Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 6 oktober 2016 - Straatsburg Herziene uitgave

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
Video van de redevoeringen
PV
Juridische mededeling - Privacybeleid