Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Donderdag 6 oktober 2016 - StraatsburgHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (debat)
 3.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  3.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire
  3.2.Soedan
  3.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall
 4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (ingediende ontwerpresolutie): zie notulen
 5.Stemmingen
  5.1.Rwanda: het geval van Victoire Ingabire (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (stemming)
  5.2.Soedan (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Thailand, met name het geval van Andy Hall (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (B8-1060/2016) (stemming)
  5.5.De situatie in Syrië (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (stemming)
  5.6.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (B8-1043/2016) (stemming)
  5.7.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (stemming)
  5.8.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (stemming)
  5.9.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (B8-1083/2016) (stemming)
  5.10.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507 (B8-1085/2016) (stemming)
  5.11.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (B8-1086/2016) (stemming)
  5.12.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (B8-1084/2016) (stemming)
  5.13.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (stemming)
 6.Stemverklaringen
  6.1.Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.De situatie in Syrië (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22) (B8-1043/2016)
  6.4.Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11 (B8-1083/2016)
  6.7.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507 (B8-1085/2016)
  6.8.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Bezwaar op grond van artikel 106: verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Bezwaar op grond van artikel 106: het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering: zie notulen
 9.Samenstelling commissies: zie notulen
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing: zie notulen
 11.Duurzame financiën (debat)
 12.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 13.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 14.Ingekomen stukken: zie notulen
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 16.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 17.Onderbreking van de zitting
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (2166 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (6900 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid