Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2326(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0262/2016

Внесени текстове :

A8-0262/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2016 - 5.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0385

Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - Страсбург Редактирана версия

6.5. Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
Видеозапис на изказванията
  

Mündliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). – Elnök Úr! A tízedik szakaszát szeretném röviden ismertetni az uniós jogalkalmazás ellenőrzéséről szóló jelentésnek, ez a magyarokat különösen is érintheti. Azt mondja „hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak az uniós jogszabályok alkalmazása során el kell kerülniük, hogy szükségtelenül terhesebbé tegyék az uniós szabályokat, mivel ez az Unió jogalkotási tevékenységének félreértelmezéséhez vezet és növeli az indokolatlan EU-szkepticizmust a polgárok körében”. Mi, magyarok nagyon szeretnénk odafigyelni, hogy ne legyen indokolatlan EU-szkepticizmus, tehát megszorítóan értelmezzük mindazokat az európai uniós normákat, amelyek szeretnék kiterjeszteni Brüsszel és az Unió hatáskörét annak meghatározására, hogy kikkel kell együtt élnünk a saját földünkön, hány migránst kell befogadnunk, illetőleg hány, milyen tömegű migránst kíván az Unió hazánkba telepíteni. Úgyhogy tökéletesen igyekszünk megfelelni az elvárásoknak.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE). – Panie Przewodniczący! Niepokojący jest fakt, iż wśród obszarów, w których możemy zaobserwować największą ilość skarg oraz naruszenie prawa unijnego jest rynek wewnętrzny. W 2014 r. wpłynęło ponad 600 skarg oraz wszczęto ponad 160 spraw o naruszenie prawa w tym obszarze. Oczywiście nie wszystkie one muszą być zasadne, jednak wskazują na istniejący problem. Obywatele Unii oraz przedsiębiorcy bardzo często spotykają się z sytuacją, która w ich ocenie stanowi naruszenie prawa unijnego. Dlatego też zgadzam się ze sprawozdawcą, że należy stworzyć łatwo dostępny formularz skargi online. Pozwoli on skutecznie wychwytywać sytuacje naruszania prawa unijnego.

Kolejną bardzo ważną kwestią jest także decyzja, czy w ramach rynku wewnętrznego prawo powinno być regulowane poprzez dyrektywy, czy rozporządzenia. Myślę, że odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony rozporządzenia gwarantują bardziej jednolite wdrożenie zapisów prawnych, co może zapobiec dobrowolności w implementacji unijnych przepisów, która prowadzi często do protekcjonizmu. Z drugiej strony dyrektywy pozwalają w większym stopniu na uwzględnienie specyfiki poszczególnych państw członkowskich. Komisja Europejska powinna przeprowadzać jeszcze dokładniejszą analizę obu tych aspektów, zanim zdecyduje, z jakiej formy prawnej skorzysta. Takie podejście z pewnością poprawi stosowanie prawa Unii Europejskiej.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Mr President, my friend and colleague, Mrs Morvai, made an interesting point when she said that we had too many European regulations. In some respects she reflects what Commission President Mr Juncker has said, because he said that henceforth we will only regulate from Europe where absolutely necessary.

But, at the same time, there is no point in having European Union law if it is not applied. Obviously there have been cases where that has not happened and indeed there have been widespread examples of fraud. That is certainly something that has to be combated. I am very pleased that in the recent analysis my own country came out very well in regard to the application of European law. That is something that should apply everywhere. I think it is absolutely vital that we continue to monitor the application of European law and only regulate when necessary. But, when we do so, it has to be applied fairly and evenly across all Member States with no exceptions.

 
  
MPphoto
 

  Monica Macovei (ECR). – Domnule președinte, răspunderea pentru aplicarea corectă a dreptului Uniunii, ceea ce înseamnă legislația Uniunii, directive, regulamente, dar și tratatul Uniunii este împărțită între statele membre și Comisie. Comisia este garantul, gardianul tratatelor și trebuie să își asume mai ferm acest rol. În 2014, Comisia a primit circa patru mii de plângeri pentru potențiale încălcări ale dreptului Uniunii și a lansat circa nouă sute de noi proceduri de constatare a neaplicării dreptului Uniunii de către statele membre în domeniul mediu, sănătate, protecția consumatorilor, piața internă și așa mai departe.

Ce vreau să subliniez acum? Două lucruri: 1) statele membre trebuie să își transpună la timp și corect legislația Uniunii, trebuie să o facă prin legi clare și nu complicate pentru că lucrurile funcționează numai cu legi clare; 2) noi aici, în Parlament, să nu ne mai împiedicăm în rezoluții și declarații complicate cu „în plus”, „și”, „mai ales”, „dacă” din care oamenii nu înțeleg, ci să adoptăm legi clare .

 
  
  

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella Adinolfi (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione fa il punto della situazione sul sistema delle procedure di infrazione all'interno dell'Unione europea. Nello specifico, si sofferma sull'efficacia dell'«EU PILOT», progetto elaborato dalla Commissione con il fine di prevenire le eventuali procedure di infrazione attraverso uno scambio costante di informazioni con gli Stati membri, che però non sembra essere stato efficace come avrebbe dovuto.

Inoltre, nella relazione sono presenti alcune critiche dovute al fatto che la Commissione non ha attuato ancora numerose proposte dal Parlamento europeo, in particolare una norma che regoli il diritto amministrativo Europeo.

Per i motivi elencati in precedenza ho deciso di votare a favore.

 
  
MPphoto
 
 

  Tim Aker (EFDD), in writing. – The recommendation was to vote against this. The report did not go as far as we would like in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Marina Albiol Guzmán (GUE/NGL), por escrito. ‒ La resolución contiene muchos elementos positivos, tales como la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión o el reconocimiento de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo. Pese a ello, me he abstenido, al considerar que la aplicación del Derecho de la Unión no es un debate técnico, sino también político: no en vano, es la legislación ligada a la protección de los derechos sociales y civiles la que se ve sistemáticamente incumplida, mientras que su aplicación es inmediata cuando atenta contra los intereses de las clases populares.

 
  
MPphoto
 
 

  Lucy Anderson (S&D), in writing.I was particularly pleased to vote in favour of this resolution because this year it puts renewed pressure on the Commission to fulfil its obligations to help ensure that European Union law is correctly implemented. Vital citizens’ rights in the areas of environment, transport, health and consumer protection, which I have prioritised in my work, are again the subject of the majority of new infringement cases. Members of the public, businesses and campaigning organisations have reported even more concerns about the application of EU law than in previous years, and it is extremely important for justice and democracy that action is taken to address their complaints.

 
  
MPphoto
 
 

  Martina Anderson and Liadh Ní Riada (GUE/NGL), in writing. – I voted in favour of this report which sets out the application of EU law in the Member States for the year 2014. The main focus of the report is the fact that there has been a general decrease in the number of formal infringement proceedings, due to the new Pilot Procedure which allows the Commission to open dialogue with Member States before taking official proceedings. This is a good process, which allows Member States to explain or rationalise legislative choices they make when transposing EU law. It means there are fewer instances of the Commission imposing on countries’ sovereign right to choose how to implement new rules.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), in writing.I voted in favour of the report on monitoring the application of Union law, concerning the 2014 Annual Report. This, the Commission’s 32nd annual report on the subject, contains information on the actual implementation and practical application of EU law. While environment, transport and the internal market and services remained the policy areas in which most infringement cases were open in 2014, the number of formal infringement procedures has decreased in the last five years.

Despite the positive change, which in Commission’s view reflects the effectiveness of dialogue with Member States, it is clear from the Annual Report that the enforcement of EU law is still not sufficiently transparent. I supported the report as it not only notes that but also calls on the Commission to make compliance with EU law a real political priority.

I also appreciate the position that the European Parliament should play a more structured role in the analysis of how accession countries and countries with association agreements with the European Union comply with EU law, as well as in developing appropriate support in relation to those countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Νίκος Ανδρουλάκης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου (Ετήσια έκθεση για το 2014), διότι πιστεύω ότι η θέσπιση ενός κανονισμού που θα διέπει τη διοικητική διαδικασία των διοικητικών υπηρεσιών της Ένωσης είναι επιτακτική ανάγκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Arnautu (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points que nous combattons, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion, le lien fait entre l’application effective du droit de l’Union et le renforcement de la crédibilité des institutions de l’Union.

Ce rapport insiste sur le fait que «les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation de l’Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l’Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l’activité législative de l’Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens» (sic). Il est également demandé un plus grand accès du Parlement aux informations relatives aux dossiers EU Pilot. Je me suis donc opposée à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Jonathan Arnott (EFDD), in writing. ‒ I abstained on the grounds that, whilst I do not support the European Union, I do support transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean Arthuis (ALDE), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport car j’adhère à la conclusion qui est que l’application du droit de l’Union n’est pas encore suffisamment transparente. Je supporte également l’idée que le Parlement européen doit avoir un rôle proactif sur cette question.

 
  
MPphoto
 
 

  Zoltán Balczó (NI), írásban. ‒ A javaslat a Bizottság uniós jog alkalmazásával kapcsolatos 2014-es jelentését értékeli. A jelentés szerint a tagállamok képtelenek eleget tenni a jogalkotásra vonatkozó irreális végrehajtási határidőknek, ami a késleltetett alkalmazás hallgatólagos elfogadásához vezet; kéri az európai intézményeket, hogy állapodjanak meg megfelelőbb ütemezésben a rendeletek és irányelvek végrehajtására vonatkozóan. A javaslat szerint a Bizottságnak aktívabban kell küzdenie az irányelvek helytelen átültetésével szemben.

Az integrációt erőltető javaslaton végigvonul az aggódás az uniós jog hatékonyságának gyengülése miatt, mert a jelentéstevő szerint azt „rendszerszinten aláássa, hogy azt a tagállamok nem alkalmazzák megfelelően, a Bizottság nyomon követési tevékenysége pedig elégtelen.” A jelentés fő mondanivalója szerint még hatékonyabbá kell tenni az uniós jog tagállamokban történő érvényesülését, tehát erősen integrációpárti megközelítésű, ezért eurorealista szempontból nem fogadható el. Az előző jelentésben legalább rendszerkritikai elemek is szerepeltek, itt ez lényegében hiányzik. Ezekre tekintettel az előterjesztést nem támogattam.

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolas Bay (ENF), par écrit. ‒ Texte préconisant un certain nombre de points que nous combattons, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre.

Ce rapport insiste sur le fait que «les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation de l’Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l’Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l’activité législative de l’Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens» (sic). Il est également demandé un plus grand accès du Parlement aux informations relatives aux dossiers EU Pilot. J’ai naturellement voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Hugues Bayet (S&D), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport car je me joins aux constats et aux propositions qui y sont faits par les membres de la commission des affaires juridiques.

Tout en soulignant le rôle essentiel que joue la Commission dans le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de la législation de l'Union, les députés reconnaissent que le Parlement joue également un rôle primordial en exerçant une surveillance politique sur les mesures d'exécution de la Commission et suggère de le faire contribuer encore davantage.

Ils demandent également aux institutions de l'Union de convenir de délais plus réalistes pour la mise en œuvre des règlements et des directives et de renforcer la transparence dans l’application du droit de l’Union. La Commission est invitée à présenter une proposition législative sur un droit européen de la procédure administrative et à ériger la conformité au droit de l'Union en réelle priorité politique, qu'elle devra mettre en œuvre en étroite collaboration avec le Parlement.

 
  
MPphoto
 
 

  Xabier Benito Ziluaga (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto a favor de esta resolución porque contiene elementos muy positivos. La resolución aboga por fortalecer el derecho de la Unión para la protección de los derechos de consumidores, y en materia de salud, medio ambiente, movilidad y transporte. Existen muchos casos de infracciones iniciados por la Comisión que aún continúan abiertos, por ello este informe solicita que el Parlamento pueda acceder adecuadamente a esta información para que los procesos sean más transparentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), por escrito. ‒ Quiero agradecer a la ponente su labor en este informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión. La responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, pero esta circunstancia no puede eximir a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando elaboren normas de Derecho derivado.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ENF), par écrit. ‒ J'ai voté contre ce rapport qui rappelle ou préconise la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l'Union, la conformité au droit de l'Union comme priorité politique, la suggestion d'une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l'Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l'adhésion, le lien fait entre l'application effective du droit de l'Union et le renforcement de la crédibilité des institutions de l'Union. Souverainistes, nous combattons le droit européen qui soumet nos normes à celles d'institutions supranationales illégitimes.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (ENF), per iscritto. ‒ La relazione analizza la relazione periodica sull'applicazione delle norme UE da parte degli Stati membri. Non condivido quanto in essa sostenuto: ritengo che non prenda in considerazione il reale problema che affligge l'UE, ovvero l'eccessiva normazione e l'atteggiamento continuo di censura rispetto ai parlamenti nazionali che si trovano a recepire normative che spesso colpiscono fortemente e negativamente il tessuto socioeconomico dei propri territori. Basti pensare ai danni provocati in Italia dalla direttiva sui servizi ai settori dei balneari e del commercio ambulante. Per tutti questi motivi ho votato contro questo testo.

 
  
MPphoto
 
 

  Malin Björk (GUE/NGL), skriftlig. ‒ Betänkandet behandlar kommissionens årsrapport om kontroll av unionsrättens tillämpning. Den visar bland annat att miljö, transport, den inre marknaden och tjänster fortsatt var de politikområden där det största antalet överträdelseförfaranden pågick 2014.

Betänkandet är kritiskt till att arbetet med att upprätthålla unionsrätten fortfarande inte är tillräckligt insynsvänligt. Önskan om parlamentets ökade insyn betonas, större öppenhet vad gäller kontroll av unionsrättens tillämpning; tillämpning av EU-lagstiftningen ligger hos medlemsstaterna, och man betonar att medlemsstaterna vid genomförande av EU-lagstiftning även fullt ut måste respektera de grundläggande värdena och rättigheterna enligt fördragen och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Detta är bra punkter som jag håller med om.

Andra punkter som lyfts är bland annat vikten av att minska EU-skepticismen bland medborgare, utan någon reflektion kring varför den finns. Betänkandets huvudfråga är, som titeln beskriver, EU:s grundfunktioner, vilka är djupt odemokratiska men som inte kritiseras tillräckligt. Därför har jag valt att lägga ner min röst.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame aptariama Komisijos Europos Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaita. Ataskaitoje nurodoma, kad aplinka, transportas bei vidaus rinka ir paslaugos buvo tos politikos sritys, kuriose 2014 m. pradėta daugiausia pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad per pastaruosius penkerius metus sumažėjo oficialių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičius. Pasak Komisijos, tai parodo valstybių narių dialogo pagal procedūrą „EU Pilot“ veiksmingumą. Vis dėlto, turint omenyje, kad Parlamentas vis dar turi nedaug galimybių susipažinti su informacija apie procedūrą „EU Pilot“ ir nebaigtus nagrinėti atvejus, sunku įvertinti, kiek oficialių pažeidimo nagrinėjimo procedūrų skaičiaus sumažėjimas iš tiesų atspindi tai, kad valstybės narės labiau laikosi ES teisės, o ne tai, kad Komisija ir ES teisę pažeidusi valstybė narė rado kompromisinį sprendimą. Taigi, iš ataskaitos galima daryti išvadą, kad ES teisės įgyvendinimo užtikrinimas vis dar nepakankamai skaidrus. Taigi, naujos darbo grupės administracinės teisės klausimais, kurią įsteigė Teisės reikalų komitetas, pasiūlymai galėtų būti vertingas įkvėpimo šaltinis Komisijai, nes juose parodoma, kad reglamentas dėl ES administracinio proceso būtų naudingas ir kad jį įmanoma priimti.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. ‒ Az állásfoglalási indítvány szakszerűen és átfogóan foglalja össze az uniós jog alkalmazásának jelenlegi helyzetét, eredményeit és problémáit, ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

 
  
MPphoto
 
 

  Franc Bogovič (PPE), pisno. ‒ Podprl sem tudi letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU za l. 2014, ki vsebuje številne zanimive informacije o dejanskem izvajanju in praktični uporabi prava EU.

Iz poročila izhaja, da so področja okolja, prometa ter notranjega trga in storitev tista, kjer je bilo v letu 2014 največ odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev. Če preslikam to na nacionalno raven države, iz katere prihajam, je stanje podobno.

Zelo me veseli, da se število postopkov znižuje, kar kaže na izboljšanje dialoga med Komisijo in državami članicami.

 
  
MPphoto
 
 

  Simona Bonafè (S&D), per iscritto. ‒ La relazione annuale del 2014 della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea contiene preziose indicazioni. L'Unione europea è fondata sullo Stato di diritto e le sue istituzioni devono garantire che politiche e priorità comunitarie vengano applicate uniformemente nel territorio europeo. Dalla relazione emerge che, nell'anno 2014, i settori dell'ambiente, trasporti, mercato interno e servizi sono quelli nei quali si riscontrano il maggior numero di infrazioni.

Tuttavia, il numero di procedure formali di infrazione risulta diminuito negli ultimi cinque anni: questo miglioramento è dovuto alla messa appunto della procedura "EU Pilot", meccanismo che apre un dialogo costruttivo tra la Commissione, "garante dei trattati", e gli Stati membri colti in infrazione delle norme europee, prima di una formale apertura di una procedura di infrazione. La relazione, che sostengo, pone l'accento sulla necessità di una maggiore trasparenza nell'applicazione del diritto comunitario e una maggiore inclusione del Parlamento europeo.

La trasparenza e le informazioni relative alle procedure di infrazione possono e devono contribuire a rafforzare la fiducia dei cittadini comunitari verso l'Unione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Biljana Borzan (S&D), napisan. ‒ Podržavam ovo Izvješće.

Godišnje izvješće Komisije pokazuje da su okoliš, transport i unutarnje tržište i usluge u većini slučajeva ostali na razini iz 2014. Prema izvješću, broj formalnih postupaka zbog povrede prava je smanjen kao rezultat učinkovitosti neformalnog „EU pilot postupka”.

Međutim, izvjestitelj također ističe da je, s obzirom da Parlament još uvijek ima samo ograničen pristup informacijama o tom postupku te o tekućim predmetima, teško procijeniti u kojoj mjeri je smanjenje formalne procedure zapravo odraz bolje usklađenosti sa zakonima EU-a.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Boutonnet (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points que je combats, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion et le lien fait entre l’application effective du droit de l’Union et le renforcement de la crédibilité des institutions de l’Union.

J'ai donc voté contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Mercedes Bresso (S&D), in writing.I endorsed the resolution on monitoring the application of Union law because we are aware that it is the timely and correct transposition of EU law into national legislation which enables the intended benefits of EU law to be delivered to individuals. I believe that Parliament can support the work of the national parliaments by sharing its expertise in the legislative decision-making process.

 
  
MPphoto
 
 

  Renata Briano (S&D), per iscritto. ‒ Il controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea evidenzia che si riscontrano ancora molti casi in cui sono aperti procedimenti d'infrazione in merito all'effettiva attuazione e all'applicazione pratica del diritto dell'UE. Si può quindi affermare che l'applicazione del diritto dell'Unione europea non è ancora abbastanza trasparente e che la sua efficacia è sistematicamente compromessa dalla sua insoddisfacente applicazione da parte degli Stati membri nonché da un'insoddisfacente azione di verifica da parte della Commissione.

Parecchie delle direttive UE, in particolare quelle in ambito economico e finanziario, non sono state recepite da molti degli Stati membri. Spesso è l'imposizione di scadenze poco realistiche per l'attuazione della legislazione a causare l'impossibilità degli Stati membri di ottemperarvi. Le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto dell'Unione dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive e tenere conto del ripetersi dell'omissione nello stesso ambito. I ritardi di recepimento rappresentano un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno e vanno contro gli interessi dei cittadini e delle imprese, privandoli di taluni dei loro diritti.

 
  
MPphoto
 
 

  Steeve Briois (ENF), par écrit. ‒ Le présent rapport dresse un bilan des procédures d’infractions introduites à l’encontre des États membres par la Commission européenne. Il rappelle en outre que la Commission de Bruxelles est gardienne des traités (article 17 du traité UE) et qu’à ce titre il lui revient l’opportunité de saisir la Cour de justice de l’Union afin d’incriminer un État membre pour mauvaise transposition d’une directive dans le droit national ou mauvaise application d’un règlement de l’Union. À ce titre, la Cour a rendu cinq arrêts dans lesquels elle a infligé le paiement d’astreintes à l’Italie, à la Grèce, au Portugal, à l’Espagne ou encore à la Suède.

Surtout, il vante notamment deux aspects constitutifs du droit positif de l’Union que j’ai toujours combattus: l’égale valeur juridique entre les traités et la charte des droits fondamentaux et l’institution comme priorité politique de la conformité des législations nationales au droit de l’Union. C’est pourquoi j’ai voté contre ce rapport afin de défendre la souveraineté législative et juridique de la France.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrique Calvet Chambon (ALDE), por escrito. ‒ En el texto sometido a votación se afirma que, junto a las elecciones la expresión principal de la democracia es el referéndum. A la vista de los graves ataques que está sufriendo la democracia representativa a manos de la llamada «democracia directa» o «aclamativa a la Carl Schmitt» que están minando el propio concepto de democracia, con las evidentes pruebas recientes de los referéndums del Brexit, en Colombia o California, por mi conciencia no podía votar positivamente la llamada a un método que está ayudando a la delicuescencia del proyecto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Matt Carthy (GUE/NGL), in writing.I voted in favour of this report which sets out the application of EU law in the Member States for the year 2014. The main focus of the report is the fact that there has been a general decrease in the number of formal infringement proceedings, due to the new Pilot Procedure which allows the Commission to open dialogue with Member States before taking official proceedings. This is a good process, which allows Member States to explain or rationalise legislative choices they make when transposing EU law. It means there are fewer instances of the Commission imposing on countries’ sovereign right to choose how to implement new rules.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing.I voted in favour of this report and I agree with the proposals made by Parliament’s Working Group on Administrative Law, which could provide valuable insight to the Commission, as they show that a regulation on the administrative procedure of the EU’s own administration would be useful and feasible to enact.

The Commission’s Annual Report contains interesting information on the actual implementation and practical application of EU law. It also stresses, inter alia, that the number of formal infringement procedures has decreased in the past five years, which is a reflection of dialogue with Member States in the context of the EU Pilot procedure. It questionable though whether this is due to better compliance with EU law by Member States or to more compromise solutions between the Commission and the infringing Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Fabio Massimo Castaldo (EFDD), per iscritto. ‒ La relazione di quest'anno si sofferma sull'efficacia del sistema "EU Pilot", che prevede uno scambio continuo di informazioni tra Commissione e Stati membri al fine di prevenire eventuali procedure di infrazione. Il relatore, in particolare, sottolinea che la diminuzione del numero di procedure di infrazione potrebbe essere legato alla diminuzione costante di ricorsi presentati da parte della Commissione e non alla effettiva efficacia del programma "EU Pilot". La relazione presenta inoltre molte critiche alla Commissione per la mancata attuazione di numerose proposte provenienti dal Parlamento europeo, tra cui l'elaborazione di una norme volte a regolare il diritto amministrativo europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Caterina Chinnici (S&D), per iscritto. ‒ L'applicazione efficace e tempestiva del diritto dell'Unione europea è una condizione indispensabile per avere un quadro legislativo chiaro e per rafforzare la credibilità delle istituzioni europee.

Emerge dalla relazione come il numero di procedure d'infrazione formali sia diminuito negli ultimi cinque anni, ma credo sia necessario analizzare le origini di tale esito. È difficile, infatti, valutare in che misura la riduzione del numero di procedure d'infrazione rappresenti realmente un maggiore rispetto del diritto e una migliore trasposizione della norme europee o piuttosto un aumento delle soluzioni di compromesso tra la Commissione europea e gli Stati membri.

Ritengo che il Parlamento possa avere un ruolo significativo nella valutazione dell'applicazione del diritto, ma che il suo accesso alle informazioni sulle procedure sia ancora troppo limitato per permetterne un controllo approfondito, specialmente per quanto riguarda la procedura EU Pilot.

Pertanto, esprimendo il mio voto favorevole, mi unisco all'appello fatto dalla relatrice Heidi Hautala per una facilitazione all'accesso del Parlamento europeo ai fascicoli relativi ai casi di violazione del diritto dell'Unione, al fine di garantire una maggiore trasparenza e un costruttivo dialogo interistituzionale.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. ‒ Στηρίζουμε την έκθεση και συμφωνούμε με τη θέση της εισηγήτριας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να διαδραματίζει ένα πιο δομημένο ρόλο τόσο κατά την εξέταση του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες και οι χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες σύνδεσης τηρούν το ενωσιακό δίκαιο όσο και κατά την παροχή κατάλληλης προς τούτο υποστήριξης στις χώρες αυτές.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Χρυσόγονος (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Η ετήσια έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου παρακολουθεί τον βαθμό εφαρμογής και τήρησης του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες αρχές. Στην έκθεση καταγράφονται θετικές παρατηρήσεις αλλά και σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης. Θεωρώ πως ανάλογες εκθέσεις συμβάλλουν στη βελτίωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και γι’ αυτό τον λόγο ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelo Ciocca (ENF), per iscritto. ‒ Ho votato contro questa relazione che analizza la relazione 2014 sull'applicazione delle norme UE da parte degli Stati membri. La relazione risulta limitata riguardo alla descrizione delle ragioni che portano, spesso, gli Stati membri ad applicare le normative UE oltre i termini previsti. Ritengo che il recepimento tardivo sia la conseguenza di una iper-normazione europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Alberto Cirio (PPE), per iscritto. ‒ Concordo con la relazione annuale 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, ritengo estremamente importante l'incoraggiamento a rendere più chiare e trasparenti le norme nazionali adottate mediante il recepimento del diritto dell'UE e a specificare quali autorità nazionali siano responsabili della loro corretta attuazione. Si tratta, infatti, come ha sottolineato la relatrice, di un diritto che spetta ai cittadini dell'Unione, in quanto fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi. Ritengo, inoltre, che maggiore chiarezza sia necessaria anche tra i rapporti tra Parlamento e Commissione europea per quanto riguarda la procedura "EU Pilot". Infine, noto con piacere che, rispetto alle statistiche riportate nella suddetta relazione, le infrazioni commesse dall'Italia sono in calo.

 
  
MPphoto
 
 

  Deirdre Clune (PPE), in writing.I supported the report on monitoring the application of Union law: 2014 Annual Report, and I noted no objections.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), por escrito. ‒ Anualmente o Parlamento debruça-se sobre o estado da aplicação da legislação comunitária. Um exercício essencial para o legislador, mas que ganha especial relevância dada a arquitetura institucional da União: por exemplo, as diretivas dependem da ação dos Estados-Membros para entrar em vigor.

Ora, uma vez mais este relatório faz um bom diagnóstico, identificando as áreas em que se verifica mais incumprimentos pelos Estados-Membros. Assinala ainda uma diminuição das ações por incumprimento, resultado de um maior diálogo entre a Comissão e os Estados-Membros na fase “pré-contencioso”. Apesar de desejável, este diálogo - designado “EU pilot” - é pouco transparente, limitando o escrutínio público e pelas instituições, em particular deste Parlamento.

Assim, apoio este relatório, sublinhando a necessidade de melhorar a implementação da legislação comunitária e o poder de escrutínio do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Jane Collins and Mike Hookem (EFDD), in writing. – The recommendation was to vote against this. The report did not go as far as we would like in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione in quanto fornisce un quadro esaustivo sull'effettiva attuazione e sull'applicazione pratica del diritto dell'UE. I tre settori maggiormente interessati da procedimenti d'infrazione nel 2014 sono stati l'ambiente, i trasporti e il mercato interno-servizi, ma negli ultimi cinque anni si è comunque assistito a una diminuzione generale delle procedure grazie anche a un'efficace politica di dialogo con gli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Therese Comodini Cachia (PPE), in writing. ‒ EU legislation needs to facilitate social, judicial, environmental and economic processes and not be burdensome or increase bureaucracy. The contrary continues to feed unjustified EU scepticism among citizens. Consequently, the Commission should always strive to improve its practices in order to inform citizens in a timely and appropriate manner of any actions and steps taken in response to processing their complaints. This can be facilitated by a single gateway that will provide citizens with easy access to online complaint forms and user-friendly information on infringement procedures.

The annual report states that it is still frequent and widespread practice that late or incomplete transposition take place. A similar situation is found in relation to the misapplication of EU law, and therefore I support its call on Member States to implement and execute EU law effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Javier Couso Permuy (GUE/NGL), por escrito. ‒ La resolución contiene muchos elementos positivos, tales como la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión o el reconocimiento de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo. Pese a ello, me he abstenido, al considerar que la aplicación del Derecho de la Unión no es un debate técnico, sino también político: no en vano, es la legislación ligada a la protección de los derechos sociales y civiles la que se ve sistemáticamente incumplida, mientras que su aplicación es inmediata cuando atenta contra los intereses de las clases populares.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Cozzolino (S&D), per iscritto. ‒ La responsabilità primaria della corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE appartiene agli Stati membri. Tuttavia, la Commissione ha un ruolo essenziale nel vigilare sull'applicazione del diritto dell'UE e nel presentare la sua relazione annuale al Parlamento e al Consiglio. Il Parlamento europeo ha un ruolo decisivo nel controllo politico sulle azioni di esecuzione della Commissione. Alla luce di ciò, ritengo fondamentale incrementare l'utilizzo di alcuni strumenti esistenti a livello europeo per contribuire a una migliore applicazione e verifica dell'applicazione del diritto UE negli Stati membri, in linea con il nuovo accordo interistituzionale "Legiferare meglio". In modo particolare, il meccanismo informale "EU Pilot" che promuove una cooperazione più stretta e coerente tra la Commissione e gli Stati membri per poter porre rimedio alle violazioni del diritto dell'UE in una fase precoce, al fine di non dover ricorrere alla procedura formale d'infrazione. Ritengo che monitorare il recepimento efficace del diritto dell'Unione europea all’interno del quadro legislativo nazionale rappresenti un modo non solo per prevenire le infrazioni, ma anche per apportare ai cittadini i benefici attesi e dare credibilità all'impianto giuridico europeo e alle sue Istituzioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Pál Csáky (PPE), írásban. ‒ Az Európai Bizottság évente elkészíti jelentését, ebben az évben immár 32. alkalommal az uniós jog alkalmazását illetően. A tárgyalt jelentés a 2014-es évre vonatkozik. A Parlament több szakbizottsága, ezen belül a Petíciós Bizottság (PETI) is véleményezte a 2014. évi jelentést. A kötelezettségszegési eljárások mellett az EU Pilot keretében is számos ügy feltárására és megoldására kerül sor. Ez utóbbi kevesebb formaisággal jár, és gyorsabb rendezést biztosít az uniós jog megszegése esetén, amely mind az érintett tagállamnak, de legfőképpen a jogszabály érintettjeinek, az uniós polgároknak és vállalkozásnak szolgálhat javára.

A Néppárt PETI-n belüli felelőseként felhívtam a figyelmet arra, hogy a petícióknak is szerepe van az uniós jog tagállami alkalmazásában, azzal, hogy a beadványok jelentős része a tagállamok uniós jog átültetése és alkalmazása terén segít a nyomon követésben és a hiányosságok azonosításában. A petíciós adatok azt mutatják, hogy elsősorban a következő területekre vonatkozó uniós jogszabályok állítólagos megsértése van túlsúlyban: alapvető jogok, többek között a kisebbségekhez tartozó és a fogyatékossággal élő személyek jogai, hátrányos megkülönböztetés – főleg az állampolgárság alapján történő –, belső piac, szabad mozgás, közlekedés, környezet, oktatás, foglalkoztatás és egészségügy. Fontos, hogy a Bizottság az alapvető jogokat érintő panaszokat is egyenlő módon kezelje.

 
  
MPphoto
 
 

  Edward Czesak (ECR), na piśmie. ‒ Zdecydowałem wstrzymać się od głosu w sprawie sprawozdania rocznego za rok 2014 dotyczącego kontroli stosowania prawa Unii. Poprzez fakt, że należę do frakcji politycznej, dla której suwerenność każdego państwa członkowskiego jest kwestią kluczową, mam ambiwalentny stosunek do przyznania Parlamentowi większej roli w analizowaniu zmian prawnych zarówno w krajach przystępujących, jak i krajach, z którymi podpisano układy o stowarzyszeniu. Wstrzymałem się od głosu również dlatego, że poprawki zaproponowane przez moją frakcję zostały odrzucone, a dotyczyły one dla mnie kluczowych kwestii: zasady pomocniczości i proporcjonalności w stosowaniu prawa unijnego.

 
  
MPphoto
 
 

  Miriam Dalli (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of this report since I believe that it is important to monitor Member States’ legislation and to verify that it complies with EU law. It is important that Member States adopt EU legislation and EU institutions should ensure an effective monitoring system.

 
  
MPphoto
 
 

  Viorica Dăncilă (S&D), în scris. ‒ Având în vedere că responsabilitatea principală pentru punerea în aplicare și aplicarea corectă a dreptului UE revine statelor membre, însă ținând cont și de rolul important pe care îl au partenerii sociali, organizațiile societății civile și alte părți interesate în elaborarea legislației și în monitorizarea și semnalarea deficiențelor de transpunere și aplicare a dreptului UE de către statele membre, consider că legislația existentă a UE trebuie completată atunci când există lacune sau probleme legate de interpretare care să aducă mai multă accesibilitate, claritate și coerență în ceea ce privește interpretarea normelor existente, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, precum și al administrației și funcționarilor acesteia.

 
  
MPphoto
 
 

  Michel Dantin (PPE), par écrit. ‒ Ce rapport d’initiative porte sur le 32e rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit européen ainsi que la mise en œuvre effective et l'application pratique du droit communautaire. Dans ce rapport, les députés soulignent que l'environnement, le transport et les services internes sont aujourd’hui les domaines dans lesquels la plupart des cas d'infraction ont été ouverts en 2014. Considérant que l’application pleine et conforme du droit européen est une composante essentielle de l’efficacité des politiques européennes, j’ai soutenu ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Rachida Dati (PPE), par écrit. – J’ai soutenu ce rapport sur le rapport annuel 2014 sur le contrôle de l'application du droit de l'Union. Les citoyens européens ne peuvent avoir confiance dans le contrôle, par la Commission européenne, de l’application du droit de l’Union par les États membres, que s’ils sont satisfaits du degré de transparence. À cet égard, un processus informel de consultation entre la Commission et les États membres sur des questions relatives à la conformité de la législation nationale avec le droit européen ou à la bonne application du droit de l'UE, connu sous le nom d’EU-Pilot, est particulièrement opaque. Il est donc indispensable de rendre le contenu de ces consultations plus accessible en révisant l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et en y inscrivant les processus informels du type EU Pilot. Une fois cette révision effectuée, la Commission sera obligée de tenir le Parlement informé du déroulé de ses consultations informelles avec les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Isabella De Monte (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione annuale della Commissione per promuovere l'effettiva attuazione del diritto dell'UE sia da parte di paesi candidati che paesi non membri, nonché paesi titolari di accordi di associazione con l'UE, e migliorare la trasparenza e la cooperazione. Inoltre, ho sostenuto la relazione affinché il Parlamento svolga un ruolo più strutturato nell'analisi del rispetto del diritto dell'UE.

 
  
MPphoto
 
 

  r Ангел Джамбазки (ECR), в писмена форма. ‒ Гласувах „въздържал се“ относно годишния доклад за 2014 г. за мониторинга върху прилагането на правото на Съюза. Въпреки някои положителни аспекти, съдържащи се в него, не бяха взети предвид предложенията за прилагането на принципите за субсидиарност и пропорционалност. Смятам, че те са сред основните принципи на европейското законодателство и оценката на тяхното приложение е неизменна част от прилагането на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Επιτήδειος (NI), γραπτώς. ‒ Κρίνω το κείμενο αρνητικό στο σύνολό του, διότι, με πολύ έντεχνο και ύπουλο τρόπο, η ΕΕ και οι νομοθέτες της έχουν κατασκευάσει νόμους και κανόνες οι οποίοι αφαιρούν και το τελευταίο δικαίωμα κυριαρχίας ενός έθνους. Πρόκειται μάλιστα για νόμους οι οποίοι δεν δύναται να έχουν την ίδια ισχύ στα κράτη της Ευρώπης, αφού οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Με την κάλυψη των δήθεν ευαίσθητων θεμάτων, κατά την άποψη των τοκογλύφων, πατούν στα συντρίμμια της Ευρώπης των Εθνών και των Λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Rosa Estaràs Ferragut (PPE), por escrito. ‒ Este informe presenta la posición del Parlamento Europeo en relación al trigésimo segundo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión. En el informe se señala que la transposición correcta y dentro de plazo de la legislación de la Unión a la legislación nacional y un marco legislativo nacional claramente definido deberían ser una prioridad para los Estados miembros. En esta línea se destaca la importancia de mejorar la transposición y la necesidad de que los Estados miembros comuniquen e indiquen con claridad las medidas nacionales que complementan las directivas europeas. Y se recalca que, al aplicar el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben abstenerse de añadir obstáculos innecesarios a la legislación de la Unión. La aplicación correcta de la Unión contribuye a reforzar la credibilidad de las instituciones.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. ‒ O relatório mostra que o ambiente, os transportes, o mercado interno e os serviços são os domínios em que continuavam pendentes mais processos de infração em 2014 mas o número de processos formais por infração diminuiu nos últimos cinco anos. Uma conclusão que pode ser extraída do relatório é, por conseguinte, que a aplicação do direito comunitário continua a não ser suficientemente transparente. Daí concordar que o Parlamento poderia e deveria desempenhar um papel mais estruturado na análise do modo como os países candidatos à adesão e os países que concluíram acordos de associação com a União Europeia respeitam a legislação da UE, bem como no desenvolvimento de um apoio adequado nesta matéria a esses países.

 
  
MPphoto
 
 

  Edouard Ferrand (ENF), par écrit. ‒ Vote contre: ce rapport préconise un certain nombre de points que nous combattons, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion, le lien fait entre l’application effective du droit de l’Union et le renforcement de la crédibilité des institutions de l’Union.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório anual procede ao acompanhamento da aplicação do direito da UE por parte das suas instituições.

O sentido geral não é distinto do de anos anteriores. Ressaltam algumas curiosidades. Por exemplo, refere-se nos considerandos que houve 3715 queixas, sendo em número significativo as relativas a Espanha (553), Itália (475) e Alemanha (276). Mas já quando passamos das queixas aos processos (instaurados pela Comissão Europeia) os números modificam-se, aparecendo, num total de 893, os seguintes países à cabeça: Grécia (89), Itália (89) e Espanha (86). Questão óbvia: então o que sucedeu à Alemanha? E à Grécia? Elucidativo...

Opomo-nos à visão fiscalizadora, defendida no relatório e integrante dos tratados, que confere à Comissão Europeia o poder de instaurar processos por infração "a fim de garantir o cumprimento do direito da União" e apoia que o Tribunal de Justiça possa impor sanções aos Estados-Membros por transposição tardia do direito da UE. E nem apenas pelo carácter discriminatório em que assentam as avaliações, avaliações essas que nunca deixam de ser avaliações políticas, como está bem patente.

Ademais, rejeitamos liminarmente a possibilidade de instauração de sanções financeiras, como defendido no relatório, situação com a qual Portugal agora se confronta.

Obviamente votámos contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Luke Ming Flanagan (GUE/NGL), in writing.I voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D), písomne. ‒ Každoročná správa Európskej komisie o kontrole uplatňovania práva Európskej únie opäť priniesla niekoľko zaujímavých zistení a poznatkov. Tak ako v minulosti, najviac prípadov, keď si členské štáty nesplnili povinnosti, spadá do oblasti životného prostredia, dopravy a vnútorného trhu a služieb. Treba privítať aj fakt, že z výsledkov správy vyplýva, že za posledných 5 rokov sa počet formálnych konaní o nesplnení povinnosti znížil, čo môže poukazovať na dosiahnuté pokroky v rámci projektu EU Pilot. Európsky parlament má však aj v súčasnosti značne obmedzený prístup k informáciám, ktoré sú spracúvané v rámci predmetného projektu, a je preto veľmi ťažké určiť, do akej miery zníženie počtu formálnych konaní o nesplnení povinnosti skutočne odráža lepšie dodržiavanie práva Únie členskými štátmi, a nie kompromisné riešenia medzi Komisiou a členskými štátmi. Napriek viacerým pozitívnym výsledkom, ktoré boli nepochybne dosiahnuté v oblasti uplatňovania práva Európskej únie členskými štátmi, ostáva aj naďalej zrejmé, že musíme pokračovať v prijímaní ďalších opatrení, aby sme dosiahli ešte vyššiu úroveň transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Lorenzo Fontana (ENF), per iscritto. ‒ Voto contro alla relazione che poco si sofferma sui difetti dell'iper-normazione UE e continua a preferire un atteggiamento di censura nei confronti dei parlamenti nazionali.

 
  
MPphoto
 
 

  Λάμπρος Φουντούλης (NI), γραπτώς. ‒ Καταψηφίζω την ετήσια έκθεση του 2014 σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, διότι, με πολύ έντεχνο και ύπουλο τρόπο, η ΕΕ και οι νομοθέτες της έχουν κατασκευάσει νόμους και κανόνες οι οποίοι αφαιρούν και τα τελευταία κυριαρχικά δικαιώματα ενός έθνους. Πρόκειται για νόμους που δεν είναι δυνατόν να έχουν την ίδια ισχύ στα κράτη της Ευρώπης, αφού οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Με την κάλυψη των δήθεν ευαίσθητων θεμάτων, κατά την άποψη των τοκογλύφων, πατάνε στα συντρίμμια της Ευρώπης των Εθνών και των Λαών.

 
  
MPphoto
 
 

  Francesc Gambús (PPE), por escrito. ‒ He votado a favor del informe sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, que contiene información de gran importancia interesante sobre la transposición efectiva y la aplicación práctica del Derecho de la Unión. El informe anual subraya, asimismo, que el número de procedimientos formales de infracción ha disminuido en los últimos cinco años. Sin embargo, el informe señala a España como unos de los Estados miembros que más incumplen la normativa europea. Hay que tener presente que la Comisión Europea ha recibido 533 quejas sobre posibles vulneraciones de la regulación europea en el caso de España. Por lo tanto, debemos instar al Gobierno español a cumplir fielmente la legislación europea en pro de la defensa de los intereses de todos los ciudadanos y colectivos.

 
  
MPphoto
 
 

  Enrico Gasbarra (S&D), per iscritto. ‒ Dopo il voto in commissione JURI, adottiamo anche in plenaria una relazione che fa un punto importante sull'applicazione del diritto dell'Unione europea. Apprezzo il lavoro della collega Hautala, che mette in particolare evidenza i casi di infrazioni per la mancata trasposizione di direttive e normative UE nei settori dell'ambiente, dei trasporti e del mercato interno, che toccano temi cruciali per la vita di tanti nostri cittadini. Trovo utile che la relazione sottolinei anche la difficoltà del Parlamento ad essere informato sulle diverse infrazioni e domandi di rivedere in profondità il diritto di accesso a tutti i vari casi, è un punto cruciale di trasparenza e democrazia.

 
  
MPphoto
 
 

  Jens Gieseke (PPE), schriftlich. ‒ Ich unterstütze den Jahresbericht zur Anwendung des EU-Rechts von 2014. Nur durch eine regelmäßige Revision können wir die Implementierung von EU-Recht verbessern.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathan Gill (EFDD), in writing.The report did not go as far as I would have liked in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Goddyn (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport a pour but de vérifier la bonne application des directives européennes dans les États membres et de faire l’inventaire des mesures prises contre ceux qui les auraient mal appliquées. Il accrédite donc un grand nombre de constats – négatifs – que nous faisons à l’encontre de l’Union européenne: une volonté de mettre au pas le droit interne de chaque État, une ingérence évidente, des mesures de rétorsion en cas d’insoumission.

Ce rapport émane de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union, pour qui la souveraineté des nations n’est pas une préoccupation. Pour ces raisons, je me suis opposée à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Tania González Peñas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto a favor de esta resolución porque contiene elementos muy positivos. La resolución aboga por fortalecer el derecho de la Unión para la protección de los derechos de consumidores, y en materia de salud, medio ambiente, movilidad y transporte. Existen muchos casos de infracciones iniciados por la Comisión que aún continúan abiertos, por ello este informe solicita que el Parlamento pueda acceder adecuadamente a esta información para que los procesos sean más transparentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Grapini (S&D), în scris. ‒ Am votat atrăgând atenția doamnei comisar Jurova că nu e nevoie de o suprareglementare, ci trebuie o mai bună monitorizare a modului de aplicare a reglementărilor europene, așa cum ar fi, de exemplu, respectarea timpului de așteptare pentru răspunsul la contestații. Consider importantă monitorizarea precum și dreptul la informații cu privire la punerea efectivă în aplicare și aplicarea practică a legislației UE.

Raportul arată că domeniile precum mediul, transportul, piața internă și serviciile reprezintă în continuare branșele politice în curs de dezvoltare, în cele mai multe cazuri datorită neîndeplinirii obligațiilor în anul 2014. Numărul de proceduri oficiale de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a scăzut în ultimii cinci ani iar acest lucru reflectă eficacitatea dialogului cu statele membre în contextul procedurii EU Pilot.

Sunt de părere că Parlamentul European ar putea și ar trebui să joace un rol mai structurat în realizarea analizei privind modul în care țările candidate și țările cu acorduri de asociere cu Uniunea Europeană respectă dreptul UE, precum și în furnizarea asistenței adecvate, în acest sens, țărilor respective.

 
  
MPphoto
 
 

  Theresa Griffin (S&D), in writing.I voted for the 2014 annual report on monitoring the application of EU law. The report expresses concern about the Commission’s democratic deficit and stresses the importance of parliamentary involvement and democratic oversight. It also calls for better oversight of the Commission’s infringement and pre-infringement procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian Harkin (ALDE), in writing.The European Parliament plays a crucial role in the application of European Union law. It has a major role in overseeing the application of Union law to ensure that it is enforced correctly and fairly. I believe that Parliament itself should play a stronger role in the analysis of how accession countries and countries with association agreements with the European Union comply with EU law, and should provide those countries with suitable assistance. I support the suggestion that Parliament should draft proper reports, not simply resolutions, on all candidate countries in response to the annual progress reports released by the Commission. Sincere cooperation between the Commission and Parliament is essential for the smooth application of European law and is something I strongly support.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Hayes (PPE), in writing. ‒ I voted in favour since I have no objections

 
  
MPphoto
 
 

  Hans-Olaf Henkel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht zeigt deutlich, dass es in der EU Schwierigkeiten mit der Umsetzung des Unionrechts gibt. Über 3700 bei der Kommission eingereichte Vertragsverletzungsverfahren sprechen eine deutliche Sprache. Noch deutlicher wird das Problem bei den Reformvorschlägen, die im Rahmen des Europäischen Semesters den Nationalstaaten unterbreitet werden. Nach Angaben des Ausschusses für Wirtschaft und Währung wurden nur 10 der 157 wichtigsten Vorschläge umgesetzt. Zwar geben sich die Mitglieder im Europäischen Parlament alle Mühe, die Rechtsstaatlichkeit zu betonen, aber die EU ist insgesamt wenig glaubwürdig. Es werden im Zuge der sogenannten Euro-Rettungspolitik einfach zu viele Gesetze von höchster Ebene verletzt bzw. Verletzungen geduldet. Bezeichnend war die Aussage Junckers, der angesprochen auf die Frage, ob die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einleiten werde, antwortete: „Nein, weil es Frankreich ist.“ Wegen dieser Doppelmoral habe ich gegen den Bericht gestimmt. Wenn die EU im Großen keine Rechtsstaatlichkeit mehr herstellen will, dann kann es auch im Kleinen nicht funktionieren. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass der Einheitseuro abgeschafft werden muss, denn er führt zu Zwist und Zwietracht.

 
  
MPphoto
 
 

  Филиз Хюсменова (ALDE), в писмена форма. ‒ Подкрепям годишния доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза. Радвам се, че сред констатациите на доклада се посочва, че се наблюдава спад на наказателните процедури, като последица от въвеждането на инициативата на Комисията „ЕС Пилот“. Присъединявам се към призива в доклада за повече прозрачност по отношение на прилагането на правото на ЕС.

Призовавам Комисията като пазител на Договорите, да продължава безпристрастно да следи за спазването, правилното и навременното прилагане на европейското законодателство, тъй като така се създава увереност у европейските граждани за ефективното функциониране на институциите в защита на техните интереси.

Бих искала обаче да изразя и своята загриженост, и да призова Комисията да обърне специално внимание на все още съществуващите административни и законодателни пречки пред пълноценното упражняване на малцинствени езици в някои държави членки, тъй като езиковите политики на ЕС имат за цел да защитят езиковото многообразие, което е залегнало сред ценностите на ЕС в разпоредбите на Хартата за основните права на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Cătălin Sorin Ivan (S&D), in writing.The number of formal infringement procedures in 2014 decreased due to the effectiveness of the EU Pilot procedure. This is great news, but much remains to be done. One deplorable fact is that Parliament still has only limited access to vital information and thus cannot play the role of ‘monitoring the monitor’ efficiently and effectively.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Jakovčić (ALDE), napisan. ‒ Glasovao sam za Izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije: godišnje izvješće za 2014. jer mislim da djelotvorna primjena zakonodavstva EU-a utječe na jačanje vjerodostojnosti institucija Europske unije. Komisija je, u svojim godišnjim izvješćima, važnost dala predstavkama građana, poduzećima i organizacijama civilnog društva kao temeljnom pravu upisanom u Ugovor iz Lisabona i važnom elementu europskog građanstva te važnom sekundarnom sredstvu za praćenje primjene zakonodavstva EU-a i utvrđivanje mogućih rupa u zakonima kroz izravno izražavanje stajališta građana o vlastitim pogledima i iskustvima, uz izbore i referendume, koji ostaju primarni načini njihova demokratskog načina izražavanja. 32. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a pokazalo je da postupak provedbe prava Europske unije još uvijek nije dovoljno transparentan, no prostora za napredovanje svakako ima, stoga se u novom periodu očekuju promjene i drugačiji pristup koji vode k još većoj transparentnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-François Jalkh (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport soulève un certain nombre de points sur lesquels je suis en désaccord avec l’ambition de l’UE, s’agissant notamment de la priorité politique due au respect du droit communautaire, de la valeur excessive accordée à la charte des droits fondamentaux, ou de tout renforcement de quelque nature que ce soit des institutions européennes. J’ai donc voté contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane James (EFDD), in writing. – The recommendation was to vote against this. The report did not go as far as we would like in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Ježek (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the 2014 Annual Report on monitoring the application of Union law because it contains interesting information on the current implementation and practical application of EU law. It is a large-scale analysis reflecting also the effectiveness of the dialogue with Member States, with the conclusion that the enforcement of EU law is still not sufficiently transparent. Not least, it turns the spotlight on the regulation on the administrative procedure of the Union’s own administration.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Joulaud (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour le rapport de ma collègue Heidi Hautala relatif à l’application du droit de l’Union. Ce texte a pour objectif de mettre en évidence la façon dont a été appliqué le droit de l’UE par les États membres. Le rapport 2014 faisant état de certaines lacunes, je salue l’initiative de la Commission dans sa volonté de renforcer son partenariat avec les États pour remédier aux infractions constatées ainsi que d’améliorer le traitement des plaintes de citoyens et d’entreprises européennes. Ce rapport s’inscrit dans la détermination de l’ensemble des institutions européennes à faire en sorte que la législation européenne serve mieux les citoyens.

 
  
MPphoto
 
 

  Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), in writing. ‒ EH Bildu voted in favour of the annual report on monitoring the application of Union law, including a separate vote on paragraph 10. Despite being a paragraph that EH Bildu does not consider completely convincing, our vote was based on the following sentence: ‘stresses the importance of enhancing transposition and the need for Member States to provide notification of, and clearly indicate, national measures that supplement European directives.’ The Spanish State has often been warned or punished for not implementing EU law correctly.

More specifically, the Spanish government tried to hide the notification of Framework Decision 2008/675/JAI, after having transposed it more than four years late. Thanks to a parliamentary question addressed by Josu Juaristi MEP, we were informed that the Spanish government was one year and a half late notifying the transposition law. We have no doubt there is an intentional delay in the notification aiming to avoid the European Commission´s analysis of the national law.

EH Bildu wishes to recall that if the national law complied with this Framework Decision seven prisoners should be immediately released. EU law is often our only safeguard when dealing with Basque politically motivated prisoners and thus we voted in favour of paragraph 10.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Juvin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui répond à celui que la Commission européenne publie chaque année, pour présenter les tendances principales relatives à la procédure EU Pilot ainsi qu'aux procédures d'infraction à l'encontre des États membres. Le rapport 2014 souligne notamment que l'environnement, le transport et le marché intérieur de services sont les domaines d'action publique où les infractions sont les plus nombreuses. Le rapport indique une baisse des infractions sur les cinq dernières années, démontrant ainsi la qualité du dialogue avec les États membres.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Kappel (ENF), schriftlich. ‒ Ich enthalte mich zu diesem Bericht. Die Forderungen nach verbesserten Kanälen zur demokratischen Willensäußerung auf EU-Ebene sind zwar unterstützenswert, doch gibt es auch Abschnitte, die darauf abzielen, die Mitgliedstaaten zu einer Umsetzung des EU-Rechts zu verpflichten, um falschen Vorstellungen der gesetzgeberischen Tätigkeit der Union und EU-Skepsis vorzubeugen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), in writing. ‒ I voted in favour of this report. Scrutiny and monitoring on how efficiently Member States incorporate Union law to their legislation is a cornerstone of well-functioning EU and by that closing the gaps between Member States in various aspects – economic, environmental, regional, and social and so on.

I fully support the report, which points out that the EU is founded on the rule of law, and on the certainty and predictability of laws. The EU citizens must be the first to learn, in a clear, accessible, transparent and timely manner of whether and which national laws have been adopted through the transposition of EU laws, and of which national authorities are responsible for ensuring that they are correctly implemented.

I welcome the efforts under the Interinstitutional Agreement regarding better law-making. Structured cooperation, better coordination and streamlining are key elements in ensuring better compliance today and in the future.

The report also proposes establishing a new working group on Administrative Law that would enable the EP have a closer and more timely insight in the proceedings and provide a better basis to assess the actual situation on complying with Union law.

 
  
MPphoto
 
 

  Afzal Khan (S&D), in writing. ‒ I voted in favour of the report, as it expresses concern about the democratic deficit of the Commission, pointing out the importance of parliamentary involvement and democratic oversight.

 
  
MPphoto
 
 

  Bernd Kölmel (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht zeigt deutlich, dass es in der EU Schwierigkeiten mit der Umsetzung des Unionrechts gibt. Über 3700 bei der Kommission eingereichte Vertragsverletzungsverfahren sprechen eine deutliche Sprache. Noch deutlicher wird das Problem bei den Reformvorschlägen, die im Rahmen des Europäischen Semesters den Nationalstaaten erteilt werden. Nach Angaben des Ausschusses für Wirtschaft und Währung wurden nur 10 der 157 wichtigsten Vorschläge umgesetzt. Zwar geben sich die Mitglieder im Europäischen Parlament alle Mühe, die Rechtsstaatlichkeit zu betonen, aber die EU ist insgesamt wenig glaubwürdig. Es werden im Zuge der sogenannten Euro-Rettungspolitik einfach zu viele Gesetze von höchster Ebene verletzt bzw. Verletzungen geduldet. Bezeichnend war die Aussage Junckers, der angesprochen auf die Frage, ob die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einleiten werde, antwortete: „Nein, weil es Frankreich ist.“ Wegen dieser Doppelmoral habe ich gegen den Bericht gestimmt. Wenn die EU im Großen keine Rechtsstaatlichkeit mehr herstellen will, dann kann es auch im Kleinen nicht funktionieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Stelios Kouloglou (GUE/NGL), in writing. ‒ An effective application of EU law is essential given that the European Union wishes to meet the objectives set in the treaties and to enhance its credibility. The Commission monitors the application of EU law and ensures that the legislation complies with EU law. This resolution aims to review the implementation of EU law for the year 2014. I voted in favour of the resolution, since it highlights improvements but notes that the sectors of the environment, health, consumer rights, mobility and transport were the policy areas in which most infringement cases remained.

 
  
MPphoto
 
 

  Béla Kovács (NI), írásban. – Az előző jelentést készítő görög képviselőnek sokkal jobb érzéke volt a demokráciához, így kritikusabban viszonyult magához a rendszerhez, érthető okokból. Az adott jelentés az európai realizmus talaján állva nem fogadható el, mert vakon a Bizottságra hagyatkozik. Pénzügyi-gazdasági szemlélete is a többszörösen megbukott neoliberalizmus talaján áll. Erősen korlátozza az EP-képviselők lehetőségeit, hogy a Parlament még mindig igen csekély mértékben fér hozzá az EU Pilot eljárással és a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos információkhoz. Így igen nehéz értékelni, hogy a formális kötelezettségszegési eljárások számának csökkenése mennyiben köszönhető a Bizottság és a tagállamok közötti kompromisszumos megoldásoknak, avagy inkább annak, hogy a tagállamok az uniós jogot jobban betartják.

 
  
MPphoto
 
 

  Андрей Ковачев (PPE), в писмена форма. ‒ Гласувах в подкрепа на тридесет и втория годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото на Съюза, съдържащ важна информация относно актуалното изпълнение и практическото прилагане на правото на ЕС.

Докладът сочи, че околната среда, транспортът и вътрешният пазар и услугите са областите на политики, за които през 2014 г. са образувани най-много производства за установяване на неизпълнение на задължения. Подчертава се също, че броят на официалните производства за установяване на неизпълнение на задължения през последните пет години е намалял. Това отразява ефективността на диалога с държавите членки в контекста на процедурата по EU Pilot.

Въпреки това, Европейският парламент трябва да има по-добър достъп до информацията за процедурите за предварителните процедури и висящите преписки. Предложението, направено от новата работна група по въпросите на административното право, съставена от комисията по правни въпроси, показва, че регламентът за административния процес на Европейския съюз би бил както полезен, така и осъществим.

Европейският парламент може и следва да играе по-структурирана роля в анализа на начина, по който присъединяващите се страни и страните, сключили споразумения за асоцииране с Европейския съюз, се съобразяват с правото на ЕС, както и в разработването на подходяща подкрепа за тези държави в това отношение.

 
  
MPphoto
 
 

  Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE), na piśmie. ‒ Coroczne sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczące transponowania prawa europejskiego do porządku prawnego państw członkowskich jest ważnym elementem budowania zharmonizowanej przestrzeni prawnej w Unii Europejskiej. Poparłam sprawozdanie, gdyż zawiera jasną analizę sytuacji i konkretne rekomendacje, z uwzględnieniem aspektu pomocniczości. Terminowość i trafność transpozycji są istotne dla spójności rynku wewnętrznego i są w interesie obywateli Unii Europejskiej. Opóźnienia lub inne nieprawidłowości we wdrożeniu prawa europejskiego mogą uruchamiać procedurę naruszenia implementacji, która obejmuje etap wsparcia i negocjacji, ale stopniowo jest coraz bardziej restrykcyjna i w przypadku uchylania się od obowiązków wdrożeniowych może skończyć się wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i karami finansowymi dla państwa członkowskiego.

W ostatnich 5 latach ograniczono liczbę naruszeń dzięki systemowi wczesnego ostrzegania EU Pilot i podjęto szereg decyzji wzmacniających ten kierunek zwiększania efektywności wdrożeń, powołując specjalne strony internetowe z bazą danych wszczętych postępowań i specjalnymi formularzami do zgłaszania skarg przez indywidualne przedsiębiorstwa i obywateli. Dostęp do informacji wszystkich Europejczyków i szerokie konsultacje tworzonego prawa na wczesnych jego etapach to klucz do tworzenia prawa, które ułatwia, a nie utrudnia życie obywateli we wszystkich państwach członkowskich, a jako takie będzie sprawniej i lepiej wdrażane niż mniej skonsultowane.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), per iscritto. – Esprimo voto favorevole sulla relazione annuale 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea. Siamo giunti, così, alla 32a relazione della Commissione, che ancora una volta, fornisce informazioni utili sull'effettiva attuazione delle pratiche del diritto dell'UE. Secondo la relazione sono i settori di ambiente, trasporti, e mercato interno e servizi quelli in cui sono presenti maggiori procedure d'infrazione nel 2014. Allo stesso tempo, però, la relazione dimostra che c'è stata una diminuzione del numero delle procedure d'infrazione formali negli ultimi cinque anni. Pur non di meno, la relazione conclude che dovremmo tenere in considerazione le nuove proposte effettuate dal gruppo di lavoro sul diritto amministrativo al fine di migliorare l'applicazione del diritto UE. Si raccomanda, inoltre, che il Parlamento svolga un ruolo più preciso al momento di analizzare le procedure di rispetto del diritto dell'UE dei paesi candidati all'adesione e di quelli titolari di accordi di associazione con l'Unione, e che metta in funzione dei piani di sostegno per i paesi coinvolti in questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Gilles Lebreton (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce rapport, car il défend des mesures que nous combattons, notamment la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, ou encore la conformité au droit de l’Union comme priorité politique.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE), par écrit. ‒ Cette initiative répond au rapport que la Commission européenne publie chaque année, en application des articles 16 et 17 du traité FUE, pour présenter les tendances principales relatives à la procédure EU Pilot ainsi qu'aux procédures d'infraction à l'encontre des États membres. Le rapport 2014 souligne notamment que l'environnement, le transport et le marché intérieur de services sont les domaines d'action publique où les infractions sont encore les plus nombreuses.

Le rapport de la commission JURI a entendu par ailleurs valoriser le travail accompli au sein de son groupe de travail sur le droit administratif, en suggérant qu'un règlement sur la procédure administrative au sein des institutions pourrait contribuer à une meilleure application du droit de l'Union.

Pour ces raisons, j’ai voté en faveur de ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Philippe Loiseau (ENF), par écrit. ‒ Le rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points auxquels nous sommes opposés, à savoir, notamment, la charte des droits fondamentaux de l’UE d’une valeur égale à celle des traités, la conformité au droit de l’UE comme priorité politique et la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’UE dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion.

Ce rapport insiste sur le fait que «les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation de l’Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l’Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l’activité législative de l’Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens» (sic). Je me suis donc opposé à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. ‒ He votado a favor de este informe que pretende «monitorizar la monitorización» de la Comisión, desde el punto de vista político, y el interés de asegurar que la legislación que se adopta en la Unión se convierte efectivamente en una realidad aplicada en los Estados miembros.

El Informe Anual de la Comisión muestra que el medio ambiente, el transporte y el mercado interior y los servicios siguen siendo las áreas en las que se produjeron mayor número de infracciones en 2014. De acuerdo con el informe, el número de procedimientos formalmente infractores ha disminuido gracias a la efectividad del procedimiento informal de «EU Pilot Procedure». No obstante, el informe destaca también que, dado que el Parlamento solo tiene aún acceso limitado a la información de ese procedimiento y a los casos pendientes, es difícil evaluar hasta qué punto la reducción de las infracciones procedimentales formales refleja el grado verdadero de cumplimiento por parte de los Estados miembros.

Gracias a los socialistas el informe subraya la responsabilidad conjunta de la Comisión y de los Estados miembros en caso de implementación inapropiada o incompleta de la legislación europea.

 
  
MPphoto
 
 

  Paloma López Bermejo (GUE/NGL), por escrito. ‒ La resolución contiene muchos elementos positivos, tales como la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión o el reconocimiento de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo. Pese a ello, me he abstenido, al considerar que la aplicación del Derecho de la Unión no es un debate técnico, sino también político: no en vano, es la legislación ligada a la protección de los derechos sociales y civiles la que se ve sistemáticamente incumplida, mientras que su aplicación es inmediata cuando atenta contra los intereses de las clases populares.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio López-Istúriz White (PPE), por escrito. ‒ Este informe anual presenta, una vez más, información interesante sobre la transposición efectiva y la aplicación práctica del Derecho de la UE. El informe concluye que el cumplimiento del Derecho de la UE aún no es lo suficientemente transparente. En este sentido, el Parlamento estima que la Comisión debe proponer, siempre y cuando sea posible y proporcionado, más reglamentos y menos directivas para asegurar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros en cuanto a la legislación, especialmente en el caso de la legislación de la Unión relacionada con el mercado único, teniendo presente también que la forma de los textos jurídicos debe corresponderse con los objetivos y fines de las propuestas.

Siendo el mercado único el motor de la Unión, voto favorablemente a este informe por estar de acuerdo con las propuestas que presenta en ese ámbito.

 
  
MPphoto
 
 

  Mairead McGuinness (PPE), in writing. ‒ I voted in support of this report that recommends a regulation on European administrative procedure.

 
  
MPphoto
 
 

  Petr Mach (EFDD), písemně. ‒ Hlasoval jsem proti. Zpráva v podstatě volá po přenášení uplatňování práva EU z členských států na Komisi formou přímých nařízení. Jsem naopak pro to, aby členské státy měly maximální kontrolu nad legislativou, která platí na jejich území.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivana Maletić (PPE), napisan. ‒ Uspješna primjena zakonodavstva ključno je sredstvo za postizanje ciljeva EU-a. Nepotpunom provedbom direktiva države članice mogu stvoriti neravnotežu na jedinstvenom tržištu. Iako pravilna provedba zakonodavstva ovisi uglavnom o samim državama članicama, neki čimbenici, poput nerealnih rokova za provedbu, onemogućuju ostvarivanje određenih direktiva u državama članicama. Također, postupak provedbe zakonodavstva Europske unije u državama članicama još uvijek nije dovoljno transparentan, a mnoštvo pritužbi Komisiji ukazuje na učestalo kašnjenje u provođenju direktiva EU-a i povrede istih.

Praćenje primjene zakonodavstva EU-a olakšalo bi se sustavnijim podnošenjem izvješća te poboljšanjem pristupa informacijama Parlamentu, državama članicama i građanima EU-a. Osim toga, državama članicama trebao bi se ostaviti manevarski prostor u provedbi direktiva, kako bi se osigurala pravovremena primjena i izbjeglo zakašnjelo prenošenje u državna zakonodavstva. Europski parlament bi trebao imati veću ulogu pri nadgledanju provođenja prava EU-a, jer bi svojim sudjelovanjem omogućio praćenje pojedinačnih slučajeva i time iskoristio već postojeće znanje unutar svojih mjerodavnih odbora. Kako bi se to omogućilo, Parlamentu bi se trebao omogućiti pristup informacijama o neriješenim predmetima i drugim pitanjima vezanim uz provedbu prava EU-a.

Podržala sam ovo izvješće, jer smatram da je djelotvorna primjena prava EU-a jedan od najbitnijih čimbenika u jačanju vjerodostojnosti institucija Europske unije i u ostvarivanju njenih ciljeva.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrejs Mamikins (S&D), in writing. ‒ I share the rapporteur’s position that the rising number of infringements relating to late transposition shows that prompt transposition continues to be a challenge in numerous Member States and requires an effective response by the Commission. Timely and correct transposition of EU law into national legislation and a clear domestic legislative framework should be a priority for the Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Vladimír Maňka (S&D), písomne. ‒ Kontrola Komisie v oblasti skutočného uplatňovania práva Únie poukázala na nedostatky najmä v oblasti životného prostredia, dopravy, vnútorného trhu a služieb. V roku 2008 bol v Únii zavedený projekt „EU Pilot“ ako metóda na zlepšenie pomoci občanom a podnikom pri uplatňovaní práva EÚ. Jeho cieľom je zníženie počtu konaní vo veci porušenia právnych predpisov. Počet konaní však nemôže odrážať skutočné rešpektovanie a uplatňovanie práva, napr. aj z dôvodu pretrvávajúcej nedostatočnej informovanosti o možnostiach občanov a právnických osôb podávať sťažnosti. Súhlasím s návrhom, aby sa EP vytvoril samostatný proces na monitorovanie uplatňovania práva Únie, ktorý využije aj činnosť a poznatky stálych výborov Parlamentu pôsobiacich v príslušných oblastiach.

 
  
MPphoto
 
 

  Νότης Μαριάς (ECR), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, για τους λόγους που ανέφερα αναλυτικά στην ομιλία μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στις 6/10/2016, καθώς και διότι η εν λόγω έκθεση είναι πλήρης και τεκμηριωμένη.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Martin (ENF), par écrit. ‒ J’ai voté contre ce texte. Le rapport annuel 2014 de la commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union établit un bilan des procédures d’infraction introduites à l’encontre des États membres. Le texte voté rappelle ou préconise plusieurs concepts au sujet desquels nous nous opposons: la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, etc.

Ce rapport insiste sur le fait que «les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation de l’Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l’Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l’activité législative de l’Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens». Nous nous opposons bien évidemment à ce concept.

 
  
MPphoto
 
 

  Κώστας Μαυρίδης (S&D), γραπτώς. ‒ Ψηφίζω υπέρ της έκθεσης. Αυτό που προκύπτει αναμφίβολα από αυτήν είναι ότι το περιβάλλον, οι μεταφορές, η εσωτερική αγορά και οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν τομείς της πολιτικής στους οποίους παραμένουν εκκρεμείς οι περισσότερες υποθέσεις παραβίασης Συνθηκών από το 2014. Από την έκθεση συνάγεται επίσης ότι η επιβολή του δικαίου της Ένωσης χαρακτηρίζεται από μειωμένη διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Georg Mayer (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht kritisiert eine unzureichende Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten und fordert die Einführung eines EU-Verwaltungsverfahrens. Dieser Forderung kam das Europäische Parlament bereits im Jahr 2013 mit einer Entschließung nach – die Kommission blieb in der Folge jedoch untätig. Die Idee eines einheitlichen EU-Verfahrensrechts ist zwar grundsätzlich unterstützenswert, der Bericht geht aber bei einigen anderen Punkten (wie etwa mit der Aufforderung an die Kommission, Vertragsverletzungsverfahren gegen jene Mitgliedsstaaten einzuleiten, die ein System von obligatorischen Aufnahmequoten für Flüchtlinge ablehnen) in die falsche Richtung. Ich habe mich daher meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Valentinas Mazuronis (ALDE), raštu. ‒ Balsavau už EP pranešimą, kuriame aptariama Komisijos parengta Europos Sąjungos teisės taikymo stebėjimo ataskaita. Iš pateiktos ataskaitos galima daryti išvadą, kad ES teisės įgyvendinimo užtikrinimas vis dar nepakankamai skaidrus, todėl pranešime numatomos gairės ir priemonės, kurios padėtų spręsti šias problemas.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), par écrit. ‒ Chaque année, la Commission fait le bilan de l’application des traités: de la transposition en droit national des législations européennes ainsi que des procédures d’infraction contre les États récalcitrants. L’environnement est le sujet le plus concerné. La France a été plusieurs fois dans le rouge pour son taux de pollution de l’air aux particules fines par exemple. Sans que l'impact des mines de charbon allemandes soit incriminé. Soit.

Le rapport note qu’il y a moins d’infractions, soutient les pétitions et les plaintes des citoyens ou encore dénonce la fixation de délais souvent irréalistes. Je me félicite qu’il rappelle la possibilité de fixer dans les États des «normes sociales et écologiques plus élevées qu'au niveau de l'Union». Mais il demande surtout à la Commission d’appliquer plus de «sanctions financières dissuasives» pour «crédibiliser» l’Union et ainsi lutter contre «un euroscepticisme injustifié chez les citoyens».

Ainsi, la Commission cherche à faire entrer dans le marbre des traités les sanctions du Semestre européen, les fameuses règles d’or. Je vote contre.

 
  
MPphoto
 
 

  Joëlle Mélin (ENF), par écrit. ‒ Le rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points auxquels nous sommes opposés, à savoir, notamment, la charte des droits fondamentaux de l’UE d’une valeur égale à celle des traités, la conformité au droit de l’UE comme priorité politique et la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’UE dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion.

Ce rapport insiste sur le fait que «les États membres, lorsqu’ils appliquent la législation de l’Union, devraient éviter d’ajouter à la législation de l’Union des contraintes superflues, car cela entraîne une vision erronée de l’activité législative de l’Union et favorise un euroscepticisme injustifié chez les citoyens» (sic). Je me suis donc opposée à ce rapport.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. ‒ O 32.º relatório anual da Comissão sobre o controlo da aplicação do Direito da UE contém, uma vez mais, informações interessantes sobre a efetiva transposição e aplicação prática do direito da UE.

Assim, o relatório mostra que o ambiente, os transportes, o mercado interno e os serviços são os domínios em que continuavam pendentes mais processos de infração em 2014. O relatório anual salienta ainda que o número de processos formais por infração diminuiu nos últimos cinco anos.

Temos assim de continuar a trabalhar no sentido de minimizar as incidências existentes. Daí o meu voto favorável.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Metsola (PPE), in writing. ‒ I chose to support this report as it calls for the creation of a single gateway for citizens to easily access complaint forms and user-friendly information on infringement proceedings. This would bring existing access points and information sites together into a single access point, thus incentivising citizen involvement and increasing transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), par écrit. – En vertu de l’article 17 du traité sur l’Union européenne, la Commission est la «gardienne des traités» et veille, sous supervision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à la bonne application des traités et des décisions européennes. Or, comme en 2013, on constate que les domaines les plus touchés par les infractions sont ceux relatifs à l'environnement, à la santé, à la protection des consommateurs, à la mobilité et aux transports. La justice est un des piliers de notre modèle sociétal et le droit communautaire doit être respecté. J’accueille donc favorablement le trente-deuxième rapport annuel sur le contrôle de l’application du droit de l’Union et souhaite que la Commission saisisse la CJUE afin que des recours en manquement soient introduits.

 
  
MPphoto
 
 

  Miroslav Mikolášik (PPE), písomne. – Tohtoročná výročná správa o uplatňovaní práva EÚ v jednotlivých členských štátoch Únie poukázala na nedostatky, a to predovšetkým v oblastiach životného prostredia, dopravy a vnútorného trhu. Ak podľa Európskej komisie dochádza k nedostatočnej aplikácii európskeho práva na území jednotlivých členských krajín, dochádza k aktivizácii tzv. EU Pilot, ktorým sa zaháji dialóg medzi Komisiou a dotknutou krajinou. Tá má povinnosť vysvetliť, prečo k rozporu dochádza a vykonať následnú nápravu. Keďže ide o výmenu správ medzi daným členským štátom a Komisiou, pre Európsky parlament je pomerne problematické mať dostatočnú prehľad o tom, koľko “pilotov” EÚ v skutočnosti začala, a aký je de facto stav uplatňovania práva Únie. Z tohto dôvodu sa domnievam, že by bolo namieste, aby Komisia poskytovala Európskemu parlamentu dostatočnejší prístup k transparentným informáciám aj v tomto kontexte. Správe vyjadrujem podporu.

 
  
MPphoto
 
 

  Marlene Mizzi (S&D), in writing. ‒ I have voted in favour of the report, which shows that the environment, transport and the internal market and services remained the policy areas in which most infringement cases were open in 2014. According to the report the number of formal infringement procedures has decreased as a result of the effectiveness of the informal ‘EU Pilot procedure’. However, the rapporteur also points out that, given that Parliament still has only limited access to information on that procedure and on pending cases, it is difficult to evaluate to what extent the reduction in formal infringement procedures actually reflects better compliance with EU law by Member States.

 
  
MPphoto
 
 

  Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE), por escrito. ‒ O presente relatório da Comissão versa sobre o controlo da aplicação do direito da UE e contém dados sobre a efetiva transposição e aplicação prática do mesmo.

De acordo com a Comissão, o número de processos formais por infração diminuiu nos últimos cinco anos, e esta diminuição reflete a eficácia do diálogo com os Estados-Membros no contexto do procedimento "EU Pilot".

Contudo, é de lamentar o reduzido acesso, por parte do Parlamento Europeu, às informações sobre este procedimento e sobre os processos em curso.

Defendo o alargamento dos prazos para a implementação da legislação, de modo a garantir a capacidade dos Estados-Membros de os cumprirem. Para tal, deverão ser criados calendários mais adequados de aplicação dos regulamentos e diretivas, tendo em devida conta os períodos de controlo e de consulta necessários.

O novo Acordo Interinstitucional “Legislar Melhor” contém disposições que visam melhorar a implementação e a aplicação do direito da UE. É vital melhorar o processo de transposição e a necessidade de os Estados-Membros identificarem, e notificarem, as medidas nacionais que completam as diretivas europeias.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Montel (ENF), par écrit. ‒ Ce rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points que nous combattons, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion, le lien fait entre l’application effective du droit de l’Union et le renforcement de la crédibilité des institutions de l’Union. Je n'ai donc pas d'autre choix que de voter contre.

 
  
MPphoto
 
 

  József Nagy (PPE), írásban. ‒ Szavazatommal támogatom a jelentést. Az Európai Unió megfelelő működésének egyik alapfeltétele, hogy az összes tagállamra ugyanazok a szabályok vonatkozzanak. Szintén nagyon fontos, hogy az állampolgárok számára az uniós szabályzat átlátható és érthető legyen.

 
  
MPphoto
 
 

  Victor Negrescu (S&D), in writing. ‒ In response to the request from the European Parliament and Member States, the Commission draws up an annual report regarding the monitoring of the application of EU law. I have voted in favour of this report, which states that the environment, transport and the internal market and services were the policy areas with the most infringement cases in 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Момчил Неков (S&D), в писмена форма. – Подкрепих предложението за резолюция на Европейския парламент на г-жа Хаутала, тъй като смятам, че Европейският парламент трябва да бъде по-добре информиран относно прилагането на правото на ЕС, за да може да изпълнява по-добре ролята си на съзаконодател и за да гарантира, че законодателната му дейност се подобрява.

Създаването на процедура в рамките на Парламента, отразяваща прилагането на законодателството на ЕС в отделните държави членки, би било удачен начин за анализирането на неизпълнението по специфичен начин за всяка държава.

Макар броят на производствата през 2014 г. да е намалял, което подчертава ефективността на процедурата EU Pilot, областите, в които прилагането на правото на ЕС остава проблемно, продължават да бъдат околна среда, транспорт и вътрешен пазар и услуги. Парламентът все още разполага с ограничен достъп от информация относно тази процедура, ето защо не може реално да установи дали намалелият брой на производства реално отразява по-доброто прилагане на правото на ЕС или е някакъв вид договореност между държавите, допуснали неизпълнение, и Комисията.

Изпълнението на правото на ЕС все още не е достатъчно прозрачно, ето защо подкрепям идеята за изготвяне на регламент за административния процес, който би бил полезен и би улеснил практическото прилагане на правото на ЕС.

 
  
MPphoto
 
 

  Dan Nica (S&D), în scris. ‒ Am votat pentru rezoluția referitoare la monitorizarea aplicării dreptului Uniunii: raportul anual pe 2014. Noul Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare conține dispoziții care vizează îmbunătățirea implementării și a aplicării dreptului UE și încurajarea cooperării mai structurate în această privință.

Sprijinim apelul lansat în acord pentru o mai bună identificare a măsurilor naționale care nu sunt strict legate de legislația Uniunii (o practică denumită „suprareglementare”). Subliniem importanța intensificării transpunerii și necesitatea notificării și indicării clare de către statele membre a măsurilor naționale care suplimentează dispozițiile directivelor Uniunii.

În momentul în care aplică dreptul UE, statele membre ar trebui să evite adăugarea poverilor inutile legislației UE, deoarece aceasta conduce la formarea unei concepții greșite despre activitatea legislativă a UE și mărește scepticismul nejustificat față de UE în rândul cetățenilor. Atragem atenția, totuși, asupra faptului că acest lucru nu afectează în niciun caz prerogativele statelor membre de a adopta, la nivel național, standarde sociale și de mediu mai stricte decât cele convenite la nivelul UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Luděk Niedermayer (PPE), písemně. ‒ Výroční zpráva poukazuje na snížení počtu formálních řízení o porušení Smlouvy v posledních pěti letech, přičemž podle Komise se tak stalo na základě účinného strukturovaného dialogu s členskými státy v rámci projektu EU Pilot. S tím lze jistě souhlasit, ale s dovětkem, že pokles v posledních letech i pokles, který se očekává v příštích letech, je také způsoben stálým snižováním počtu nových legislativních návrhů Komise.

Na ten potom část poslanců EP reaguje zvýšením počtu zpráv z vlastního podnětu, které jsou nelegislativní povahy. Ty bohužel často dosahují velké šíře, neodpovídají zadání, obsahují nekonzistentní či nereálné postoje a z mého pohledu snižují kredibilitu EP. Směrem ke Komisi lze také vznést námitku vztahující se k tomu, že neprovádí postupy EU Pilot v případech, kdy byly směrnice provedeny ve vnitrostátním právu po dohodnutých termínech. I na zlepšení v těchto případech by se měla Komise do budoucna více zaměřit.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (ENF), schriftlich. ‒ Ich habe mich gegen diesen Bericht ausgesprochen, da Mitgliedstaaten aufgefordert werden, im Bericht der Umsetzung von EU-Recht möglichst wenig hinzuzufügen. Eine demokratische Willensäußerung darf meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen werden.

 
  
MPphoto
 
 

  Urmas Paet (ALDE), kirjalikult. ‒ Toetasin. Tegemist on aastaaruandega, mis annab teavet ELi õiguse tegeliku rakendamise ja praktilise kohaldamise kohta. Aruandest selgub, et ELi õiguse jõustamine ei ole ikka veel piisavalt läbipaistev, seega tuleks püüda olukorda parandada.

 
  
MPphoto
 
 

  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), por escrito. ‒ Uno de los grandes problemas de la legislación europea es la relación que tiene ésta con los ordenamientos de los Estados miembros. Desde hace varios años, el Parlamento Europeo está señalando que uno de los mayores problemas a la hora de aplicar la legislación comunitaria es la «sobrerregulación» (llamado en inglés «gold-plating»), práctica que frena en numerosas ocasiones las metas que quiere alcanzar esa legislación. En este informe, y en los informes de los próximos años, sobre la aplicación del Derecho de la Unión, seguiremos este camino de denunciar e intentar acabar con esta práctica por parte de los Estados miembros.

Por otra parte, hacemos mención a algunos instrumentos que han resultado útiles (como el programa EU Pilot), pero creo que no podemos olvidarnos de que aún quedan muchos obstáculos que remover para que la aplicación de la legislación europea sea precisa y efectiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFDD), raštu. – Pritariu pateiktam pranešimui.

Pažymėtina tai, jog labai svarbu, kad valstybės narės tinkamai laikytųsi ES teisės reikalavimų ir juos geriau įgyvendintų nacionalinėje politikoje bei būtų pagerinta atitiktis reikalavimams ir piliečių bei įmonių labui galimi pažeidimai būtų sparčiai pašalinami.

Aplinka, transportas bei vidaus rinka ir paslaugos vis dar išlieka tos sritys, kuriose pradėta daugiausia pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Atkreiptinas dėmesys į struktūrinio dialogo svarbą, kuris turėtų būti vykdomas prieš pradedant pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.

Reikia didinti pasitikėjimą ES institucijomis. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas peticijoms, nes tai yra pagrindinė Lisabonos sutartyje įtvirtinta teisė, o kartu svarbi antrinė priemonė stebėti ES teisės taikymą ir nustatyti galima spragas piliečiams tiesiogiai išreiškiant savo nuomonę.

 
  
MPphoto
 
 

  Margot Parker (EFDD), in writing. ‒ The recommendation was to vote against this. The report did not go as far as we would like in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Eva Paunova (PPE), in writing. – The annual report stresses that the number of formal infringement procedures has decreased in the last five years, which reflects the effectiveness of the dialogue with Member States in the context of the EU pilot procedure. However, since the European Parliament still has rather little access to information about the EU pilot procedure and pending cases, it is difficult to evaluate to what extent the reduction in formal infringement procedures actually reflects better compliance with EU law by Member States. For this reason I voted in favour of this report, which could provide valuable inspiration for the Commission as it shows that a regulation on the administrative procedure of the Union’s own administration would be both useful and feasible to enact.

 
  
MPphoto
 
 

  Marijana Petir (PPE), napisan. ‒ Komisijin 32. godišnji izvještaj o praćenju primjene zakonodavstva EU-a sadrži informacije o stvarnoj provedbi i praktičnoj primjeni prava EU-a. Većina slučajeva povrede prava u 2014 bila je u području zaštite okoliša, prijevoza i unutarnjeg tržišta. Broj formalnih postupaka zbog povrede prava smanjen je u posljednjih pet godina te to smatram dobrim napretkom u odnosu na količinu propisa EU-a koji su u primjeni u državama članicama. Prema Europskoj komisiji to odražava učinkovitost dijaloga s državama članicama u kontekstu postupka za utvrđivanje povrede prava EU-a (EU pilot). Međutim, imajući u vidu da Parlament još uvijek ima prilično malo pristupa informacijama o provedbi tih postupaka i neriješenim predmetima, teško je procijeniti u kojoj mjeri smanjenje u formalnim postupcima zbog povrede prava zapravo odražava bolju usklađenost sa zakonima EU-a od strane zemalja članica, a ne kompromisna rješenja između Komisije i država članica.

Europski parlament bi mogao i trebao igrati strukturnu ulogu u analizi u vezi prava EU-a kako zemalja pristupnica tako i zemalja sa sporazumom o pridruživanju s Europskom unijom te u razvijanju odgovarajuće podrške u tom pogledu. Podržala sam izvješće jer ukazuje na prave probleme te očekujem da će prilikom sljedećih izvješća Komisija obratiti pažnju i na upravo izrečene zahtjeve Europskog parlamenta.

 
  
MPphoto
 
 

  Pina Picierno (S&D), per iscritto. ‒ Il rispetto del diritto dell'Unione europea deve essere una priorità per la Commissione, le istituzioni europee in generale e, soprattutto, per gli Stati membri. Fare in modo che ciò avvenga nella maniera più trasparente possibile, aumenterebbe la fiducia dei cittadini nell'UE, evitando fraintendimenti e strumentalizzazioni che finiscono, invece, per fomentare sentimenti euroscettici ingiustificati. La Commissione ha la responsabilità di monitorare le misure adottate dagli Stati membri e di garantire che le loro legislazioni rispettino il diritto comunitario. Il Parlamento europeo, d'altra parte, ha la responsabilità di controllare l'attività di monitoraggio della Commissione e l'interesse di assicurarsi che la legislazione che produce sia effettivamente recepita dagli Stati membri. La relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea riferisce che il numero delle procedure d'infrazione formali è diminuito negli ultimi cinque anni, grazie all'efficacia del dialogo strutturato tra Commissione e Stati membri nell'ambito di "EU Pilot". Se il sistema "EU Pilot" si è dimostrato valido, esso non è tuttavia abbastanza trasparente. Perciò condivido il rammarico espresso dalla relazione, per il fatto che, nonostante le ripetute richieste, la Commissione non abbia ancora assicurato un accesso adeguato alle informazioni sulla procedura "EU Pilot" e sui casi pendenti alle commissioni parlamentari competenti.

 
  
MPphoto
 
 

  Tonino Picula (S&D), napisan. ‒ Glavnu odgovornost za ispravnu provedbu i primjenu prava EU-a imaju države članice, ali to ne lišava institucije EU-a njihove dužnosti poštovanja primarnog prava EU-a pri izradi sekundarnog prava EU-a. Cilj EU Pilota jest suradnju između Komisije i država članica učiniti bližom kako bi se u ranoj fazi ispravila kršenja zakonodavstva EU-a, izbjegla potreba za pokretanjem službenog postupka zbog povrede prava. Nerealni rokovi za provedbu zakonodavstva mogu rezultirati nemogućnošću država članica da ih ispune, čime se prešutno odobrava odgoda primjene – potrebni su realniji rokovi za primjenu uredbi i direktiva.

Smatram da bi novčane kazne zbog nepoštovanja zakona EU-a trebale biti učinkovite, razmjerne i odvraćajuće te bi se pri njihovu određivanju trebalo uzimati u obzir ponovljeno nepoštovanje zakona i poštovati zakonska prava država članica. Nezadovoljavajuća primjena i provedba igraju važnu ulogu u nizu europskih kriza te stvaraju nejednake uvjete na jedinstvenom tržištu. Parlament bi trebao dati dodatni doprinos tako što će svoje stručno znanje o zakonodavnom procesu podijeliti s nacionalnim parlamentima.

Također bi mogao u odgovoru na godišnja izvješća o napretku koja sastavlja Komisija i sam sastaviti izvješća, a ne samo rezolucije te pomoći pri reviziji provedbe zakonodavstva provodeći nadzor nad Komisijom.

 
  
MPphoto
 
 

  João Pimenta Lopes (GUE/NGL), por escrito. – O documento traduz a habitual “avaliação” da aplicação do direito da união Europeia por parte das instituições europeias. Um hino à ingerência, que não deixa de revelar a dualidade no que toca ao cumprimento das “regras” em função dos países.

Às grandes potências, servirá bem a chamada cooperação mais estreita e um diálogo mais estruturado com a Comissão, que o relatório valoriza, que na prática não será mais que um procedimento em que aquelas escapam às regras que impõem, e que utilizam para garantir a centralização de poder e controlar os países de pequena e média dimensão, coagidos sob o ardiloso e inaceitável processo de chantagem e ameaça de sanções, como aqueles a que Portugal tem estado sujeito. Sanções financeiras que, aliás, o texto sanciona, exigindo a sua aplicação com eficácia e de forma dissuasora. Uma visão fiscalizadora e penalizadora que constitui um ataque à soberania dos Estados-Membros e que rejeitamos frontalmente.

Acrescem a pressão e a ingerência sobre os EM na definição do que devem ser as suas prioridades e quadro legislativo, com o Acordo Institucional “Legislar Melhor”, instrumento de harmonização do quadro jurídico-legislativo, ou a proposta de criação de um direito administrativo europeu. Razões que só poderiam justificar o voto contra.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Domenico Pogliese (PPE), per iscritto. ‒ La Commissione europea, nel corretto espletamento delle sue funzioni, è chiamata a svolgere un ruolo attivo nello sviluppo di diversi strumenti volti a migliorare l'attuazione, l'applicazione e il rispetto del diritto dell'Unione negli Stati membri. Al tal fine, in un'Unione fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini dell'UE devono essere messi in condizione di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo se e quali norme nazionali siano state adottate mediante il recepimento del diritto dell'UE e quali autorità nazionali sono responsabili della loro corretta attuazione. Pertanto, si ritiene opportuno rendere effettive le sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto del diritto comunitario. Il relatore ritiene che le proposte formulate dal nuovo gruppo di lavoro sul diritto amministrativo, istituito dalla Commissione giuridica, potrebbero essere una preziosa fonte d'ispirazione per la Commissione. Ritengo opportuno evidenziare che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere un ruolo più strutturato nell’analisi di come i paesi candidati all'adesione, e i paesi titolari di accordi di associazione con l'Unione europea, rispettano il diritto dell'UE. Ho votato a favore dell’approvazione di questa relazione annuale.

 
  
MPphoto
 
 

  Franck Proust (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté pour ce rapport qui fait état de la publication annuelle de la Commission européenne sur l’application du droit de l’Union au sein des États membres. Malheureusement, les domaines liés au marché intérieur ou encore les secteurs des transports et de l’environnement sont les champs d’action publique où les infractions sont les plus importantes. Pour que les politiques décidées à l’échelle de l’Union soient cohérentes et efficaces, il faut qu’elles soient appliquées et respectées sur tous les territoires européens.

 
  
MPphoto
 
 

  Julia Reid (EFDD), in writing. ‒ The recommendation was to vote against this. The report did not go as far as we would like in identifying enough effort being demonstrated to increase transparency, but it was heading in the right direction. One of UKIP’s missions is to ensure that transparency is at the forefront of the operations of the EU institutions. Furthermore this report calls for more implementation of EU law.

 
  
MPphoto
 
 

  Sofia Ribeiro (PPE), por escrito. ‒ O relatório anual mostra que o ambiente, os transportes, o mercado interno e os serviços são os domínios em que continuam pendentes de mais processos de infração em 2014.

Tendo em conta que o Parlamento Europeu tem ainda um acesso relativamente reduzido às informações sobre o procedimento "EU Pilot" – diálogo com os Estados-Membros – e sobre os processos em curso, é difícil avaliar em que medida a redução de processos formais por infração reflete melhor na prática o cumprimento do direito da UE pelos Estados-Membros do que as soluções de consenso entre a Comissão e os Estados-Membros.

Como se pode observar, a aplicação do direito comunitário continua a não ser suficientemente transparente. Assim, a relatora considera que um regulamento sobre o processo administrativo da administração da União poderia ser útil e fácil de promulgar.

Considera ainda que o Parlamento poderia e deveria desempenhar um papel mais estruturado na análise do modo como os países candidatos à adesão e os países que concluíram acordos de associação com a União Europeia respeitam a legislação da UE, bem como no desenvolvimento de um apoio adequado nesta matéria a esses países.

Face ao exposto, votei a favor deste relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Liliana Rodrigues (S&D), por escrito. ‒ Este relatório mostra que o ambiente, os transportes, o mercado interno e os serviços são os domínios em que continuavam pendentes mais processos de infração em 2014.

Salienta ainda que o número de processos formais por infração diminuiu nos últimos cinco anos. Segundo a Comissão, esta diminuição reflete a eficácia do diálogo com os Estados-Membros no contexto do procedimento "EU Pilot".

No entanto, o Parlamento Europeu tem ainda um acesso relativamente reduzido às informações sobre este procedimento e sobre os processos em curso.

Uma conclusão que pode ser extraída do relatório é que a aplicação do direito comunitário continua a não ser suficientemente transparente. O Parlamento poderia e deveria desempenhar um papel mais estruturado na análise do modo como os países candidatos à adesão e os países que concluíram acordos de associação com a UE respeitam a legislação da UE, bem como no desenvolvimento de um apoio adequado nesta matéria a esses países.

 
  
MPphoto
 
 

  Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D), por escrito. ‒ Conforme al artículo 17 del TUE, la Comisión monitoriza las actuaciones de los Estados miembros y asegura que su legislación se ajusta al Derecho europeo. Los artículos 258 a 260 del TFUE autorizan a la Comisión a llevar a cabo acciones contra un Estado miembro infractor. El Parlamento Europeo, a su vez, «monitoriza la monitorización» de la Comisión y debe asegurar que la legislación que se adopta en la UE se convierte efectivamente en una realidad aplicada en los Estados miembros.

Este Informe Anual sobre la Aplicación del Derecho de la UE muestra que medio ambiente, transporte, mercado interior y servicios siguen siendo las áreas en las que se producen mayor número de infracciones. El número de procedimientos ha disminuido gracias a la efectividad de la «EU Pilot Procedure». No obstante, dado que el Parlamento tiene acceso limitado a la información de ese procedimiento y los casos pendientes, es difícil evaluar hasta qué punto la reducción de las infracciones formales refleja el grado verdadero de cumplimiento por parte de los Estados miembros.

He votado a favor de este Informe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claude Rolin (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de cette proposition de résolution sur le contrôle de l’application du droit de l’Union (rapport annuel de 2014). Celle-ci contient des informations importantes concernant la transposition réelle et l’application pratique du droit de l’Union. Cette résolution souligne notamment que le Parlement européen dispose de peu d’accès aux informations relatives aux procédures d’infractions formelles. Ce texte contient une série de recommandations et propositions visant à pallier ces dysfonctionnements.

 
  
MPphoto
 
 

  Bronis Ropė (Verts/ALE), raštu. ‒ Balsavau už šį pranešimą, kuriame aptariama Sąjungos teisės taikymo stebėsenos 2014 m. metinė ataskaita. Ataskaitoje nurodoma, kad aplinka, transportas bei vidaus rinka ir paslaugos buvo tos politikos sritys, kuriose 2014 m. pradėta daugiausia pažeidimo nagrinėjimo procedūrų. Būtina pabrėžti, kad Europos Parlamentas vis dar turi nedaug galimybių susipažinti su informacija apie procedūrą „EU Pilot“ ir nebaigtus nagrinėti pažeidimo atvejus – juo labiau kad nemaža dalis pažeidimų taip ir nėra matomi – šaliai narei suradus kompromisą su Komisija. Taigi, iš ataskaitos galima daryti išvadą, kad ES teisės įgyvendinimo užtikrinimas vis dar nepakankamai skaidrus.

 
  
MPphoto
 
 

  Fernando Ruas (PPE), por escrito. ‒ Este é o 32.° Relatório Anual produzido pela Comissão respeitante ao controlo da aplicação do direito da União Europeia.

Do relatório infere-se que setores como o ambiente, os transportes, o mercado interno e os serviços são aqueles com mais pendências de processos por infração, pese embora o volume processual tenha diminuído nos últimos cinco anos. Tal pode dever-se à eficácia do procedimento “EU Pilot”” – fase pré-contenciosa informal –, apesar de existir alguma dificuldade em confirmar se a sua utilização tem efetivo reflexo num maior e melhor cumprimento do direito da UE por parte dos Estados-Membros.

Isso significa que continua a subsistir falta de transparência na aplicação do direito comunitário e, nessa medida, subscrevo a solução proposta no seio da Comissão JURI no sentido de criar um regulamento sobre o processo administrativo da administração da União, como forma de promover uma melhor e mais efetiva transposição e aplicação prática do direito europeu.

Por concordar com o teor do relatório, votei a favor.

 
  
MPphoto
 
 

  Tokia Saïfi (PPE), par écrit. ‒ J’ai voté en faveur de ce rapport qui dresse un bilan pour l’année 2014 sur le contrôle de l’application du droit de l’Union. Ce texte souligne le rôle essentiel que joue la Commission européenne dans le contrôle de l’application du droit communautaire, tout en rappelant le rôle primordial du Parlement européen qui exerce lui une surveillance politique sur les mesures d’exécution de la Commission.

Ce rapport rappelle que l’application du droit de l’Union n’est pas assez transparente et que l'environnement, le transport et le marché intérieur de services sont les domaines d'action publique où les infractions sont encore les plus nombreuses.

 
  
MPphoto
 
 

  Massimiliano Salini (PPE), per iscritto. ‒ Il testo votato è la trentaduesima relazione annuale (relativa al 2014) che il Parlamento europeo stila dopo aver eseguito appositi controlli sull'applicazione del diritto europeo tra i 28 Stati membri. L'analisi condotta evidenzia che i settori in cui persistono gravi lacune sono quelle dell'ambiente, del trasporto del mercato interno e dei servizi. Allo stesso tempo, però, sono diminuite le procedure d'infrazione ciò sta a dimostrare che la decisione della Commissione europea di seguire la linea del dialogo prima delle sanzioni sta funzionando.

 
  
MPphoto
 
 

  Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto a favor de esta resolución porque contiene elementos muy positivos. La resolución aboga por fortalecer el derecho de la Unión para la protección de los derechos de consumidores, y en materia de salud, medio ambiente, movilidad y transporte. Existen muchos casos de infracciones iniciados por la Comisión que aún continúan abiertos, por ello este informe solicita que el Parlamento pueda acceder adecuadamente a esta información para que los procesos sean más transparentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Sven Schulze (PPE), schriftlich. ‒ Ich habe für den 32. Jahresbericht der Kommission zur Kontrolle und Anwendung von EU Recht gestimmt.

In diesem Bericht überprüft das EP, wie es um die tatsächliche Implementierung und praktische Anwendung von EU Richtlinien steht.

 
  
MPphoto
 
 

  Olga Sehnalová (S&D), písemně. ‒ Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 předložená Komisí udává, že nejvíce případů týkajících se porušení Smlouvy bylo opakovaně otevřeno v oblastech politik životního prostředí, dopravy a vnitřního trhu a služeb, včetně ochrany spotřebitele.

Férový vnitřní trh, včetně politiky ochrany spotřebitele, nelze vybudovat bez včasného a správného provedení právních předpisů EU ve vnitrostátním právu, jasného právního rámce a také dozoru nad jejich dodržováním.

Zpráva Komise zdůrazňuje, že počet formálních řízení o porušení Smlouvy se v posledních pěti letech snížil, a toto snížení je dle Komise výsledkem účinného dialogu s členskými státy v rámci tzv. EU Pilotu. Zpráva výboru JURI nicméně konstatuje, že prosazování práva EU není dosud dostatečně transparentní, a ptá se, zda deklarované snížení skutečně odpovídá lepšímu dodržování práva EU ze strany členských států.

Podporuji proto myšlenku, aby byl v rámci příslušných výborů Parlamentu zaveden postup pro monitorování uplatňování práva EU v členských státech, který by byl schopen věcně analyzovat otázku nedodržování, ale také předat tyto poznatky směrem k vnitrostátním parlamentům. Z tohoto pohledu vítám výzvu Komisi ke sdílení informací i v rámci neformálního postupu EU Pilot.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Lidia Senra Rodríguez (GUE/NGL), por escrito. ‒ La resolución contiene muchos elementos positivos, tales como la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión o el reconocimiento de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo. Pese a ello, me he abstenido, al considerar que la aplicación del Derecho de la Unión no es un debate técnico, sino también político: no en vano, es la legislación ligada a la protección de los derechos sociales y civiles la que se ve sistemáticamente incumplida, mientras que su aplicación es inmediata cuando atenta contra los intereses de las clases populares.

 
  
MPphoto
 
 

  Siôn Simon (S&D), in writing. ‒ Today, I voted in favour of the 2014 Annual Report on monitoring the application of EU law. The report expresses concern about the democratic deficit of the Commission and stresses the importance of parliamentary involvement and democratic oversight. It also calls for better oversight of the Commission’s infringement and pre-infringement procedures.

 
  
MPphoto
 
 

  Branislav Škripek (ECR), in writing. ‒ This annual report concerns infringement cases in the EU in the areas of the environment, transport, the single market and services. I was not able to support this report as it contained many measures which would reduce Slovak national sovereignty and impair our competitiveness, so I abstained in the final vote.

 
  
MPphoto
 
 

  Davor Škrlec (Verts/ALE), napisan. ‒ Godišnje izvješće za 2014. godinu sadrži zanimljive podatke o provedbi i stvarnoj primjeni zakonodavstva te važnosti uloge građana i građanki Europske unije u cjelokupnom procesu.

Iz izvješća se može iščitati smanjenje povreda ljudskih prava, no i naglašava kako su i dalje prisutna kršenja istih, prije svega kod prava manjina, osoba s invaliditetom, stranih državljana, prava na prijevoz, obrazovanje te zdravstvenu skrb.

Jedan od najučinkovitijih izvora ukazivanja na taj problem svakako su pojedinačne pritužbe građana. Sukladno tome, mora postojati pravna obveza da građani Europske unije budu na jasan i dostupan način obaviješteni o tome koje su nacionalne pravne norme usvojene u zakonodavstvu Europske unije.

Isto tako, predlaže se sastavljanje vlastitih izvješća od strane Parlamenta, a ne samo rezolucija kako bi se svim predmetnim odborima omogućilo iznošenje relevantnih mišljenja te praćenje načina na koji se države članice pridržavaju prava Europske unije.

Zaključak koji proizlazi iz ovog izvješća ukazuje na još uvijek nedovoljnu transparentnost, stoga, budući kako se Europska unija temelji na vladavini prava, pravnoj sigurnosti i predvidivosti zakona, bitno je ojačati njenu vjerodostojnost te ispuniti očekivanja građana u pogledu koristi koje oni mogu imati kao građani Europske unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Monika Smolková (S&D), písomne. ‒ Podporila som návrh uznesenia EP o monitorovaní uplatňovania práva Únie – výročnú správu za rok 2014. V správe sa uvádza , že životné prostredie, doprava a vnútorný trh a služby naďalej zostali oblasťami politiky, v rámci ktorých bolo v roku 2014 otvorených najviac prípadov v súvislosti s nesplnením povinnosti. Zo správy teda vyplýva, že presadzovanie práva Únie nie je dostatočne transparentné. Za správne vykonávanie a uplatňovanie práva Únie sú primárne zodpovedné členské štáty, ktoré musia pri vykonávaní práva Únie plne rešpektovať základné hodnoty a zásady zakotvené v zmluvách a Charte základných práv EÚ. Iba včasná a správna transpozícia práva Únie do vnútroštátnych právnych predpisov a jasný vnútroštátny právny rámec by sa mali stať prioritou členských štátov s cieľom zabrániť porušovaniu práva Únie a súčasne priniesť jednotlivcom a podnikom želané výhody vďaka efektívnemu a účinnému uplatňovaniu práva Únie. Pri monitorovaní a oznamovaní nedostatkov pri transpozícií a uplatňovaní práva Únie členskými štátmi musia dôležitú úlohu zohrávať sociálni partneri a organizácie občianskej spoločnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Igor Šoltes (Verts/ALE), pisno. ‒ Pravo Evropske unije je izjemnega pomena za samo delovanje te skupne zveze držav. Zato je pomembno, da se njegova implementacija in uporaba spremlja.

Letno poročilo o spremljanju uporabe prava Unije za leto 2014 navaja, da izvrševanje prava EU še vedno ni dovolj transparentno in odprto. Poziva k spoštovanju načela pravne jasnosti, transparentnosti in odprtosti ter pravilni in pravočasni uporabi prava EU.

Čeprav naj bi bilo izvrševanje prava EU ena izmed prioritet sedanje Evropske komisije, pa je ta zastavljeni cilj daleč od doseženega. Menim, da bi morala biti Komisija na tem področju bolj aktivna, hkrati pa bi lahko tudi Evropski parlament igral večjo vlogo pri analizah o izvrševanju prava EU.

Članicam, ki so se EU pridružile nazadnje, ter članicam, ki bodo to šele postale, bi morala EU nuditi tudi širšo podporo pri sami implementaciji in izvrševanju prava EU. Podpiram napore za izboljšanje na tem področju, zato sem poročilo podprl.

 
  
MPphoto
 
 

  Joachim Starbatty (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht zeigt deutlich, dass es in der EU Schwierigkeiten mit der Umsetzung des Unionrechts gibt. Über 3700 bei der Kommission eingereichte Vertragsverletzungsverfahren sprechen eine deutliche Sprache. Noch deutlicher wird das Problem bei den Reformvorschlägen, die im Rahmen des Europäischen Semesters den Nationalstaaten unterbreitet werden. Nach Angaben des Ausschusses für Wirtschaft und Währung wurden nur 10 der 157 wichtigsten Vorschläge umgesetzt. Zwar geben sich die Mitglieder im Europäischen Parlament alle Mühe, die Rechtsstaatlichkeit zu betonen, aber die EU ist insgesamt wenig glaubwürdig. Es werden im Zuge der sogenannten Euro-Rettungspolitik einfach zu viele Gesetze von höchster Ebene verletzt bzw. Verletzungen geduldet. Bezeichnend war die Aussage Junckers, der angesprochen auf die Frage, ob die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einleiten werde, antwortete: „Nein, weil es Frankreich ist.“ Wegen dieser Doppelmoral habe ich gegen den Bericht gestimmt. Wenn die EU im Großen keine Rechtsstaatlichkeit mehr herstellen will, dann kann es auch im Kleinen nicht funktionieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivan Štefanec (PPE), písomne. ‒ Pri implementácii európskej legislatívy do právneho systému členských štátov stále narážame na problém zdĺhavých mechanizmov. Tieto procesy musíme zjednotiť, urýchliť a stransparentniť. Európsky parlament ako jediná európska inštitúcia volená priamo občanmi musí tiež zohrávať aktívnejšiu úlohu pri politickom dohľade nad konaním Európskej komisie.

 
  
MPphoto
 
 

  Helga Stevens (ECR), schriftelijk. ‒ De N-VA onthield zich bij de stemming over dit verslag. N-VA had bijvoorbeeld een duidelijkere afwijzing van ‘goldplating’ willen zien, betreurt het ook dat elke scepsis tegenover de EU wordt afgedaan als ‘onterecht’, en meent dat referenda niet zaligmakend zijn. Het grootste struikelblok bij dit verslag is echter wat het niet schrijft of zelfs verzwijgt. Een referentie naar het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel had in dit verslag niet mogen ontbreken (maar werd tijdens de onderhandelingen doelbewust vermeden). Hetzelfde geldt voor de vraag naar een betere implementatie van de Dienstenrichtlijn. Verder wil N-VA nog benadrukken dat ook de EU haar eigen regels dient te respecteren. Dit lijkt een evidentie, maar is niet steeds het geval. Denk bijvoorbeeld aan de Dublin-regels die bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor een asielaanvraag, maar waar de Commissie kennelijk een oogje dichtknijpt. Een ander voorbeeld is de Verdragsrechtelijk verankerde no-bailout-regel, die eveneens door de EU al meermaals met de voeten werd getreden.

 
  
MPphoto
 
 

  Dubravka Šuica (PPE), napisan. ‒ Jedna od nadležnosti Komisije obuhvaća i nadzor nad primjenom prava EU-a. Sukladno tome, ovlaštena je pokretati postupke protiv država članica koje krše obveze iz Ugovora. Zbog efikasnijeg ostvarenja nadzora predviđen je postupak EU Pilot čiji je cilj smanjiti pokretanje službenih postupaka zbog povrede prava kroz suradnju između Komisije i države članice.

Prema 32. godišnjem izvješću Komisije o praćenju primjene prava vidljivo je smanjenje broja službenih postupaka što Komisija pripisuje prethodnoj suradnji s državama članicama. Međutim, zbog nepotpunog uvida Parlamenta u postupak EU Pilot, ne može se procijeniti je li to zbog suradnje s državama članicama ili države članice rjeđe krše svoje obveze.

Komisija i Parlament imaju obvezu međusobno surađivati. Potrebno je razvijati postupak koji bi omogućio bolje ostvarenje suradnje dvaju institucija, u svrhu ostvarenja nadzora nad primjenom zakonodavstva EU-a. Zbog toga podržavam izvješće o praćenju primjene zakonodavstva Unije: godišnje izvješće za 2014.

 
  
MPphoto
 
 

  Νεοκλής Συλικιώτης (GUE/NGL), γραπτώς. ‒ Υπερψηφίσαμε την έκθεση διότι περιλαμβάνει ορθές εκτιμήσεις αναφορικά με τη μεταφορά και εφαρμογή στην πράξη του δικαίου της ΕΕ. Όπως αναφέρεται σ`αυτήν, το περιβάλλον, η υγεία, οι μεταφορές, η εσωτερική αγορά και οι υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν τους τομείς πολιτικής στους οποίους οι περισσότερες υποθέσεις παράβασης των συνθηκών παρέμειναν σε εκκρεμότητα το 2014. Έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο εξακολουθεί να διαθέτει περιορισμένη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία EU Pilot καθώς και σε εκκρεμούσες υποθέσεις, δεν μπορεί εύκολα να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό η μείωση των επίσημων διαδικασιών επί παραβάσει αποτυπώνει στην πραγματικότητα την εκ μέρους των κρατών μελών τήρηση του ενωσιακού δικαίου και όχι συμβιβαστικές λύσεις μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών που παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο. Από την έκθεση λοιπόν προκύπτει ότι, η επιβολή του ενωσιακού δικαίου εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από μειωμένη διαφάνεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Ελευθέριος Συναδινός (NI), γραπτώς. ‒ Με έντεχνο τρόπο, η ΕΕ και οι νομοθέτες της έχουν εισαγάγει νόμους και κανόνες οι οποίοι αφαιρούν και το τελευταίο δικαίωμα κυριαρχίας ενός έθνους. Πρόκειται για νόμους οι οποίοι δεν δύναται να έχουν την ίδια ισχύ στα κράτη της Ευρώπης, αφού οι καταστάσεις είναι διαφορετικές.

 
  
MPphoto
 
 

  Tibor Szanyi (S&D), írásban. ‒ Támogattam a jelentés elfogadását, mert pontos képet ad és figyelemre méltó megállapításokat és javaslatokat tesz az uniós jog végrehajtásának két évvel ezelőtti tapasztalatairól. Rámutat a Bizottság kulcsszerepére az ellenőrzésben, de arra is emlékeztet, hogy az uniós jog végrehajtásának végső felelőssége a tagállamoké. Örömmel láttam a jelentésben, hogy ebben a tekintetben némileg javult a helyzet 2014-ben, elsősorban a kötelezettségszegési eljárások száma csökkenésének tükrében. Egyetértek azzal a konkrét javaslattal is, hogy a jövőben a társult és a tagjelölt országok esetében a Bizottság a tagállamokéhoz hasonló szempontok szerint, szigorúbban vizsgálja az uniós jognak való megfelelést.

Magyar képviselőként egyúttal különösen alkalmasnak tartottam e jelentés mérlegelését a megfelelő jövőbeni tanulságok levonására is annak kapcsán, hogy a közelmúltban az EU-tagállam Magyarország kormánya egy fontos uniós politika, illetve közösségi döntés (a migráció szabályozása) kapcsán közvetlen, provokatív kihívást intézett az EU jogrendje, alapelvei és gyakorlata ellen: népszavazási kampányban szólította fel lakosságát, hogy utasítsa el a közösségi jog primátusát, követelje vissza a nemzeti döntés hatáskörét. Ennek alapján a jövőben fokozottan képviselni fogom azt a véleményemet, hogy az európai jog sürgős védelemre szorul, a Bizottságnak az ilyen jogi-politikai törekvést csírájában el kell fojtani, mielőtt kifejti uniós jogot bomlasztó hatását.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Szejnfeld (PPE), na piśmie. ‒ W roku 2014 Komisja Europejska otrzymała prawie 4 tys. skarg dotyczących domniemanych naruszeń prawa Unii Europejskiej, podejmując działania w sprawie ¼ z nich. Oznacza to, że nadal wiele państw nie wypełnia swoich zobowiązań traktatowych i albo nie wdraża prawodawstwa Unii Europejskiej, albo wdraża je niewłaściwie.

Terminowa i prawidłowa transpozycja przepisów wspólnotowych do ustawodawstwa krajowego oraz wyraźne krajowe ramy legislacyjne powinny być dla państw członkowskich priorytetem, aby wzmocnić zaufanie obywateli do systemu prawnego.

Niestety wina za naruszenia prawa UE leży także po stronie instytucji unijnych, które często wprowadzają nierealne terminy wdrażania aktów prawnych, prowadząc do niemożności zastosowania się do nich przez państwa członkowskie. Ponadto Komisja Europejska, jak zostało wskazane w dokumencie, powinna już na początkowym etapie skutecznie i terminowo monitorować, jak stosowane i wdrażane jest prawo unijne.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudia Țapardel (S&D), in writing. ‒ The Commission’s 32nd ‘Annual Report on Monitoring the Application of EU Law’ shows that the number of formal infringement procedures has decreased in the last five years, although environment, transport and internal market and services remained the policy areas in which most infringement cases were open in 2014. According to the Commission, the decrease in infringement procedures reflects the effectiveness of their dialogue with Member States. However, the European Parliament has little access to this type of information, and it is difficult for us to evaluate to what extent this reduction is due to a more effective dialogue with Member States. Consequently, I support this report as I strongly believe that the European Parliament could play a more prominent role in the analysis of how accession countries comply with EU law. Furthermore, I agree with the rapporteur`s conclusion that the enforcement of EU law is still not sufficiently transparent and I believe that measures should be taken to increase transparency.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), par écrit. ‒ Nous avons decidé de suivre la rapporteure sur ce dossier. Le trente-deuxième rapport annuel de la Commission sur le contrôle de l'application du droit de l'Union contient, comme d'habitude, des informations intéressantes sur la transposition réelle et l'application pratique du droit européen. Le rapport montre ainsi que l'environnement, les transports, le marché intérieur et les services sont les domaines dans lesquels le plus de cas d'infraction restaient pendants en 2014.

Cependant, gardant à l'esprit que le Parlement n'a encore que peu accès aux informations sur cette procédure et sur les affaires en cours, il semble difficile d'évaluer dans quelle mesure la diminution des procédures d'infraction est vraiment le signe d'une meilleure conformité des États membres au droit de l'Union, plutôt que de solutions de compromis entre la Commission et les États contrevenants.

Nous sommes convaincus que le Parlement européen pourrait et devrait lui-même jouer un rôle mieux structuré dans l'analyse de la manière dont les pays candidats à l'adhésion se conforment au droit de l'Union, ainsi que dans le développement d'un soutien approprié à ces pays sur ce sujet.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Telička (ALDE), in writing. ‒ European Union law is a system of rules operating within the Member States of the European Union. EU law, which has equal force with national law, confers rights and obligations on the authorities in each member country, as well as individuals and businesses. The Commission’s 32nd Annual Report on Monitoring the Application of EU Law contains interesting information on the implementation and practical application of EU law. The report on the application of Union law, a pilot procedure aimed at increasing effectiveness in the application of Union law, expresses doubt that the enforcement of EU law is sufficiently transparent. I voted in favour of the proposed amendments, which would see the European Parliament play a more structured role in the analysis of how both countries in the EU and accession countries comply with EU law and aid in developing appropriate support in this respect for those countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Ruža Tomašić (ECR), napisan. ‒ U ovom izvješću na vlastitu inicijativu o praćenju primjene zakonodavstva Europske unije za 2014. godinu naglašava se da je broj slučajeva u kojima se zakonodavstvo prekršilo opao.

Budući da Parlament ima samo ograničene informacije kada je u pitanju navedena procedura, teško je ocijeniti razloge pada prekršaja, a posebno je teško ocijeniti je li razlog tome općenito bolja usklađenost nacionalnih zakonodavnih sustava s onima Europske unije.

Svakako držim da se općenito jedan od temeljnih razloga prekršaja nalazi u nerealno postavljenim rokovima implementacije nametnutim individualnim državama članicama Unije. Države članice svakako bi trebale dobiti više vremena za ispitivanje i konzultiranje.

Iako podržavam dijelove izvješća koji Komisiju pozivaju na uzimanje u obzir gore navedenog, glasovala sam suzdržano jer u izvješće nažalost nisu inkorporirani amandmani koji pozivaju na poštivanje principa supsidijarnosti i proporcionalnosti u primjeni zakonodavstva Unije.

 
  
MPphoto
 
 

  Romana Tomc (PPE), pisno. ‒ Predlog o spremljanju uporabe prava Unije – Letno poročilo 2014 sem podprla. Iz 32. letnega poročila Komisije o spremljanju uporabe prava EU izhaja, da so področja okolja, prometa ter notranjega trga in storitev tista, kjer je bilo v letu 2014 največ odprtih postopkov za ugotavljanje kršitev.

V njem je tudi poudarjeno, da se je število uradnih postopkov za ugotavljanje kršitev v zadnjih petih letih zmanjšalo. Parlament ima še vedno precej omejen dostop do informacij o postopkih in odprtih zadevah v sistemu EU Pilot. Na podlagi poročila lahko torej sklepamo, da izvrševanje prava EU še vedno ni dovolj pregledno.

 
  
MPphoto
 
 

  Estefanía Torres Martínez (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto a favor de esta resolución porque contiene elementos muy positivos. La resolución aboga por fortalecer el derecho de la Unión para la protección de los derechos de consumidores, y en materia de salud, medio ambiente, movilidad y transporte. Existen muchos casos de infracciones iniciados por la Comisión que aún continúan abiertos, por ello este informe solicita que el Parlamento pueda acceder adecuadamente a esta información para que los procesos sean más transparentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ulrike Trebesius (ECR), schriftlich. ‒ Dieser Bericht zeigt deutlich, dass es in der EU Schwierigkeiten mit der Umsetzung des Unionrechts gibt. Über 3700 bei der Kommission eingereichte Vertragsverletzungsverfahren sprechen eine deutliche Sprache. Noch deutlicher wird das Problem bei den Reformvorschlägen, die im Rahmen des Europäischen Semesters den Nationalstaaten unterbreitet werden. Nach Angaben des Ausschusses für Wirtschaft und Währung wurden nur 10 der 157 wichtigsten Vorschläge umgesetzt. Zwar geben sich die Mitglieder im Europäischen Parlament alle Mühe, die Rechtsstaatlichkeit zu betonen, aber die EU ist insgesamt wenig glaubwürdig. Es werden im Zuge der sogenannten Euro-Rettungspolitik einfach zu viele Gesetze von höchster Ebene verletzt bzw. Verletzungen geduldet. Bezeichnend war die Aussage Junckers, der angesprochen auf die Frage, ob die EU ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich einleiten werde, antwortete: „Nein, weil es Frankreich ist.“ Wegen dieser Doppelmoral habe ich gegen den Bericht gestimmt. Wenn die EU im Großen keine Rechtsstaatlichkeit mehr herstellen will, dann kann es auch im Kleinen nicht funktionieren.

 
  
MPphoto
 
 

  Mylène Troszczynski (ENF), par écrit. ‒ Le rapport annuel 2014 de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union dresse un bilan des procédures d’infractions introduites à l’encontre des États membres pour retard de transposition ou mauvaise transposition des directives de l’Union par la Commission, au titre de sa mission de «gardienne de traités». Les domaines les plus problématiques furent la santé, l’environnement, la protection des consommateurs et les transports. En 2014, la Cour de justice de l’Union a rendu 38 arrêts au détriment des États membres. Elle a infligé le paiement d’astreintes à l’Italie, à la Grèce, au Portugal, à l’Espagne et à la Suède.

Ce rapport rappelle ou préconise un certain nombre de points que nous combattons, à savoir, notamment, la valeur égale aux traités de la charte des droits fondamentaux de l’Union, la conformité au droit de l’Union comme priorité politique, la suggestion d’une plus grande implication du Parlement dans la transposition exacte de la législation de l’Union notamment dans chaque État membre ainsi que pour les pays candidats à l’adhésion.

Je vote contre ce texte.

 
  
MPphoto
 
 

  Kazimierz Michał Ujazdowski (ECR), na piśmie. ‒ Sprawozdanie odnotowuje spadek liczby postępowań przeciwko państwom członkowskim z tytułu uchybienia traktatowym zobowiązaniom. Parlament Europejski nie dysponuje pełnymi informacjami na temat tej procedury i nierozstrzygniętych spraw. Uważam, że w sprawy dotyczące stosowania prawa powinno być zaangażowane więcej komisji w celu lepszej kontroli.

Z uwagi na ograniczoną wiedzę deputowanych w zakresie tego trybu postępowania, trudno jest ocenić, czy niższa liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom odzwierciedla lepsze przestrzeganie unijnego prawa przez państwa członkowskie. Z całą pewnością jednak popieram dążenie do wyznaczania realistycznych terminów transpozycji unijnych aktów prawnych do systemów krajowych. Państwa członkowskie powinny mieć niezbędny czas na przeprowadzenie kontroli i konsultacji przed wdrożeniem dyrektyw. Natomiast w stosowaniu prawa UE należy szanować zasadę pomocniczości i proporcjonalności. W trakcie prac nad sprawozdaniem odrzucono te poprawki. W moim odczuciu nie odniesiono się także należycie do problemu wpływu prawa UE na konkurencyjność. Z tych powodów wstrzymałem się od głosu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL), por escrito. ‒ Voto a favor de esta resolución porque contiene elementos muy positivos. La resolución aboga por fortalecer el derecho de la Unión para la protección de los derechos de consumidores, y en materia de salud, medio ambiente, movilidad y transporte. Existen muchos casos de infracciones iniciados por la Comisión que aún continúan abiertos, por ello este informe solicita que el Parlamento pueda acceder adecuadamente a esta información para que los procesos sean más transparentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Ernest Urtasun (Verts/ALE), in writing. – I voted in favour of this report because the report concludes that the enforcement of EU law is still not sufficiently transparent and open and that the discretionary power conferred by the Treaty upon the Commission in dealing with infringement procedures must respect the rule of law, the principle of legal clarity and the requirements of transparency and openness and that nothing must jeopardise the basic purpose of that power, which is to guarantee the timely and correct application of Union law. Absolute discretion coupled with an absolute lack of transparency is fundamentally contrary to the rule of law. The enforcement of EU law is proclaimed as a priority by this Commission, but it is far from being achieved.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. – Manau, kad finansinės sankcijos už ES teisės nesilaikymą turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, atsižvelgiant į pasikartojančius nesilaikymo atvejus toje pačioje srityje ir į tai, kad turi būti paisoma valstybių narių teisių, įtvirtintų teisės aktuose.

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Vajgl (ALDE), in writing. ‒ I voted in favour of the report on monitoring the application of Union law: 2014 Annual Report. The Commission’s 32nd Annual Report on Monitoring the Application of EU Law shows that environment, transport and internal market and services remained the policy areas in which most infringement cases were open in 2014. The Annual report also stresses that the number of formal infringement procedures has decreased in the last five years. I voted in favour because I believe that the European Parliament should play a more structured role in the analysis of how accession countries and countries with association agreements with the European Union comply with EU law and in developing appropriate support in this respect to those countries.

 
  
MPphoto
 
 

  Ramón Luis Valcárcel Siso (PPE), por escrito. ‒ El nuevo Grupo de Trabajo en Derecho Administrativo creado en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha elaborado unas propuestas que, como se defiende en este informe, pueden servir de valiosa inspiración a la Comisión a la hora de controlar la aplicación de la legislación comunitaria en los diferentes países de la Unión. El informe señala, en base a las conclusiones que se extraen del 32º Informe Anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión elaborado por la Comisión, que una iniciativa para regular la administración de los propios procedimientos administrativos de la Unión resultaría tanto útil como viable su promulgación. He emitido un voto afirmativo con el deseo de dotar al Parlamento Europeo (la única institución comunitaria elegida de manera directa por los ciudadanos a través de su voto) de mayor acceso a los procedimientos de infracción que la Comisión abre contra los Estados miembros, con el objetivo de evaluar hasta qué punto se está avanzando hacia un mejor cumplimiento con el acervo comunitario por parte de los 28 o si, por el contrario, se está llegando a acuerdos con ellos una vez infringida la norma.

 
  
MPphoto
 
 

  Ángela Vallina (GUE/NGL), por escrito. ‒ La resolución contiene muchos elementos positivos, tales como la referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en la aplicación del Derecho de la Unión o el reconocimiento de la sociedad civil organizada en el proceso legislativo. Pese a ello, me he abstenido, al considerar que la aplicación del Derecho de la Unión no es un debate técnico, sino también político: no en vano, es la legislación ligada a la protección de los derechos sociales y civiles la que se ve sistemáticamente incumplida, mientras que su aplicación es inmediata cuando atenta contra los intereses de las clases populares.

 
  
MPphoto
 
 

  Hilde Vautmans (ALDE), schriftelijk. ‒ Jaarlijks stelt het Europees Parlement een verslag op over de controle op de toepassing van het Europees recht. Hierin worden de pijnpunten aangehaald en wordt de Commissie gewezen op mogelijke verbeteringen. Ik stemde voor dit verslag omdat het nadrukkelijk vraagt alle toepassingen van het Europees recht beter te laten opvolgen in alle lidstaten en ook bij de kandidaat-lidstaten opdat het Europees recht overal gelijkelijk wordt toegepast.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Viegas (GUE/NGL), por escrito. ‒ Este relatório anual procede ao acompanhamento da aplicação do direito da União Europeia por parte das instituições europeias. É responsabilidade da Comissão, como guardiã dos tratados, artigo 17.º TUE, supervisionar se os Estados aplicam ou não os tratados e o direito da União.

Não reconhecemos sanções financeiras contra Estados. Veja-se o que se passa agora com Portugal. Somos contra o papel fiscalizador da Comissão e o carácter discriminatório em que faz as suas avaliações do que é ou não correta aplicação do direito comunitário. Que nunca deixam de ser avaliações políticas, como está bem visto.

 
  
MPphoto
 
 

  Harald Vilimsky (ENF), schriftlich. ‒ Der Bericht kritisiert eine unzureichende Umsetzung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten und fordert die Einführung eines EU-Verwaltungsverfahrens. Dieser Forderung kam das Europäische Parlament bereits im Jahr 2013 mit einer Entschließung nach – die Kommission blieb in der Folge jedoch untätig. Die Idee eines einheitlichen EU-Verfahrensrechts ist zwar grundsätzlich unterstützenswert, der Bericht geht aber bei einigen anderen Punkten (wie etwa mit der Aufforderung an die Kommission, Vertragsverletzungsverfahren gegen jene Mitgliedsstaaten einzuleiten, die ein System von obligatorischen Aufnahmequoten für Flüchtlinge ablehnen) in die falsche Richtung. Ich habe mich daher meiner Stimme enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniele Viotti (S&D), per iscritto. ‒ Ho votato a favore della relazione annuale del 2014 sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea. La relazione indica che ambiente, trasporti, mercato interno e servizi restano i tre settori nei quali risulta aperto il maggior numero di procedimenti di infrazione nel 2014, nonostante il numero di procedure sia diminuito negli ultimi cinque anni. Secondo la Commissione questa diminuzione è dovuta a un dialogo più efficace con gli Stati membri nel contesto della procedura EU Pilot, tuttavia la relazione sottolinea che il Parlamento abbia un accesso ancora limitato alle informazioni su tale procedura e sui casi pendenti. Risulta di conseguenza difficile comprendere se la riduzione del numero di procedure formali rispecchi realmente un maggior rispetto del diritto UE da parte degli Stati membri e non piuttosto un aumento delle soluzioni di compromesso tra Commissione e paesi inadempienti. L'obiettivo di tale relazione è quindi quello di garantire una trasparenza maggiore nell'applicazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri.

 
  
MPphoto
 
 

  Tomáš Zdechovský (PPE), písemně. ‒ Podporuji svým hlasem tuto 32. výroční zprávu Komise o kontrole uplatňování práva EU. Zpráva dle mého názoru obsahuje mnoho zajímavých a podnětných informací o současném stavu dodržování evropské legislativy. Je například poukázáno na to, že životní prostředí, doprava a vnitřní trh a služby zůstaly sektory, v nichž bylo v roce 2014 otevřeno nejvíce případů týkajících se porušení práva. Na druhou stranu je zajímavé sledovat, že celkový počet formálních porušení Smlouvy se v posledních pěti letech neustále snižuje. I přesto zdůrazňuji, že Komise musí i nadále hrát aktivní roli v monitoringu dodržování práva a rozvíjet nástroje, které pomohou lépe implementovat evropskou legislativu na úrovni národních států. Rolí Parlamentu by naopak měl být především politický dohled nad činností Komise v oblasti prosazování práva. Osobně proto ve zprávě považuji za přínosné především návrhy týkající se správního postupu, které předložila pracovní skupina zřízena Výborem pro právní záležitosti, protože si myslím, že mohou být pro Komisi inspirací do budoucna.

 
  
MPphoto
 
 

  Jana Žitňanská (ECR), písomne. ‒ Výročná správa za rok 2014 sa týka monitorovania uplatňovania práva Únie. Obsahuje najmä štatistiky, ktoré hovoria o prípadoch porušenia práva Únie. Správa konštatuje, že počet týchto sťažností na porušenie práva klesol, pričom navrhuje aj možné riešenie pretrvávajúceho počtu sťažností týkajúcich sa životného prostredia, dopravy, či jednotného trhu, ktorým by mohla byť dlhšia implementačná lehota. Podľa správy totiž práve nerealistické lehoty na vykonanie právnych predpisov môžu byť príčinou porušenia práva členskými štátmi. Správa sa taktiež zaoberá prínosmi Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva a odsudzuje prax tzv. pozlacovania právnych predpisov. Na druhej strane však správa zasahovala aj do takých oblastí, ako sú výzvy adresované Komisii na predloženie legislatívneho návrhu týkajúceho sa európskeho správneho práva procesného. Napriek tomu, že s uvedenými výzvami sa nestotožňujem, správu ako celok som sa rozhodla podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Milan Zver (PPE), pisno. ‒ V Evropski uniji, ki temelji na načelu pravne države ter pravni varnosti in predvidljivosti, je spremljanje uporabe prava EU v državah članicah bistveno za verodostojnost institucij in zaupanje državljanov v učinkovito delovanje EU.

Poročilo o spremljanju uporabe prava Unije po mojem mnenju utemeljeno poziva Komisijo k boljši pripravi zakonodaje, določanju bolj realističnih rokov za prenos in uveljavitev zakonodaje v državah članicah in učinkovitem nadzoru nad pravočasnim in pravilnim prenosom prava EU v nacionalno zakonodajo, zato sem ga podprl.

 
Правна информация - Политика за поверителност