Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Rozpravy
Štvrtok, 6. októbra 2016 - ŠtrasburgRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (rozprava)
 3.Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  3.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej
  3.2.Sudán
  3.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla
 4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9(predložený návrh uznesenia): pozri zápisnicu
 5.Hlasovanie
  5.1.Rwanda: prípad Victoire Ingabireovej (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (hlasovanie)
  5.2.Sudán (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Thajsko, najmä prípad Andyho Halla (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (B8-1060/2016) (hlasovanie)
  5.5.Situácia v Sýrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (hlasovanie)
  5.6.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (B8-1043/2016) (hlasovanie)
  5.7.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (hlasovanie)
  5.8.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (hlasovanie)
  5.9.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (B8-1083/2016) (hlasovanie)
  5.10.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (B8-1085/2016) (hlasovanie)
  5.11.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (B8-1086/2016) (hlasovanie)
  5.12.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (B8-1084/2016) (hlasovanie)
  5.13.Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (B8-1088/2016) (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
  6.1.Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva: IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Situácia v Sýrii (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.Konferencia OSN o zmene klímy 2016 v Marrákeši v Maroku (COP 22 ) (B8-1043/2016)
  6.4.Vykonávanie nariadenia o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Výročná správa o monitorovaní uplatňovania práva Únie za rok 2014 (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice Bt11 na trh (B8-1083/2016)
  6.7.Námietka podľa článku 106: umiestnenie semien geneticky modifikovanej kukurice 1507 na trh (B8-1085/2016)
  6.8.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre semená geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Námietka podľa článku 106: obnovenie povolenia pre výrobky z geneticky modifikovanej kukurice MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Námietka podľa článku 106: umiestnenie geneticky modifikovanej bavlny 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 na trh (B8-1088/2016)
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania: pozri zápisnicu
 9.Zloženie výborov: pozri zápisnicu
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní: pozri zápisnicu
 11.Udržateľné financovanie (rozprava)
 12.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 13.Rozhodnutia týkajúce sa určitých dokumentov: pozri zápisnicu
 14.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 15.Zaslanie textov prijatých počas rokovania: pozri zápisnicu
 16.Termíny nasledujúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 17.Prerušenie zasadania
Rozpravy
Revidované vydanie (2166 kb)
 
Rozpravy
Revidované vydanie (6900 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia