Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 6 października 2016 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (debata)
 3.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  3.1.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla
 4.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (złożony projekt rezolucji): Patrz protokól
 5.Głosowanie
  5.1.Rwanda: sprawa Victoire Ingabire (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (głosowanie)
  5.2.Sudan (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Tajlandia, w szczególności sprawa Andy'ego Halla (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (B8-1060/2016) (głosowanie)
  5.5.Sytuacja w Syrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (głosowanie)
  5.6.Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (B8-1043/2016) (głosowanie)
  5.7.Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (głosowanie)
  5.8.Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (głosowanie)
  5.9.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 (B8-1083/2016) (głosowanie)
  5.10.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 (B8-1085/2016) (głosowanie)
  5.11.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (B8-1086/2016) (głosowanie)
  5.12.Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (B8-1084/2016) (głosowanie)
  5.13.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  6.1.Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej: MSSF 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Sytuacja w Syrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.Konferencja klimatyczna ONZ 2016 – COP 22 w Marrakeszu, Maroko (B8-1043/2016)
  6.4.Wykonanie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Kontrola stosowania prawa Unii - Sprawozdanie roczne za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy Bt11 (B8-1083/2016)
  6.7.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 1507 (B8-1085/2016)
  6.8.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu ziaren genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Sprzeciw na mocy art. 106: Odnowienie zezwolenia na produkty z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Sprzeciw na mocy art. 106: Wprowadzenie do obrotu genetycznie zmodyfikowanej bawełny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: Patrz protokól
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: Patrz protokól
 9.Skład komisji: Patrz protokól
 10.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu : Patrz protokól
 11.Zrównoważone finanse (debata)
 12.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu): Patrz protokól
 13.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 14.Składanie dokumentów: patrz protokół
 15.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia : Patrz protokól
 16.Kalendarz następnych posiedzeń: Patrz protokól
 17.Przerwa w obradach
Debaty
Wersja poprawiona (2166 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (6900 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności