Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Istungi stenogramm
Neljapäev, 6. oktoober 2016 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (arutelu)
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  3.1.Rwanda ja Victoire Ingabire'i juhtum
  3.2.Sudaan
  3.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum
 4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9(esitatud resolutsiooni ettepanek) (vt protokoll)
 5.Hääletused
  5.1.Rwanda ja Victoire Ingabire'i juhtum (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (hääletus)
  5.2.Sudaan (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Tai, eelkõige Andy Halli juhtum (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (B8-1060/2016) (hääletus)
  5.5.Olukord Süürias (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (hääletus)
  5.6.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (B8-1043/2016) (hääletus)
  5.7.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (hääletus)
  5.8.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (hääletus)
  5.9.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemnete turule laskmine (B8-1083/2016) (hääletus)
  5.10.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemnete turule laskmine (B8-1085/2016) (hääletus)
  5.11.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine (B8-1086/2016) (hääletus)
  5.12.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine (B8-1084/2016) (hääletus)
  5.13.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine (B8-1088/2016) (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
  6.1.Rahvusvahelised finantsaruandlusstandardid: IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Olukord Süürias (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.ÜRO 2016. aasta kliimamuutuste konverents – COP 22, Maroko, Marrakech (B8-1043/2016)
  6.4.Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjale käsitleva määruse rakendamine (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitlev 2014. aasta aruanne (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi Bt11 seemnete turule laskmine (B8-1083/2016)
  6.7.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: geneetiliselt muundatud maisi 1507 seemnete turule laskmine (B8-1085/2016)
  6.8.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisi MON 810 seemnete turulelaskmise loa pikendamine (B8-1086/2016)
  6.9.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud maisist MON 810 toodete turulelaskmise loa pikendamine (B8-1084/2016)
  6.10.Vastuväide vastavalt kodukorra artiklile 106: Geneetiliselt muundatud puuvilla 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 turule laskmine (B8-1088/2016)
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 9.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 10.Nõukogu esimese lugemise seisukoht (vt protokoll)
 11.Rahanduse jätkusuutlikkus (arutelu)
 12.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6) (vt protokoll)
 13.Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)
 14.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 15.Istungil vastu võetud tekstide edastamine (vt protokoll)
 16.Järgmiste istungite ajakava (vt protokoll)
 17.Istungjärgu vaheaeg
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2166 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (6900 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika