Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 6 oktober 2016 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (debatt)
 3.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  3.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire
  3.2.Sudan
  3.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall
 4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9(framlagt resolutionsförslag): se protokollet
 5.Omröstning
  5.1.Rwanda, fallet med Victoire Ingabire (RC-B8-1061/2016, B8-1061/2016, B8-1064/2016, B8-1065/2016, B8-1066/2016, B8-1073/2016, B8-1075/2016, B8-1076/2016) (omröstning)
  5.2.Sudan (RC-B8-1062/2016, B8-1062/2016, B8-1067/2016, B8-1070/2016, B8-1071/2016, B8-1074/2016, B8-1078/2016, B8-1080/2016)
  5.3.Thailand, särskilt fallet med Andy Hall (B8-1077/2016, B8-1079/2016, B8-1081/2016, B8-1082/2016, RC-B8-1068/2016, B8-1068/2016, B8-1069/2016, B8-1072/2016)
  5.4.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (B8-1060/2016) (omröstning)
  5.5.Situationen i Syrien (B8-1089/2016, B8-1090/2016) (omröstning)
  5.6.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22) (B8-1043/2016) (omröstning)
  5.7.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose) (omröstning)
  5.8.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (A8-0262/2016 - Heidi Hautala) (omröstning)
  5.9.Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (B8-1083/2016) (omröstning)
  5.10.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (B8-1085/2016) (omröstning)
  5.11.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (B8-1086/2016) (omröstning)
  5.12.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (B8-1084/2016) (omröstning)
  5.13.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016) (omröstning)
 6.Röstförklaringar
  6.1.IFRS-standarder (International Financial Reporting Standards): IFRS 9 (B8-1060/2016)
  6.2.Situationen i Syrien (B8-1089/2016, B8-1090/2016)
  6.3.FN:s klimatkonferens i Marrakech, Marocko, 2016 (COP 22) (B8-1043/2016)
  6.4.Genomförande av förordningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (A8-0237/2016 - Christel Schaldemose)
  6.5.Årsrapport 2014 om kontroll av unionsrättens tillämpning (A8-0262/2016 - Heidi Hautala)
  6.6.Invändning enligt artikel 106: utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs Bt11 (B8-1083/2016)
  6.7.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av genetiskt modifierat utsäde av majs för odling 1507 (B8-1085/2016)
  6.8.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden för odlingsändamål av genetiskt modifierat utsäde av majs MON 810 (B8-1086/2016)
  6.9.Invändning enligt artikel 106: Förlängning av godkännandet av utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade majsprodukter MON 810 (B8-1084/2016)
  6.10.Invändning enligt artikel 106: Utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad bomull 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (B8-1088/2016)
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 9.Utskottens sammansättning: se protokollet
 10.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen: se protokollet
 11.Hållbara finanser (debatt)
 12.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 13.Beslut om vissa dokument: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (2166 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (6900 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy