrition och en tryggad livsmedelsförsörjning (B8-1042/2016)
  9.5.Europeiska åklagarmyndigheten och Eurojust (B8-1054/2016)
  9.6.Behovet av en europeisk återindustrialiseringspolitik mot bakgrund av fallen med Caterpillar och Alstom (RC-B8-1051/2016, B8-1051/2016, B8-1052/2016, B8-1053/2016, B8-1055/2016, B8-1056/2016, B8-1057/2016, B8-1058/2016)
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Situationen i Syrien (debatt)
 13.Meddelande från ordförandeskapet
 14.Situationen i Syrien (fortsättning på debatten)
 15.Fredsprocessen i Colombia (debatt)
 16.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 17.Kvinnors rättigheter i Polen (debatt)
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 19.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22) (debatt)
 20.Interinstitutionellt avtal om öppenhetsregistret (debatt)
 21.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (debatt)
 22.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 23.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Anslagsöverföringar: se protokollet
 25.Inkomna dokument: se protokollet
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 27.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (2357 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (7949 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy