Uz Europarl portālu

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (izvēlēts)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Šis dokuments nav pieejams Jūsu valodā, tas Jums tiek piedāvāts valodās, kuras pieejamas valodu izvēlnē.

 Indekss 
 Pilns teksts 
Rozpravy
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (B8-1060/2016)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Predmetná rezolúcia je súčasťou vyjadrenia súhlasu Európskeho parlamentu s podporou a schválením medzinárodných finančných oznamovacích štandardov – IFR9, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2018. Tieto opatrenia boli prijaté po finančnej a hospodárskej kríze s cieľom zabezpečiť väčšiu transparentnosť pre nové účtovné štandardy. Nové účtovné štandardy by mali zabezpečiť dlhodobé investície a finančnú stabilitu. Európska komisia musí zabezpečiť riadne posúdenie vplyvu a účinok nových pravidiel na tieto dve oblasti. Európsky parlament musí podporiť hlbokú reformu procesu prípravy a schvaľovania účtovných štandardov s cieľom zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť.

 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika