Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Rozpravy
Čtvrtek, 6. října 2016 - ŠtrasburkRevidované vydání
 1.Zahájení zasedání
 2.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  3.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové
  3.2.Súdán
  3.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla
 4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (předložený návrh usnesení): viz zápis
 5.Hlasování
  5.1.Rwanda, případ Victoire Ingabireové (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (hlasování)
  5.2.Súdán (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Thajsko, zejména případ Andyho Halla (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (B8-1060/2016) (hlasování)
  5.5.Situace v Sýrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (hlasování)
  5.6.Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (B8-1043/2016) (hlasování)
  5.7.Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (hlasování)
  5.8.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (hlasování)
  5.9.Námitka podle článku 106: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (B8-1083/2016) (hlasování)
  5.10.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (B8-1085/2016) (hlasování)
  5.11.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (B8-1086/2016) (hlasování)
  5.12.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (B8-1084/2016) (hlasování)
  5.13.Námitka podle článku 106: Uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
  6.1.Mezinárodní standardy účetního výkaznictví: IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Situace v Sýrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.Konference OSN o změně klimatu, která se bude konat v roce 2016 v Marrákeši (Maroko) (COP 22) (B8-1043/2016)
  6.4.Uplatňování nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Výroční zpráva o kontrole uplatňování práva Unie za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Námitka podle článku 106: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice Bt11 na trh (B8-1083/2016)
  6.7.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Uvedení osiva geneticky modifikované kukuřice 1507 na trh (B8-1085/2016)
  6.8.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro osivo geneticky modifikované kukuřice MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Námitka podle článku 106 jednacího řádu: Prodloužení povolení pro produkty z geneticky modifikované kukuřice MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Námitka podle článku 106: Uvedení na trh geneticky modifikované bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis
 8.Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis
 9.Členství ve výborech: viz zápis
 10.Postoj Rady v 1. čtení: viz zápis
 11.Udržitelné finance (rozprava)
 12.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu): viz zápis
 13.Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis
 14.Předložení dokumentů: viz zápis
 15.Předání textů přijatých během zasedání: viz zápis
 16.Termíny příštích zasedání: viz zápis
 17.Přerušení zasedání
Rozpravy
Revidované vydání (2166 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydání (6900 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí