Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
Torsdagen den 6 oktober 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
 

(Die Sitzung wird um 12.55 Uhr unterbrochen und um 15.00 Uhr wieder aufgenommen.)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy