Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 6 октомври 2016 г. - СтрасбургРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (разискване)
 3.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  3.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире
  3.2.Судан
  3.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол
 4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9(внесено предложение за резолюция): вж. протокола
 5.Време за гласуване
  5.1.Руанда: случаят на Виктоар Ингабире (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (гласуване)
  5.2.Судан (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Тайланд, и по-специално случаят на Анди Хол (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (B8-1060/2016) (гласуване)
  5.5.Положението в Сирия (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (гласуване)
  5.6.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (B8-1043/2016) (гласуване)
  5.7.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (гласуване)
  5.8.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (гласуване)
  5.9.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (B8-1083/2016) (гласуване)
  5.10.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (B8-1085/2016) (гласуване)
  5.11.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (B8-1086/2016) (гласуване)
  5.12.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (B8-1084/2016) (гласуване)
  5.13.Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (гласуване)
 6.Обяснение на вот
  6.1.Международни стандарти за финансово отчитане: МСФО 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Положението в Сирия (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.Конференция на ООН по изменението на климата през 2016 г. в Маракеш, Мароко (СОР 22) (B8-1043/2016)
  6.4.Прилагане на Регламента относно материалите, предназначени за контакт с храни (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Мониторинг върху прилагането на правото на Съюза – Годишен доклад за 2014 г. (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица Bt11 (B8-1083/2016)
  6.7.Възражение по член 106: Пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица 1507 (B8-1085/2016)
  6.8.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на семена на генетично модифицирана царевица MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Възражение по член 106: Подновяване на разрешителното за пускане на пазара на продукти от генетично модифицирана царевица MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Възражение по член 106: Пускане на пазара на генетично модифициран памук 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание: вж. протокола
 9.Състав на комисиите: вж. протокола
 10.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 11.Устойчиви финанси (разискване)
 12.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Решения относно някои документи: вж. протоколи
 14.Внасяне на документи: вж. протоколи
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание: вж. протокола
 16.График на следващите заседания: вж. протокола
 17.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2166 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (6900 kb)
Правна информация - Политика за поверителност