Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 6. októbra 2016 - Štrasburg Revidované vydanie

4. Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9(predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
PV
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia