Fill ar thairseach Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (Roghnaithe)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Níl an doiciméad seo ar fáil i do theanga féin. Roghnaítear teanga eile as na teangacha atá ar fáil.

 Innéacs 
 Téacs iomlán 
Rozpravy
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Dôkazy zhromaždené v posledných mesiacoch navyše poukazujú na to, že je naliehavo potrebné vyriešiť súčasné nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní existujúcich právnych predpisov. V predmetnom nariadení sa stanovujú všeobecné bezpečnostné požiadavky, ktoré sú uplatniteľné na všetky možné materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami. Doteraz sa osobitné opatrenia na úrovni EÚ prijímali len pre štyri materiály prichádzajúce do styku s potravinami. Išlo konkrétne o plast vrátane recyklovaného plastu, keramiku, regenerovanú celulózu a aktívne a inteligentné materiály. Predmetné nariadenie by malo rozšíriť tento počet až na 17 materiálov. Je potrebné prijať opatrenie na úrovni Európskej únie, aby sa vyriešila neexistencia osobitných opatrení Európskej únie a nedostatkov v oblasti posudzovania rizika, vysledovateľnosti, zhody a kontroly.

 
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais