Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000115/2016 (B8-0721/2016)

Συζήτηση :

PV 04/10/2016 - 18
CRE 04/10/2016 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2016 - 5.4
CRE 06/10/2016 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016 - Στρασβούργο Αναθεωρημένη έκδοση

5.4. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς: IFRS 9 (B8-1060/2016) (ψηφοφορία)
PV
 

– Before the vote:

 
  
 

President. – If this is a point of order, I would like you to tell us which Rule you are basing your intervention on, please.

 
  
MPphoto
 

  Malin Björk (GUE/NGL). – Mr President, of course, it is Rule 135 on breaches of human rights and international law. I want to say to this House that we have no news from the peaceful Women’s Boat to Gaza; they are being held in Israel.

(The President cut off the speaker)

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben alle Themen, die uns besonders auf den Nägeln brennen. Aber die eignen sich nicht als Geschäftsordnungsanträge. Ich hatte mit der Kollegin im Vorfeld dieser Plenarsitzung genau darüber gesprochen. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich das etwas strenger handhabe. Wir sollten diese Diskussionen in den dafür vorgesehenen Ausschüssen und Treffen führen.

(Beifall)

 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου