Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Debatten
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

4. Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (ingediende ontwerpresolutie): zie notulen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid